Monitoring dotačních příležitostí.

 15. 4. 2024

Na demolice zchátralých budov poskytneme obcím 117 milionů korun.* 

Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru na elektromobily.* 

Podpora elektromobility pro firmy a OSVČ: Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru.* 

Na demolice zchátralých budov poskytneme obcím 117 milionů korun.

3.4.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím a krajům částkou 117 milionů korun. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru. Dané území pak bude možné znovu využít k rozvoji obce. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci podávat do 28. června 2024.

„Chátrající nevyužívané objekty trápí spoustu měst a obcí. Že na ně často není hezký pohled je vedlejší, hlavně mohou představovat zdravotní rizika a soustředí se kolem nich sociální problémy. Starostky a starostové už o našem programu vědí z minulých let a často ho využívají. Důležitý je zejména pro menší obce, které nemají na nákladné demolice dostatek financí ve svém rozpočtu,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzvy je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Pro letošní rok na to MMR vyčlenilo 117 milionů korun. Po demolici objektu musí následovat celková revitalizace prostoru. Na daném území poté může vzniknout například školka, komunitní centrum nebo sportovní zařízení, aniž by bylo třeba zastavovat nové zelené plochy.

Výzva se člení na dva dotační tituly. První se zaměřuje na území strukturálně postižených regionů, tzn. Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, druhá pak na zbytek území České republiky. Žadatelé mohou podávat i více žádostí. Dotace bude poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Příjem žádostí bude ukončen 28. června 2024. Bližší informace o výzvě naleznete na webových stránkách MMR.


Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru na elektromobily.

20.3.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Národní rozvojová banka (NRB) přijímá od 18. března 2024 žádosti v programu Záruka Elektromobilita, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a který bude financován ze zdrojů Národního plánu obnovy.

Program nabízí poskytnutí bezplatné záruky k úvěru na nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic. Po doložení vlastnictví vozidla mohou firmy a podnikatelé získat také finanční příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150 tisíc korun na dobíjecí stanici.

Žádost v rámci programu Záruka Elektromobilita mohou podat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. Cílem programu je podpořit nákup vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic. „Národní rozvojová banka bude vystavovat záruky k úvěrům, které poskytnou spolupracující partneři – tedy komerční banky či leasingové společnostiTento mechanismus používáme i v jiných programech v našem portfoliu,“ vysvětluje Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

Výzvu připravenou na základě programu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Zvolili jsme optimální způsob financování, který zahrnuje i finanční příspěvek, přičemž právě díky přítomnosti úvěru je zaměřen i na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit z vlastních zdrojů. Pro podnikatele je připraveno celkem 1,65 miliardy korun na pořízení vozidel a 300 milionů na dobíjecí stanice,“ říká vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha a dodává: „Doufáme, že tento program přispěje k podpoře rozvoje elektromobility i na úrovni dalších rezortů.“

Výrazné zvýšení poptávky po bezemisních vozech očekává Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). „Příklady ze zahraničí ukazují, že dostupné financování je klíčové pro přechod k nízkoemisní mobilitě. Proto nový program Záruka Elektromobilita, který má v České republice podpořit zejména rozvoj elektromobility, vítáme a už teď víme, že významně přispěje k nastartování poptávky na straně našich klientů. Členské společnosti ČLFA patří mezi významné podporovatele bezemisní dopravy. Jen v minulém roce profinancovaly každý třetí prodaný elektromobil v Česku. Konkrétně se jednalo o 2 047 elektromobilů,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Od výběru vozu až k finančnímu příspěvku

Cesta k elektromobilu začíná výběrem vozu. Podporovaná jsou osobní auta typu M1, tedy vozidla, která mají nejvýše osm míst k sezení kromě sedadla řidiče. U nákladních vozů jsou podporovány typy N1 a N2 (vozidla s hmotností do 4,25 t). Auto nutně nemusí být nové, podmínky splňuje také vozidlo, které bude dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a najeto bude mít méně než 6 000 kilometrů.

Dalším krokem je předjednání úvěru u spolupracujícího partnera, tedy leasingové společnosti nebo komerční banky. Jejich seznam je zveřejněn na webu NRB. „Podle našich odhadů se bude z naší strany jednat o profinancování 500 elektromobilů měsíčně. Samozřejmě našim klientům poskytneme maximální součinnost při vyřizování žádostí,“ doplnila Jana Hanušová.

Následuje odeslání žádosti do NRB, která zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky stanovené ve Výzvě k tomuto programu. „Na webu NRB budou k dispozici formuláře, do kterých klienti vyplní informace o svém podnikání a projektu, pro který vozidlo nebo dobíječku plánují zakoupit. Žádost a její přílohy poté podají prostřednictvím elektronické podatelny NRB,“ přiblížil Jan Riegl, ředitel odboru Vývoj a metodika produktů Národní rozvojové banky.

Rychlost vyřízení žádosti ovlivní i kvalita vyplnění potřebných dokumentů. „Rádi klientům pomůžeme s doplněním žádosti, pokud nebudou dokumenty kompletní. Rychleji však dokážeme zpracovat žádost, která bude úplná. Klientům se tedy vyplatí vyhradit si na vyplnění žádosti dostatek času a před odesláním žádosti pečlivě ověřit, zda obsahuje vše potřebné,“ doplňuje Jan Riegl. Po zpracování žádosti klient na pobočce NRB podepíše smlouvu o poskytnutí záruky a následně i předjednanou úvěrovou smlouvu.

Jakmile dojde k převzetí a registraci vozidla, bude možné požádat o finanční příspěvek, a to prostřednictvím datové schránky. Příspěvky může NRB vyplatit klientům, kteří doloží potřebné dokumenty potvrzující, že jsou vlastníkem vozu. První vyplacené příspěvky lze tedy očekávat zhruba v polovině dubna.

