PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 1. 11. 2022

ČESKO Ministr Válek: Na Česko se žene vlna chřipky a covidu.

CZECHY Minister Válek: Fala grypy i covidu zbliża się do Czech.

ČESKO Ministr Válek: Na Česko se žene vlna chřipky a covidu.

Zdroj: https://www.zdravezpravy.cz/2022/10/25/ministr-valek-na-cesko-se-zene-vlna-chripky-a-covidu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=testy-20221026#dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.lptag&dop_ab_variant=null

25.10.2022

Vlna respiračních nemocí v podobě chřipky a covidu Česko podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka [TOP 09] letos na rozdíl od předchozích let nemine. Podle něj nastal čas na očkování. Sledovat protilátky nemá význam.

„Žene se sem vlna chřipky, žene se sem vlna covidu, ono strašně záleží na počasí,“ uvedl na tiskové konferenci [25.10.] k letošní sezoně respiračních nemocí a ochraně proti nim ministr Válek.

Za kritické měsíce co do šíření zmiňovaných respiračních nemocí považuje listopad, prosinec, leden a počátek února. V těchto měsících bude podle ministra na 100 procent růst počet pozitivně testovaných osob a po novém roce i eskalovat šíření nemocí.

„Teď je optimální čas se nechat naočkovat proti covidu a proti chřipce,“ uvedl Válek.

Současně doporučil simultánní očkování proti covidu a chřipce. Vakcín má Česko v tuto chvílí dostatek. Zmínil i to, že v rámci českého předsednictví v Radě EU se podařilo vyjednat dodávky vždy těch posledně upravených vakcín proti covidu-19. Navíc, jak zdůraznil, v Česku podávané především mRNA vakcíny již Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA] plně schválila. Tedy u nich skončila podmínečná registrace.

Sledování protilátek už je k ničemu

S jeho doporučením k očkování proti covidu a chřipce souhlasí vakcinolog a předseda České vakcinologické společnosti [ČVS] Roman Chlíbek. Více než 95 procent všech současných nákaz covidem podle něj způsobila omikron varianta viru. A právě ta je součástí bivalentní vakcíny, s níž se nyní v Česku proti covidu-19 očkuje. Avšak s výjimkou základního očkovacího schématu, při kterém se podávají původní verze vakcíny proti covidu-19.

„Proto je teď nejlepší doba se přeočkovat něčím, co nás posílí,“ řekl Roman Chlíbek.

Jeho doporučení se týká očkovaných v loňském roce i na začátku letoška stejně jako pro ty, co onemocnění prodělali v minulosti. Ani oni totiž nemusí být proti současně cirkulující variantě dostatečně chráněni. Loni ani počátkem letoška totiž zřejmě nešlo o současnou omikron variantu viru. A odpovídající ochranu podle Chlíbka nepřináší ani sledování hladiny protilátek proti koronaviru.

„Nemá smysl si vyšetřovat nějaké protilátky,“ řekl jasně s tím, že není možné poznat, jestli jde o protilátky proti původní variantě nebo proti omikronu jedna.

„Prosté číslo hladin protilátek vůbec nic tomu člověku neřekne,“ dodal.

Souběh chřipky a covidu je rizikem

Před očekávanou vlnou respiračních nemocí odborníci doporučují očkování proti covidu-19 stejně jako proti chřipce. Ani chřipku není namístě po dvouleté odmlce v nastávající vlně podceňovat. Každoročně [před pandemií covidu, pozn. red.] u nás chřipkou onemocní přibližně deset procent dospělých a 30 procent dětí.

„A to je tam ještě velká podhlášenost, protože se ne vždy určí to, že je to chřipka,“ dodává Chlíbek.

