Monitoring dotačních příležitostí.

 6. 11. 2023

MMR rozdělí menším obcím miliardu korun na opravy místních komunikací.* 

MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra.* 

MMR rozdělí menším obcím miliardu korun na opravy místních komunikací.

19.10.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozdělí miliardu korun obcím do 3000 obyvatel na opravy místních komunikací. V programu Podpora obnovy a rozvoje venkova schválilo 455 žádostí. Prioritně úřad podpoří projekty obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených regionů jako jsou Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. MMR o tom informovalo na svých webových stránkách.

„Starostové a starostky s naším programem každoročně počítají. Pravidelně s nimi komunikujeme tak, abychom nejvíce pokryli ty nejpotřebnější oblasti,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Z programu Podpora obnovy místních komunikací mohou obce čerpat dotaci do poloviny celkových nákladů projektu. Dalších 40 procent nákladů je možné financovat formou zvýhodněného úvěru s úrokovou sazbou dvě procenta. Nezávazný zájem o využití zvýhodněného úvěru pro financování projektu žadatel oznámí v žádosti o poskytnutí dotace, na základě čehož MMR následně rozhodně o vhodném způsobu financování.

Ministerstvo při vyhodnocování podpořených projektů bralo v úvahu několik faktorů, jako byly aktuální stav navrhovaného řešení, místo realizace projektu, rozpočet žadatele nebo počet obyvatel. Důraz je pak dán hlavně na obce do 1500 obyvatel. „Zejména menší obce nemají ve svém rozpočtu dostatek peněz na rozsáhlejší rekonstrukce a výstavbu, proto je pro ně podpora MMR důležitá. Snažíme se tím prosazovat regionálně citlivou politiku,“ dodal Bartoš.

Nejvyšší desetimilionovou dotaci získaly obec Lichnov na Bruntálsku na opravu místní komunikace v Dubnici a město Tovačov na Přerovsku na revitalizaci sídliště Zvolenov. Příjem žádostí začal letos 2. května a uzávěrka byla 5. června. Nejzazší termín pro dokončení projektu, na který obce žádaly dotace, je 30. listopadu 2024.

MMR bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 15,1 miliardy korun, což je o sedm miliard korun méně než letos. Proti předchozímu návrhu rozpočtu na rok 2024 se objem zvýšil o necelé tři miliardy korun. V příštím roce také klesnou výdaje ze státního rozpočtu na dotační programy MMR o 1,27 miliardy korun. Největší úsporu 800 milionů korun zaznamená program na podporu rozvoje regionů. O 200 milionů se sníží také podpora dostupného bydlení a o 150 milionů podpora spojená s propagací cestovního ruchu v regionech.


MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra.

17.10.2023, Zdroj: MMR ČR

Více než 401 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na vybudování a modernizaci prostor středisek volného času a základních uměleckých škol. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští dvě výzvy na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Výzvy se zaměřují na vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostor, ve kterých probíhá výuka v oblasti přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků nebo práce s digitálními technologiemi. Dotaci z IROP mohou využít střediska volného času, jako jsou například domy dětí a mládeže a základní umělecké školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury jde ruku v ruce se zkvalitněním výuky. Tyto investice mohou podnítit zájem žáků o nové technologie nebo přírodní vědy a v budoucnu zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. Přispějí také ke kvalitnímu trávení volného času dětí.

  1. výzva IROPje určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 250 261 046 korun z EFRR. 88. výzva IROPpodpoří projekty na území přechodových regionů, přiděleno je v ní 150 925 726 korun z EFRR.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

MMR přešlo jako první resort na doménu gov.cz, následovat budou i ostatní ústřední orgány státní správy

Od středy 11. října fungují webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj na společné doméně mmr.gov.cz a stránky IROP na irop.gov.cz. V následujících měsících ještě dojde ke změně e-mailových schránek pod doménu @mmr.gov.cz. Celostátní orgány státní správy mají naplánované závazné termíny migrace do konce roku 2024, s výjimkou MPSV, které bude migrovat do poloviny roku 2025.

Přechodem na doménu gov, kterou už používá většina států Evropské unie a NATO, se zvýší uživatelská přívětivost i kybernetická bezpečnost a do budoucna tento krok přinese také úspory. „Neustále se zvyšuje počet různých kybernetických útoků, díky společné doméně budou vůči nim stránky státních úřadů odolnější. Navíc každý bude mít na první pohled jistotu, že se skutečně jedná o stránky nebo e-maily státní správy. Výrazně se tím omezí riziko různých podvodů. Úřady zase nebudou muset provozovat vlastní DNS infrastrukturu. To zvyšuje bezpečnost, zpřehlední jim to fungování, a navíc ušetří,“ vysvětlil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Záměr migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz schválila vláda letos v lednu, v polovině srpna pak na návrh ministra Bartoše následovalo schválení závazného harmonogramu. V té době už některé instituce své webové stránky na gov.cz měly, například Digitální a informační agentura, Digitální Česko, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad průmyslového vlastnictví nebo Finanční analytický úřad. Do konce roku 2023 se k nim vedle MMR přidají Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí nebo například Národní bezpečnostní úřad. Do poloviny příštího roku se připojí středně velké ústřední orgány státní správy. Velká ministerstva a státní úřady mají na migraci čas až do konce roku 2024. Staré domény budou přesměrovány na nové a udržovány do roku 2030.

Stát má zaregistrované jméno domény gov.cz už od roku 2001. Současná vláda tak po 22 letech dotahuje jeden z dluhů minulých vlád.

