PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 3. 1. 2023

POLSKO. Inflace v listopadu na 17,5 %. Předpokládaný nárůst v lednu a únoru 2023.  

POLSKA. Inflacja w listopadzie na poziomie 17,5%. Prognozowane ponowne wzrosty w styczniu i lutym 2023.  

POLSKA. Weszło nowe rozporządzenie covidowe ws. stanu zagrożenia epidemicznego.  

POLSKO. V platnost vstoupilo nové nařízení o covidu související se stavem ohrožení epidemií.  

POLSKO. Inflace v listopadu na 17,5 %. Předpokládaný nárůst v lednu a únoru 2023.

Zdroj: https://kig.pl/inflacja-w-listopadzie-prognozowane-korekta-po-serii-wzrostow/

Centrální statistický úřad zveřejnil údaje o inflaci za listopad 2022.

Inflace v listopadu 2022.

Centrální statistický úřad zveřejnil údaje o inflaci za listopad 2022. Ceny spotřebního zboží a služeb se v průměru proti říjnu zvýšily o 0,7 % a byly o 17,5 % vyšší než před rokem (meziroční inflace v říjnu činila 17,9 %). V období leden-listopad 2022 se ceny zvýšily o 14,1 %  r/r. Tyto údaje se mírně liší od údajů uvedených na konci listopadu v rychlém odhadu, podle kterého inflace vzrostla meziročně o 17,4 %.

V listopadu 2022 bylo zboží v průměru o 0,7 % dražší než před měsícem a zároveň o 18,8 % dražší než před rokem. Ceny služeb naopak vzrostly v průměru meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 13,2 %.

Úroveň inflace se ukázala být nižší nejen, než byly odhady Polské hospodářské komory a medián tržních prognóz, ale i než nejoptimističtější odhady.

Oproti říjnu vzrostly ceny téměř ve všech kategoriích výrobků a služeb. Nejvíce vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů (o 1,6 %). Ceny v kategoriích „ostatní zboží a služby“ a „ostatní“ vzrostly o 1,3 %. Restaurace a hotely byly o 1,2 % dražší než před měsícem; bytového zařízení a vedení domácnosti rovněž o 1,2 %; zdraví o 0,6 %; alkoholických nápojů a tabákových výrobků o 0,5 %; rekreace a kultura o 0,4 %; vzdělání o 0,2 %; využití bytu či domu a nosiče energie o 0,1 %. Oproti říjnu klesly ceny odívání a obuvi (o 0,2 %) a dopravy (o 0,8 %).

Ceny se meziročně zvýšily ve všech kategoriích:

 • Užívání bytu či domu a energetické nosiče byly dražší o 26,0 % r/r;
 • potravin a nealkoholických nápojů o 22,3 %;
 • restaurace a hotely o 18,6 %;
 • doprava o 14,4 %;
 • rekreace a kultura o 14,2 %;
 • vzdělání o 13,6 %;
 • bytového zařízení a vedení domácnosti o 13,6 %;
 • ostatního zboží a služeb o 12,8 %;
 • alkoholických nápojů a tabákových výrobků o 10,3 %;
 • zdraví o 9,1 %;
 • oděvů a obuvi o 6,8 %;
 • ostatní o 5,0 %.

Podrobné údaje o cenách v jednotlivých skupinách zboží a služeb ukazují, že oproti listopadu loňského roku byly nejdražším produktem pohonné hmoty (nárůst o 109,1 %). Výrazně dražší než před rokem zůstávají i některá paliva (včetně motorové nafty, jejíž ceny jsou meziročně vyšší o 31,2 %) a potravinářské výrobky (včetně např. cukru – nárůst o 92,6 % nebo mouky – nárůst o 42,2 %).

Listopadové údaje ukazují korekci po sérii dřívějších podstatných zvýšení meziroční míry inflace.

Leden a únor 2023 mohou přinést opět zrychlení inflace (vyplývá to mimo jiné z každoročních změn ceníků a nízké srovnávací základny z letošního února, kdy se výrazně projevil vliv protiinflačních štítů).


POLSKA. Inflacja w listopadzie na poziomie 17,5%. Prognozowane ponowne wzrosty w styczniu i lutym 2023.

Źródło: https://kig.pl/inflacja-w-listopadzie-prognozowane-korekta-po-serii-wzrostow/

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2022 roku.

