PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 6. 3. 2023

Česko. Inflace se už nachází za svým vrcholem, naznačují data Hospodářské komory. Tempo růstu cen bude v následujících měsících zpomalovat k 10 %.  

Czechy. Według danych Izby Gospodarczej inflacja przekroczyła już swój szczyt. Tempo wzrostu cen spowolni w najbliższych miesiącach do 10%.  

Polsko. Přehled ekonomické situace v odvětvích.  

Polska. Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach.  

Polsko. POZVÁNKA na veletrh TVŮJ DŮM 2023.  

E- POZVÁNKA  E-ZAPROSZENIE – Stavební veletrh – Targi Budownictwa TWÓJ DOM 2023.  

Česko. Inflace se už nachází za svým vrcholem, naznačují data Hospodářské komory. Tempo růstu cen bude v následujících měsících zpomalovat k 10 %.

Zdroj: https://mailchi.mp/komora/investice-firem-komorova-prognoza?e=77c73ef034

Praha 28. 2. 2023

I přestože sedm z deseti živnostníků a firem bude muset v následujících měsících zdražit své výrobky a služby, ceny už neporostou tak rychle jako dosud. V dalších měsících bude tempo růstu cenové hladiny zpomalovat k 10% hladině. Naznačují to data ze šetření mezi podnikateli, která analyzovala Hospodářská komora.

„U živnostníků a podniků odeznívá obava z drahých energií díky zastropování cen a klesajícím cenám na energetických trzích. Výrazně horší je ale stále situace u ostatních, neregulovaných nákladů podnikání. Materiály, cena práce nebo bankovní úvěry zdražují, což jsou výrobci nuceni promítat do cen své produkce. I zde je ale už patrné, že se nebude zdražovat tolik jako ještě před půlrokem. To je dobrá zpráva pro podnikatele i spotřebitele. Za předpokladu, že stát bude provádět rozumnou měnovou a fiskální politiku, inflace bude klesat,“ komentoval výsledky šetření Komorový barometr prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ke zpomalení růstu cen by mohly letos významně přispět také investice do energetických úspor, strojů a technologií, kterými se firmy snaží snížit své výrobní náklady. Takto zaměřené investice mají také potenciál akcelerovat hospodářský růst České republiky. Podle dat Hospodářské komory se přitom zlepšuje celková investiční nálada, když nějaký druh investic plánují realizovat v tomto pololetí téměř tři čtvrtiny firem.

Ze šetření mezi podnikateli také vyplynulo, že za posledních šest měsíců nejméně zdražovali živnostníci a mikro podniky do deseti zaměstnanců, polovina z nich totiž nezdražovala vůbec. Přibližně 7 % živnostníků a nejmenších podniků dokonce své ceny snížili. Z odvětvového průřezu vyplynulo, že své ceny udržely zejména firmy poskytující služby převážně pro podniky. Jde například o právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví, reklamní činnosti, nábor pracovních sil nebo čištění budov.

Podle Hospodářské komory bude letos inflace postupně klesat k roční míře na úrovni 10%. S dvoucifernou letošní mírou inflace počítá i Česká národní banka, která však v příštím roce předpokládá již téměř jen 2% celkovou inflaci.

Zpráva o zpomalení inflace je v pořadí již čtvrtou příznivou zprávou z ekonomiky, kterou Hospodářská komora letos publikovala. Mezi malými a středními podniky zavládl mírný optimismus, když se po výrazném poklesu opět zlepšila jejich podnikatelská nálada. A navzdory drahým energiím a rostoucím nákladům se drtivá většina podniků nechystá propouštět zaměstnance.

Analýza údajů o zdražování se promítne i do národohospodářské prognózy, kterou Hospodářská komora představí.

Do šetření Komorový barometr se zapojilo 419 respondentů, zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.


Czechy. Według danych Izby Gospodarczej inflacja przekroczyła już swój szczyt. Tempo wzrostu cen spowolni w najbliższych miesiącach do 10%.