Pořízení dobíjecí stanice

Záruku a příspěvek je možné získat také na vybudování dobíjecí stanice. Program umožňuje pořídit ji současně s vozidlem, podmínkou také je, že dobíječka bude neveřejná a podnikatelům či firmám bude sloužit pouze pro jejich vlastní potřebu. Stanici může klient pořídit i z vlastních zdrojů, je však potřeba, aby byla zakoupena až po podání žádosti o záruku k úvěru na pořízení vozidla.

Podpora vozidel a dobíjecích stanic přehledně:

Kategorie vozu Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek
M1* od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč max. 200 tis. Kč/vozidlo
N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč max. 250 tis. Kč/vozidlo
N2 (do 4,25 t a FCEV) od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč

 

max. 300 tis Kč/vozidlo

* Maximální cena vozidla kategorie M1 je 1,5 mil. Kč.

Kategorie vozidel M1 = automobily s max. osmi místy k sezení kromě sedadla řidiče

Kategorie N1 a N2 = vozidla s hmotností do 4,25 t

Typ dobíjecí stanice Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek
AC max. 100 tis. Kč max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
DC do 40 kW max. 250 tis. Kč max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč max. 150 tis. Kč/dobíjecí stanice

Podpora v rámci programu Záruka Elektromobilita je poskytovaná v souladu s nařízením EU o veřejné podpoře v režimu de minimis. To znamená, že může být poskytnuta jen těm firmám a podnikatelům, kteří za poslední tři roky nedosáhli dotačního stropu – tedy nečerpali dotace (či jejich ekvivalent v případě využití jiných zvýhodněných úvěrů či záruk) vyšší než 200 tisíc euro.

Podpora bezemisních vozidel se přidala k dalším programům NRB ohleduplným k životnímu prostředí

Podpora bezemisních vozů není jediným „zeleným programem“ v portfoliu NRB. Českým podnikatelům Národní rozvojová banka nabízí také poradenství při přípravě energeticky úsporných projektů (ELENA). Díky programu podnikatelé ušetří 90 % nákladů vynaložených na zpracování energetických posudků, získat mohou také bezúročné financování z programů Nové úspory energie a ENERG.


Podpora elektromobility pro firmy a OSVČ: Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru.

Národní rozvojová banka (NRB) spustila příjem žádostí v programu Záruka Elektromobilita. Program nabízí poskytnutí bezplatné záruky k úvěru na nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic. Po doložení vlastnictví vozidla mohou firmy a podnikatelé získat také finanční příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150 tisíc korun na dobíjecí stanici.

21.03.2024 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Žádost v rámci programu Záruka Elektromobilita mohou od 18. března 2024 podávat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. Cílem programu je podpořit nákup vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic.

„Národní rozvojová banka bude vystavovat záruky k úvěrům, které poskytnou spolupracující partneři – tedy komerční banky či leasingové společnosti. Tento mechanismus používáme i v jiných programech v našem portfoliu,“ vysvětluje Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

Výzvu připravenou na základě programu zveřejnilo v prosinci Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Zvolili jsme optimální způsob financování, který zahrnuje i finanční příspěvek, přičemž právě díky přítomnosti úvěru je zaměřen i na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit z vlastních zdrojů. Pro podnikatele je připraveno celkem 1,65 miliardy korun na pořízení vozidel a 300 milionů na dobíjecí stanice,“ říká vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha a dodává: „Doufáme, že tento program přispěje k podpoře rozvoje elektromobility i na úrovni dalších rezortů.“

Elektromobilita v Česku? Zatím asi 22,5 tisíce vozů a přes 4 600 dobíjecích stanic

Výrazné zvýšení poptávky po bezemisních vozech očekává Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). „Příklady ze zahraničí ukazují, že dostupné financování je klíčové pro přechod k nízkoemisní mobilitě. Proto nový program Záruka Elektromobilita, který má v České republice podpořit zejména rozvoj elektromobility, vítáme a už teď víme, že významně přispěje k nastartování poptávky na straně našich klientů. Členské společnosti ČLFA patří mezi významné podporovatele bezemisní dopravy. Jen v minulém roce profinancovaly každý třetí prodaný elektromobil v Česku. Konkrétně se jednalo o 2 047 elektromobilů,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Od výběru vozu až k finančnímu příspěvku

Cesta k elektromobilu začíná výběrem vozu. Podporovaná jsou osobní auta typu M1, tedy vozidla, která mají nejvýše osm míst k sezení kromě sedadla řidiče. U nákladních vozů jsou podporovány typy N1 a N2 (vozidla s hmotností do 4,25 t). Auto nutně nemusí být nové, podmínky splňuje také vozidlo, které bude dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a najeto bude mít méně než 6 000 kilometrů.

Dalším krokem je předjednání úvěru u spolupracujícího partnera, tedy leasingové společnosti nebo komerční banky. Jejich seznam je zveřejněn na webu NRB. „Podle našich odhadů se bude z naší strany jednat o profinancování 500 elektromobilů měsíčně. Samozřejmě našim klientům poskytneme maximální součinnost při vyřizování žádostí,“ doplnila Jana Hanušová.

Následuje odeslání žádosti do NRB, která zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky stanovené ve Výzvě k tomuto programu. „Na webu NRB budou k dispozici formuláře, do kterých klienti vyplní informace o svém podnikání a projektu, pro který vozidlo nebo dobíječku plánují zakoupit. Žádost a její přílohy poté podají prostřednictvím elektronické podatelny NRB,“ přiblížil Jan Riegl, ředitel odboru Vývoj a metodika produktů Národní rozvojové banky.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526