PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 19. 7. 2022

POLSKA. Wakacje kredytowe od sierpnia. Tarcze antyinflacyjne do 31 października br.

POLSKO. Úvěrové prázdniny od srpna. Protiinflační štíty do 31. října letošního roku.

POLSKA. Znów dynamiczny wzrost zakażeń – wywiad z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską.  

POLSKO. Další dynamický nárůst infekcí – rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Waldemarem Kraskou.

POLSKA. Wakacje kredytowe od sierpnia. Tarcze antyinflacyjne do 31 października br.

Źródło: Ministerstwo Finansów 10.06.2022

 • 9 czerwca br. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych.
 • Przyjęte zostało również rozwiązanie, dzięki któremu do budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafi dodatkowe 1,4 mld zł, a WIBOR zostanie zastąpiony przez inny, korzystniejszy dla kredytobiorców wskaźnik.
 • Te instrumenty to realna pomoc dla Polaków w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i putinflacji.

9 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br.

Przyjęte rozwiązania to realna pomoc dla obywateli w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Po pandemii mamy do czynienia z dodatkowym kryzysem, jakim jest wojna w Ukrainie i wywołanym przez to nagłym wzrostem inflacji. Rząd musi brać pod uwagę, że inflacja i wysokie stopy procentowe powodują wzrost rat kredytów i podwyżki cen towarów. Dlatego właśnie w Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą Polakom w tych trudnych czasach. Celem polityki fiskalnej jest bowiem również ochrona gospodarstw domowych przed utratą płynności finansowej

– wskazuje minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wakacje kredytowe

To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat:

 • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (od 1 sierpnia 2022 r.)
 • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Dodatkowe środki na wsparcie kredytobiorców

Przyjęta ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zgodnie z nią budżet funduszu już w 2022 r. zwiększy się o 1,4 mld zł i wyniesie w sumie ponad 2 mld zł. Dzięki temu będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

Nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u

Przyjęta ustawa zakłada również, że banki będą stosowały korzystniejszy wskaźnik oprocentowania kredytów zamiast WIBOR-u, co pozwoli obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, która doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do zmiany tego wskaźnika, to wówczas ustawodawca przewidział możliwość zastosowania jako zamiennika WIBOR-u stawki POLONIA. Również ten zamiennik będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r., bo nowy wskaźnik ma obowiązywać od przyszłego roku.

Tarcze antyinflacyjne do końca października

W ustawie znalazły się również zapisy, które wydłużają działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a na gaz – 0 proc. Zerowa stawka VAT jest też stosowana na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Do 31 października br. będzie obowiązywała również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.


POLSKO. Úvěrové prázdniny od srpna. Protiinflační štíty do 31. října letošního roku.

Zdroj: Ministerstvo financí 10.6.2022

 • 9. června tohoto roku. Sejm přijal zákon, který zavádí úvěrové prázdniny a rozšiřuje působení protiinflačních štítů.
 • Bylo také přijato řešení, díky kterému půjde do rozpočtu Fondu na podporu dlužníků dalších 1,4 miliardy PLN a WIBOR bude nahrazen jiným, pro dlužníky výhodnějším poměrem.
 • Tyto nástroje jsou skutečnou pomocí pro Poláky v těžké době ruské agrese proti Ukrajině a putinflace.
 1. června letošního roku Sejm schválil zákon o crowdfundingu pro obchodní podniky a pomoci dlužníkům, který obsahuje ustanovení o podpoře dlužníků. Do zákona byla také zavedena ustanovení prodlužující provoz protiinflačních štítů, podle kterých zůstávají v platnosti do 31. října letošního roku.

