MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 13. 6. 2022

K žádosti o dotaci na dětskou skupinu.  

Stát přidá miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna.  

K žádosti o dotaci na dětskou skupinu.

7.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodlužuje termíny pro získání evropských dotací na dětské skupiny.

Žádosti do výzev pro předkládání projektů v Operačním programu Zaměstnanost na Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR (výzva č. 141a v Praze (výzva č. 142) lze podávat až do 30. června 2022. 

MPSV tak reaguje na odezvu žadatelů a zvýšenou poptávku po umístění dětí do zařízení předškolní péče. Dotace tak umožní vybudování nových dětských skupin, které by měly zahájit svůj provoz už na podzim letošního roku. Výzvy jsou příležitostí i pro dosavadní provozovatele mikrojeslí, jak získat finance na transformaci zařízení na dětské skupiny.

K 1. 6. 2022 již bylo podáno 76 žádostí, z celkové alokace 400 milionů korun ještě zbývá přes 280 milionů korun v obou výzvách.


Stát přidá miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna.

S ohledem na velký zájem podnikatelů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navýšilo alokaci o jednu miliardu korun.

23.05.2022 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Pro firmy, které vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu, jsou tak připraveny čtyři miliardy korun místo původních tří. Ministerstvo zároveň prodloužilo termín podávání žádostí do 31. srpna 2022.

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto jsem rád, že můžeme alokaci na výstavbu nových fotovoltaických zdrojů navýšit a dalším podnikatelům pomoci se snížením nákladů na energie a se zvýšením energetické soběstačnosti.“

„O výzvu je mezi podnikateli velký zájem, MPO proto rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31. srpna 2022, tak aby žadatelé měli dostatek času na přípravu žádostí,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

K pátku 20. května 2022 MPO evidovalo celkem 1 760 žádostí za 2,9 mld. Kč v aktivitě A, která je určena pro podnikatele, kteří vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu.

Výzva je otevřena pro všechny podniky, MPO tak podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké. Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526