PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 8. 7. 2024

Ceny elektřiny. Špatná zpráva pro firmy.* 

Ceny prądu. Zła wiadomość dla firm.* 

Energie z uhlí bude více.* 

Będzie więcej energii z węgla.* 

Ceny elektřiny. Došlo k problému. Špatná zpráva pro firmy.

– Ceníkové nabídky prodejců energií jsou obvykle nejdražší – zdůrazňuje Zbigniew Kinal, prezident správní rady Ozeos.

Zákon o energetických poukázkách ponechává maximální prodejní cenu elektřiny pro malé a střední podniky pro druhé pololetí roku 2024 nezměněnou, ale tento sektor definuje odlišně a některé společnosti mohou ztratit nárok na maximální cenu. Od začátku roku 2025 již tato cena nebude existovat. Sektor malých a středních podniků by se na to měl nyní připravit.

  • Zákon o energetických poukázkách uvádí, že ve druhé polovině roku 2024 mimo jiné: sektor malých a středních podniků (MSP) bude i nadále moci těžit z ochrany maximální ceny energie 693 PLN/MWh, která podle obdržených stanovisek není nyní příliš atraktivní.
  • – Je třeba poznamenat, že se mění definice malých a středních podniků a některé společnosti působící v kapitálových skupinách mohou od července 2024 ztratit právo používat maximální cenu – poznamenává Jacek Zimmer z advokátní kanceláře Dr. Hab. Mariusz Swora.
  • – V případě maximální ceny pro MSP existuje řada pochybností, zda je její zavedení v souladu s právem EU, zahrnout ve druhé polovině roku 2024 do vzorce veřejné podpory de minimis – říká Mariusz Caliński, Fortum Marketing and Sales Polska.
  • Manažeři upozorňují, že od začátku roku 2025 již nebude pro MSP platit maximální prodejní cena elektřiny. Zbigniew Kinal ze společnosti Ozeos a Łukasz Czekała z Optimal Energy hovoří o cenových nabídkách pro malé a střední podniky.
  • Transformace energie bude předmětem nové akce Energy Days, která se bude konat 2. a 3. října 2024 v Katovicích. Na jednom místě a čase – vše důležité pro energetiku a její transformaci. Transformacja energetyczna będzie przedmiotem nowego wydarzenia Energy Days, które odbędzie się 2 i 3 października 2024 w Katowicach. W jednym miejscu i czasie – wszystko, co ważne dla sektora energii i jego transformacji.

Zveme Vás na veletržní akce věnované obráběcím, nástrojářským, svařovacím a moderním výrobním odvětvím: TOOLEX a ExpoWELDING (15.-17. října 2024, Katovice). Registrace účastníků je možná na: www.toolex.pl

Zákon o energetické poukázce a o změně některých zákonů za účelem omezení cen elektřiny, zemního plynu a CZT (dále jen zákon o poukázce) stanoví, že ve druhé polovině roku 2024 sektor MSP a další oprávněné subjekty specifikované v zákoně budou moci nadále využívat ochrany v podobě maximální ceny energie. Nejsou zde žádné odlišné názory.

– V souladu s tzv podle zákona o energetických poukázkách bude ve druhé polovině roku 2024 maximální cena elektřiny pro segment SME a další oprávněné subjekty stejná jako v současnosti, tedy 693 PLN/MWh. Zákon nepočítá s prodloužením tohoto mechanismu po roce 2024 – říká právní poradce Jacek Zimmer z Advokátní kanceláře Dr. Hab. Mariusz Swora.

– V případě sektoru MSP tzv zákon o energetických poukázkách stanoví maximální prodejní cenu energie 693 PLN/MWh pro druhé pololetí roku 2024, tedy stejnou jako v prvním pololetí roku 2024, a cena distribuce bude stejná jako doposud, tedy dle tarifu operátora. . Na začátku roku 2025 se maximální cena elektřiny pro malé a střední podniky stane historií – říká Mariusz Caliński, prezident Fortum Marketing and Sales Polska.