Bartoš oznámil podporu pro aplikace 5G sítí v regionech za více než 610 milionů korun. Pozval také na Unique Summit do Ostravy – setkání investorů se zástupci startupů a samospráv

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí na přelomu října a listopadu už druhou dotační výzvu „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“. Více než 610 milionů korun evropských prostředků půjde z Národního plánu obnovy. Společně se zástupci města Ostravy a Moravskoslezského kraje Bartoš také pozval na Unique Summit 2023 v Ostravě, který má posílit podnikatelské prostředí a technologické inovace mimo tradiční centra a metropole.

Nová výzva navazuje na soutěž „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo MMR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Stejně jako u ní je cílem dotace motivovat k rozvoji konceptu Smart Cities. „Nedávno jsem byl v Karlových Varech, kde mi představili jejich systém chytré městské dopravy využívající 5G technologie. Obyvatelé i turisté díky němu mají informace v reálném čase třeba o tom, jak jsou obsazená parkoviště, kde jsou uzavírky, na co si dávat na cestě pozor. Podobné inovace mohou usnadnit každodenní život lidí i podpořit místní ekonomiku,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Kromě projektů cílících na městskou mobilitu výzva podpoří také aplikace zaměřené na bezpečnost veřejných prostranství, elektronické zdravotnictví nebo vzdělávání. O dotaci mohou žádat samosprávy, veřejné orgány a veřejnoprávní a soukromé subjekty, které působí v oblasti vývoje a nasazování aplikací ekosystému sítí 5G pro města, obce a regiony. „U podpory technologických inovací nesmíme zapomínat na jejich regionální rozměr. Startupy se nesmí soustředit jen v několika velkých městech, zatímco vzdálenější oblasti by pak zaostávaly,“ dodal Bartoš.

Ministr upozornil na důležitost vzdělávání v oblasti digitálních dovedností. Podpořit ho má také Týden pro digitální Česko, který odstartuje v pátek 20. listopadu. V jeho rámci se uskuteční řada vzdělávacích a osvětových akcí v různých koutech České republiky. V Ostravě to bude konference Unique Summit. Jejím hlavním přínosem je propojení startupů s investory a zástupci měst. Akce se uskuteční ve dnech 22. až 24. listopadu v City Campusu Ostravské Univerzity a organizuje ji statutární město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem. „Unique Summit 2023 v Ostravě je výjimečnou událostí pro globální podnikatelskou komunitu a očekáváme, že přinese nové příležitosti pro rozvoj startupů, vytvoření silných mezinárodních vazeb a posílení podnikatelského prostředí mimo hlavní města. Přeji Ostravě, aby se po summitu zapsala na globální investorskou mapu, stejně jako to bylo v případě jiných hostitelských měst,“ vysvětluje Andrea Hoffmanová, náměstkyně primátora města Ostravy.

Účastníky čekají také panelové diskuze se světovými investory a startupy a sdílení know-how díky networkingové aplikaci. Mimo to se mohou těšit na prezentace startupů z Moravskoslezského kraje a na finále dalšího ročníku CEE Startup Voucher, který podporuje podnikatele z Česka, Polska a Slovenska. Chybět nebude pracovní veletrh JobFair, kde mohou firmy prezentovat své nabídky zaměstnání. „Naším cílem je vytvořit inspirativní prostředí a vhodné podmínky pro prezentaci českých a zahraničních startupů před investory. Ostrava se tak stane místem setkání podobně smýšlejících lidí, kteří se mohou vzájemně motivovat, nasdílet si cenné zkušenosti a společně nacházet nová inovativní řešení,“ doplňuje Adéla Hradilová, členka představenstva Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

Konference podporuje myšlenku Inovativní Evropy, která si klade za cíl zlepšovat inovativní prostředí napříč EU. Usiluje o navazování spolupráce, vytváření sítí a výměnu znalostí mezi aktéry, kteří nabízejí podporu inovátorům na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. „Procházíme důležitou proměnou, která spočívá v odklonu od těžkého průmyslu a podpoře nejnovějších technologií. Kromě velkých transformačních strategických projektů, které máme připraveny, pokračujeme v podpoře podnikání, inovací, vědy a výzkumu. Například v novém dotačním programu Vouchery pro podnikatele rozdělíme 460 milionů korun z prostředků Operačního programu spravedlivá transformace. Unique Summit může místní podnikatele skvěle inspirovat i povzbudit,“ říká náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

Další informace včetně registrace najdete na odkazu zde: 4th Unique Summit: a turning point for startups and investors

——————–
O Unique Summit: Unique Summit je globální iniciativa hnutí Global StartupCities, která propojuje ekosystémy z celého světa za účelem podpory podnikání a rozvoje startupů. Aktuálně propojuje 18 měst z celého světa. Založena byla v roce 2018 a od té doby zaznamenala několik úspěšných ročníků. Cílem letošního Unique Summit v Ostravě je navázat silné spojení mezi startupy, investory a municipalitami a vytvořit tak vhodné prostředí pro inovace a globální růst firem.

O Adapterra Awards: Soutěž Adapterra Awards organizuje Nadace Partnerství, největší česká environmentální nadace, ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting. Záštitu letošnímu ročníku udělil ministr životního prostředí a místopředsedkyně Senátu. Obce, kraje, jednotlivci i organizace do ní přihlašují stavby, krajinné úpravy a inovace, které pomáhají postupně připravovat českou krajinu a města na změnu klimatu. Nejčastěji tak zvyšují odolnost vůči vlnám veder, suchu nebo dalším extrémním klimatickým jevům jako jsou vichřice či povodně. Vítěze vybírá porota složená z předních českých odborníků na adaptace. Až do 15. října může veřejnost hlasovat pro vítěze Ceny sympatie Adapterra Awards na webu Hledáme nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu – Adapterra Awards. 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526