PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 30. 8. 2022

POLSKO. Krize hledí firmám hluboko do peněženek. Chystá se vlna bankrotů.  

POLSKA. Kryzys zagląda głęboko do portfeli firm. Wzbiera fala bankructw.  

29. POLSKO-NĚMECKO-ČESKÉ PODNIKATELSKÉ KOOPERAČNÍ FÓRUM.  

POLSKO. Krize hledí firmám hluboko do peněženek. Chystá se vlna bankrotů.

Zdroj: money.pl

https://www.money.pl/gospodarka/kryzys-zaglada-gleboko-do-portfeli-firm-wzbior-fala-bankructw-6804574058175200a.html

Vysoké ceny si na podnikatelích vybírají svou daň. Doba zaplacení faktury je delší, půjčky jsou drahé a obtížně dostupné. – Snaží se vyhrabat peníze i z podzemí, aby je měli co nejdříve, říká jeden z odborníků. – Čím déle čekají, tím menší hodnotu mají jejich pohledávky – dodává další. Napětí v ekonomice stoupá. Balón, podle partnerů money.pl, letos na podzim praskne. Stát reaguje.

Střední, malí i drobní podnikatelé čekají na peníze od dodavatelů stále déle. Navíc je brzdí inflace – zejména rostoucí náklady na energie, pohonné hmoty a plyn. Věc dále komplikují drahé a těžko dostupné půjčky. Zástupci factoringového průmyslu, kteří zažívají boom, očekávají vlnu bankrotů již na podzim.

„Děkuji za práci, platba na podzim“. To často slýchají malé a střední podniky v Polsku. Pro mnohé z nich to znamená balancovat na hranici likvidity a opožděné převody představují vážné riziko finančních úzkých míst. Velké firmy si berou úvěry na své náklady – říká Mateusz Skowronek z faktoringové společnosti eFaktor.

To je problém polské ekonomiky – přes 99 procent společností (asi 2,25 milionu) jsou hráči z oblasti malých a středních podniků. Podle PARP generují téměř polovinu HDP. Problém vidí i stát. Bank Gospodarstwa Krajowego právě navýšila zdroje v krizovém záručním fondu z 24,5 miliardy PLN na 30 miliard PLN. Podle BGK „bude moci využít výhod úvěrů nebo faktoringu mnohem více podnikatelů. Podle banky jde mimo jiné o reakci na dopady krize způsobené ruskou agresí na Ukrajinu.“

Odložená platba – prokletí podnikatelů

Pozorování analytiků Faktura.pl (uživatelé platformy ročně vystaví přes 600 000 faktur) ukazují, že dominantní model financování ekonomiky je založen na odložených platbách – v některých odvětvích dokonce o několik měsíců. Velké množství společností vystavuje pouze jednu, dvě nebo tři příjmové faktury měsíčně. S malým počtem obchodních partnerů je rychlý cash flow nezbytný.

Instituce shromažďující informace o nespolehlivých dlužnících vysílají alarmující signály. Už skoro 37 procent podniků přiznává, že za posledních šest měsíců čekaly na platby od dodavatelů se zpožděním více než 60 dní – podle studie „SME Scanner“ provedené ve třetím čtvrtletí letošního roku. Situace je mnohem horší než na jaře. Odvětví jako obchod, průmysl a doprava si nejvíce stěžují na problémy s platbami. Horší je to i ve stavebnictví.

– Je téměř pravidlem, že firmy obdrží převod za stavební službu až 60 dní po jejím dokončení. V době stoupající inflace již přijatá částka po tak dlouhé době nemá stejnou hodnotu jako při vystavení faktury. S růstem průmyslové inflace o několik procent měsíčně budou náklady na polystyren nebo OSB desky v září mnohem vyšší než dnes, říká Mateusz Skowronek z factoringové společnosti eFaktor.

Celkově činily nedoplatky společností zapsaných v registru dlužníků BIG InfoMonitor a databázi úvěrových informací BIK na konci června více než 38,2 miliardy PLN. Podle datového agregátoru se podnikatelé více než kdy jindy mobilizují, aby se více starali o svou finanční likviditu. S větší pravděpodobností prověřují potenciální dodavatele.

Označeno stigmatem nevhodné PKD

U 9 ​​z 15 kategorií společností se letos prodloužila čekací doba na platbu oproti první polovině roku 2021 – podle údajů faktura.pl. Nejsilnější ve skupině bylo zemědělství, lesnictví, myslivost a rybářství – o 2,5 dne a v obchodě – o 1,3 dne.

– Firmy se snaží vyhrabat peníze i z podzemí, aby je měly co nejdříve a zachovat likviditu. Tento obraz průmyslu vyplývá z našich rozhovorů se stavebními podnikateli nebo průmyslovými podniky. Čím déle firmy na peníze čekají, tím méně stojí, a tím hrozí ztráta likvidity – dodává Marek Sikorski z mikrofaktoringové společnosti Finea.