Maximální prodejní cena energie pro malé a střední podniky je považována za neatraktivní, ale zároveň může pomoci mnoha spotřebitelům energie

Opakovaně se také objevují názory, že alespoň v současnosti není sazba 693 PLN/MWh nijak zvlášť atraktivní cenou, protože energii lze na trhu nakoupit levněji.

– Nejedná se o atraktivní cenu, protože na trhu stále existují nabídky na prodej energie pro malé a střední podniky na druhou polovinu roku 2024 mírně nad 500 PLN/MWh. Je to důsledek toho, že letos na polské energetické burze jsou ceny futures produktů s dodávkou energie v roce 2024 relativně nízké, komentuje Zbigniew Kinal, prezident společnosti Ozeos, která se zabývá organizováním uzavírání smluv PPA.

– Ačkoli reforma vyrovnávacího trhu zavedená v polovině června měla vzestupný dopad (zvýšený – editor) na konečné náklady na energii pro spotřebitele, mnoho prodejců stále nabízí prodejní ceny energie pro druhou polovinu roku 2024 pod maximálním limitem stanoveným pro malé a střední podniky – dodává Zbigniew Kinal.

Mariusz Caliński také poukazuje na to, že pokud jde o maximální cenovou hladinu pro malé a střední podniky pro druhou polovinu roku 2024, mohou společnosti v současné době nakupovat energii pro druhou polovinu roku 2024 a první polovinu roku 2025 za cenu nižší než 693 PLN/MWh a často zaplatí letos pod touto cenou.

– V případě firem chrání maximální cena především zákazníky, kteří si neuvědomují situaci na energetickém trhu a nejsou aktivní, protože pokud by taková cena nebyla, platili by dle ceníků, tedy dráž. To samozřejmě oslabuje jejich zájem o trh a buduje očekávání, že stát pomůže – komentuje Mariusz Caliński.

Podle Zbigniewa Kinala může maximální cena energie pro malé a střední podniky udržovaná pro druhé pololetí roku 2024 na úrovni první poloviny roku 2024 nejvíce těžit z malých a středních podniků a jednotek místní samosprávy, které by za normálních okolností zúčtovávaly podle standardních ceníků obchodování společnosti.

– Tam byly ceny minimálně v první polovině roku 2024 výrazně vyšší než maximální cena. Ceníkové nabídky prodejců energií bývají nejdražší, říká Zbigniew Kinal.

Velký rozsah cen elektřiny nabízených malým a středním podnikům. „Vyplatí se postarat se o náklady na energii v roce 2025 již nyní“

Vzhledem k tomu, že maximální prodejní cena elektřiny pro malé a střední podniky se za několik měsíců stane historií, vyplatí se zajímat o nabídky prodeje elektřiny na rok 2025 již nyní.

– Aktuálně se nabídky prodeje elektřiny pro malé a střední podniky pohybují na úrovni 500-650 PLN/MWh v závislosti na typu smlouvy nebo objemu odběru elektřiny, i když některé společnosti stále udržují ceny ve svých cenících na 1000 PLN/MWh – říká Łukasz Czekała, prostřednictvím vlastníka webu Optimal Energy srovnávače cen elektřiny.

– Začátkem roku 2025 zmizí maximální prodejní cena elektřiny pro malé a střední podniky a samosprávy, takže se ještě více vyplatí postarat se o náklady na energie v roce 2025 již nyní a nevstupovat automaticky do vysokých cen, které neodrážejí situaci na trhu – komentuje Łukasz Czekała.

Zbigniew Kinal také upozorňuje, že volný trh s energií se má do sektoru malých a středních podniků vrátit za pár měsíců a stojí za to o tom přemýšlet již nyní.

