PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 11. 10. 2022

Webinář – Webinarium  „Trendy online marketingu“.  

POLSKO. V období leden-červenec 2022 se polský export zvýšil o 19,3 procenta – informoval Centrální statistický úřad.  

POLSKA. W okresie styczeń-lipiec 2022 roku polski eksport wzrósł o 19,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.  

Webinář – Webinarium  „Trendy online marketingu“.

22-10-11 PL Webinář - Webinarium

Program CZ Program PL Přihláška

 


POLSKO. V období leden-červenec 2022 se polský export zvýšil o 19,3 procenta – informoval Centrální statistický úřad. Nejdůležitějším obchodním partnerem Polska zůstává Německo.

Podle údajů GUS dosáhl celkový export za prvních sedm měsíců roku 2022 193,7 miliardy EUR, což byla hodnota 19,3 procenta vyšší než ve stejném období loňského roku. V období leden–červen byl vývoz vyšší o 19,1 procenta než před dvanácti měsíci.

Hlavním partnerem Polska stále zůstává Německo. Za prvních sedm měsíců roku 2022 dosáhl vývoz do Německa 53,6 miliardy EUR a byl o 14,6 procenta vyšší než loni. V období leden–červen byl vývoz vyšší než před dvanácti měsíci o 14,2 procenta.

Vývoz do ostatních zemí eurozóny dosáhl 61,2 mld. EUR a byl tedy o 23,3 % vyšší než ve stejném období minulého roku. V období leden až červen 2022 byl vývoz vyšší o 22,9 procenta než před dvanácti měsíci.

V případě zemí EU mimo eurozónu činil vývoz 32,7 mld. EUR a byl o 27,2 % vyšší než před rokem. V období leden-červen 2022 byl zaznamenán nárůst o 27,2 %. Hodně jsme exportovali zejména do České republiky (12,8 mld. EUR / nárůst o 33 %), ale také do Švédska (5,2 mld. EUR / nárůst o 16,8 %) a Maďarska (5,1 mld. EUR / nárůst o 25,3 procenta).

Výborných výsledků dosáhli polští exportéři také ve vysoce rozvinutých zemích mimo EU (22,3 mld. EUR – úroveň vyšší než v předchozím roce o 22,3 %), včetně Velké Británie (9,6 mld. EUR / nárůst o 20,1 %). USA (5,7 mld. EUR / nárůst o 34,0 %).


POLSKA. W okresie styczeń-lipiec 2022 roku polski eksport wzrósł o 19,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy.

Według danych GUS, eksport ogółem w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku wyniósł 193,7 mld euro, co stanowiło wartość o 19,3 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń-czerwiec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 19,1 proc.

Głównym partnerem Polski nadal pozostają Niemcy. W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku eksport do Niemiec sięgnął 53,6 mld euro i okazał się o 14,6 proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń-czerwiec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 14,2 proc.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro wyniósł 61,2 mld euro i był tym samym o 23,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń-czerwiec 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 22,9 proc.

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 32,7 mld euro i okazał się o 27,2 proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń-czerwiec 2022 odnotowano wzrost sięgający 27,2 proc. Dużo eksportowaliśmy zwłaszcza do Czech (12,8 mld euro/wzrost o 33 proc.), ale też do Szwecji (5,2 mld euro/wzrost o 16,8 proc.) i na Węgry (5,1 mld euro/wzrost o 25,3 proc).

Polscy eksporterzy wypracowali też doskonałe wyniki w krajach wysokorozwiniętych spoza UE (22,3 mld euro – poziom wyższy niż przed rokiem o 22,3 proc.), w tym w Wielkiej Brytanii (9,6 mld euro/wzrost o 20,1 proc.) i w USA (5,7 mld euro/wzrost o 34,0 proc.).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526