Źródło: https://mailchi.mp/komora/investice-firem-komorova-prognoza?e=77c73ef034

Praga 28 lutego 2023

Choć siedmiu na dziesięciu przedsiębiorców i firm będzie musiało w najbliższych miesiącach podwyższyć ceny swoich produktów i usług, ceny nie będą już rosły tak szybko jak wcześniej. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu poziomu cen wyhamuje do poziomu 10%. Wskazują na to dane z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców przez Izbę Gospodarczą.

„Strach przed drogą energią zanika wśród osób samozatrudnionych i przedsiębiorstw dzięki pułapom cenowym i spadającym cenom na rynkach energii. Jednak sytuacja z innymi, nieuregulowanymi kosztami biznesowymi jest nadal znacznie gorsza. Drożą materiały, cena pracy czy kredyty bankowe, co producenci zmuszeni są odzwierciedlać w cenach swojej produkcji. Nawet tutaj jednak już widać, że cena nie wzrośnie tak bardzo jak pół roku temu. To dobra wiadomość zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Przy założeniu, że państwo prowadzi rozsądną politykę pieniężną i fiskalną, inflacja będzie spadać,” skomentował wyniki badania Barometru Izby Prezes Izby Gospodarczej Vladimír Dlouhý.

Inwestycje w oszczędności energii, maszyny i technologie, za pomocą których firmy starają się obniżyć koszty produkcji, również mogą znacząco przyczynić się do spowolnienia wzrostu cen w tym roku. Tak ukierunkowane inwestycje mają również potencjał przyspieszenia wzrostu gospodarczego Czech. Z danych Izby Gospodarczej wynika, że ​​ogólne nastroje inwestycyjne poprawiają się, prawie trzy czwarte firm planuje jakieś inwestycje w tym półroczu.

Badanie wśród przedsiębiorców wykazało również, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy najmniej podwyżek cen podniosły osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do dziesięciu pracowników, a połowa z nich w ogóle nie podniosła cen. Około 7% jednoosobowych działalności gospodarczych i firm najmniejszych obniżyło nawet ceny. Przekrój sektorowy pokazał, że ceny utrzymały głównie firmy świadczące usługi dla firm. Jest to na przykład doradztwo prawne, podatkowe, biznesowe, księgowość, działania reklamowe, rekrutacja pracowników czy sprzątanie budynków.

Według Izby Gospodarczej inflacja w tym roku będzie stopniowo spadać do poziomu 10% w skali roku. Czeski Bank Narodowy również liczy na dwucyfrową stopę inflacji w tym roku, która jednak przewiduje, że w przyszłym roku ogólna inflacja wyniesie prawie tylko 2%.

Raport o spowolnieniu inflacji jest czwartym korzystnym raportem gospodarczym opublikowanym przez Izbę Gospodarczą w tym roku. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw panował umiarkowany optymizm, gdyż po wyraźnym spadku ich nastroje w biznesie ponownie się poprawiły (opět zlepšila jejich podnikatelská nálada). I pomimo drogiej energii i rosnących kosztów zdecydowana większość firm nie zamierza zwalniać pracowników (drtivá většina podniků nechystá propouštět zaměstnance).

Analiza danych o wzroście cen znajdzie również odzwierciedlenie w krajowej prognozie gospodarczej, którą przedstawi Izba Gospodarcza.

W badaniu Barometru Izby wzięło udział 419 respondentów, przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych firm działających w różnych sektorach gospodarki we wszystkich regionach Republiki Czeskiej.


Polsko. Přehled ekonomické situace v odvětvích.

Zdroj: https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-branzach-styczen/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=3_kampania_piatkowa_z_dnia_03.03.2023

  • Prodaná produkce průmyslu vzrostla (meziročně) o 2,6 %.
  • Ve stavebnictví byla produkce vyšší o 2,4 % než před rokem.

Zaměstnanost a mzdy

Letos v lednu zaměstnanost v celém podnikatelském sektoru byla o 1,1 % vyšší než v předchozím roce a činila 6 530 000 osob. V samotném průmyslu klesla zaměstnanost o 0,4 % (na 2 753 000 osob).

