Monitoring dotačních příležitostí.

 26. 9. 2023

Tři nové dotační výzvy z OP TAK.* 

Integrovaný regionální operační program a nová zelená úsporám aktuálně.* 

Cirkulární ekonomika PPINK QR.* 

Tři nové dotační výzvy z OP TAK.

První dvě výzvy podpoří udržitelné hospodaření s vodou ve firmách a recyklaci odpadů, třetí je zaměřena na integrované projekty s cílem založení a rozvoje výzkumné a inovační infrastruktury.

 

1. Výzva I Udržitelné hospodaření s vodou

✅pro podniky všech velikostí, od malého, přes střední až po velký.

💲možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.

➡️určeno na úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku prostřednictvím zvýšením účinností rozvodů, snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody.

✅způsobilými výdaji jsou: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a stavební práce a dodávky (pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření).

❗pozor, projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze).

📆příjem žádostí odstartuje 2. října 2023 v 10 hodin a končí 28. června 2024, typ výzvy je průběžný.

 

2. Výzva I Oběhové hospodářství

✅oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy plus small mid-caps.

💲možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.

❗opět platí, že projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze).

➡️ určeno na znovupoužití vlastního výrobního odpadu, výrobu druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů, předcházení vzniku odpadů, na zvýšení recyklovatelnosti výrobků, protektorování pneumatik, výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin, snížení spotřeby kritických surovin, na získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.

✅způsobilými výdaji jsou: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek.

📆příjem žádostí odstartuje 2. října 2023 v 10 hodin a končí 29. března 2024, typ výzvy je průběžný.

 

3. Výzva I Služby infrastruktury- ITI

✅oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy, velké podniky plus výzkumné organizace a municipality.

💲Na jeden projekt je možno získat v aktivitě A: minimálně 20 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. Až 75% míra podpory.

Na aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč. Až 50% míra podpory.

❗opět platí, že projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.

➡️ aktivita A je určena na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům: a to prostřednictví stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, podpory transferu vědeckých a technologických poznatků, komercializace výsledků výzkumu, ochrany a využití práv duševního vlastnictví, zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení, technických a technologických služeb, strategického řízení a managementu inovací, validace nových podnikatelských modelů nebo přístupu k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

➡️aktivita B se zaměřuje na rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

✅způsobilými výdaji jsou pro aktivitu A: osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům, externí specializované služby, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, marketing a propagace (de minimis) a režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

✅způsobilými výdaji jsou pro aktivitu B: výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod., patenty, licence a know-how, software apod., projektová dokumentace (de minimis).

📆příjem žádostí odstartuje 29. září 2023 v 9 hodin a končí 20. září 2024, typ výzvy je průběžný.

 

Opět zajímavé příležitost pro firmy, jak se zapojit do cirkulární ekonomiky, výzkumu a vývoje, a ještě na to získat dotační podporu. Rádi byste žádali o tyto dotaci a hodili by se Vám spolehliví dotační poradci? Jsme tu pro Vás, naši členové spolehlivě a erudovaně vypracují Vaši žádost a provedou Vás celým procesem. Kontaktujte nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo na +420 774 874 603.


Integrovaný regionální operační program a nová zelená úsporám aktuálně.

16.8.2023, Zdroj: MMR ČR

Integrovaný regionální operační program registruje už přes 3000 podaných projektů. Členové komory obnovitelných zdrojů energie sestavila nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen.

Integrovaný regionální operační program registruje už přes 3000 podaných projektů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, registruje už přes 3000 podaných projektů v novém programovém období 2021–2027. Administrativní kola u jednotlivých projektů tak jedou na plné obrátky a IROP s Centrem pro regionální rozvoj České republiky nezastavuje, ale šlape do pedálů.

„Naším cílem je, aby žadatelé měli co nejširší paletu výzev pro své projekty a ty pak mohly co nejdříve přinášet pozitivní efekt v území,“ řekl ředitel Řídicího orgánu IROP Rostislav Mazal.

Z 3000 registrovaných projektů, které žádají o podporu, je už přes 1000 schváleno Řídicím orgánem IROP k realizaci. Právní akt k dotaci pak už má přes 800 projektů za celkem 17,6 mld. korun.

K dnešnímu dni IROP vyhlásil 58 individuálních výzev, 16 výzev městské aglomerace ITI a 8 výzev pro komunitně vedený místní rozvoj. Vyhlášeno tak je téměř 87 % alokace celého programu. Vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Otevřených výzev pro příjem žádostí v IROP je celkem 54 a je v nich k dispozici 52,8 mld. korun. Vyhlášených výzev, které ovšem ještě nejsou otevřené pro příjem žádostí, je 10 za celkem 10, 9 mld. korun.

Všechny výzvy jsou v IROP 2021–2027 průběžné, což pro žadatele znamená, že hodnocení probíhá průběžně ihned po podání žádosti o podporu.

Harmonogram dalších plánovaných výzev naleznete na stránkách IROP.

Seznamte se s novými spotřebitelskými desatery pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen

Dvě nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen dnes představili zástupci obnovitelných zdrojů společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Domácnosti v nich najdou rady, jak správně vybírat nový zdroj energie i instalační firmu. Na oba zdroje tepla bude možné už od září žádat o dotaci. Individuálně stavěná kamna jsou do Nové zelené úsporám zařazena vůbec poprvé. Desatera připravili členové Komory obnovitelných zdrojů energie.

Kamna na sto a více let

Individuálně stavěná kamna mohou dobře sloužit sto a více let, pokud je staví proškolený, zkušený kamnář a pokud se s nimi pak správně zachází. Naopak neodborně postavená kamna a špatná obsluha mohou způsobit požár či výbuch. Pro výběr osvědčených kamnářů lze použít databázi Cechu kamnářů.

„Základní doporučení je vybrat dobře kamnáře. Ten zákazníka provede celým procesem výběru správného topidla a je zárukou, že kamna budou sloužit několika dalším generacím,” řekl Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.

Ke stažení v pdf: Desatero pro stavbu kamen

Fototermické systémy ohřívají vodu a přitápí

Správně navržené fototermické systémy mohou v přechodovém a letním období zajistit kompletní potřebu teplé vody a pomoci přitápět dům. Od jara do podzimu tak mohou z velké části nahradit provoz zdroje tepla pro přípravu teplé vody nebo přitápění v objektu. Umožňují proto významnou úsporu nákladů na teplo.

„U solárních termických systémů činí prověřená životnost více než 30 let bez ztráty výkonu a lze je jednoduše kombinovat prakticky se všemi používanými zdroji tepla,” řekla Marie Bártová z Československé společnosti pro sluneční energii.

Kvalitní firma pro instalaci solárních termických systémů by se podle Bártové měla prokázat dostatečným množstvím realizací, ideálně z okolí instalace. Kvalitní firmu si také lze nechat doporučit přímo výrobcem kolektorů.

Ke stažení v pdf: Desatero pro výběr fototermického systému


Cirkulární ekonomika PPINK QR.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526