PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 16. 1. 2023

POZVÁNKA na online seminář 26. 01. 2023 od 10 do 12 hodin.  

ZAPROSZENIE na seminarium online 26.01.2023 r. od godz. 10 do 12.

Předpisy mezinárodního práva platné v České a v Polské republice.  

Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej przepisy prawa międzynarodowego.  

POZVÁNKA na online seminář 26. ledna 2023 od 10 do 12 hodin.

„Perspektivy zaměstnavatele na trhu práce EU“

PROGRAM

09:45 – 10:00 Online registrace.

10:00 – 10:05 Zahájení.

10:05 – 10:25 Jak zaměstnat občana Evropské unie v Polsku?

Mariusz Ośka – Okresní úřad práce (PUP) ve Świdnici.

10:25 – 10:45 Vezměte si, co chcete – košík služeb EURES pro zaměstnavatele.

Marta Kędzierska – Úřad práce Dolnoslezského vojvodství.

 • Registrace nabídek v síti EURES a nábor.
 • Veletrhy práce a akce pro zaměstnavatele.
 • Síla spolupráce na sociálních sítích.

10:45 – 11:05 Získávání finančních prostředků z Národního vzdělávacího fondu – Úřad práce

Dolnoslezského vojvodství.

 • Postupy pro získávání finančních prostředků z Národního vzdělávacího fondu (KFS).
 • Nejčastější chyby a potíže při podání žádosti o prostředky z Národního vzdělávacího fondu (KFS).

11:05 – 11:25 EU databáze životopisů – procházejte, vybírejte, nabírejte!

Katarzyna Stettler – Úřad práce Dolnoslezského vojvodství.

 • Bezplatná registrace účtu zaměstnavatele na portálu EURES.
 • Katalog profesních profilů kandidátů:

– životopisy občanů EU/ESVO

– z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany – projekt „EU-Talent Pool Pilot“.

11:25               Dotazy, diskuse a závěr.

Účast na semináři je bezplatná, přednášky budou přeloženy do češtiny.

Registrace na odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvFm8WqYszSmmyybjIGHcpE73w7NXT4OI6s9tkGr2bO2QRA/viewform?usp=sf_link


Zaproszenie na seminarium online 26.01.2023 r. od godz. 10 do 12

„Perspektywy dla pracodawcy na unijnym rynku pracy”

PROGRAM

09.45 – 10.00  Rejestracja online

10.00 – 10.05 Powitanie

10.05 –  10.25 Jak zatrudnić obywatela Unii Europejskiej w Polsce? Mariusz Ośka – PUP w Świdnicy

10.25 – 10.45 Weź, co chcesz – koszyk usług EURES dla pracodawców

Marta Kędzierska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 • Rejestracja ofert w sieci EURES i prowadzenie rekrutacji
 • Targi pracy i wydarzenia dla pracodawców
 • Potęga współpracy w mediach społecznościowych

10.45 -11.05  Pozyskiwanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Dolnośląski Wojewódzki

                      Urząd Pracy

 • Procedury pozyskiwania środków z KFS
 • Najczęstsze błędy i trudności w aplikowaniu o środki z KFS

11.05 – 11.25  Unijna baza CV – przeglądaj, dobieraj, rekrutuj!

Katarzyna Stettler – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 • bezpłatna rejestracja konta pracodawcy na portalu EURES
 • katalog profili zawodowych kandydatów:

– CV obywateli UE/EFTA

– z Ukrainy posiadających status ochrony czasowej – projekt „EU-Talent Pool Pilot”

11.25 –            – Pytania, dyskusja i zakończenie spotkania

Udział w seminarium jest bezpłatny

Rejestracja pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvFm8WqYszSmmyybjIGHcpE73w7NXT4OI6s9tkGr2bO2QRA/viewform?usp=sf_link


Předpisy mezinárodního práva platné v České a v Polské republice.

23-01-17 Predpisy_mezinarodniho_prava_platne

Zde je celý text.

Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej przepisy prawa międzynarodowego.

23-01-17 Przepisy_prawa_miedzynarodowego

Zde je celý text.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526