– V současné době jsou velkoobchodní ceny ve smlouvách na rok 2025 na úrovni 475 PLN/MWh, což se promítá do maloobchodních prodejních nabídek pro MSP na příští rok na úrovni 560-580 PLN/MWh, a pro velmi velké hráče – ceny, které jsou o několik desítek zlotých nižší – říká Zbigniew Kinal.

„Růst cen elektřiny a jejich kolísavost je důsledkem změn na vyrovnávacím trhu, ale také růstu cen povolenek na emise CO2“

Zbigniew Kinal upozorňuje, že změny zavedené v polovině června na vyrovnávacím trhu, alespoň prozatím, znamenají nejen plošné zdražení energií, které se pro zákazníky přenese do koncových cen.

– Kupující energií na spotovém trhu již pravděpodobně zaznamenali velmi vysokou variabilitu cen během dne a drahé energie ve večerních hodinách. V současné době procházíme obdobím desynchronizace na vyrovnávacím trhu, říká Zbigniew Kinal.

– Když byla podobná reforma vyrovnávacího trhu zavedena v Německu, trvalo asi půl roku, než se trh naučil novým pravidlům a teprve po této době se ceny začaly stabilizovat. Očekává se, že podobná situace může být i v Polsku – dodává Zbigniew Kinal.

Mariusz Caliński poukazuje na to, že pokud jde o velkoobchodní ceny energií pro rok 2025, ale také aktuální velkoobchodní spotové ceny, „v současné době trh s energiemi roste, ceny jdou nahoru“.

– Například roční smlouva na rok 2025 v současnosti stojí přibližně 480 PLN/MWh oproti 420–430 PLN/MWh v březnu. Navíc variabilita cen během dne je velmi vysoká, elektřina v nejdražších hodinách je mnohonásobně dražší než v nejlevnějších – říká Mariusz Caliński

– Růst cen elektřiny a jejich volatilita je důsledkem změn na vyrovnávacím trhu, kde v polovině června mj. byly zrušeny cenové limity pro podané nabídky a zavedeny 15minutové bilanční ceny, ale také se zvýšily ceny povolenek na emise CO2 – vysvětluje Mariusz Caliński.

Některé společnosti působící v kapitálových skupinách mohou od července 2024 ztratit právo využívat maximální cenu

Jacek Zimmer upozorňuje, že se mění definice malých a středních podniků a některé společnosti působící v kapitálových skupinách mohou od července 2024 ztratit právo využívat maximální cenu elektřiny.

– Důvodem je skutečnost, že maximální cena pro MSP byla v zákoně ošetřena jako veřejná podpora. Bude poskytována jako podpora de minimis pro MSP a pro mikropodnikatele jako podpora poskytovaná v rámci tzv. GBER blokové výjimky (General Block Exemption Regulation – ed.) – vysvětluje Zimmer.

– Obvykle subjekty žádají o takovou veřejnou podporu, ale zde byl přijat model, kdy až v lednu 2025 budou muset malé a střední podniky předložit informace, které umožní prodejcům energie ověřit, zda by daný příjemce mohl využít maximální cenu elektřiny podle de minimis (nebo podpora GBER), nebo ne, protože již dříve vyčerpal limit této podpory nebo byl z jiných důvodů vyloučen z jejího přijímání, komentuje Jacek Zimmer.

Zároveň dodává, že problém veřejné podpory v souvislosti s uplatněním maximální ceny 693 PLN/MWh pro druhé pololetí roku 2024 nenastane v případě dalších oprávněných osob, které nejsou podnikateli.

– Samostatnou otázkou je, že předmětná ustanovení vyvolávají pochybnosti o jejich souladu s požadavky směrnice 2019/944, protože v roce 2024 ustanovení, která v roce 2023 umožňovala takové odchylky, jako je cenová regulace pro malé a střední podniky jiné než mikropodnikatele nebo stanovování cen pod náklady – upozorňuje Jacek Zimmer.

