PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 17. 4. 2023

POLSKO. Inflace v březnu 2023 pod očekáváním trhu.  

POLSKA. Inflacja w marcu 2023 poniżej oczekiwań rynkowych.  

CZECHY. Martwią Cię wysokie ceny żywności? Jedź do Polski, radzi doradca Fialy Křeček.  

ČESKO. Trápí vás vysoké ceny potravin? Jezděte do Polska, radí Fialův poradce Křeček.  

POLSKO. Inflace v březnu 2023 pod očekáváním trhu.

Zdroj: https://kig.pl/inflacja-w-marcu-2023-ponizej-oczekiwan-rynkowych/

Ceny spotřebního zboží a služeb vzrostly v průměru proti únoru letošního roku o 1,1 % a zároveň byly o 16,1 % vyšší než rok předtím. Po celé první čtvrtletí roku 2023 byla míra inflace 17,0 r/r.

Březnové údaje o inflaci jsou mírně horší než očekávání trhu a mírně lepší než ty prezentované v bleskovém odhadu na konci března, který ukázal 16,2% meziroční růst cen.

Na celkovém meziměsíčním růstu cen se podílely výsledky v těchto skupinách: oděvy a obuv (nárůst o 5,0 %); potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 2,2 %); alkoholické nápoje a tabákové výrobky (nárůst o 1,8 %); ostatní zboží a služby (nárůst o 1,7 %); souhrn (nárůst o 1,7 %); bytové zařízení a chod domácnosti (nárůst o 1,4 %); restaurace a hotely (nárůst o 0,9 %); zdravotnictví (nárůst o 0,8 %) a školství (nárůst o 0,5 %). Oproti únoru klesly ceny dopravy (o 0,9 %); rekreace a kultura (o 0,3 %) a užívání bytu či domu a dodávky energie (o 0,1 %).

Ve srovnání s březnem loňského roku bylo zvýšení cen zaznamenáno ve všech kategoriích analyzovaných Ústředním statistickým úřadem. Nejvyšší inflaci postihly potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 24,0 %). Ve zbývajících skupinách byla výše cen následující: užívání bytu nebo domu a dodávky energie – nárůst o 19,6 %; restaurace a hotely – nárůst o 16,9 %; rekreace a kultura – nárůst o 16,4 %; bytové zařízení a chod domácnosti – nárůst o 14,4 %; vzdělání – nárůst o 14,1 %; ostatní zboží a služby – nárůst o 13,8 %; alkoholické nápoje a tabákové výrobky – nárůst o 12,0 %; zdraví – nárůst o 9,5 %; konektivita – nárůst o 9,4 %; oděvy a obuv – nárůst o 7,7 %; doprava – nárůst o 3,9 %.

Centrální statistický úřad také zveřejnil podrobné ukazatele zachycující cenový vývoj v březnu letošního roku v konkrétních skupinách zboží a služeb. Největší meziroční nárůsty cen byly pozorovány mimo jiné meziročně u cukru (o 81,5 %); tepelná energie (o 40,7 %); mléka (o 37,5 %) nebo vajec (o 37,2 %). Oproti březnu loňského roku se snížily ceny kapalného plynu a ostatních paliv pro soukromé dopravní prostředky (o 8,5 %) a motorové nafty (o 1,8 %).

Dynamika růstu cen by se podle prognóz Polské hospodářské komory měla v následujících měsících snižovat.


POLSKA. Inflacja w marcu 2023 poniżej oczekiwań rynkowych.

Źródło: https://kig.pl/inflacja-w-marcu-2023-ponizej-oczekiwan-rynkowych/

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,1% w stosunku do lutego br. i jednocześnie były o 16,1% wyższe niż przed rokiem. W całym I kwartale 2023 roku poziom inflacji wyniósł 17,0 r/r.

Marcowe dane o inflacji są nieco gorsze od oczekiwań rynkowych i nieznacznie lepsze niż zaprezentowane w szybkim szacunku pod koniec marca, który pokazywał wzrost cen o 16,2% w ujęciu rocznym.

Na ogólny wzrost cen w ujęciu miesięcznym złożyły się wyniki w takich grupach jak: odzież i obuwie (wzrost o 5,0%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 2,2%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 1,8%); inne towary i usługi (wzrost o 1,7%); łączność (wzrost o 1,7%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4%); restauracje i hotele (wzrost o 0,9%); zdrowie (wzrost o 0,8%) oraz edukacja (wzrost o 0,5%). W stosunku do lutego spadły ceny transportu (o 0,9%); rekreacji i kultury (o 0,3%) oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 0,1%).

W stosunku do marca ub.r. wzrosty cen odnotowano we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Najwyższa inflacja dotknęła żywności i napojów bezalkoholowych (wzrost o 24,0%). W pozostałych grupach poziom cen kształtował się następująco: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 19,6%; restauracje i hotele – wzrost o 16,9%; rekreacja i kultura – wzrost o 16,4%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 14,4%; edukacja – wzrost o 14,1%; inne towary i usługi – wzrost o 13,8%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe –wzrost o 12,0%; zdrowie – wzrost o 9,5%; łączność – wzrost o 9,4%; odzież i obuwie – wzrost o 7,7%; transport – wzrost o 3,9%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w marcu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym zaobserwowano m.in. w przypadku cukru (o 81,5%); energii cieplnej (o 40,7%); mleka (o 37,5%) czy jaj (o 37,2%). W stosunku do marca ubiegłego roku spadły natomiast ceny gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu (o 8,5%) i oleju napędowego (o 1,8%).

Zgodnie z prognozami KIG w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen powinna się obniżać.


