PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 3. 4. 2023

POLSKO. Maloobchodní prodej v únoru 2023.  

POLSKA. Sprzedaż detaliczna w lutym 2023.  

KLODZKO. Konference lokálního partnerství – XX. ročník Veletrhu pracovních příležitostí.  

KLODZKO. Konferencja Partnerstwa Lokalnego – XX edycja Targów Pracy. 

POLSKO. Maloobchodní prodej v únoru 2023.

Zdroj: https://kig.pl/sprzedaz-detaliczna-w-lutym-2023/

Centrální statistický úřad zveřejnil informace o maloobchodě v únoru 2023.

Maloobchodní prodej v únoru 2023

  • Tržby v nominálním vyjádření byly o 2,8 % nižší než v lednu (tehdy m/m data vykázala pokles o 22,8 %) a o 10,8 % vyšší než před rokem.
  • V lednu dosáhla meziroční dynamika tržeb v běžných cenách 15,1 %.
  • Statistika maloobchodních tržeb zpracovaná ve stálých cenách vykazuje meziměsíčně pokles tržeb o 3,6 % a proti únoru loňského roku pokles o 5,0 %.

Údaje se ukázaly být mnohem horší než očekávání trhu a prognózy Polské obchodní komory (KIG). Za zmínku stojí, že únorové maloobchodní tržby jsou obvykle pokračováním nižší aktivity po vysokých nákupech na konci roku.

Pokles tržeb (v běžných cenách) byl oproti lednu zaznamenán ve většině oborů. Tržby za text1textil, oděvy a obuv klesly o 15,6 %; nábytek, elektronika a domácí spotřebiče o 11,8 %; tržby ve skupině tisku, knih a ostatního prodeje ve specializovaných prodejnách klesly o 5,4 %; tržby ve skupině ostatní o 2,8 %; tržby za potraviny, nápoje a tabákové výrobky o 2,1 %; léčiva, kosmetika, ortopedické vybavení o 0,9 %; tuhých, kapalných a plynných paliv o 0,7 %. Meziměsíčně se tržby za motorová vozidla a díly zvýšily o 8,6 %.

Celoroční údaje (v běžných cenách) ukazují nárůst tržeb ve všech skupinách. Dynamika byla následující: textil, oděvy, obuv – nárůst o 17,7 %; motorová vozidla, motocykly, díly – nárůst o 16,6 %; potraviny, nápoje a tabákové výrobky – nárůst o 16,1 %; léčiva, kosmetika, ortopedické vybavení – nárůst o 14,0 %; noviny, knihy, ostatní tržby ve specializovaných prodejnách – nárůst o 1,4 %; nábytek, elektronika, domácí spotřebiče – nárůst o 1,2 %; ostatní – zvýšení o 0,1 %; pevná, kapalná a plynná paliva – nárůst o 0,1 %.

Spolu se statistikami maloobchodních tržeb v únoru letošního roku Centrální statistický úřad prezentoval také údaje o tržbách přes internet. Oproti lednu se tržby v běžných cenách zvýšily o 1,7 %. Celkový meziměsíční nárůst tržeb byl ovlivněn lepšími prodejními výsledky než v předchozím měsíci v kategoriích např. tisk, knihy, ostatní tržby ve specializovaných prodejnách (nárůst o 8,7 %) a léčiva, kosmetika, ortopedie zařízení (nárůst o 0,9 %). Ve srovnání s lednem poklesly on-line prodeje motorových vozidel, motocyklů a dílů (o 38,0 %); nábytek, elektronika a domácí spotřebiče (o 15,7 %); textilu, oděvů a obuvi (o 13,4 %); ostatní (o 8,7 %); potraviny, nápoje a tabákové výrobky (o 0,8 %).

Odhady Polské obchodní komory (KIG) (GUS – Ústřední statistický úřad poskytuje pouze měsíční údaje) ukazují, že internetový prodej meziročně klesal o 3,5 %. Největší pokles tržeb proti únoru loňského roku byl zaznamenán v tržbách za potraviny, nápoje a tabákové výrobky (o 33,5 %); motorová vozidla, motocykly, díly (o 27,7 %); ostatní (o 26,5 %).

Z údajů Ústředního statistického úřadu vyplývá i to, že letos v únoru internetový obchod se na celkových maloobchodních tržbách podílel 8,7 %. Letos v lednu tento podíl činil 8,3 %.

Letos v únoru největší podíl on-line tržeb na celkových maloobchodních tržbách daného produktu měly kategorie: noviny, knihy, ostatní tržby ve specializovaných prodejnách (podíl 26,3 %); textil, oděvy, obuv (22,1% podíl); nábytek, elektronika a domácí spotřebiče (17,9% podíl).


POLSKA. Sprzedaż detaliczna w lutym 2023.

Źródło: https://kig.pl/sprzedaz-detaliczna-w-lutym-2023/

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym 2023 roku.

Sprzedaż detaliczna w lutym 2023 roku

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,8% niższa niż w styczniu (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 22,8%) i o 10,8% wyższa niż przed rokiem.
  • W styczniu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 15,1%.
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 3,6% w ujęciu miesięcznym i spadek o 5,0% w stosunku do lutego ub. r.

Dane okazały się znacznie gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Warto dodać, że lutowa sprzedaż detaliczna jest zazwyczaj kontynuacją obniżenia aktywności po wysokich zakupach w końcu roku.

W stosunku do stycznia spadek sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w większości grup. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia spadła o 15,6%; mebli, rtv i agd o 11,8%; sprzedaż w grupie prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach spadła o 5,4%; sprzedaż w grupie pozostałe o 2,8%; sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 2,1%; farmaceutyków, kosmetyków sprzętu ortopedycznego o 0,9%; paliw stałych, ciekłych i gazowych o 0,7%. W ujęciu miesięcznym wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części – o 8,6%.

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży we wszystkich grupach. Dynamika prezentowała się następująco: tekstylia, odzież, obuwie – wzrost o 17,7%; pojazdy samochodowe, motocykle, części – wzrost o 16,6%; żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost o 16,1%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 14,0%; prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach – wzrost o 1,4%; meble, rtv, agd – wzrost o 1,2%; pozostałe – wzrost o 0,1%; paliwa stałe, ciekłe i gazowe – wzrost o 0,1%.

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w lutym br. GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do stycznia, sprzedaż w cenach bieżących wzrosła o 1,7%. Na ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły lepsze niż przed miesiącem wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak np. prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 8,7%) i farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (wzrost o 0,9%). W stosunku do stycznia spadła natomiast sprzedaż internetowa pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 38,0%); mebli, rtv i agd (o 15,7%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 13,4%); pozostałych (o 8,7%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 0,8%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa spadła o 3,5%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do lutego ub. r. zanotowała sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 33,5%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 27,7%); pozostałych (o 26,5%).

Dane GUS pokazują również, że w lutym br. handel internetowy stanowił 8,7% ogółu sprzedaży detalicznej. W styczniu br. udział ten wynosił 8,3%.

W lutym br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 26,3%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 22,1%); meble, rtv i agd (udział 17,9%).


KLODZKO. Konference lokálního partnerství – XX. ročník Veletrhu pracovních příležitostí.

23-04-04 POLSKO. Pozvánka Klodzko 23-04-20 CZ 23-04-03 Program Konference lokálního partnerství

KLODZKO. Konferencja Partnerstwa Lokalnego – XX edycja Targów Pracy.

23-04-04 POLSKA. Zaproszenie Klodzko 23-04-20 PL 23-04-04 Program Konferencji Partnerstwa Lokalnego
23-04-04 Konferencja Partnerstwa Lokalnego

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526