PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 18. 6. 2024

Jedna z nejdůležitějších dálnic v Polsku bude zdarma. Získá také třetí pás.* 

Jedna z najważniejszych autostrad w Polsce będzie bezpłatna. Zyska też trzeci pas.* 

Jedna z nejdůležitějších dálnic v Polsku bude zdarma. Získá také třetí pás.

Marcin Czyżewski Zveřejněno: 22. května 2024 – 09:45

Až v roce 2027 vyprší koncese na správu dálnice A4 Kraków-Katovice, trasu převezme Generální ředitelství státních silnic a dálnic. Přípravy na rozšíření A4 o třetí pruh už začínají.

  • V roce 2027 vyprší koncesní smlouva na vedení dálnice A4 na úseku Krakov-Katovice.
  • Ministerstvo infrastruktury zajišťuje, že po vypršení smlouvy nebude dálnice A4 zpoplatněna.
  • Dálnice A4 z Krakova do Katovic bude rozšířena o třetí jízdní pruh.

Dálnice A4 z Krakova do Katovic je jednou z nejdůležitějších a nejfrekventovanějších silnic v Polsku. Průměrný denní provoz na koncesním úseku dálnice ve správě Stalexportu činil v prvním čtvrtletí roku 2024 44,2 tis. vozidel a byl o 0,8 procenta vyšší než provoz zaznamenaný v 1. čtvrtletí 2023 (43,9 tis. vozidel).

Řidiči tento úsek dálnice A4 hromadně využívají, i když si stěžují, že za něj musí hodně platit a na trase jsou často práce na silnici.

Jaké jsou plány současné vlády s dálnicí A4 z Krakova do Katovic?

Poslanec Łukasz Kmita se zeptal ministra infrastruktury na plány současné vlády s provozem dálnice A4 na úseku Krakov-Katovice po vypršení koncese na správu v roce 2027.

Ve své interpelaci se mj. dotázal, zda současné vedení ministerstva zachovává současnou úpravu neprodloužit koncesi Stalexportu na správu tohoto úseku A4 a zda vláda Donalda Tuska plánuje zrušit mýtné pro Kraków-Katovice po roce 2027.

Poslanec se také dotázal, kdy se plánuje rozšíření třetího dálničního pruhu na tomto úseku a zda Ministerstvo infrastruktury zadalo zpracování projektové dokumentace tohoto úkolu.

Po vypršení koncesní smlouvy v roce 2027 nebudou poplatky za A4 účtovány

Ministerstvo infrastruktury ujistilo, že vedení tohoto resortu zajímá především situace uživatelů úseku dálnice A4 mezi Katovicemi a Krakovem. – V roce 2027 skončí platnost koncesní smlouvy uzavřené se Stalexport Autostrada Małopolska. Aktivity MV se proto soustředí na přípravu převzetí dálnice Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic – uvedl náměstek ministra infrastruktury Paweł Gancarz.

Ujistil, že ministerstvo trvá na svém dosavadním postoji k neprodlužování stávající koncesní smlouvy na provoz úseku dálnice A4 Katovice-Kraków. Dodal také, že po roce 2027 bude mít stát výběr mýta na tomto úseku zcela pod kontrolou. Ministerstvo infrastruktury také řešilo otázku výběru mýtného na tomto úseku dálnice A4 po vypršení koncese v roce 2027.

– Na tento úsek se bude vztahovat elektronické mýtné pro těžká vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5 t v rámci systému elektronického výběru mýtného Národní daňové správy – vysvětlil náměstek Gancarz.

Dálnice A4 z Krakova do Katovic bude rozšířena o třetí pruh

Vedení ministerstva infrastruktury také oznámilo, že tento úsek dálnice bude rozšířen. Rozšíření dálnice A4 z Krakova do Katovic je rozděleno do dvou realizačních úseků: křižovatka Murckowska (bez křižovatky) – křižovatka Byczyna (s křižovatkou) a křižovatka Byczyna (bez křižovatky) – křižovatka Balice I, pro které byly v říjnu 2023, resp. listopadu 2023 schváleny Investiční programy pro přípravný proces.

– Schválení investičních programů ministrem infrastruktury umožňuje vyhlašovat veřejné zakázky na zpracování Technické, ekonomické a ekologické studie (STEŚ) spolu s podklady pro získání rozhodnutí o podmínkách životního prostředí, které tvoří předběžnou projektovou dokumentaci. Pavel Gancarz.

Výběrová řízení na přípravu dokumentace ve druhém čtvrtletí 2024

Náměstek dodal, že vyhlášení výběrových řízení na zpracování dokumentace STEŚ pro oba úseky dálnice A4 je plánováno na druhé čtvrtletí letošního roku. Podle aktuálního harmonogramu je v rámci Vládního programu výstavby státních silnic a dálnic do roku 2030 (s výhledem do roku 2033) plánována výstavba přídavného pruhu dálnice A4 na úseku Krakov-Katovice.

– Záměrem ministerstva infrastruktury je, aby v budoucnu po plánovaném rozšíření dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi nejen lépe vyhovovala potřebám polských silničářů, ale také lépe sloužila místním obyvatelům, např. převedením tranzitní dopravy na nový, rozšířený dálniční pruh – ujistil náměstek ministra Paweł Gancarz.