– Tato otázka by se však neměla dotýkat příjemců, protože směrnice nemají horizontální účinek, tedy nejsou mezi „jednotlivci“ závazné. Pokud samotný příjemce není „státním“ subjektem, mohou se případné pochybnosti dotknout odpovědnosti státu za odškodnění vůči prodejcům pouze do té míry, že kompenzace nepokryje jejich škody vyplývající ze zavedených předpisů – dodává Jacek Zimmer.

Prodejci energií jsou si samozřejmě vědomi kontroverze kolem maximální ceny pro malé a střední podniky.

– V případě maximální ceny pro MSP existuje řada pochybností, zda je její zavedení v souladu s právem EU. Zahrnutí ve druhé polovině roku 2024 do vzorce de minimis veřejné podpory poskytované prodejci energie, což nutí obchodní společnosti kontrolovat, zda by malé a střední podniky mohly mít z takové podpory prospěch, či nikoli. Katastrofa – komentuje Mariusz Caliński.


Ceny prądu. Pojawił się problem. Zła wiadomość dla firm.

– Oferty cennikowe sprzedawców energii zazwyczaj są najdroższe – zwraca uwagę Zbigniew Kinal, prezes zarządu Ozeos.

Ustawa o bonie energetycznym utrzymuje dla MŚP na II półrocze 2024 roku maksymalną cenę sprzedaży prądu bez zmian, ale inaczej definiuje ten sektor i część spółek może stracić prawo do ceny maksymalnej. Od początku 2025 r. takiej ceny ma już nie być. Sektor MŚP powinien się na to przygotować już teraz.

  • Ustawa o bonie energetycznym stanowi, że w II półroczu 2024 roku m.in. sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nadal będzie mógł korzystać z osłony w postaci maksymalnej ceny energii 693 zł/MWh, która według uzyskanych opinii nie jest teraz zbyt atrakcyjna.
  • – Należy zwrócić uwagę, że zmienia się definicja MŚP i niektóre spółki działające w grupach kapitałowych mogą od lipca 2024 stracić prawo do korzystania z ceny maksymalnej – zaznacza Jacek Zimmer z Kancelarii Adwokackiej dra hab. Mariusza Swory.
  • – W przypadku ceny maksymalnej dla MŚP pojawia się szereg wątpliwości, czy jej wprowadzenie jest zgodne z prawem unijnym. W tym także jak w II półroczu 2024 w formule pomocy publicznej de minimis  – mówi Mariusz Caliński, Fortum Marketing and Sales Polska.
  • Menadżerowie zwracają uwagę, że od początku 2025 r. dla MŚP nie będzie już ceny maksymalnej sprzedaży prądu. Zbigniew Kinal z Ozeos i Łukasz Czekała z Optimal Energy mówią, jakie są oferty cenowe dla MŚP.
  • Transformacja energetyczna będzie przedmiotem nowego wydarzenia Energy Days, które odbędzie się 2 i 3 października 2024 w Katowicach. W jednym miejscu i czasie – wszystko, co ważne dla sektora energii i jego transformacji.

Zapraszamy na wydarzenia targowe poświęcone branżom obrabiarek, narzędziowej, spawalniczej i nowoczesnej produkcji: TOOLEX i ExpoWELDING (15-17 października 2024 r., Katowice). Rejestracja dla uczestników jest dostępna na stronie: www.toolex.pl

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (dalej ustawa o bonie) stanowi, że w II półroczu 2024 roku sektor MŚP i inne podmioty uprawnione określone w ustawie nadal będą mogły korzystać z osłony w postaci maksymalnej ceny energii. Tu nie ma rozbieżnych opinii.

– Zgodnie z tzw. ustawą o bonie energetycznym w II półroczu 2024 roku cena maksymalna za energię elektryczną dla segmentu MŚP i innych podmiotów uprawnionych będzie wynosiła tyle, co obecnie, czyli 693 zł/MWh. Ustawa nie przewiduje przedłużenia tego mechanizmu poza 2024 rok – mówi radca prawny Jacek Zimmer z Kancelarii Adwokackiej dra hab. Mariusza Swory.

