PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 29. 11. 2022

POLSKO. Inflace v Polsku 2022 – 17,9 % v říjnu, podle Centrálního statistického úřadu. Jde o nejvyšší inflaci za posledních 26 let.

POLSKA. Inflacja w Polsce 2022 – w październiku 17,9% podał GUS. To najwyższa inflacja od 26 lat.

ČESKO. Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat.

CZECHY. Przedsiębiorcy chętnie przyjmą informacje od rządu o jego krokach, aby wiedzieli, jakich cen energii mogą się spodziewać.

POLSKO. Inflace v Polsku 2022 – 17,9 % v říjnu, podle Centrálního statistického úřadu. Jde o nejvyšší inflaci za posledních 26 let.

Zdroj: https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/inflacja-w-polsce-2022-w-pazdzierniku-dane-gus-to-najwyzsza-inflacja-od-26-lat-ile- is-current-inflace-nbp-aa-Ay2j-231i-yZwz.html

Inflace v Polsku v říjnu 2022 dosáhla meziročně 17,9 % – údaje Centrálního statistického úřadu z 15. listopadu jsou v souladu s předběžnými údaji. Oproti září jde o nárůst o 1,8 %. Tak vysoké ceny nebyly v Polsku 26 let. Nejdražší jsou energie, pohonné hmoty a potraviny – co ještě? Jaké jsou prognózy inflace pro Polsko?

Jaká je úroveň inflace v říjnu 2022?

Centrální statistický úřad (GUS) uvedl, že ceny spotřebního zboží a služeb v říjnu 2022 meziročně vzrostly o 17,9 % a oproti předchozímu měsíci o 1,8 %.

Jde o nejvyšší inflaci od prosince 1996.

Co bylo nejdražší v říjnu 2022?

V říjnu 2022 nejvíce vzrostly ceny potravin a nápojů – meziročně o 21,9 % (meziměsíčně o 2,7 %), energetických nosičů o 41,7 % (2 % m/m) a pohonných hmot pro dopravní prostředky – o 19,5 % (4,1 % m/m).

Kdy dosáhneme vrcholu inflace? Předpovědi.

Není to tak dávno, co někteří ekonomové odhadovali, že letní měsíce by mohly přinést cyklický vrchol inflace CPI (Consumer Price Index). Nyní se tato očekávání změnila. V červencové inflační projekci NBP (Polská národní banka) předpokládala v lednu zvýšení cen energií (součet nárůstů elektřiny, plynu a paliv) na úrovni 40 % meziročně v lednu. Jaká tato zvýšení ve skutečnosti budou, zatím nikdo nedokáže odhadnout.

Ekonomové předpokládali, že v srpnu tempo růstu inflace klesne, že její vrchol je pravděpodobně za námi. Zvýšení sazeb za elektřinu, plyn a dálkové vytápění však s největší pravděpodobností způsobí, že inflace obnoví tempo růstu. V lednu nebo únoru 2023 se dočkáme inflačního vrcholu, který překročí i hodnoty ze srpna 2022. Dokonce se říká, že extrémní prognózy NBP (Polské národní banky), že v prvním čtvrtletí 2023 bude inflace dosahovat 26 %, nejsou tak nereálné.


POLSKA. Inflacja w Polsce 2022 – w październiku 17,9% podał GUS. To najwyższa inflacja od 26 lat.

Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/inflacja-w-polsce-2022-w-pazdzierniku-dane-gus-to-najwyzsza-inflacja-od-26-lat-ile-wynosi-aktualna-inflacja-nbp-aa-Ay2j-231i-yZwz.html

Inflacja w Polsce w październiku 2022 wyniosła 17,9% rok do roku – dane GUS z 15 listopada są zgodne z wstępnymi. W porównaniu z wrześniem to wzrost o 1,8%. Takiej drożyzny w Polsce nie było od 26 lat lat. Najszybciej drożeją energia, paliwa i żywność – co jeszcze? Jakie są prognozy dotyczące inflacji w Polsce?

Jaki jest poziom inflacji w październiku 2022?

GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 17,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,8%.

To najwyższa inflacja od grudnia 1996 r.

Co drożało najbardziej w październiku 2022?

W październiku 2022  najbardziej drożały żywność i napoje – 21,9% rok do roku (2,7% miesiąc do miesiąca), nośniki energii o 41,7% (2% m/m) oraz paliwa do środków transportu – o 19,5% (4,1% m/m).

Kiedy osiągniemy szczyt inflacji? Prognozy.

Nie tak dawno część ekonomistów szacowała, że miesiące letnie mogły przynieść cykliczny szczyt inflacji CPI (Consumer Price Index). Teraz oczekiwania te uległy zmianie. NBP w lipcowej projekcji inflacji zakładał wzrost cen energii (suma podwyżek za prąd, gaz, paliwa) na poziomie 40% rok do roku w styczniu. Jakie to będą podwyżki w rzeczywistości, tego na razie nikt nie potrafi przewidzieć.