  • Materiál chráněný autorským právem – pravidla pro šíření jsou uvedena v předpisech.

 

Zdroj: https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/jedna-z-najwazniejszych-autostrad-w-polsce-bedzie-bezplatna-zyska-tez-trzeci-pas,545531.html


Jedna z najważniejszych autostrad w Polsce będzie bezpłatna. Zyska też trzeci pas.

Marcin Czyżewski Opublikowano: 22 maja 2024 – 09:45

Gdy w 2027 roku wygaśnie koncesja na zarządzanie autostradą A4 Kraków-Katowice, trasę przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Już teraz rozpoczynają się przygotowania do poszerzenia A4 o trzeci pas.

  • W 2027 roku wygaśnie umowa koncesyjna na zarządzanie autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice.
  • Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że po wygaśnięciu umowy opłat na autostradzie A4 nie będzie.
  • Autostrada A4 z Krakowa do Katowic zostanie rozbudowana o trzeci pas ruchu.

Autostrada A4 z Krakowa do Katowic należy do najważniejszych i zarazem najbardziej obleganych dróg w Polsce. W pierwszym kwartale 2024 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady zarządzanej przez firmę Stalexport wyniósł 44,2 tys. pojazdów i był o 0,8 proc. wyższy niż ruch odnotowany w pierwszym kwartale 2023 roku  (43,9 tys. pojazdów).

Kierowcy masowo korzystają z tego fragmentu autostrady A4, chociaż narzekają, że muszą za to sporo płacić, a na trasie często prowadzone są roboty drogowe.

Jaki są plany obecnego rządu w zakresie autostrady A4 z Krakowa do Katowic?

O plany obecnego rządu dotyczące funkcjonowania autostrady A4 na odcinku Kraków-Katowice po wygaśnięciu koncesji na zarządzanie w 2027 roku zapytał ministra infrastruktury poseł Łukasz Kmita.

W swojej interpelacji zapytał m.in., czy obecne kierownictwo ministerstwa podtrzymuje dotychczasowe ustalenia aby nie przedłużać firmie Stalexport koncesji na zarządzanie tym odcinkiem A4 i czy rząd Donalda Tuska planuje po 2027 roku zniesienie opłat za przejazd odcinkiem Kraków-Katowice.

Poseł zapytał też kiedy planowana jest dobudowa trzeciego pasa autostrady na tym odcinku i czy Ministerstwo Infrastruktury zleciło przygotowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej w 2027 roku opłat na A4 nie będzie

Ministerstwo Infrastruktury zapewniło, że sytuacja użytkowników odcinka autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem jest przedmiotem szczególnego zainteresowania kierownictwa tego resortu. – W 2027 roku wygaśnie umowa koncesyjna zawarta ze Stalexport Autostrada Małopolska. W związku z tym działania MI koncentrują się na przygotowaniu do przejęcia autostrady przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – poinformował Paweł Gancarz, wiceminister infrastruktury.

Zapewnił, że ministerstwo podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w zakresie nieprzedłużania obowiązującej umowy koncesyjnej na eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Dodał też, że po 2027 roku państwo będzie miało całkowitą kontrolę nad poborem opłat drogowych na tym odcinku.

Ministerstwo Infrastruktury odniosło się też do kwestii poboru opłat za przejazd tym odcinkiem autostrady A4 po wygaśnięciu koncesji w 2027 roku.

– Odcinek ten zostanie objęty opłatą elektroniczną od pojazdów ciężkich o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t w ramach Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej – wyjaśnił wiceminister Gancarz.

Autostrada A4 z Krakowa do Katowic zostanie rozbudowana o trzeci pas

Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury zapowiedziało też, że ten odcinek autostrady zostanie poszerzony. Rozbudowa autostrady A4 z Krakowa do Katowic została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: węzeł Murckowska (bez węzła) – węzeł Byczyna (z węzłem) oraz węzeł Byczyna (bez węzła) – węzeł Balice I, dla których odpowiednio w październiku 2023 roku oraz  w listopadzie 2023 roku zatwierdzono Programy Inwestycji na proces przygotowawczy.

–  Zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury Programów Inwestycji umożliwia ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowiącego wstępną dokumentację projektową – poinformował Paweł Gancarz.

Przetargi na opracowanie dokumentacji w drugim kwartale 2024 roku

Wiceminister dodał, że ogłoszenie przetargów na opracowanie dokumentacji STEŚ dla obu odcinków autostrady A4 planowane jest w drugim kwartale tego roku. Zgodnie z aktualnym harmonogramem dobudowa dodatkowego pasa ruchu autostrady A4 na odcinku Kraków-Katowice przewidywana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku).

– Intencją Ministerstwa Infrastruktury jest, by w przyszłości – po planowanej rozbudowie autostrada A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami nie tylko lepiej odpowiadała potrzebom polskich użytkowników dróg, ale także, żeby lepiej służyła okolicznym mieszkańcom, np. dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na nowy, rozbudowany pas autostrady – zapewnił wiceminister Paweł Gancarz.

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

 

Żródło:  https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/jedna-z-najwazniejszych-autostrad-w-polsce-bedzie-bezplatna-zyska-tez-trzeci-pas,545531.html

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526