Přijatá řešení jsou skutečnou pomocí pro občany v nelehké situaci, ve které jsme se ocitli. Po pandemii se potýkáme s další krizí, kterou je válka na Ukrajině a z ní plynoucí náhlý nárůst inflace. Vláda musí vzít v úvahu, že inflace a vysoké úrokové sazby způsobují vyšší splátky úvěrů a vyšší ceny komodit. Proto jsme na ministerstvu financí vyvinuli nástroje, které Polákům v těchto těžkých časech pomohou. Cílem fiskální politiky je také chránit domácnosti před ztrátou finanční likvidity

– sdělila ministryně financí Magdalena Rzeczkowska.

Úvěrové prázdniny

Jedná se o řešení pro lidi, kteří mají hypoteční úvěry v polských zlotých, kteří si vzali úvěr na vlastní bydlení.

Kreditní prázdniny jsou až 8 měsíců bez splácení splátek:

 • 2 měsíce každý ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022 (od 1. srpna 2022)
 • 1 měsíc v každém ze čtyř čtvrtletí roku 2023.

Vztahují se na kapitálovou i úrokovou část úvěru. Lhůty pro splácení splátek budou prodlouženy bez jakýchkoli dalších úroků. Jediné poplatky, které mohou během této doby vzniknout, jsou poplatky za pojištění.

Další prostředky na podporu dlužníků

Přijatý zákon rovněž počítá s navýšením prostředků alokovaných na dotace z Fondu podpory dlužníků (FWK). Rozpočet fondu se podle ní v roce 2022 zvýší o 1,4 miliardy PLN a celkově bude přes 2 miliardy PLN. Díky tomu bude moci nabídnout podporu ještě většímu počtu hypotečních dlužníků. Podání žádosti o podporu z fondu bude navíc možné i online. Jak dlužníci, kteří si vzali půjčky v polské i cizí měně, mohou již využívat dotací z CEF.

Nový indikátor namísto WIBOR

Přijatý zákon dále předpokládá, že banky budou místo WIBOR využívat výhodnější úrokovou sazbu úvěru, což umožní snížit výši splátek úvěru. Proces určení náhrady za WIBOR bude upraven zákonem. To bude možné díky postupu iniciovaného polským úřadem pro finanční dohled ve spolupráci s Výborem pro finanční stabilitu, který povede k dohodě o navrhovaném novém poměru. Nakonec bude moci ministr odpovědný za finanční instituce určit náhradníka vyhláškou.

Pokud tímto způsobem není možné tento index změnit, pak zákonodárce stanovil možnost použít sazbu POLONIA jako náhradu za WIBOR. Tuto náhradu může stanovit také ministr příslušný pro finanční instituce vyhláškou.

Díky tomuto řešení budou mít dlužníci ve svých portfoliích další prostředky – celkově to bude od roku 2023 zhruba 1 miliarda PLN ročně, protože nový poměr má platit od příštího roku.

Protiinflační štíty do konce října

Součástí zákona jsou i ustanovení, která prodlužují působení protiinflačních štítů do 31. října letošního roku.

V rámci protiinflačních štítů, které zatím platí do 31. července, je u pohonných hmot uplatňována nižší sazba DPH (8 procent místo 23 procent), sazba DPH u elektřiny a tepla je 5 procent a u plynu – 0 procento. Nulová sazba DPH se vztahuje i na základní potravinářské výrobky, hnojiva a vybrané prostředky zemědělské výroby.

Do 31. října letošního roku. Dále dojde ke snížení spotřební daně z elektřiny, osvobození od spotřební daně z elektřiny pro domácnosti, snížení sazeb spotřební daně na některá motorová paliva a dočasné osvobození od zdanění některých paliv od živnostenské daně. Nižší spotřební daň se vztahuje i na lehký topný olej.


POLSKA. Znów dynamiczny wzrost zakażeń – wywiad z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską.

Źródło: Puls Medycyny

https://pulsmedycyny.pl/znow-dynamiczny-wzrost-zakazen-kraska-o-decyzji-ws-czwartej-dawki-szczepionki-1156127

JW/PAP          opublikowano: wczoraj, 18-07-2022, 08:28

Mamy 319 nowych przypadków – to o 40 proc. więcej tydzień do tygodnia. Czyli jednak widzimy, że trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje. Nikt nie zmarł. W szpitalach przebywa niecałe 900 osób z COVID-19 – poinformował w poniedziałek (18 lipca) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

18 lipca 2022 r. w Polsce nie odnotowano żadnych zgonów wśród chorych na COVID-19.

