PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 13. 9. 2022

POLSKA. Brak pracowników mocno uderza w rynek pracy. Zdesperowane firmy zaczynają szukać kadr m.in. w Afryce i Ameryce Południowej.  

POLSKO. Nedostatek pracovních míst tvrdě dopadá na trh práce. Zoufalé firmy začínají hledat lidské zdroje mimo jiné v Africe a Jižní Americe.  

MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY Spis wystawców. – MEZINÁRODNÍ BURZA PRÁCE Seznam vystavovatelů.  

POLSKA. Brak pracowników mocno uderza w rynek pracy. Zdesperowane firmy zaczynają szukać kadr m.in. w Afryce i Ameryce Południowej.

Źródło: Newseria.pl

https://biznes.newseria.pl/news/brak-pracownikow-mocno,p542420608

Mimo zapowiadanego spowolnienia w gospodarce na polskim rynku pracy zapotrzebowanie na nowych pracowników rośnie szybciej niż ich podaż. Stopa bezrobocia pozostaje na rekordowo niskim poziomie. Na dodatek tysiące osób z Ukrainy, które do tej pory wypełniały część luki podażowej, wróciło do swojego kraju po wybuchu wojny. W związku z tym polskie firmy coraz częściej zaczynają szukać nowych kadr dużo dalej – w krajach Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Legalizacja ich zatrudnienia i pobytu to wciąż dość skomplikowany proces.

– Pracodawcy coraz częściej otwierają się na bardziej egzotyczne kierunki, ponieważ widzą, jak trudno jest rekrutować na rodzimym rynku Polaków – mówi agencji Newseria Biznes Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres. – Chcą realizować swoje cykle produkcyjne i procesy biznesowe, więc dopytują, skąd mogliby ściągać pracowników, żeby zapewnić płynność kadr, z czym się wiąże proces rekrutacji, legalizacji, i jakie powinni wprowadzić działania adaptacyjne, żeby to nie był szok etniczny dla obu stron: dla organizacji, którą zarządzają, i dla pracownika, dla którego często jest to też pierwszy wyjazd zagraniczny.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w lipcu br. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 4,9 proc., tyle samo, co w poprzednim miesiącu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 6,5 tys. – do 811,5 tys. osób.

Niedobór wykfalifikowanych pracowników

Polski rynek pracy już od dłuższego czasu boryka się z niedoborem kadr o pożądanych kompetencjach. Jak wynika z raportu Manpower Group („Niedobór talentów 2022”), w tym roku aż 70 proc. firm w Polsce zgłasza problemy w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami. Największe trudności mają m.in. te z branży gastronomii i hotelarstwa, bankowości i finansów czy produkcji.

– Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, wysokich stóp procentowych, inflacji i dość niepokojącego wskaźnika PMI polska gospodarka ma się całkiem nieźle. Dzisiaj nie widać spowolnienia gospodarczego, a pracownicy są potrzebni. Przede wszystkim mężczyźni, ich pozyskanie jest dzisiaj dużym wyzwaniem – mówi Cezary Maciołek.

Do tej pory lukę na polskim rynku pracy wypełniali głównie pracownicy ze Wschodu. Jednak wybuch wojny sprawił, że z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, którzy wrócili zaciągnąć się do armii i bronić kraju przed rosyjską inwazją. Ubytek kadr najbardziej odczuły zaś takie branże jak transport czy budownictwo, w którym – według danych MRiPS – jeszcze w 2021 roku pracowało ok. 373 tys. Ukraińców. Do Polski z Ukrainy uciekło wiele kobiet, ale nie są one w stanie zapełnić luki w niektórych branżach.

Pracownicy z Afryki i Azji?

– Źródłem pracowników dla polskich firm może stać się kontynent afrykański, Ameryka Południowa i Azja. Widzimy duże zainteresowanie pracownikami z tamtych kierunków. To wynika m.in. z dużej populacji tych regionów, braku pracy w tych konkretnych lokalizacjach i coraz większych problemów polskich pracodawców, którym brakuje pracowników zza ściany wschodniej – mówi prezes zarządu Grupy Progres. – Sięganie do Ameryki Południowej, Afryki i Azji, do krajów takich jak np. Kolumbia, Meksyk, Nepal, Filipiny czy Etiopia, jest ciekawą alternatywą, aby uzupełnić lukę kadrową w zakładach produkcyjnych. W tej chwili rozmawiamy o tym z firmami, które są gotowe, żeby przygotować swoje miejsca pracy do zatrudniania osób z innych kręgów kulturowych.

