Monitoring dotačních příležitostí.

 13. 11. 2023

Na modernizaci tepláren směřuje téměř 90 miliard korun.* 

Modernizační fond poskytne tři miliardy na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol.* 

Na modernizaci tepláren směřuje téměř 90 miliard korun.

25.10.2023, Zdroj: Priorita (www.priorita.cz)

Teplárny mohou čerpat na změnu využívaného paliva i modernizaci rozvodů tepelné energie dotace z Modernizačního fondu. Podporu poskytuje program HEAT určený na využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nízkouhlíkových zdrojů pro vytápění, ve kterém je do roku 2030 pro dodavatele tepla vyhrazeno až 87 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Zprávu o podpoře modernizace teplárenství dnes projednala vláda.

„Aby bylo teplo pro občany cenově dostupné a současně ekologicky udržitelné, potřebujeme investovat do modernizace a dekarbonizace našeho teplárenství. Jde o klíčovou složku energetické infrastruktury našeho státu, která dodává teplo do domovů více než tří a půl milionu lidí. I proto moje předchůdkyně Anna Hubáčková vyjednala nárok na dodatečných 30 % bezplatných povolenek, pokud teplárny mají plán přechodu na klimatickou neutralitu. Aktuálně si o dotace z Modernizačního fondu žádá celkem padesát tepláren a pokud všechny projekty uspějí, ušetříme ročně zhruba dva miliony tun hnědého uhlí a také přibližně pět milionů tun oxidu uhličitého. Navíc jednáme o dalších financích a navýšení alokace,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Z Modernizačního fondu byly vyhlášeny již tři výzvy na modernizaci tepláren a jedna výzva na modernizaci rozvodů. V rámci nich Státní fond životního prostředí ČR aktuálně hodnotí 50 přihlášených projektů. Požadovaná výše dotace schválených projektů činí celkem 70,5 miliardy a 15 projektů již obdrželo rozhodnutí o podpoře v celkové výši 15,5 miliardy. Otevření další výzvy je plánováno na přelom roku.

Dotace jsou určené na velké (nad 15 milionů eur) i malé (do 15 milionů eur) projekty, především na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů energie, případně na energetické využití odpadů nebo energie odpadního tepla. Firmy mohou žádat i o podporu při rekonstrukci nebo úplné výměně zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií. To se může týkat čistého vytápění z OZE nebo dočasně i přechodu na zemní plyn. U zemního plynu je ale podmínkou integrace budoucích obnovitelných a nízkouhlíkových plynů (včetně vodíku nebo plynů nebiologického původu).

„Velký potenciál má také společná výroba tepla a elektřiny. V současnosti stále zhruba polovina teplárenských provozů funguje jen jako výtopny bez toho, aby zároveň vyráběly elektrickou energii. Přitom potenciál elektrického výkonu nové kogenerace do roku 2030 by mohl být až 2,9 GW,“ dodává ministr Hladík.

Podporu mohou výrobci tepla čerpat také na modernizaci a rekonstrukci zásobování tepelnou energií. Cílem jsou jak úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, tak využití tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla, nebo odpadního tepla z průmyslové výroby.

„Na konci loňského roku se Státnímu fondu životního prostředí ČR navíc podařilo obhájit před Evropskou komisí program na podpory pro velké teplárenské projekty ve výši 1,2 miliardy eur, jehož cílem je podpořit dekarbonizaci a modernizaci investičně náročných tepelných jednotek. Tento program poběží do 14. ledna 2026,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Tento program bude součástí výzev HEAT Modernizačního fondu a je zaměřený na instalaci nových jednotek pro výrobu tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výrobě. Cílem je nahradit stávající zařízení a také modernizovat stávající jednotky pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí. Program umožní poskytovat přímé dotace vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, aniž by museli své investice individuálně notifikovat u Evropské komise.


Modernizační fond poskytne tři miliardy na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol.

11.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov.

Krajům to přinese nové kapacity pro vzdělávání dětí a mladých lidí, které v dnešní době chybí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyčlenilo tři miliardy korun z Modernizačního fondu na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu nebo ještě úspornějších nulových a plusových budov škol. Výzva potrvá od poloviny října do konce listopadu.

