Monitoring dotačních příležitostí.

 9. 10. 2023

MŽP představilo nové výzvy na energetické úspory veřejných budov z OPŽP.* 

Ministr zemědělství: O první kolo investic pro zemědělce a potravináře byl velký zájem, podpoříme většinu smysluplných projektů.* 

Dotace pro rok 2023.* 

Zrušení potravinářských dotací.* 

MŽP představilo nové výzvy na energetické úspory veřejných budov z OPŽP.

26.9.2023, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) další dotace na úspory energie ve veřejných budovách. Díky tomu školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy získají finanční prostředky na komplexní zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení nebo instalaci fotovoltaiky.

V nově vyhlášených výzvách klademe důraz na komplexní rekonstrukce veřejných budov, které řeší nejen snížení jejich energetické náročnosti, ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů energie, zlepšení kvality vnitřního prostředí nebo posílení jejich schopnosti adaptovat se na změnu klimatu. Výzvy tak umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky nejen na realizaci zateplení, ale také na modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaických panelů, realizaci zelené střechy nebo systémů pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových či šedých vod,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Koncept komplexních projektů je v OPŽP významnou novinkou aktuálního programového období, která do jednoho projektu integruje aktivity z různých oblastí podpory. „Komplexní pojetí projektů má pro žadatele nespornou výhodu v tom, že všechny investiční záměry lze administrovat prostřednictvím jedné žádosti, v rámci jedné výzvy,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „Komplexní energeticko-úsporný projekt kombinuje několik úsporných opatření dohromady. Ilustračním příkladem může být třeba škola, která na střechu instaluje fotovoltaickou elektrárnu, vymění okna, instaluje systém větrání se zpětným získáváním tepla a zavede technologie pro záchyt a akumulaci srážkových vod, které lze znovu využít například pro splachování toalet,“ doplňuje ministr Petr Hladík s tím, že žádosti je možné podávat až do 30. září 2024.

Nově otevírané výzvy č. 56 a 57 se vztahují na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

56. výzva cílí na oblast Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace a 57. výzva je vypsána pro přechodové regiony Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a Českobudějovické aglomerace. Alokace je ve výši 237 miliónů korun pro výzvu 56. a dalších 236 milionů na 57. výzvu.

K tomu navíc 58. výzva podpoří výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a je určena pro regiony v rámci Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace. Celková alokace představuje 214 milionů korun.

O dotace mohou žádat jak kraje nebo obce, tak veřejnoprávní instituce, školy, státní podniky a další subjekty. Dotace se počítá podle jednotkových nákladů. Výše podpory se pohybuje od 40 % do 70 % podle kvality rekonstrukce. Čím úspornější je nakonec budova, tím více mohou školy, nemocnice nebo obce získat, a to nejen v procentu podpory, ale i v absolutní částce. Pro budovy s vysokým energetickým standardem jde o pokrytí 40 % nákladů až do výše 100 milionů korun, pro pasivní standard je to už 50 % do 120 milionů korun a pro plusové (nulové) budovy může podpora dosáhnout až 70 % do částky 140 milionů korun.


Ministr zemědělství: O první kolo investic pro zemědělce a potravináře byl velký zájem, podpoříme většinu smysluplných projektů.

18.9.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Projekty za více než 13 miliard korun přihlásili zemědělci a potravináři do prvního kola investic z nové společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství (MZe) má připraveno přes 8 miliard korun. „Už nyní víme, že uspokojíme rekordní množství žadatelů, což je dobrá zpráva pro posílení konkurenceschopnosti našich zemědělců a potravinářů,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). O tom, které projekty podporu získají, bude jasno nejpozději 26. září

V 1. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP) mohli zemědělci a potravináři žádat o podpory na investice do zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe.

„Nově také mohli zemědělci žádat také o podporu na nákup dronů, které se využívají například pro tvorbu aplikačních map. Kamery v dronu například poznají, kolik chlorofylu je v rostlině, a na základě toho lze určit potřebnou dávku dusíkatého hnojení na různých místech pole. Zemědělci nejen ušetří peníze, ale navíc nezatížíme půdu nadměrným hnojením. V tomto je budoucnost zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Potravinářské firmy pak mohly čerpat peníze především na projekty, které jim pomohou snížit energetickou náročnost provozu. Právě náklady na energie byly podle vyjádření potravinářských firem v posledním roce hlavním tahounem zdražování potravin.

„Proto jsme nasměřovaly investice právě do této oblasti. Opakovaně jsem říkal, že budeme podporovat smysluplné investice, které podnikatelům pomohou, a právě snížení energetické náročnosti provozu je do budoucna velmi důležité,“ řekl ministr Výborný.