Jak podkreśla, firmy są w stanie przyjąć kilkadziesiąt tysięcy cudzoziemców z kierunków innych niż Europa Wschodnia.

– Dzisiaj wiele branż potrzebuje pracowników. Organizacje związane z branżą spożywczą i rolniczą mają bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. Ale na liście jest również przemysł, logistyka, firmy związane z branżą odzieżową, branżą tekstylną oraz kierowcy i informatycy, czyli też segment osób bardziej wykwalifikowanych – wymienia Cezary Maciołek.

Zatrudnianie cudzoziemców

Głównym związanym z tym wyzwaniem jest jednak cały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia, który zajmuje nawet kilka miesięcy.

– Niestety nie jest łatwo zalegalizować pobyt osób spoza Unii Europejskiej. Procedury są złożone i długotrwałe, są częste problemy z wizami, zezwoleniami na terenie Polski. Ten proces trwa średnio między trzema a pięcioma miesiącami, w zależności od województwa. Niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość – mówi prezes Grupy Progres. – Potrzebne są ułatwienia w prawie. Proces wydawania zezwoleń w Polsce powinien przebiegać znacznie szybciej.

Sytuację mogłoby przyspieszyć usprawnienie procedur, zwiększenie liczby osób w urzędach, które mogłyby się zajmować zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców. Z drugiej strony potrzebna jest także promocja oferty Polski jako kraju pracodawcy na tych rynkach, które mogą się stać źródłem pracowników dla krajowych firm. Problem w tym, że niedobór kadr odczuwają także inne europejskie kraje i one także będą walczyć o pracowników z bardziej oddalonych od Starego Kontynentu państw.

– W kulturze wschodniej Polska jest traktowana jako kraj z Unii Europejskiej, będący blisko Zachodu. To jest dla nas karta przetargowa, żeby przekonać i sprowadzić cudzoziemców z innych kierunków. Poza tym relacja wynagrodzeń w wielu krajach – szczególnie tych dotkniętych brakiem ofert pracy – jest porównywalna do wynagrodzeń za ścianą wschodnią, czyli np. z Ukrainą. To jest relacja 1:3 albo 1:4. O tyle więcej mogą zarobić osoby, które przyjadą do nas do Polski, i to często jest dla nich bardzo kusząca oferta – mówi Cezary Maciołek. – Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, o który zabiega cała Europa, w szczególności Zachodnia – my musimy być pierwszym wyborem dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Europy po raz pierwszy – dodaje Cezary Maciołek.

Źródło: Newseria.pl


POLSKO. Nedostatek pracovních míst tvrdě dopadá na trh práce. Zoufalé firmy začínají hledat lidské zdroje mimo jiné v Africe a Jižní Americe

Zdroj: Newseria.pl

https://biznes.newseria.pl/news/brak-pracownikow-mocno,p542420608

I přes avizované zpomalení ekonomiky na polském trhu práce roste poptávka po nových zaměstnancích rychleji než jejich nabídka. Míra nezaměstnanosti zůstává na rekordně nízké úrovni. Do své země se navíc po vypuknutí války vrátily tisíce lidí z Ukrajiny, kteří dosud zaplňovali část mezery v zásobování. Polské firmy proto stále častěji začínají hledat nové zaměstnance mnohem dál – v zemích Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Legalizace jejich zaměstnání a pobytu je stále poměrně komplikovaný proces.

– Zaměstnavatelé se stále více otevírají exotičtějším směrům, protože vidí, jak těžké je na tuzemském trhu Poláky získávat – říká Cezary Maciołek, generální ředitel skupiny Progres, Newseria Biznes. – Chtějí implementovat své výrobní cykly a obchodní procesy, proto se ptají, kde by mohli zaměstnance přilákat, aby zajistili likviditu zaměstnanců, jaký je proces náboru a legalizace a jaká adaptační opatření by měla být zavedena, aby se nejednalo o etnický šok pro obě strany: pro organizaci, kterou řídí, i pro zaměstnance, pro kterého je to často první zahraniční cesta.

Podle ministerstva pro rodinu a sociální politiku letos v červenci míra registrované nezaměstnanosti v Polsku byla 4,9 %, stejně jako v předchozím měsíci. Počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce se snížil o 6,5 tis. – až 811,5 tis lidé.

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců

Polský trh práce se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků s požadovanými kompetencemi. Podle zprávy Manpower Group („Nedostatek talentů 2022“) letos dokonce 70 procent společnosti v Polsku hlásí problémy s obsazováním pracovních míst novými zaměstnanci. Největším potížím čelí m.j. ty z gastronomie a hotelnictví, bankovnictví a financí nebo výroby.