Nejvyšší nárůst zaměstnanosti byl v prvním měsíci roku 2023 zaznamenán v odvětvích: informace a komunikace (o 9,1 %); ubytování a gastronomie (o 7,0 %); výroba počítačů, elektronických a optických výrobků (o 6,8 %). Největší pokles zaměstnanosti byl zaznamenán v odvětvích: odběr, úprava a dodávka vody (o 11,7 %); výroba textilií (o 7,2 %); výroba nábytku (o 5,8 %).

Průměrná odměna v podnikatelském sektoru v lednu 2023 činila 6 884 PLN a byla o 13,5 % vyšší než ve stejném období předchozího roku. Ve všech odvětvích analyzovaných Ústředním statistickým úřadem se průměrné mzdy zvýšily. V největší míře např. v transportu pomocí potrubí – ropa, plyn apod. (o 30,9 %); výroba tabákových výrobků (o 25,1 %), nejpomaleji rostly mzdy ve výrobě farmaceutických výrobků – o 7,3 %.

Nejvyšší platy letos v lednu obdrželi zaměstnanci zaměstnaní v následujících odvětvích: informace a komunikace (průměrně 11 859 PLN); výroba a dodávka energie (9 919 PLN); těžba černého uhlí a lignitu (9 273 PLN). Nejnižší úroveň mezd byla ve výrobě oděvů (v průměru 4 348 PLN).

Výroba a efektivita

Prodaná produkce průmyslu v lednu tohoto roku vzrostla meziročně o 2,6 %. Stavební výroba vzrostla o 2,4 % r/r.

Mezi odvětví s největším nárůstem tržeb patřila mj. výroba elektrických zařízení (nárůst o 31,5 %) a výroba farmaceutických výrobků (nárůst o 25,1 %). Na druhou stranu byly prodeje nejhorší mj. chemikálie a chemické výrobky (pokles o 20,4 %) nebo kovovýroba (pokles o 18,8 %). V seznamu nejsou zahrnuty údaje o úrovni tržeb a měsíční a roční dynamice výroby kůže a kožené galanterie, jakož i výroby koksu a rafinovaných ropných produktů (Ústřední statistický úřad je přestal zveřejňovat).

Produktivita v lednu 2023 vzrostla v průměru o 3,0 %, přičemž největší nárůst zaznamenala výroba elektrických zařízení (o 26,7 %). Nejvíce se snížila produktivita ve výrobě chemikálií a chemických produktů (o 21,2 %).

Při analýze dat o situaci v odvětvích stojí za zmínku, že lednové údaje o průmyslové výrobě se ukázaly být nižší, než předpokládala prognóza. Znepokojivý je pokles výroby v takových odvětvích, jako je výroba chemických produktů nebo kovových výrobků. Další oblastí, která může v souvislosti se stavem odvětví v průběhu roku 2023 vyvolávat obavy, je výrazný lednový propad velkoobchodu. Následující měsíce by měly ukázat, zda jsou horší lednové výsledky incidentem nebo trvalým signálem ochlazení ekonomické situace.


Polska. Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach.

Źródło: https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-branzach-styczen/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=3_kampania_piatkowa_z_dnia_03.03.2023

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 2,6%.
  • W budownictwie produkcja była wyższa o 2,4% niż przed rokiem.

Zatrudnienie i płace

W styczniu br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 1,1% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 6 530 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło o 0,4% (do 2 753 tys. osób).

W pierwszym miesiącu 2023 roku najwyższy wzrost zatrudnienia zanotowano w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 9,1%); zakwaterowanie i gastronomia (o 7,0%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,8%). Najmocniejsze spadki zatrudnienia widoczne były w takich branżach jak np.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 11,7%); produkcja wyrobów tekstylnych (o 7,2%); produkcja mebli (o 5,8%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku wyniosło 6 884 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,5%. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach przeciętne płace wzrosły. W największym stopniu m.in. w transporcie rurowym i rurociągowym (o 30,9%); produkcji wyrobów tytoniowych (o 25,1%) Najwolniej płace wzrosły w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 7,3%.