Ekonomiści zakładali, że w sierpniu tempo wzrostu inflacji spadnie, że jej szczyt mamy prawdopodobnie za sobą. Ale podwyżki taryf na energię elektryczną, gaz i ciepło sieciowe sprawią, że inflacja najpewniej odnowi tempo wzrostu. W styczniu bądź w lutym 2023 roku zobaczymy szczyt inflacji przewyższający nawet odczyty z sierpnia 2022. Mówi się nawet, że skrajne prognozy NBP mówiące, że w I kwartale 2023 inflacja wyniesie 26% wcale nie są tak mało realne.


ČESKO. Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat.

Zdroj: https://www.komora.cz/press_release/podnikatele-by-od-vlady-uvitali-informace-o-jejich-krocich-aby-vedeli-s-jakymi-cenami-za-energie-muzou-pocitat/

Praha, 24. listopadu 2022 – Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře směrem k podnikatelům zasaženým energetickou krizí nevede k dostatečnému šíření informací k těm podnikatelům, kteří ji mají zájem využívat. Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na rozdíl od větších podniků chybí administrativní pracovníci na získávání informací o možnostech vládou zavedené podpory.

Z nového šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami vyplývá, že více než třetina podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje využít žádné vládou zavedené opatření, a to z poloviny buď proto, že o ni nestojí, anebo že se jich – podle druhé poloviny – žádná podpora ani netýká. Všechny malé a střední podniky přitom však bude od ledna pokrývat například zastropování cen elektřiny a plynu a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie.

„Ke zvýšení informovanost by přispělo, kdyby vláda srozumitelně a včasně komunikovala přijímaná opatření směrem i k podnikatelské veřejnosti. Výsledky šetření totiž ukazují na nedostatky v informovanosti podnikatelů,“ uvedl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. „Na druhé straně může názor podnikatelů odrážet i fakt, že například anulování poplatků na OZE představuje ve srovnání s dramatickým nárůstem cen spíše okrajovou záležitost, a i když se Hospodářská komora v rámci svých kapacit snaží operativně informovat o platných novinkách alespoň své členy, nemůže nahradit komunikační možnosti vlády,“ doplnil Minčič.

Z celkového počtu respondentů v anketě 46 % odpovědělo, že mají informace o možnostech státní podpory. Avšak pouze 7 % firem ji již využívá, nejčastěji velké firmy.

Podnikatelé by od vlády ocenili úplné, srozumitelné a přehledné informace o zavedených opatřeních a také dlouhodobější plán, jak bude vláda energetickou krizi zmírňovat v roce 2023.

„Za situace, aniž byste věděli, na co se můžete alespoň trochu spolehnout, tedy co bude za měsíc, je byznysplán a cenotvorba pro příští období věštěním z křišťálové koule. Stabilizaci v nepřehledné situaci by logicky ocenili i spotřebitelé, aby je nepřekvapovaly prakticky ze dne na den rostoucí ceny,“ vysvětlil Minčič.

Hospodářská komora také zjišťovala, jaký vývoj firmy kvůli energetické krizi v příštích šesti měsících očekávají. Od září letošního roku výrazně vzrostl počet firem, které zhoršily svůj výhled. Zatímco v září nepříznivý vývoj v následujících měsících předpokládaly dvě pětiny podnikatelů, ke konci listopadu jich je už skoro sedm z deseti. Necelá desetina firem (9 %) se dokonce obává, že by mohla v nejbližších 6 měsících podnikání ukončit.

Ačkoliv jsou podnikatelé vystaveni těžkým hospodářským podmínkám a často očekávají zhoršení vývoje své firmy, většina (58 %) z nich se nechystá propouštět žádného zaměstnance, anebo dokonce zvažuje nábor dalších zaměstnanců.

Pokles počtu zaměstnanců nejčastěji předpokládají velké firmy. Z důvodu vysokého nárůstu cen energii plánují propouštět zejména firmy spadající do odvětví cestovního ruchu, restauračních služeb a stavebnictví. Pětina maloobchodních podniků uvažuje o propouštění části svých zaměstnanců nikoliv především kvůli rostoucím nákladům, ale z důvodů snížení poptávky zákazníků nebo narušení dlouhodobých obchodních řetězců.

Naopak nabírat zaměstnance by chtěly firmy ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

Data vycházejí ze šetření, které Hospodářská komora ČR ve spolupráci se CNN Prima News vedla mezi 27. říjnem a 11. listopadem 2022 mezi svými členy. Cílem bylo získat aktuální informace o situaci tuzemských firem v souvislosti s probíhající energetickou krizí. Ankety se účastnilo 342 respondentů, mezi kterými byli zástupci mikro, malých, středních i velkých firem z různých odvětví ekonomiky.


CZECHY. Przedsiębiorcy chętnie przyjmą informacje od rządu o jego krokach, aby wiedzieli, jakich cen energii mogą się spodziewać.