V souladu se světově uznávanými autoritami v oblasti očkování tak podle něj Česká vakcinologická společnost doporučuje každoroční očkování proti chřipce všem od šesti měsíců věku. Se zaměřením zejména na rizikové skupiny lidí. Za zvlášť důležité považuje očkování proti chřipce pro chronicky nemocné, jako jsou diabetici, kardiaci, ale třeba i epileptici. Obecně pak pro děti do pěti let věku a také těhotné ženy v jakékoli fázi gravidity.

„Aktuální data ukázala, že se opakuje v České republice scénář z let minulých,“ tvrdí Roman Chlíbek s tím, že chřipka už nastupuje u dětí předškolního věku.

„A tyto děti v tuto chvíli už překročily epidemiologický práh v ČR,“ dodal.

Děti navíc podle něj vylučují chřipkové viry v porovnání s dospělými delší dobu. Je samotné tak onemocnění často nepostihne, virus ale šíří ve své širší rodině. Tedy i mezi seniory, u nichž mívá chřipka podstatně horší průběh.

Podle odhadů Romana Chlíbka se šíření chřipky kolem vánočních svátků přenese mezi starší školáky, poté na dospělé a počátkem ledna se dostanou chřipkové viry zřejmě i do zranitelných skupin populace. Za výhodu považuje to, že zdravotník může proti covidu a chřipce naočkovat zájemce v tentýž den.

„Do jednoho ramene očkování proti chřipce a druhého ramene očkování proti covidu. Nemá to vliv na vyšší nežádoucí účinky nebo reakce,“ ubezpečil vakcinolog s tím, že považuje takový postup za komfortní, kdy při jedné návštěvě dostane pacient očkování proti dvěma respiračním nemocem.

Veronika Táchová


CZECHY Minister Válek: Fala grypy i covidu zbliża się do Czech.

Źródło: https://www.zdravezpravy.cz/2022/10/25/ministr-valek-na-cesko-se-zene-vlna-chripky-a-covidu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=testy-20221026#dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.lptag&dop_ab_variant=null

25.10.2022

Według ministra zdrowia Vlastimila Válka [TOP 09] w tym roku w Czechach nie będzie fali chorób układu oddechowego w postaci grypy i koronowirusa, jak w poprzednich latach. Według niego nadszedł czas na szczepienia. Śledzenie przeciwciał nie ma znaczenia.

„Nadchodzi fala grypy, nadchodzi fala koronawirusa, to zależy w dużej mierze od pogody” – powiedział minister Válek na konferencji prasowej [25 października] na temat tegorocznego sezonu chorób układu oddechowego i ochrony przed nimi.

Za krytyczne dla rozprzestrzeniania się wspomnianych chorób układu oddechowego uważa listopad, grudzień, styczeń i początek lutego. W tych miesiącach, zdaniem ministra, liczba osób z pozytywnym wynikiem badania wzrośnie do 100 proc., a po nowym roku nastąpi również eskalacja rozprzestrzeniania się chorób.

„Teraz jest optymalny czas na zaszczepienie się przeciwko Covid-19 i grypie” – powiedział Válek.

Jednocześnie zalecił równoczesne szczepienie przeciw Covid i grypie. Czechy mają obecnie wystarczającą ilość szczepionek. Wspomniał również, że w ramach czeskiej prezydencji w Radzie UE można było negocjować dostawy najnowszych zmodyfikowanych szczepionek przeciwko Covid-19. Ponadto, jak podkreślił, Europejska Agencja Leków [EMA] już w pełni zatwierdziła szczepionki zawierające głównie mRNA podawane w Czechach. Więc ich warunkowa rejestracja została zakończona. podmínečná registrace.

Śledzenie przeciwciał jest bezużyteczne

Wakcynolog i przewodniczący Czeskiego Towarzystwa Wakcynologicznego [ČVS] Roman Chlíbek zgadza się z jego zaleceniami dotyczącymi szczepień przeciw Covid-19 i grypie. Według niego, ponad 95 procent wszystkich obecnych infekcji Covid było spowodowanych przez wariant wirusa omikron. I właśnie to jest częścią biwalentnej szczepionki, którą Czechy są teraz szczepione przeciwko Covid-19. Jednak z wyjątkiem podstawowego harmonogramu szczepień, w którym podaje się oryginalne wersje szczepionki przeciw Covid-19.