Najwyższe  wynagrodzenia w styczniu br. otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branżach: informacji i komunikacji (średnio 11 859 PLN); wytwarzania i zaopatrywania w energię (9 919 PLN); wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (9 273 PLN). Najniższy poziom płac występował  w produkcji odzieży (średnio 4 348 PLN).

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. wzrosła r/r o 2,6%. Produkcja budowlana  wzrosła z kolei o 2,4% r/r.

Wśród branż o największych wzrostach sprzedaży znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 31,5%) oraz produkcja wyrobów farmaceutycznych (wzrost o 25,1%). Z kolei najgorzej prezentowała się sprzedaż w m.in. branży produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 20,4%) czy produkcji metali (spadek o 18,8%). Zestawienie nie uwzględnia danych o poziomie sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Wydajność w styczniu 2023 roku wzrosła przeciętnie o 3,0% a największy jej wzrost zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,7%). Najmocniej spadła wydajność w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,2%).

Analizując dane o sytuacji w branżach warto wspomnieć m.in., że styczniowe dane o produkcji przemysłowej okazały się niższe od prognoz. Niepokojący jest spadek produkcji w takich branżach, jak produkcja wyrobów chemicznych czy wyrobów z metali. Kolejnym obszarem, który może budzić niepokój w kontekście kondycji branż w całym 2023 roku jest znaczny spadek handlu hurtowego w styczniu. Kolejne miesiące powinny pokazać, czy gorsze wyniki w styczniu są incydentem, czy trwałym sygnałem schładzania koniunktury.


Polsko. POZVÁNKA na veletrh TVŮJ DŮM 2023.

Česko-polská obchodní komora z.s. vás zve  na 61. Mezinárodní veletrh stavebnictví a zóny dobrého interiéru „TVŮJ DŮM 2023“, který se uskuteční ve dnech ve dnech 10.03. – 12.03.2023 v Bielsku-Bialé (adresa: Hala pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26). V příloze naleznete bezplatnou e-pozvánku jako vstupenku na tuto akci (v případě zájmu o účast na tomto veletrhu si ji prosím vytiskněte a vezměte s sebou). Tuto bezplatnou e-pozvánku můžete zaslat všem spolupracujícím firmám, organizacím, známým a rodině včetně informace o veletrhu, kterým nabízíme také vstup zdarma na tento veletrh s touto e-pozvánkou. Parkoviště u haly pro účastníky veletrhu je zdarma.

Jde o prestižní a největší akci ve stavební branži v jižním Polsku s působností polsko-česko-slovenského pohraničí. Posláním veletrhu je propagovat a šířit moderní a energeticky úsporné způsoby výstavby. Na stáncích vystavovatelů bude k vidění spousta inovativních technik a řešení, které umožňují efektivněji realizovat investice, optimalizovat provozní náklady budov, což zvýší také komfort bydlení. Stejně jako v loňském roce se očekává účast přes 220 vystavovatelů prezentujících nejnovější stavební techniky včetně inovativních materiálů a technologií. Nebudou chybět energeticky úsporná řešení vytápění a instalace, tím spíše, že v této těžké době je toto téma velmi oblíbené.

V rámci zóny dobrého interiéru bude předváděn: nábytek, dekorační předměty, moderní kuchyně a mnoho návrhů interiérového designu a vybavení. Veletrh bude doprovázet výstava hotových a montovaných domů. Doporučujeme Vám seminář Pro stavebníky, kde budou prezentována témata, která investorům pomohou rozšířit si znalosti (více informací v záložce seminář Pro stavebníky a ve veletržním programu).

Více informací o veletrhu naleznete na odkazu:  https://targibielskie.pl/targi/61-miedzynarodowe-targi-budownictwa-twoj-dom-2023/


E- POZVÁNKA  E-ZAPROSZENIE – Stavební veletrh – Targi Budownictwa TWÓJ DOM 2023.

23-03-07 PL E-ZAPROSZENIE - Targi Budownictwa TWÓJ DOM 2023

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526