Dotační program administruje pro MZe Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Celkem v 1. kole zaregistroval 5632 žádostí v hodnotě 13,3 miliardy korun.

„Průběh příjmu žádostí prvního kola probíhal hladce i přes enormní zájem žadatelů, který je patrný z počtu podaných žádostí a jejich požadavků dotace. SZIF je ale i na velký objem projektů kapacitně dobře připraven, což prokázal i v minulosti. V rámci krátké doby se podařilo připravit nový systém pro podání žádostí i nový formulář Žádosti o dotaci. Jsem ráda, že máme i od žadatelů řadu kladných ohlasů zejména ke zjednodušení formuláře. Ten je nyní srozumitelnější, a i instrukce k jeho vyplňování jsou více návodné, než doposud byly. Podáním žádosti proces ale nekončí, dalším důležitým milníkem bude 26. září, kdy se žadatelé nejpozději dozvědí, zda byl jejich projekt doporučen k podpoře či nikoliv,“ řekla Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací.

Zdroj: https://eagri.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministr-zemedelstvi-o-prvni-kolo-investic-pro-zemedelce-a-potravinare-byl-velky-zajem-podporime-vetsinu-smysluplnych-projektu


Dotace pro rok 2023.

Na následujících stánkách naleznete jednak aktuální výzvy, kterým končí příjem žádostí v průběhu roku 2023, ale také výhled, jaké výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku.

 

Aktuální dotační možnosti

Z OP TAK:

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovační vouchery – výzva II: určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Již běží příjem žádostí do 1.2.2024.
 • Digitální a virtuální podnik – zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP). Až 60 % způsobilých výdajů. Již vyhlášeno, příjem žádostí začal 3.7.2023 a poběží do 2.11.2023.
 • Technologie pro MAS (CLLD)- na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. V rozmezí 200 tis. Kč. až 1 mil. Kč. s maximální výší způsobilých výdajů 2 mil. Kč.

Příjem žádostí již odstartoval a poběží do 31.12.2023.

 • Spolupráce škol a firem– Jedná se o podporu vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ prostřednictví odborně zaměřených malých a středních podniků. Určeno pro MSP, až 70 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí už probíhá a potrvá do 29. prosince 2023.
 • Marketing– na podporu účasti MSP na zahraničních veletrzích, na náklady spojené s touto účastí. Příjem žádostí odstartoval 19.6.2023 a potrvá do 30.10.2023.
 • Služby infrastruktury- na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Rozděleno na dvě podporované aktivity:

 1. Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům. Až 75 %.
 2. Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury- pro MSP, i pro velké podniky, výzkumné organizace a municipality. Až 50 %.

Příjem žádostí odstartoval 9.8.2023 a skončí 18.1.2024.

 • Služby infrastruktury- ITI– na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktur- to znamená, že můžete jako firma zahájit vlastní výzkumnou či inovační činnost, oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy, velké podniky plus výzkumné organizace a municipality. Na jeden projekt je možno získat v aktivitě A: minimálně 20 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. Až 75% míra podpory.

Příjem žádostí již běží až potrvá do 20.9.2024.

 

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

 • Oběhové hospodářství – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. Pro MSP a smal mid-caps. Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádostí již běží a končí 29. března 2024.
 • Udržitelné hospodaření svodou – podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Pro podniky všech velikostí, od malého, přes střední až po velký. Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.Příjem žádostí již běží a končí 28. června 2024.

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Obnovitelné zdrojů energie vtláčení biometanu– podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu). Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny– výstavba a modernizace malých vodních elektráren. Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I: na výstavbu větrných elektráren již běží příjem žádostí do 1.2.2024.
 • Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I- na rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Příjem žádostí běží od 2.5.2023 až do 25.1.2024.

 

TAČR

 • Clean Energy Transition (CET) – zaměřeno na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), návrh projektů je možné podat do 22.11.2023. Až 175 tis. EUR na projekt.
 • Program THÉTA 2 – orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice, který bezprostředně navazuje na program THÉTA. Průměrná výše podpory je 70 %. Soutěžní lhůta končí 27.10.2023.
 • Water4All– podpora vodních ekosystému (monitoring, řízení zdrojů, atd.), běží do 13.11.2023, až 150 tis. EUR na projekt.
 • Partnerství pro biodiverzitu – zaměřen na výzkum v oblasti Nature-based solutions, projekty lze podávat do 10.11.2023.

