Monitoring dotačních příležitostí.

 12. 2. 2024

V rámci OP TAK vyhlásilo MPO výzvy za zhruba 35 miliard korun. Největší zájem je o podporu na úspory energií.* 

Státní fond podpory investic podpoří obnovu brownfieldů více než 2,3 miliardy korun.* 

V rámci OP TAK vyhlásilo MPO výzvy za zhruba 35 miliard korun. Největší zájem je o podporu na úspory energií.

19.1.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pro Českou republiku je v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) připraveno zhruba 81,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo ke konci loňského roku 30 výzev za necelých 35 miliard korun, což je zhruba 43 procent z celkové alokace. Jedná se o jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů.

„V rámci OP TAK připravujeme programy na podporu úspor energií, budování energetické infrastruktury, posilování distribuční sítě nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Malým a středním podnikům pomáháme s rozvojem podnikání, digitalizací a v neposlední řadě podporujeme výzkum, vývoj a inovace,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto jsem rád, že se nám podařilo výrazně pokročit v procesu čerpání a realizace projektů a dáváme podnikatelům jistotu, že se na nás mohou spolehnout.“

Z hlediska počtu podaných projektů a celkové dotační podpory mají podnikatelé největší zájem o výzvu Úspory energií, do které podali 856 projektů za 4,9 miliardy korun. Ve výzvě Aplikace je 757 žádostí o podporu v částce 14,8 miliardy korun a zájem je i o výzvu Marketing se 436 žádostmi za 500 milionů korun. Na konci roku vyhlásil resort dvě výzvy na podporu energetické infrastruktury s alokací 1 miliardy korun.

„Do OP TAK podaly české firmy 3 157 žádostí o podporu v úhrnné dotační výši 33,5 miliardy korun, což představuje 62,7 miliardy korun celkových způsobilých výdajů. Z toho 928 projektů za 5,5 miliardy korun již obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha a dodává: „Jsem hrdý na to, že v době souběžného uzavírání předchozího programovacího období Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, jsme dosáhli takto vynikajících výsledků i v nedávno zahájeném programu OP TAK.“

Pro letošní rok MPO zveřejnilo harmonogram dalších 20 výzev s indikativní alokací 22,6 miliardy korun, která se pravděpodobně ještě zvýší. Ještě se totiž upřesňují alokace pro výzvy Udržitelné hospodaření s vodou a Oběhové hospodářství.

Řídícím orgánem OP TAK 2021-2027 na podporu českých podnikatelů je sekce fondů Evropské unie. Cílem programu je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu malých a středních podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a klíčových dovedností, usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Operační program primárně podporuje malé a střední podniky, přesto v některých případech podporuje i velké podniky, například v oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury, výzkumu a vývoje.


Státní fond podpory investic podpoří obnovu brownfieldů více než 2,3 miliardy korun.

10.1.2024, Zdroj: CzechInvest (www.czechinvest.org)

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí více než 2,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) mezi projekty na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů). Podporu získalo 15 velkých a 32 malých projektů napříč regiony. Největší zájem byl o rekonstrukce, zhruba půl miliardy půjde také na demolice a následnou novou výstavbu. Všechny projekty musí být dokončeny do prosince 2025.

„Díky prostředkům z Národního plánu obnovy dostanou neudržované areály druhou šanci – vzniknou v nich nové školy, kulturní zařízení nebo sportoviště a další budovy, které slouží veřejnosti. Záleží na konkrétních potřebách obce,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Podpora z celkem čtyř výzev poputuje na 47 projektů. Velké brownfieldy si rozdělily více než 1,8 miliardy korun, malé přes 470 milionů korun. Z větší části se jedná o rekonstrukce stávajících objektů na území brownfieldů, menší část pak tvoří demolice nevyužitelných objektů s návaznou výstavbou energeticky úsporných ekologických novostaveb. „Brownfieldy často zabírají lukrativní místa v centrech měst. Jsou proto obrovskou výzvou a zároveň příležitostí. Město může na jejich místě postavit třeba skvěle dostupnou moderní knihovnu, aniž by muselo zastavět volnou plochu,“ dodal Bartoš.

Díky podpoře MMR vzniknou také přírodní úložiště uhlíku za 170 milionů Kč. Typicky se jedná o zalesnění na místě bývalých vojenských objektů, kde by rekonstrukce budov nebo výstavba nebyla smysluplná. „Podporu získal například projekt výstavby nové základní školy v Bílovicích nad Svitavou, který pomůže i obcím v širokém okolí, protože stará škola už kapacitně nedostačuje. Pochlubit se bude moci skutečnou raritou – přímo v hlavní budově zůstane v provozu vodní elektrárna, která byla součástí původního mlýna,“ vysvětluje ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

Z dalších úspěšných projektů stojí za zmínku například divadlo a kulturně-společenský prostor se zázemím ve vyhořelém zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci. Plzeň pak díky podpoře SFPI zrekonstruuje nevyužitý objekt na kulturně i turisticky významné Muzeum generála Pattona.

Výsledky výzev v programu NPO brownfieldy najdete zde.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526