Inflacja w listopadzie 2022.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2022 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,7% w stosunku do października i były o 17,5% wyższe niż przed rokiem (w październiku dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,9%). W okresie I-XI 2022 roku ceny wzrosły o 14,1% r/r. Dane te nieznacznie się różnią od podanych pod koniec listopada w szybkim szacunku, zgodnie z którym inflacja wzrosła r/r o 17,4%.

W listopadzie 2022 roku towary były przeciętnie o 0,7% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 18,8% droższe niż przed rokiem. Z kolei ceny usług wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 0,6%, a w ujęciu rocznym o 13,2%.

Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków.

W stosunku do października ceny wzrosły w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Najmocniej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,6%). Ceny w kategoriach „inne towary i usługi” oraz „łączność” wzrosły o 1,3%. Restauracje i hotele były droższe o 1,2% niż przed miesiącem; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego również o 1,2%; zdrowie o 0,6%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 0,5%; rekreacja i kultura o 0,4%; edukacja o 0,2%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii o 0,1%. W stosunku do października br. spadły ceny odzieży i obuwia (o 0,2%) oraz transportu (o 0,8%).

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły we wszystkich kategoriach:

 • Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii były droższe o 26,0% r/r;
 • żywność i napoje bezalkoholowe o 22,3%;
 • restauracje i hotele o 18,6%;
 • transport o 14,4%;
 • rekreacja i kultura o 14,2%;
 • edukacja o 13,6%;
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 13,6%;
 • inne towary i usługi o 12,8%;
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 10,3%;
 • zdrowie o 9,1%;
 • odzież i obuwie o 6,8% ;
 • łączność o 5,0%.

Szczegółowe dane na temat cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że w stosunku do listopada ubiegłego roku najmocniej drożejącym produktem był opał (wzrost o 109,1%). Znacząco droższe niż przed rokiem pozostają również niektóre paliwa (w tym olej napędowy którego ceny są wyższe r/r o 31,2%) oraz artykuły spożywcze (w tym np. cukier  – wzrost o 92,6% czy mąka – wzrost o 42,2%).

Listopadowe dane pokazują korektę po serii wcześniejszych pokaźnych wzrostów rocznego wskaźnika inflacji.

Styczeń i luty 2023 roku mogą przynieść ponowne przyspieszenie inflacji (będzie to wynikać m.in. z corocznych zmian cenników oraz efektu niskiej bazy z lutego br., kiedy mocno widoczny stał się wpływ tarcz antyinflacyjnych).


POLSKA. Weszło nowe rozporządzenie covidowe ws. stanu zagrożenia epidemicznego.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Nowe-rozporzadzenie-covidowe-weszlo-w-zycie-Obowiazuje-od-dzis,240874,14.html

Nowe rozporządzenie covidowe weszło w życie. Obowiązuje od 31 grudnia.

31 grudnia w życie weszło znowelizowane rozporządzenie covidowe, dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw 23 grudnia.

Dokument wprowadził jedną, zasadniczą zmianę: wydłużenie czasu obowiązywania aktualnych ograniczeń z 31 grudnia 2022 do 31 marca 2023 roku.

Dodajmy, że obecnie utrzymane obostrzenia to konieczność noszenia maseczek w podmiotach leczniczych, między innymi w szpitalach, przychodniach, poradniach oraz aptekach – ten obowiązek zostaje przedłużony.

Natomiast już kilka miesięcy wcześniej zrezygnowano z obostrzeń dotyczących podróżowania, czy zasad kwarantanny i izolacji.


POLSKO. V platnost vstoupilo nové nařízení o covidu související se stavem ohrožení epidemií.

Zdroj: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Nowe-rozporzawanie-covidowe-weszlo-w-zycie-Obowiazuje-od-dzis,240874,14.html

Od 31. prosince 2022 vstoupilo v platnost nové covidové nařízení.

Dne 31. prosince vstoupilo v platnost novelizované nařízení o covidu, týkající se omezení, příkazů a zákazů v souvislosti se vznikem epidemické nouze. Dokument byl zveřejněn ve Sbírce zákonů 23. prosince.

Dokument přinesl jednu zásadní změnu: prodloužení platnosti současných omezení z 31. prosince 2022 do 31. března 2023.

Dodejme, že aktuálně platným omezením je nutnost nošení roušek ve zdravotnických zařízeních, včetně nemocnic, poliklinik, poraden a lékáren – toto nařízení je prodloužené.

Na druhou stranu se o pár měsíců dříve upustilo od omezení cestování nebo pravidel karantény a izolace.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526