„Tato výzva má jednoznačný cíl – podpořit energetickou soběstačnost mateřských, základních a středních škol. Zřizovatelům škol přispějeme až 200 milionů korun na výstavbu budov s vysokou úsporou tepelné energie a nízkými náklady na svůj provoz, které poskytují studentům a učitelům zdravé a komfortní prostředí. Zároveň chceme přispět k řešení nedostačující kapacity základních i středních škol, se kterou se aktuálně potýkají například obce v prstenci kolem Prahy a ve středních Čechách,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Města a obce dlouhodobě požadují, aby vláda uvolnila dostatek peněz pro předškolní i školní zařízení, díky kterým by mohly zajistit jejich dostatečné kapacity. Tyto požadavky jsme vyslyšeli. Chceme rodičům vytvořit podmínky, které jim umožní lepší slaďování rodinného a profesního života. I proto Ministerstvo práce a sociálních věcí už letos uvolnilo na budování dětských skupin zhruba osm miliard korun, ze kterých obce mohou pokrýt až sto procent nákladů od nákupu budov až po jejich rekonstrukci či vybavení. Nyní kolegové z Ministerstva životního prostředí vyčleňují další tři miliardy, které obce mohou využít na rekonstrukci a výstavbu kapacit mateřských, základních a středních škol. Věřím, že i díky tomu dojde v následujících měsících k výraznému zlepšení situace,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí.

Dotační výzva č. 3/2023 je vyhlášena z Modernizačního fondu v programu ENERGov zaměřeném na zvýšení energetické účinnosti ve veřejných budovách a infrastruktuře. Výzva míří na výstavbu školních budov, které jdou nad rámec běžných standardů a jsou navrženy tak, aby minimálně zatěžovaly životní prostředí. Zelenou díky výzvě dostane výstavba pasivních budov využívající ve vyšší míře energii z obnovitelných zdrojů, dále výstavba nulových budov, které samy pokryjí veškerou svou spotřebu energie z vlastních obnovitelných zdrojů, ale i budov plusových produkujících více energie, než samy dokáží spotřebovat.

Investice do budoucnosti škol

Míra finanční podpory se bude pohybovat mezi 30–50 % v závislosti na energetické efektivitě budovy. Maximální částka na jeden projekt je 200 milionů korun, celková alokace pro tuto výzvu představuje tři miliardy korun.

„Přednost při získání finanční podpory budou mít projekty s platným stavebním povolením nebo alespoň podanou žádostí o stavební povolení. Pro ně je vyčleněna třetina z celkového objemu peněz. Upřednostněny budou i kladně hodnocené projekty z 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí, které spadly do tzv. zásobníku projektů a mají platné stavební povolení nebo alespoň podanou žádost o stavební povolení,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Kdo a jak může žádat?

O dotaci na výstavbu nové ekologické školské infrastruktury se může ucházet široké spektrum subjektů, například obce, svazky obcí, kraje, městské části hlavního města Prahy, výzkumné instituce, nadace, církve a další.

Příjem žádostí bude spuštěn 16. října 2023 ve 12 hodin a ukončen 30. listopadu 2023 ve 12 hodin.

Podání žádosti probíhá on-line přes Agendový informační systém SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) na internetových stránkách zadosti.sfzp.cz. Projekty musí být realizovány nejpozději do pěti let od vydání rozhodnutí.

Výzva ENERGov č. 3/2023 – podmínky a dokumenty

Modernizační fond byl založen Evropskou komisí v roce 2021 s cílem poskytnout do roku 2030 členským zemím Evropské unie miliardové investice z výnosů emisních povolenek na urychlení dekarbonizace české energetiky a přechodu na klimaticky neutrální společenství. Celková částka, která bude dostupná pro Českou republiku, se odvíjí od cen na trhu emisních povolenek a je odhadována na 500 miliard korun. Investice jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a budou postupně rozdělovány v 10 dotačních programech na podporu nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526