MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 21. 6. 2022

MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.  

Aktualizované podmínky programu Nová zelená úsporám.  

MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

Dne 15.6.2022 byla vyhlášena veřejná soutěž v programu The Country for the Future, v níž lze podat žádost o podporu projektu na zavedení inovace do praxe z oblasti digitalizace. Podmínka je zahájení řešení v termínu od 1.1.2023 – 30.4.2023, ukončení řešení 31. 12. 2025. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů.

Termín pro předložení žádostí o dotaci je do 5. 8. 2022.

Více na odkaze MPO.

—————————-

Dále byla vyhlášena výzva z Národního plánu obnovy s názvem „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PODNIKŮ“ podporující zvyšování úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých digitálních technologií, které povedou ke změně celého výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacit stávající, rozšíření výrobního sortimentu (podpora automatizace, digitalizace, …), apod.

Výši dotace je od 30 – 50 % způsobilých nákladů projektu dle velikosti podniku, minimální výše dotace 1 mil. Kč, maximální 25 mil. Kč.

Rádi zkonzultujeme Váš záměr a připravíme včas žádost o dotaci. Neváhejte nás kontaktovat na tel. 720 404 205, případně prostřednictvím formuláře ZDE.

Centrum evropského projektování a.s.

Švendova 1282

500 03 Hradec Králové

_____________________________

tel.:    499 420 409

web:    www.cep-rra.cz


Aktualizované podmínky programu Nová zelená úsporám.

2.6.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

struktura dokumentu

Od 1. června vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám. Mezi hlavní novinky patří rozšíření podpory na další skupiny žadatelů či úpravy podmínek u výměn neekologických zdrojů vytápění. Odstraněny byly některé limity a zpřesněny vybrané formální a technické podmínky.

Nejdůležitější změnou je, že o dotaci v oblasti zdrojů energie se mohou nově ucházet také žadatelé, kterým byla již dříve vyplacena podpora na novostavbu, nebo kteří tuto dotaci aktuálně čerpají. Čerpat mohou prostředky na fototovoltaiku, využití tepla z odpadní vody či ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie, pokud dané opatření nebylo součástí původní žádosti.

Změny se dotkly také oblasti výměn nevyhovujících zdrojů vytápění. O samostatnou výměnu zdroje ve svém bytě mohou nyní již bez limitu požádat vlastníci vymezených bytových jednotek. Potvrdilo se již dřívější vyloučení podpory plynových zařízení. Tedy k 30. dubnu skončila podpora plynu u výměn zdrojů a od 1. července nebudou podporována žádná zařízení na fosilní paliva včetně zemního plynu ani u novostaveb.

Mezi další novinky patří rozšíření podpory na vymezené bytové jednotky, které svým charakterem a uspořádáním odpovídají tzv. řadovým rodinným domům. Majitelé takových bytových jednotek budou moci žádat o všechny druhy podpory tak, jako by se jednalo o samostatný rodinný dům.

Dále došlo v programu k několika formálním úpravám a ke zpřesnění vybraných technických podmínek. Nově tak budou žadatelé o dotaci na výměnu zdroje tepla na vytápění povinni dokládat fotodokumentaci u všech typů zdrojů, nejen spalovacích. Naopak, díky digitalizaci, již nebude nutné dokládat plnou moc v případě zastupování žadatele zprostředkovatelem.

Kompletní aktuální znění podmínek programu naleznete v těchto dokumentech zde ke stažení:

  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy
  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Bytové domy

SFŽP ČR zveřejnil nové výpočtové nástroje

V souvislosti se změnami podmínek poskytování dotací pro rodinné i bytové domy z programu Nová zelená úsporám došlo k aktualizaci výpočtových nástrojů pro solární fotovoltaický i termický ohřev vody.

Nové výpočtové nástroje zohledňují snížení požadované kapacity objemu akumulačního zásobníku na kW instalovaného výkonu. Vzhledem k tomu, že dochází ke zmírnění podmínek, v žádostech lze akceptovat i použití předchozích verzí výpočtových nástrojů.

Výpočtové nástroje na tomto odkaze ke stažení:

  • Výpočtový nástroj pro optimalizaci návrhu fotovoltaických systémů – bytové domy
  • Výpočtový nástroj pro optimalizaci návrhu fotovoltaických systémů – rodinné domy
  • Výpočtový nástroj pro solární fotovoltaický ohřev vody
  • Výpočtový nástroj pro solární termický ohřev vody
  • Výpočtový nástroj pro vyhodnocení environmentálně šetrného řešení projektu

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526