Monitoring dotačních příležitostí.

 11. 3. 2024

MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů.* 

Nové výzvy podpoří spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru.* 

MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů – peníze půjdou třeba na zdravotnická a školská zařízení nebo dobíjecí stanice pro elektromobily.

12.2.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.

„Starostové a starostky si na jednáních občas postěžují, že už jen příprava projektu není ve finančních možnostech obce, mnohdy chybí i potřební lidé a know-how. Těchto 870 milionů z evropských zdrojů jim pomůže překonat obě tyto překážky,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy podpoří široké spektrum projektů – uspět mohou například chytrá řešení, která patří do konceptu Smart Cities. Udržitelnost dopravy mohou zlepšit nové dobíjecí stanice pro elektromobily nebo cyklostezky. Jinde pomůže oprava čistírny odpadních vod a projekty, které povedou k lepšímu zadržování vody v krajině. Podpora zahrnuje také výstavbu nebo rekonstrukce veřejných budov a prostranství. Do budoucna MMR chystá další speciální výzvu na přípravu projektů takzvaného dostupného bydlení. Projekty bydlení je možné podpořit i v právě vyhlášených výzvách.

Finance mohou žadatelé využít například na pořízení projektové dokumentace, studie proveditelnosti, realizaci architektonické a urbanistické soutěže nebo přípravu smluv typu Design and Build, PPP a EPC. Výzvy pomohou obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele.

Dotace pokryje až 100 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů. Na podporu přípravy velkých projektů půjde 500 milionů korun, na malé projekty půjde 300 milionů. Dalších 70 milionů MMR vyčlenilo na podporu malých projektů, které už byly předloženy k realizaci v jiných výzvách.

Příjem žádostí u velkých projektů odstartuje 22. 2. 2024, u malých projektů 29. 2. 2024 a u poslední skupiny malých projektů už předložených k realizaci bude příjem žádostí spuštěn 27. 2. 2024. Více informací naleznete na webu MMR.

Výzvy se vyhlašují z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.1: Systémová podpora veřejných investic, subkomponenta 4.1.3 Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU.


Nové výzvy podpoří spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru a zmapují situaci kreativních odvětví.

Na koci ledna 2024 vyhlásilo Ministerstvo kultury v rámci Národního plánu obnovy další dvě výzvy – Design Credits II a Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví.

26.02.2024 | Ministerstvo kultury (MK)

Výzva Design Credits II nabízí možnost dotace na projekty, které stojí na spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací produktů a služeb.

„Mapování kulturních a kreativních odvětví je pro ministerstvo kultury důležité. A nejde jen o informace o ekonomickém stavu, ale především o podchycení zrychlujícího se vývoje těchto odvětví a získání analytických informací odrážejících rozvoj inovací, umělé inteligence nebo digitalizace a s tím spojené potřeby podnikatelů a firem. Právě propojení kreativního sektoru s malými a středními podniky v další výzvě Design Credits je pokračováním úspěšně započaté spolupráce, která oběma stranám přináší jak ekonomický efekt, tak možnost posunu vpřed, rozšíření nabídky i zvýšení konkurenceschopnosti,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Výzva Design Credits II / iniciativa Kreativní vouchery

Výzva nabízí možnost dotace na projekty, které stojí na spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací produktů a služeb. Investice se uskuteční prostřednictvím tzv. Design Creditů. Externí služby kreativních profesionálů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat služby, reagovat na požadavky trhu, zvýšit konkurenceschopnost. Jde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele designérských služeb.

Na výzvu je pro rok 2024 alokována částka 15 mil. Kč a cílem je přidělit alespoň 100 design creditů malým a středním podnikům. Maximální výše podpory na jeden projekt je 150 tis. bez DPH. Jeden tzv. design credit může pokrýt max. 85 % z celkové výše odměny designéra za vytvořené autorské dílo, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů.

Oprávněnými žadateli jsou malé a střední podniky, působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií minimálně 3 měsíce před vyhlášením výzvy.

Kreativními profesionály jsou produktoví designéři, registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade: www.designers-database.eu. Poskytovatelem služeb může být designér se specializací v minimálně jedné kategorii produktového / průmyslového designu a splňující podmínky pro bezplatný zápis do Adresáře designérů.

Kategorie produktového / průmyslového designu:

  • stroje (design spojený s konstrukčními pracemi, nářadí, zemědělská technika);
  • zdravotní technika (sanitární zboží);
  • dopravní prostředky;
  • elektronika;
  • nábytek (interiér, městský mobiliář), interiérové doplňky;
  • móda (oděv, obuv, textilní tvorba, doplňky, bižuterie, šperk)
  • sklo, porcelán;
  • ostatní (umělecká řemesla, hračky, tableware, varné nádobí, sportovní potřeby, hudební; nástroje, obaly s důrazem na konstrukci apod.);
  • architektura (design interiérů i exteriérů, veletržní expozice)

Parametry výzvy:

Podávání žádostí: v období od 1.2. 2024 12.00 hodin do 31. 7. 2024 15.00 hodin prostřednictvím dotačního portálu MK

Období realizace projektů: 1.1.2024 do 30. 9. 2024.

Výzva je administrována ve spolupráci s agenturou CzechTrade.

Výzva Mapování socio-ekonomického přínosu kulturního a kreativního sektoru – navazující výzva pro oblast hudby a architektury

Výzva pokračuje v předešlé výzvě národního mapování a je určena pouze pro oblast hudby a architektury, které nebyly v předešlé výzvě obsazené. Z fondů Národního plánu obnovy budou podpořeny takové projekty, které povedou k vytvoření analytických materiálů o ekonomickém a sociálním přínosu těchto odvětví. Analytické materiály by měly formulovat potřeby firem a zaměstnanců v daných oblastech KKO.

Výzva je určena profesním a oborovým asociacím nebo profesním komorám z oblasti hudby a architektury. Žádost o dotaci si mohou podat také výzkumné organizace a vysoké školy, které budou k podání žádosti o dotaci pověřeny profesními či oborovými asociacemi nebo profesními komorami.

Alokace pro výzvu je celkem 1,98 milionu Kč na roky 2024/2025.

Parametry výzvy:

Podávání žádostí: od 5. 2. 2024 od 9:00 hod. do 5. 3. 2024 do 15:00 hod. prostřednictvím dotačního portálu MK

Konec realizace projektů: 31. 5. 2025.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526