W poniedziałek gościem „Sygnałów dnia“ w Programie Pierwszym Polskiego Radia był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapytamy został m.in. o aktualną sytuację epidemiczną i o strategię na najbliższe tygodnie w walce z COVID-19.

18 lipca ilość zakażeń koronawirusem “tydzień do tygodnia” wzrosła o 40 proc.

– Dane, które mamy w tej chwili to dane weekendowe, one zawsze są trochę niższe niż te w ciągu tygodnia. To jest 319 nowych przypadków – to o 40 proc. więcej niż to było tydzień do tygodnia. Czyli widzimy, że trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje – powiedział Kraska w „Sygnałach dnia“.

Nie odnotowano żadnych zgonów wśród chorych na COVID-19.

– To są bardzo niskie poziomy, wydaje nam się, że one troszeczkę na pewno wzrosną, bo prognozy, które mamy na to wskazują; aczkolwiek to jest okres wakacyjny, kiedy przebywamy głównie na świeżym powietrzu. (…) Mimo wakacji ciągle apeluję, byśmy mieli w tyle głowy, że koronawirus został z nami – zauważył wiceminister.

Dodał, że krajach Europy Zachodniej np. w Portugalii „jest już po fali wzrostu zachorowań, a w tej chwili duży wzrost jest w Niemczech czy we Włoszech“. – Tak jak zawsze w kolejnych falach, to się (w Polsce) pojawia z jakimś opóźnieniem, więc u nas też wrośnie. Jednak pracownie, które przygotowują dla nas badania, nie wskazują, by czekał nas lawinowy wzrost nowych zachorowań – stwierdził Kraska.

Kiedy decyzja w sprawie IV dawki dla osób 60 plus?

– W tym tygodniu zbierze się Rada ds. Covid-19 i Rada ds. szczepień. Temat IV dawki dla osób 60+ będzie jednym z głównych i od decyzji tych dwóch rad zależy, jaka będzie decyzja ministra zdrowia. Myślę, że w tym tygodniu się tego dowiemy – poinformował wiceszef MZ Waldemar Kraska.

Dopytywany o to, ku jakiej decyzji on sam by się skłaniał, odpowiedział: – Tak samo jak zarekomendowała to Europejska Agencja Leków, żeby jednak wprowadzić dodatkowe szczepienie drugą dawką (przypominającą) powyżej 60. roku życia.

8 lipca minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że prawdopodobnie będą zalecenia stosowania jej dla całej populacji.

Aktualnie IV dawka szczepień po upływie 150 dni od trzeciej dawki (tzw. boostera) jest w naszym kraju zalecana u osób w wieku co najmniej 80 lat. Zaleca się ją także osobom z osłabioną odpornością.

Koronawirus w Polsce: ile osób jest w szpitalach?

Wiceminister poinformował, że hospitalizowanych z COVID-19 jest mnie niż 900 osób.

– Lekarze, którzy opiekują się tymi pacjentami podkreślają, że proces chorobowy jest zdecydowanie łagodniejszy niż to było w poprzednich falach. Procent zajętego miąższu płucnego jest zdecydowanie mniejszy niż to było w przypadku V fali, więc to jest optymistyczny prognostyk – podsumował Kraska.

Kilka dni temu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że „pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła i jest jeszcze daleko do jej końca“. Dodał, że koronawirus pozostaje zagrożeniem o międzynarodowym zasięgu dla zdrowia publicznego.

Wzrost zakażeń obserwujemy w wielu państwach na świecie.

Źródło: Puls Medycyny


Další dynamický nárůst infekcí – rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Waldemarem Kraskou.

