Monitoring dotačních příležitostí.

 18. 3. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web pro zájemce o evropské fondy.* 

MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty.* 

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web pro zájemce o evropské fondy.

Lepší a rychlejší komunikace se žadateli a příjemci v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je cílem nového webu www.optak.cz.

05.03.2024 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Web nabídne zájemcům o financování byznysu z OP TAK aktuální výzvy, jednoduchý filtr dle priorit a typu podpory a základní přehled každé výzvy včetně přímého odkazu na systém ISKP2021+ pro podání žádosti.

„OP TAK je jedním z klíčových programů financovaných z prostředků Evropské unie, v rámci kterého podporujeme zejména malé a střední podniky, ale i velké firmy z oblasti energetiky, digitalizace nebo vědy a výzkumu. Abychom zájemcům o podporu pomohli se ve výzvách z tohoto programu co nejlépe vyzvat, připravili jsme pro ně přehledný web, kde najdou veškeré informace. Věřím, že nový portál www.optak.cz  žadatelé ocení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Web obsahuje aktuální výzvy, jednoduchý filtr dle priorit a typu podpory a základní přehled každé výzvy s přímým odkazem na systém ISKP2021+ pro podání žádosti. Uživatelé najdou mimo jiné informace, které je krok po kroku provedou cestou od sepsání podnikatelského záměru až po realizaci projektu.

„Chceme podnikatelům co nejvíce usnadnit práci, proto jim nabízíme také filtr, do kterého stačí zadat základní kritéria. Podle nich žadatel zjistí, jakou podporu ze strukturálních fondů může čerpat,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha s tím, že pokud podporu žadatel nenajde, pak se přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu www.podporapodniku.cz dozví o možnostech získání evropských i státních dotací spravovaných napříč celou státní správou.

Vše přehledně a na jednom místě. MPO spustilo vyhledávač podpor pro podnikatele

Na webu jsou dále upoutávky na akce, stručné blogové články, čtvrtletník „tak“ a publikace týkající se implementace evropských fondů. Cílem je zpřístupnit informace co nejširšímu okruhu zájemců. Přihlásit se také lze k odběru online newsletteru.

Kromě dotací se webová stránka zaměřuje i na finanční nástroje. Již nyní se připravuje upgrade pro roční kalendář událostí, který poskytne přehled o plánovaných akcích, seminářích, workshopech a konferencích pořádaných MPO a Agenturou pro podnikání a inovace.


MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty.

13.2.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Nové podmínky podpory sociálního bydlení zohledňují skutečné náklady na stavební práce a materiál, které v posledních letech rychle rostly. Pokrytí přímých nákladů projektu jsme nově navýšili o více než pětinu na až 68 000 korun na m2. Výzvy mohou podpořit výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich úpravu pro potřeby sociálního bydlení. Pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení. MMR dále zjednodušilo správu nájemních smluv v podpořených projektech a umožnilo je uzavírat až na pět let.

V podpořených bytech budou mít možnost bydlet lidé, kteří nevlastní nemovitost a splňují některá kritéria bytové nouze – například žijí v přeplněné domácnosti, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň jejich příjmy nesmí přesáhnout částku, která u jednočlenných domácností zhruba odpovídá běžnému důchodu. Cílem je, aby z podpořených sociálních bytů nemuseli lidé odcházet i kvůli nepatrnému navýšení svých příjmů. Celkem je v cílové skupině podpory sociálního bydlení asi 130 000 osob.

Zapojit se do výzvy mohou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, příspěvkové organizace, organizační složky státu, církve, církevní organizace a nevládní neziskové organizace při splnění konkrétních podmínek.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526