Źródło: https://www.komora.cz/press_release/podnikatele-by-od-vlady-uvitali-informace-o-jejich-krocich-aby-vedeli-s-jakymi-cenami-za-energie-muzou-pocitat/

Praga, 24 listopada 2022 r. – Obecna rządowa kampania informacyjna dotycząca pomocy państwa dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem energetycznym nie prowadzi do wystarczającego dotarcia z informacją do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani jej wykorzystaniem. Dotyczy to w szczególności mikro i małych firm, którym w przeciwieństwie do większych firm brakuje kadry administracyjnej do pozyskiwania informacji o możliwościach wsparcia wprowadzanych przez rząd.

Z nowego badania Izby Gospodarczej wśród firm członkowskich wynika, że ​​ponad jedna trzecia przedsiębiorców (37%) nie korzysta i nie planuje korzystać z żadnych środków wprowadzonych przez rząd, z czego połowa wynika albo z braku dbałości o ich, albo dlatego, że – według drugiej połowy – żadne wsparcie nawet nie obowiązuje. Jednocześnie jednak wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zostaną objęte od stycznia np. limitem cen energii elektrycznej i gazu, a absolutnie wszyscy przedsiębiorcy zostali objęci zwolnieniem z opłaty za odnawialne źródła energii za czasami.

„Pomogłoby zwiększyć świadomość, gdyby rząd jasno i terminowo komunikował przyjęte środki również społeczności biznesowej. Wyniki śledztwa wskazują na braki informacyjne przedsiębiorców” – powiedział Ladislav Minčič, dyrektor Departamentu Legislacji, Prawa i Analiz Izby Gospodarczej. „Z drugiej strony w opinii przedsiębiorców może też znaleźć się odzwierciedlenie fakt, że np. zniesienie opłat za OZE to raczej marginalna sprawa w porównaniu z dramatycznym wzrostem cen i nawet jeśli Izba Gospodarcza stara się informować swoich członków operacyjnie o ważnych wiadomościach w ramach swoich możliwości, nie może zastąpić możliwości komunikacyjnych rządu” – dodał Minčič.

Z ogólnej liczby respondentów ankiety 46% odpowiedziało, że posiada informacje o możliwościach wsparcia ze strony państwa. Jednak tylko 7% firm już z niego korzysta, w większości duże firmy.

Przedsiębiorcy docenią pełną, zrozumiałą i jasną informację rządu o wprowadzonych działaniach, a także długoterminowy plan, jak rząd będzie łagodził kryzys energetyczny w 2023 roku.

„W sytuacji, gdy nie wiadomo, na czym można choć trochę polegać, czyli co wydarzy się w przyszłym miesiącu, biznesplan i wycena na kolejny okres to wróżenie z kryształowej kuli. Logicznie rzecz biorąc, stabilizacja w zagmatwanej sytuacji zostałaby doceniona również przez konsumentów, aby nie byli zaskoczeni praktycznie codziennymi wzrostami cen” – wyjaśnił Minčič.

Izba Gospodarcza dowiedziała się również, czego w związku z kryzysem energetycznym firmy deweloperskie spodziewają się w ciągu najbliższego półrocza. Od września br. znacznie wzrosła liczba spółek, które pogorszyły swoje perspektywy. O ile we wrześniu dwie piąte przedsiębiorców przewidywało niekorzystny rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach, o tyle do końca listopada prawie siedmiu na dziesięciu z nich przewidywało. Mniej niż jedna dziesiąta firm (9%) obawia się nawet, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy może zamknąć działalność.

Choć przedsiębiorcy są narażeni na trudne warunki ekonomiczne i często spodziewają się pogorszenia rozwoju swojej firmy, większość (58%) z nich nie zamierza zwalniać pracowników, a nawet rozważa zatrudnienie dodatkowych pracowników.

Spadku liczby pracowników spodziewają się najczęściej firmy duże. Ze względu na wysoki wzrost cen energii, zwolnienia planują zwłaszcza firmy z branży turystycznej, restauracyjnej i budowlanej. Jedna piąta firm zajmujących się sprzedażą detaliczną rozważa zwolnienie części swoich pracowników, nie głównie z powodu rosnących kosztów, ale z powodu zmniejszonego popytu ze strony klientów lub zakłócenia długoterminowych łańcuchów biznesowych.

Wręcz przeciwnie, firmy z branży produkcyjnej i budowlanej chciałyby rekrutować pracowników.

Dane opierają się na ankiecie przeprowadzonej przez Izbę Handlową Republiki Czeskiej we współpracy z CNN Prima News w okresie od 27 października do 11 listopada 2022 r. wśród jej członków. Celem było pozyskanie aktualnych informacji na temat sytuacji krajowych przedsiębiorstw w związku z trwającym kryzysem energetycznym. W badaniu wzięło udział 342 respondentów, wśród których byli przedstawiciele mikro, małych, średnich i dużych firm z różnych sektorów gospodarki.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526