PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 20. 2. 2023

Pozvánka na seminář “Zaměstnávání občanů EU v česko-polském příhraničí”.  

Zaproszenie na seminarium “Zatrudnienie obywateli UE na pograniczu czesko-polskim”.  

Wstępne dane o inflacji w Polsce w styczniu 2023 r.  

Předběžné údaje o inflaci v Polsku v lednu 2023.  

P O Z V Á N K A

na online seminář 22. března 2023 od 10:00 do 12:30 hodin

“Zaměstnávání občanů EU v česko-polském příhraničí”

Program:

09:45 – 10:00 Online přihlašování do MS Teams

10:00 – 10:15 Zahájení

KHK – Jednatelství Náchod

KrP HK – Mgr. Martin Horák – ředitel Krajské pobočky

ÚP ČR v Hradci Králové

10:15 – 12:30 PREZENTACE dle níže uvedeného harmonogramu:

 • Možnosti zaměstnávání cizinců v ČR (KoP Náchod)
 • Postupy pro cizince po ukončení pracovního poměru v ČR (KoP Trutnov)
 • Pojistné sociální dávky pro cizince z EU při zaměstnání v ČR (OSSZ)
 • Systém státní sociální podpory pro pracující cizince v ČR (KoP Náchod)
 • EURES (KoP Náchod)
 • Zaměstnávání Ukrajinců v ČR (KoP Trutnov)
 • Humanitární dávka pro Ukrajince (KoP Trutnov)

Účast na semináři je bezplatná, přednášky budou přeloženy do polštiny.

Registrace k semináři: ZDE

 Přihlášeným osobám bude zaslán link k připojení na online seminář.


Z a p r o s z e n i e

na seminarium online dnia 22 marca 2023 r. od godz. 10:00 do 12:30

“Zatrudnienie obywateli UE na pograniczu czesko-polskim”

Program:

09:45 – 10:00 Rejestracja online do MS Teams

10:00 – 10:15 Powitanie

KHK – Jednatelství Náchod (Izba Gospodarcza regionu Kralovehradeckiego

Oddział Náchod)

KrP HK – Mgr. Martin Horák – ředitel Krajské pobočky

ÚP ČR v Hradci Králové (Dyrektor Urzędu Pracy

RCZ w Hradcu Králové)

Godz. 10:15 – 12:30 PREZENTACJA według poniższego harmonogramu:

 • Możliwości zatrudnienia cudzoziemców w Czechach (KoP Náchod)
 • Procedury dla cudzoziemców po zakończeniu stosunku pracy w Czechach (KoP Trutnov)
 • Świadczenia społeczne z UE dla cudzoziemców zatrudnionych w Czechach (OSSZ)
 • System państwowej pomocy społecznej dla pracujących w Czechach (KoP Náchod)
 • EURES (KoP Náchod)
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Czechach (KoP Trutnov)
 • Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy (KoP Trutnov)

Udział w seminarium jest bezpłatny, wykłady będą tłumaczone na język polski.

Rejestracja na seminarium: TUTAJ

Zarejestrowanym osobom zostanie przesłany link umożliwiający dołączenie do seminarium online.


Wstępne dane o inflacji w Polsce w styczniu 2023 r.

Źródło: https://kig.pl/inflacja-w-styczniu-2023-na-poziomie-wzrost-po-serii-obnizek/

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne dane o inflacji w styczniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 2,4% w stosunku do grudnia ub.r. i były o 17,2% wyższe niż przed rokiem (w grudniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 16,6%).

Dane za styczeń okazały się wyższe od prognoz KIG i niższe od mediany oczekiwań rynkowych.

 • Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,9% wyższe niż w grudniu i o 20,7% wyższe niż przed rokiem.
 • Ceny w grupie alkohol i tytoń były wyższe niż przed miesiącem o 1,2% i wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 9,9%.
 • Ceny w grupie mieszkanie wzrosły o 6,0% w stosunku do grudnia i były o 22,3% wyższe niż przed rokiem.
 • Ceny nośników energii w styczniu podrożały o 10,4% i były wyższe niż przed rokiem o 34,0%.
 • Ceny transportu w styczniu były o 0,5% niższe niż przed miesiącem, ale w stosunku rocznym wzrosły o 16,0%. W grupie tej ceny paliw w styczniu nie zmieniły się w stosunku do grudnia ub.r. ale wzrosły w ujęciu rocznym o 18,7%

Styczniowe dane  mają charakter wstępny i prezentowane są w zawężonym zakresie. Pełne dane o inflacji za styczeń Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje wraz z wynikami za luty, po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2023 rok.


Předběžné údaje o inflaci v Polsku v lednu 2023.

Zdroj: https://kig.pl/inflacja-w-tyczu-2023-na-levelie-wzrost-po-serii-obnizek/

Centrální statistický úřad zveřejnil předběžné údaje o inflaci za leden 2023. Ceny spotřebního zboží a služeb vzrostly v průměru proti prosinci loňského roku o 2,4 % a byly o 17,2 % vyšší než v minulém roce (v prosinci byla meziroční míra inflace 16,6 %).

Údaje za leden se ukázaly být vyšší než prognózy KIG a nižší než medián očekávání trhu.

 • Ceny potravin a nealkoholických nápojů byly o 1,9 % vyšší než v prosinci a o 20,7 % vyšší než loni.
 • Ceny ve skupině alkohol a tabák byly vyšší než před měsícem o 1,2 % a vyšší než před dvanácti měsíci o 9,9 %.
 • Ceny ve skupině bytů vzrostly oproti prosinci o 6,0 % a byly o 22,3 % vyšší než před rokem.
 • Ceny energetických nosičů v lednu vzrostly o 10,4 % a byly vyšší než před rokem o 34,0 %.
 • Ceny dopravy byly v lednu o 0,5 % nižší než před měsícem, ale meziročně vzrostly o 16,0 %. V této skupině se ceny pohonných hmot v lednu oproti prosinci loňského roku nezměnily, ale meziročně vzrostl o 18,7 %

Údaje za leden jsou předběžné a jsou prezentovány v omezeném rozsahu. Úplné údaje o inflaci za leden předloží centrální statistický úřad společně s výsledky za únor po aktualizaci struktury výdajů domácností za rok 2023.


23-02-21 PL ZAPROSZENIE na seminarium online dnia 22.03.2023 r od godz 10,00 do 12,30
23-02-21 PL CZ POZVÁNKA na webinář 22.03.2023 od 10 do 12,30 hodin

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526