– Navzdory obtížné ekonomické situaci, vysokým úrokovým sazbám, inflaci a poměrně znepokojivému indexu PMI se polské ekonomice daří celkem dobře. Dnes nedochází k žádnému zpomalení ekonomiky a pracovníků je potřeba. Hlavně pro muže je jejich získání dnes velkou výzvou – říká Cezary Maciołek.

Doposud mezeru na polském trhu práce zaplňovali především pracovníci z východu. Vypuknutí války však znamenalo, že Polsko opustily desetitisíce Ukrajinců, kteří se vrátili do armády a bránili zemi před ruskou invazí. Nejvýrazněji se na úbytku zaměstnanců podepsala odvětví dopravy a stavebnictví, ve kterých podle MPSV ještě v roce 2021 pracovalo cca 373 tisíc lidí. Ukrajinci. Mnoho žen uprchlo do Polska z Ukrajiny, ale nedokážou zaplnit mezery v některých odvětvích.

Dělníci z Afriky a Asie?

– Africký kontinent, Jižní Amerika a Asie se mohou stát zdrojem zaměstnanců pro polské společnosti. O zaměstnance z těchto oborů vidíme velký zájem. To je způsobeno m.j. z velkého počtu obyvatel těchto regionů, nedostatku práce v těchto specifických lokalitách a rostoucích problémů polských zaměstnavatelů, kterým chybí zaměstnanci zpoza východní zdi – říká prezident správní rady Grupa Progres. – Dosáhnout do Jižní Ameriky, Afriky a Asie, do zemí jako Kolumbie, Mexiko, Nepál, Filipíny nebo Etiopie, je zajímavou alternativou, jak vyplnit personální mezeru ve výrobních závodech. V tuto chvíli se o tom bavíme s firmami, které jsou připraveny připravit svá místa na zaměstnávání lidí z jiných kultur.

Jak zdůrazňuje, firmy jsou schopny přijmout desítky tisíc cizinců z jiných destinací než z východní Evropy.

– Dnes mnoho průmyslových odvětví potřebuje zaměstnance. Organizace spojené s potravinářským a zemědělským průmyslem mají velmi vysokou poptávku po manuálních pracovnících. Na seznamu je ale také průmysl, logistika, firmy spojené s oděvním průmyslem, textilním průmyslem i řidiči a IT specialisté, což je také segment kvalifikovanějších lidí – uvádí Cezary Maciołek.

Zaměstnávání cizinců

Hlavní výzvou s tím je však celý proces legalizace pobytu a zaměstnání, který trvá až několik měsíců.

– Bohužel není snadné legalizovat pobyt lidí ze zemí mimo Evropskou unii. Postupy jsou složité a zdlouhavé, v Polsku jsou časté problémy s vízy a povoleními. Tento proces trvá v průměru tři až pět měsíců v závislosti na provincii. Bohužel musíte být trpěliví – říká prezident Grupa Progres. – Je nutné právní zjednodušení. Povolovací proces v Polsku by měl být mnohem rychlejší.

Situaci by mohlo urychlit zefektivnění postupů a zvýšení počtu lidí na úřadech, které by pracovní povolení pro cizince mohly řešit. Na druhou stranu je také nutné prosazovat nabídku Polska jako země zaměstnavatele na těch trzích, které se mohou stát zdrojem zaměstnanců pro tuzemské firmy. Problém je, že nedostatek lidských zdrojů pociťují i ​​další evropské země a bojovat budou i o pracovníky ze zemí vzdálenějších starému kontinentu.

– Ve východní kultuře je Polsko považováno za zemi z Evropské unie, která má blízko k Západu. Je to pro nás vyjednávání, jak přesvědčit a přivést cizince z jiných směrů. Navíc poměr mezd a platů v mnoha zemích – zejména těch, které jsou postiženy nedostatkem pracovních nabídek – je srovnatelný s platy za východní zdí, tedy s Ukrajinou. Jedná se o poměr 1:3 nebo 1:4. Lidé, kteří přijedou do Polska, si mohou vydělat více, a to je pro ně často velmi lákavá nabídka – říká Cezary Maciołek. – S přihlédnutím k potřebám trhu práce, o které usiluje celá Evropa, zejména západní Evropa, musíme být první volbou pro cizince, kteří do Evropy přicházejí poprvé, dodává Cezary Maciołek.

Źródło: Newseria.pl   


MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY Spis wystawców. – MEZINÁRODNÍ BURZA PRÁCE Seznam vystavovatelů.

22-09-13 PL Wałbrzych 21.09.2022 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY Spis_wystawców

 

Text v plném znění ve formátu PDF.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526