23-03-07 PL E-ZAPROSZENIE – Targi Budownictwa TWÓJ DOM 2023

 6. 3. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526