 

OP Zaměstnanost+

 • Inkubační šíření 2 (výzva č. 70)– má posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč. Nutná je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy. Příjem žádostí začne 13.10.2023 a skončí 31.12.2026.
 • Sociální inovace pro budoucnost (výzva č.57) – Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Podpoří realizátory, kteří mají neotřelé nápady a ambici změnit aktuální (nefunkční) status quo. Nebo chtějí přijít na nápady nové, a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 500 000 Kč. Nutná je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy. Příjem žádostí začne 13.10.2023 a skončí 31.12.2026.
 • Podpora osob znevýhodněných na trhu práce 2 (výzva č. 56) -má zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky. Příjem žádostí již běží a až do 20.10.2023. Maximálně 10 mil. Kč na jeden projekt.
 • Realizační fáze řešení (výzva č. 51) – Výzva je zaměřená na podporu organizací na cestě ke změně systému. Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny. Až 22 mil. Kč na jeden projekt, příjem žádostí běží do 31.12.2026.

 

OPŽP

– Prevence vzniku odpadů– zaměřeno na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení (re-use centra, kompostéry, sběrné dvory a další aktivity), také pro firmy, až 85 % způsobilých výdajů, příjem žádostí již běží až do 31.12.2023.

 

Národní fond životního prostředí

–  Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu-  určeno na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Výše dotace až 70 %, příjem žádostí odstartuje 1.9.2023 a skončí 1.5.2024. Určeno především zemědělcům, ale žadatelem mohou být také obchodní společnosti.

 

Chystané dotační výzvy pro rok 2023

Národní plán obnovy

Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda investice: Budování recyklační infrastruktury- bude vyhlášeno pravděpodobně v roce 2023, zaměřeno na tři aktivity:

Aktivita A: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro zemědělce

Aktivita B: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C: Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

 

Modernizační fond

RES+ – na fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Očekává se vyhlášení na přelomu roku.

 

TAČR

 • TREND- 11. veřejná soutěž podprogram 2 – od 5.10. do 22.11.2023 poběží příjem návrhů projektů. Cílem nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Až 15 mil. Kč na projekt.
 • SIGMA– vyhlášení pravděpodobně listopad 2023, komplexní nástroj podpory VaVaI.

 

OP TAK 2023

Třetí a čtvrté čtvrtletí

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

– Energetická infrastruktura – LDS– Podporovanými aktivitami je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu a komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. za účelem integrace OZE do distribučních sítí.

 

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

Proof of Concept– bude zaměřeno na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Vyhlášení zřejmě říjen 2023.

Digitální podnik – Technologie 4.0– na podporu technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0, vyhlášení zřejmě 18.10.2023, pro MSP.

Aplikace – speciální výzva– realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Digitální podnik– zřejmě do konce roku 2023.

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Energetická infrastruktura – Power to gas- výroba zeleného vodíku a plynů.
 • Obnovitelné zdroje energie – biomasa– výroba energie z biomasy.
 • Úspory energie- snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.). Bylo ukončeno na konci srpna předčasně, nová výzva pravděpodobně na konci roku.

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Petra Macková Hrochová

Předsedkyně Komory dotačních poradců


Zrušení potravinářských dotací.

4.10.2023, Zdroj: Potravinářská komora ČR (www.foodnet.cz)

Ministerstvo zemědělství zrušilo dotační program pro potravinářské firmy pro letošní rok. Vláda plánuje ušetřit přes 10 miliard korun ze státního rozpočtu na zemědělské dotace v příštích dvou letech.

Ministr zemědělství tvrdí, že firmy s výrazným ziskem by si měly investice zajistit samy.

Vladimír KROC, moderátor:
A co argument Dany Večeřové, že prý firmy, které pobíraly dotace, v porovnání s ostatní podniky v Evropě i ve světě rozhodně nepatří mezi velké.

Petr HAVEL, agrární analytik:

Tak ano, pohledem ČR i naše největší firmy jsou v porovnání s Evropou nebo se světem vlastně malé, ale toto byl dotační titul, který byl specializován a vytvořen právě pro ty větší, u nás největší potravinářské podniky. Takže samozřejmě zase v konkurenci těch našich menších, byť velkých na naše poměry podniků, tak v konkurenci s evropskou konkurencí je to samozřejmě určitá nevýhoda. Je potřeba možná říci, že do zemědělství jde zhruba 40 miliard dotací ročně, na potravinářství speciálně je to jenom 230 milionů. Čili je to zdaleka ne ani 1 % vůbec podpor, které směřují do agropotravinářského průmyslu. Takže já si zase myslím, že nějaký způsob podpory našich potravinářských podniků by přece jen zachová být měl.

 

Celý pořad si můžete poslechnout zde:

 

Zdroj: Radiožurnál

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526