– W przypadku sektora MŚP tzw. ustawa o bonie energetycznym określa na II półrocze 2024 maksymalną cenę sprzedaży energii na poziomie 693 zł/MWh, czyli taką, jak w I półroczu 2024, a cena dystrybucji będzie taka jak dotychczas, czyli według taryfy operatora. Z początkiem 2025 r. cena maksymalna prądu dla MSP ma przejść do historii – mówi Mariusz Caliński, prezes Fortum Marketing and Sales Polska.

Maksymalna cena sprzedaży energii dla MŚP oceniana jest jako nieatrakcyjna, ale zarazem niejednemu odbiorcy energii może pomóc 

Powtarzają się też oceny, że przynajmniej obecnie stawka 693 zł/MWh to nie jest specjalnie atrakcyjna cena, bo na rynku można energię kupić taniej.

– Nie jest to atrakcyjna cena, bo na rynku nadal są oferty sprzedaży energii dla MŚP na II półrocze 2024 niewiele powyżej 500 zł/MWh. To pochodna tego, że w tym roku na Towarowej Giełdzie Energii ceny produktów terminowych z dostawą energii w 2024 roku są stosunkowo niskie – komentuje Zbigniew Kinal, prezes Ozeos, firmy zajmującej się organizowaniem zawierania umów PPA.

– Wprawdzie reforma rynku bilansującego wprowadzona w połowie czerwca wpłynęła (zwyżkowo – red.) na finalne koszty energii dla odbiorców, ale cały czas wielu sprzedawców oferuje na II półrocze 2024 ceny sprzedaży energii poniżej maksymalnej ustalonej dla MŚP – dodaje Zbigniew Kinal.

Mariusz Caliński również wskazuje, że jeśli chodzi o poziom ceny maksymalnej dla MŚP na II półrocze 2024, to obecnie firmy mogą kupić energię zarówno na II półrocze 2024, jak i na I 2025 roku po cenie poniżej 693 zł/MWh i często w tym roku płacą poniżej tej ceny.

– W przypadku firm ceną maksymalną chronieni są przede wszystkim klienci nieświadomi sytuacji na rynku energii, nie aktywni, bo gdyby nie taka cena to płaciliby według cenników, czyli drożej. To oczywiście osłabia ich zainteresowanie rynkiem, buduje oczekiwania, że państwo pomoże – komentuje Mariusz Caliński.

Zdaniem Zbigniewa Kinala na maksymalnej cenie energii dla MŚP  utrzymanej na II półrocze 2024 na poziomie z I półrocza 2024 najbardziej mogą skorzystać MŚP czy jednostki samorządu terytorialnego, które normalnie rozliczałyby się właśnie według standardowych cenników spółek obrotu.

– Tam przynajmniej w I półroczu 2024 ceny były znacząco większe niż cena maksymalna. Oferty cennikowe sprzedawców energii zazwyczaj są najdroższe – mówi Zbigniew Kinal.

Duża rozpiętość cen prądu oferowanych MŚP. „Już teraz warto się zatroszczyć o koszty energii w 2025 roku“

Ponieważ maksymalna cena sprzedaży prądu dla MŚP ma za kilka miesięcy przejść do historii, warto już teraz zainteresować się ofertami sprzedaży prądu na 2025 rok.

– Obecnie oferty sprzedaży prądu dla MŚP są na poziomie 500-650 zł/MWh w zależności od typu umowy czy wolumenu zużycia prądu, chociaż zarazem niektóre spółki nadal utrzymują w cennikach ceny na poziomie 1000 zł/MWh – mówi Łukasz Czekała, przez Optimal Energy, właściciela porównywarki cen prądu.