Zdroj: Puls Medycyny

https://pulsmedycyny.pl/znow-dynamiczny-wzrost-zakazen-kraska-o-decyzji-ws-czwartej-dawki-szczepionki-1156127

JW / PAP byl publikován: včera, 18-07-2022, 08:28

Máme 319 nových případů – to je 40 procent více z týdne na týden. Můžeme tedy vidět, že vzestupný trend pokračuje. Nikdo nezemřel. V nemocnicích je méně než 900 lidí s COVID-19, řekl v pondělí (18. července) náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska.

Dne 18. července 2022 nedošlo v Polsku k žádnému úmrtí mezi pacienty s COVID-19.

Náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska byl v pondělí hostem „Signals of the Day“ v I. programu Polského rozhlasu. Zeptáme se mimo jiné pro současnou epidemickou situaci a strategii pro příští týdny v boji proti COVID-19.

 1. července se počet nakažených koronavirem „z týdne na týden“ zvýšil o 40 %.

– Údaje, které máme v tuto chvíli, jsou víkendové údaje, které jsou vždy o něco nižší než ty v týdnu. To je 319 nových případů – to je 40 procent více, než to bylo předešlý týden. Můžeme tedy vidět, že vzestupný trend pokračuje – řekl Kraska v „Signals of the day“.

Mezi pacienty COVID-19 nebyla hlášena žádná úmrtí.

– To jsou velmi nízké úrovně, myslíme si, že se určitě ještě trochu zvýší, protože to naznačují naše předpovědi; to je však období dovolených, kdy pobýváme převážně venku na čerstvém vzduchu. (…) Navzdory prázdninám stále apeluji na to, abychom měli na paměti, že koronavirus zůstává s námi – poznamenal náměstek ministra.

Dodal, že západoevropské země, například v Portugalsku, „již mají za sebou vlnu nárůstu onemocnění a v tuto chvíli je velký nárůst v Německu nebo Itálii“. – Jako vždy v dalších vlnách se objevuje (v Polsku) s určitým zpožděním, takže poroste i u nás. Laboratoře, které pro nás připravují výzkum, však nenaznačují, že bychom zažili lavinový nárůst nových případů – řekl Kraska.

Kdy padne rozhodnutí o 4. dávce očkování pro lidi 60 plus?

– Tento týden se schází Rada pro Covid-19 a Rada pro vakcíny. Téma IV. dávky pro osoby 60+ bude jedním z hlavních témat a rozhodnutí ministra zdravotnictví bude záviset na rozhodnutí těchto dvou poradních skupin. Myslím, že tento týden se to dozvíme – řekl zástupce vedoucího ministerstva zdravotnictví Waldemar Kraska.

Na otázku, k jakému rozhodnutí by se přiklonil, odpověděl: – Totéž, co doporučuje Evropská léková agentura, ale nad 60 let zavést další očkování druhou (posilovací) dávkou.

Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski 8. července informoval, že pravděpodobně budou existovat doporučení pro jeho použití pro celou populaci.

V současné době je u nás doporučována 4. dávka očkování 150 dní po třetí dávce (tzv. booster) pro osoby ve věku 80 a více let. Doporučuje se také lidem s oslabenou imunitou.

Koronavirus v Polsku: kolik lidí je v nemocnicích?

Náměstek ministra informoval, že s COVID-19 je hospitalizováno necelých 900 lidí.

– Lékaři, kteří se o tyto pacienty starají, zdůrazňují, že průběh onemocnění je mnohem mírnější, než tomu bylo v předchozích vlnách. Procento postižení plicního parenchymu je rozhodně nižší, než tomu bylo v případě 5. vlny, takže je to optimistická prognóza – shrnul Kraska.

Před několika dny generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oznámil, že „pandemie COVID-19 ještě neskončila a ještě je daleko do jejího konce“. Koronavirus zůstává mezinárodní hrozbou pro veřejné zdraví, dodal.

V mnoha zemích světa zaznamenáváme nárůst infekcí.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526