„Dlatego teraz jest najlepszy czas, aby zaszczepić się czymś, co uczyni nas silniejszymi” – powiedział Roman Chlíbek.

Jego zalecenie dotyczy osób zaszczepionych w ubiegłym roku i na początku tego roku, a także tych, którzy doświadczyli choroby w przeszłości. Nawet one mogą nie być dostatecznie chronione przed jednocześnie krążącym wariantem. W zeszłym roku i na początku tego roku prawdopodobnie nie był to obecny wariant wirusa omikron. A według Chlíbeka nawet monitorowanie poziomu przeciwciał przeciwko koronawirusowi nie zapewnia odpowiedniej ochrony.

„Nie ma sensu testować jakichkolwiek przeciwciał” – powiedział kategorycznie, zauważając, że nie można było stwierdzić, czy były to przeciwciała przeciwko oryginalnemu wariantowi, czy przeciwko omicronowi.

„Prosta liczba poziomów przeciwciał w ogóle nic nie mówi osobie” – dodał.

Współistnienie grypy i covid stanowi ryzyko

Przed spodziewaną falą chorób układu oddechowego eksperci zalecają szczepienie przeciwko Covid-19, a także przeciwko grypie. Nawet grypy nie należy lekceważyć po dwuletniej przerwie w nadchodzącej fali. Corocznie [przed pandemią, uwaga red.] w naszym kraju na grypę choruje około dziesięciu procent dorosłych i 30 procent dzieci.

„I nadal jest wiele zaniżonych raportów, ponieważ nie zawsze wiadomo, czy jest to grypa”, dodaje Chlíbek.

Według niego, zgodnie z uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie szczepień, Czeskie Towarzystwo Wakcynologiczne zaleca coroczne szczepienie przeciwko grypie wszystkim od szóstego miesiąca życia. Koncentrowanie się zwłaszcza na grupach ryzyka. Uważa, że ​​szczepienia przeciwko grypie są szczególnie ważne dla pacjentów przewlekle chorych, m.in. diabetyków, kardiologów, ale także epileptyków. Generalnie dla dzieci do piątego roku życia, a także kobiet w ciąży na każdym etapie ciąży.

„ Aktualne dane pokazują, że w Czechach powtarza się scenariusz z poprzednich lat – twierdzi Roman Chlíbek, dodając, że grypa już zaczyna dotykać dzieci w wieku przedszkolnym.

„I w tym momencie te dzieci przekroczyły już próg epidemiologiczny w Czechach” – dodał.

Ponadto, według niego, dzieci roznoszą wirusy grypy przez dłuższy czas w porównaniu z dorosłymi. Choroba często nie dotyka ich samych, ale rozprzestrzeniają wirusa w swojej dalszej rodzinie. To znaczy nawet wśród osób starszych, u których przebieg grypy jest znacznie gorszy.

Według szacunków Romana Chlíbeka rozprzestrzenianie się grypy w okresie świąt Bożego Narodzenia przeniesie się na starsze dzieci w wieku szkolnym, a następnie na dorosłych, a na początku stycznia wirusy grypy prawdopodobnie dotrą również do wrażliwych grup ludności. Uważa za zaletę, że pracownik służby zdrowia może tego samego dnia zaszczepić zainteresowane osoby przeciwko Covid i grypie.

„W jedno ramie szczepienie przeciw grypie, a w drugie szczepienie przeciw koronawirusom. Nie wpływa to na większe skutki uboczne ani reakcje – zapewnił wakcynolog, mówiąc, że uważa taki zabieg za komfortowy, gdy pacjent otrzymuje szczepienie przeciwko dwóm chorobom układu oddechowego podczas jednej wizyty.

Weronika Tachowa

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526