– Z początkiem 2025 roku zniknie maksymalna cena sprzedaży prądu dla MŚP i samorządów, więc tym bardziej już teraz warto się zatroszczyć o koszty energii w 2025 roku i nie wejść automatycznie w jakieś wysokie ceny, niebędące bynajmniej odwzorowaniem sytuacji na rynku – komentuje Łukasz Czekała.

Zbigniew Kinal też zaznacza, że za kilka miesięcy do sektora MŚP ma wrócić wolny rynek energii i warto już teraz o tym pomyśleć.

– Obecnie ceny hurtowe w kontraktach na 2025 rok są na poziomie 475 zł/MWh, co przekłada się na oferty sprzedaży detalicznej dla MŚP na przyszły rok na poziomie 560-580 zł/MWh, a dla bardzo dużych graczy na ceny o kilkadziesiąt złotych mniejsze – mówi Zbigniew Kinal.

„Wzrost cen prądu i ich zmienności to efekt zmian na rynku bilansującym, ale także wzrostu cen uprawnień do emisji CO2“

Zbigniew Kinal wskazuje przy tym, że wprowadzone w połowie czerwca zmiany na rynku bilansującym przynajmniej na razie oznaczają nie tylko ogólny wzrost cen energii, który przeniesie się na ceny końcowe dla klientów.

– Kupujący energię na rynku spot zauważyli już zapewne bardzo dużą zmienność cen w ciągu doby i drogą energię w godzinach wieczornych. Przechodzimy obecnie pewien okres rozsynchronizowania na rynku bilansującym – mówi Zbigniew Kinal.

– Gdy podobna reforma rynku bilansującego była wprowadzana w Niemczech, to około pół roku rynek uczył się nowych reguł i dopiero po tym czasie ceny zaczęły się stabilizować. Przewiduje się, że w Polsce może być podobnie – dodaje Zbigniew Kinal.

Mariusz Caliński, wskazuje, że jeśli chodzi o hurtowe ceny energii na 2025 rok, ale też o bieżące hurtowe ceny spotowe, to „obecnie rynek energii rośnie, ceny pną się do góry“.

– Przykładowo kontrakt roczny na 2025 rok kosztuje obecnie około 480 zł/MWh wobec 420-430 zł/MWh w marcu. Poza tym zmienność cen w ciągu doby jest bardzo duża, prąd w godzinach najdroższych jest wielokrotnie droższy niż w najtańszych – mówi Mariusz Caliński

– Wzrost cen prądu i ich zmienności to efekt zmian na rynku bilansującym, gdzie w połowie czerwca m.in. zostały zniesione limity cenowe składanych ofert i wprowadzono 15-minutowe ceny bilansowe, ale także wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 – wyjaśnia Mariusz Caliński.

Niektóre spółki działające w grupach kapitałowych mogą od lipca 2024 stracić prawo do korzystania z ceny maksymalnej

Jacek Zimmer zwraca uwagę, że zmienia się definicja MŚP i niektóre spółki działające w grupach kapitałowych mogą od lipca 2024 stracić prawo do korzystania z ceny maksymalnej energii elektrycznej.

– To jest związane z tym, że cena maksymalna dla MŚP została potraktowana w ustawie jako pomoc publiczna. Będzie ona udzielana w ramach pomocy de minimis dla MŚP, a dla mikroprzedsiębiorców jako pomoc udzielana w ramach tzw. wyłączeń blokowych GBER (General Block Exemption Regulation – red.) – wyjaśnia Zimmer.

– Standardowo to podmioty wnioskują o uzyskanie takiej pomocy publicznej, natomiast tutaj został przyjęty model, w którym dopiero w styczniu 2025 MŚP będą musieli przedstawić informacje, które sprzedawcom energii umożliwią zweryfikowanie, czy dany odbiorca mógł skorzystać z ceny maksymalnej za prąd w ramach de minimis (lub pomocy GBER), czy nie, bo wcześniej wyczerpał limit tej pomocy lub był wyłączony z możliwości jej otrzymania z innych przyczyn – komentuje Jacek Zimmer.