POLSKA. Kryzys zagląda głęboko do portfeli firm. Wzbiera fala bankructw.

Źródło: money.pl

https://www.money.pl/gospodarka/kryzys-zaglada-gleboko-do-portfeli-firm-wzbiera-fala-bankructw-6804574058175200a.html

Przedsiębiorcom we znaki daje się drożyzna. Czas zapłaty za fakturę wydłuża się, a kredyty są drogie i trudno dostępne. – Starają się wykopać pieniądze choćby spod ziemi, byle tylko mieć je jak najszybciej – twierdzi jeden z ekspertów. – Im dłużej czekają, tym mniej warte są ich należności – dodaje inny. Napięcie w gospodarce rośnie. Balon, zdaniem rozmówców money.pl, pęknie tej jesieni. Państwo reaguje.

Średni, mali i drobni przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze od kontrahentów. Prowadzenie biznesu dodatkowo utrudnia im inflacja – w szczególności rosnące koszty energii, paliw czy gazu. Sprawę dodatkowo komplikują drogie i trudno dostępne kredyty. Przedstawiciele branży faktoringowej, którzy przeżywają hossę, spodziewają się fali bankructw już na jesieni.

– „Dziękujemy za wykonanie prac, płatność jesienią“. To słyszą często firmy MŚP w Polsce. Dla wielu z nich oznacza to balansowanie na granicy płynności, a opóźniane przelewy to poważne ryzyko zatorów finansowych. Duże firmy kredytują się ich kosztem – stwierdza Mateusz Skowronek z firmy faktoringowej eFaktor.

Dla polskiej gospodarki to problem – ponad 99 proc. firm (około 2,25 mln) to gracze z obszaru MŚP. Według PARP generują oni prawie połowę PKB. Problem dostrzega również państwo. Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył właśnie środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych z 24,5 do 30 mld zł. Komunikat BGK głosi, że dzięki temu „znacznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z kredytów lub faktoringu. Według banku to odpowiedź m.in. na skutki kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę.

Odroczona płatność — zmora przedsiębiorców

Z obserwacji analityków faktura.pl (użytkownicy platformy rocznie wystawiają ponad 600 tys. faktur) wynika, że dominujący model finansowania gospodarki opiera się na odroczonych płatnościach – nawet o kilka miesięcy w przypadku niektórych branż. Duża część firm wystawia miesięcznie tylko jedną, dwie lub trzy faktury przychodowe. Przy niewielkiej liczbie partnerów biznesowych szybki przepływ środków jest kluczowy.

Niepokojące sygnały wysyłają instytucje gromadzące informacje o nierzetelnych dłużnikach. Już blisko 37 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czekało na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie – wynika z badania „Skaner MŚP“ przeprowadzonego w trzecim kwartale tego roku. Sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż wiosną. Najbardziej na zatory płatnicze skarżą się takie branże jak handel, przemysł, transport. Gorzej jest też w budownictwie.

– Niemal normą jest, że przelew za usługę budowlaną firmy otrzymują nawet 60 dni po jej wykonaniu. W czasie galopującej inflacji otrzymana po tak długim czasie kwota nie jest już warta tyle samo, co w momencie wystawienia faktury. Przy branżowej inflacji rosnącej o kilka procent miesięcznie, koszt styropianu czy płyt OSB we wrześniu będzie dużo wyższy niż dzisiaj – mówi Mateusz Skowronek z firmy faktoringowej eFaktor.

W sumie zaległości firm widniejących w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wyniosły na koniec czerwca ponad 38,2 mld zł. Według agregatora danych przedsiębiorcy jak nigdy dotąd mobilizują się do większej dbałości o swoją płynność finansową. Chętniej prześwietlają potencjalnych kontrahentów.

Naznaczeni piętnem niewłaściwego PKD

W 9 na 15 kategorii firm czas oczekiwania na zapłatę wydłużył się w tym roku w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. – wynika z danych faktura.pl. Najmocniej w grupie rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – o 2,5 dnia oraz w handlu – o 1,3 dnia.

– Firmy starają się wykopać pieniądze choćby spod ziemi, byle tylko mieć je jak najszybciej i zachować płynność. Taki obraz branży wyłania się z naszych rozmów z przedsiębiorcami budowlanymi czy firmami przemysłowymi. Im dłużej firmy czekają na pieniądze, tym mniej są one warte, a to grozi utratą płynności – dodaje Marek Sikorski z firmy mikrofaktoringowej Finea.


29. POLSKO-NĚMECKO-ČESKÉ PODNIKATELSKÉ KOOPERAČNÍ FÓRUM.

29. POLSKO-NĚMECKO-ČESKÉ PODNIKATELSKÉ KOOPERAČNÍ FÓRUM

Přihlášky přijímáme do 27. 10. 2022 –  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Pozvánku a program najdete na webové stránce: 
odkaz na pozvánku

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526