Dodaje też, że problem pomocy publicznej w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej 693 zł/MWh na II półrocze 2024 nie wystąpi w przypadku innych uprawnionych, którzy nie są przedsiębiorcami.

– Odrębną kwestią jest to, że omawiane przepisy budzą wątpliwości w zakresie ich zgodności z wymogami dyrektywy 2019/944, bowiem w 2024 r. nie obowiązują już przepisy, które w 2023 r. pozwalały na takie odstępstwa jak regulacja cen dla MŚP innych niż mikroprzedsiębiorcy czy ustalanie cen poniżej kosztów – wskazuje Jacek Zimmer.

– Kwestia ta nie powinna jednak wpłynąć na odbiorców, bowiem dyrektywy nie mają skutku horyzontalnego, czyli nie wiążą między „jednostkami“. Jeżeli sam odbiorca nie będzie podmiotem „państwowym“, ewentualne wątpliwości mogą jedynie wpłynąć na odpowiedzialność odszkodowawczą państwa wobec sprzedawców w zakresie, w jakim rekompensaty nie pokryją ich szkód wynikających z wprowadzonych przepisów – dodaje Jacek Zimmer.

Sprzedawcy energii są oczywiście świadomi kontrowersji związanych z ceną maksymalną dla MŚP.

– W przypadku ceny maksymalnej dla MŚP pojawia się szereg wątpliwości, czy jej wprowadzenie jest zgodne z prawem unijnym. W tym także jak w II półroczu 2024 w formule pomocy publicznej de minimis udzielanej przez sprzedawców energii, co zmusza spółki obrotu do kontroli, czy MŚP mogły z takiej pomocy skorzystać, czy nie. Katastrofa – komentuje Mariusz Caliński.


Energie z uhlí bude více.

Na Filipínách je uhlí klíčovou surovinou.

Filipínské ministerstvo energetiky očekává, že do roku 2028 bude k dispozici 2,255 GW dodatečné kapacity pro výrobu elektřiny z uhlí.

Zveme vás k účasti na Energy Days (2. – 3. října 2024, Katovice) Energy Days, nové akci věnované transformaci energie. Na jednom místě a čase – vše důležité pro energetiku a její transformaci.

To znamená, že navzdory plánům na dekarbonizaci bude země stále spoléhat na uhlí. Filipíny z hlediska energetické bezpečnosti silně spoléhají na uhlí. Přes 60 procent celkové výroby energie tam pochází z uhlí.

Jak zdůrazňuje Argus, velká část národních uhelných elektráren je také relativně nová. Více než 6,3 GW uhelných elektráren není v provozu déle než deset let.

Tamní energetické oddělení uvedlo, že jim zbývá asi 30 let ekonomické životnosti.


Będzie więcej energii z węgla.

Na Filipinach węgiel to kluczowy surowiec.

Departament Energii Filipin spodziewa się, że do 2028 roku zostanie uruchomiona dodatkowa moc wytwórcza energii opalanej węglem o mocy 2,255 GW.

Zapraszamy do udziału w Energy Days (2-3 października 2024, Katowice), nowym wydarzeniu poświęconym transformacji energetycznej. W jednym miejscu i czasie – wszystko, co ważne dla sektora energii i jego transformacji.

Oznacza to, że pomimo planów dekarbonizacji kraj ten nadal będzie bazował na węglu. Filipiny są w dużym stopniu uzależnione od węgla, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Ponad 60 proc. całkowitej produkcji energii pochodzi tam właśnie z węgla.

Jak wskazuje firma Argus, znaczna część krajowych elektrowni węglowych jest również stosunkowo nowa. Ponad 6,3 GW elektrowni węglowych pracuje bowiem nie dłużej niż dziesięć lat.

Tamtejszy departament energii stwierdził, że pozostało im jeszcze około 30 lat ekonomicznej żywotności.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526