CZECHY. Martwią Cię wysokie ceny żywności? Jedź do Polski, radzi doradca Fialy Křeček.

09.04.2023, 11:48

Źródło: : https://www.novinky.cz/clanek/domaci-trapi-vas-vysoke-ceny-potravin-jezdete-do-polska-radi-fialuv-poradce-krecek-40428169 Dáša Šamanová

Idź na zakupy do Polski, jeśli martwisz się o drogie ceny żywności, radzi doradca premiera Petra Fiali (ODS), Štěpán Křeček. Według niego opłaci się to nawet mieszkańcom Pragi. W niedzielnym programie Party Terezi Tománkovej w CNN Prima NEWS przyznał, że nie jest to idealne rozwiązanie dla państwa ani rozwiązanie długoterminowe, ale mówi, że stara się pomagać ludziom.

„Zasłynąłem z tego, że doradzam ludziom zakupy w Polsce, jeśli warto. Patrzę na to z punktu widzenia ludzi. To prawda, że ​​​​jest to naprawdę korzystniejsze” – powiedział Křeček w Partii.

Ale to nie jest rozwiązanie dla wszystkich Czechów. Głównie tylko dla tych, którzy mieszkają blisko granicy. „Ale już teraz warto, żeby Prażanie jeździli do Polski na większe zakupy“ – zaznaczył.

Jego słowa zaskoczyły szefa Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych Josefa Středuli. „To niespotykane, żeby doradca premiera radził obywatelom robić zakupy gdzie indziej. To jest nie do przyjęcia, musimy znaleźć inny sposób na osiągnięcie konsensusu społecznego” – powiedział w programie.

Nie podoba mu się, że Czesi robią zakupy w Polsce, Niemczech czy Austrii, gdzie jedzenie jest tańsze niż w Czechach. Drogę widzi w stosowaniu ustawy o regulacji cen. „To tylko kwestia wyboru najczęściej kupowanej przez mieszkańców żywności” – powiedział Středula.

Křeček: Państwo może zacząć podupadać finansowo

Křeček przyznał, że nie jest to rozwiązanie długoterminowe ani idealne z punktu widzenia państwa. „Bo źle jest nie robić tu zakupów i nie płacić podatków” – skinął głową doradca premiera Fiali i główny ekonomista BH Securities.

„Chciałbym powiedzieć, żebyśmy obniżyli lub znieśli VAT na żywność, ale niestety obecnie jesteśmy w sytuacji, w której budżet państwa jest tak wyselekcjonowany, że gdybyśmy mieli podcinać inne dochody budżetu państwa, skończylibyśmy w sytuacji gdzie państwo zaczęłoby podupadać finansowo” – ostrzegł.

„Ja sam pochodzę z Liberca, jeździliśmy na zakupy do Niemiec i Polski. Przykro mi, że to wraca. Chciałbym, abyśmy mogli zrobić zakupy w najbliższym sklepie. Dostaję wiele wiadomości i czuję, jak źli są niektórzy ludzie. Jest to pomoc, dzięki której ludzie mogą raz w tygodniu robić zakupy gdzie indziej, co pomoże im w budżetach rodzinnych” – dodał Křeček.

Jednocześnie stwierdził, że rozwiązaniem sytuacji może być więcej kontroli dużych rolników. „Muszą upewnić się, że otoczenie konkurencyjne naprawdę działa, aby nie można było nadużywać siły rynkowej” – podkreślił. Křeček chce też przyciągnąć więcej ludzi do branży, aby powstawały nowe firmy lub zwiększała się liczba producentów rolnych, zwiększając tym samym konkurencyjność.

Ceny żywności w Czechach rosną od dłuższego czasu. Według Křečka ludzie przeżywają najdroższą Wielkanoc w historii. W Polsce rząd zniósł VAT na niektóre podstawowe artykuły spożywcze. W Niemczech ponownie zwraca się uwagę na jakość żywności.


ČESKO. Trápí vás vysoké ceny potravin? Jezděte do Polska, radí Fialův poradce Křeček.

09.04.2023, 11:48

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-trapi-vas-vysoke-ceny-potravin-jezdete-do-polska-radi-fialuv-poradce-krecek-40428169 Dáša Šamanová

Jezděte nakupovat do Polska, pokud vás trápí drahé ceny potravin, radí lidem poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Podle něj se to vyplatí už i Pražanům. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS uznal, že to není ideální pro stát ani to není dlouhodobé řešení, ale prý se snaží pomoci lidem.

„Proslul jsem tím, že radím lidem, aby jezdili na nákupy do Polska, pokud se jim to vyplatí. Koukám se na to z pohledu lidí. Platí, že je to skutečně výhodnější,“ uvedl v Partii Křeček.

Není to ale řešením pro všechny Čechy. Většinou jen pro ty, kteří žijí blízko hranic. „Ale už se vyplatí i Pražanům jezdit na větší nákupy do Polska,“ upozornil.

Jeho slova zaskočila šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. „Je nevídané, aby poradce premiéra radil, že občané mají jezdit nakupovat někam jinam. Není to akceptovatelné, musíme najít jiný způsob společenského konsenzu,“ rozčiloval se v pořadu.

Nelíbí se mu, že Češi jezdí nakupovat jak do Polska, tak i třeba do Německa nebo do Rakouska, kde jsou potraviny levnější než v Česku. Cestu vidí v uplatňování zákona o regulaci cen. „Je to otázka jen vytipování nejčastěji nakupovaných potravin pro obyvatele,“ řekl Středula.

Křeček: Stát může začít finančně kolabovat

Křeček uznal, že nejde o dlouhodobé ani ideální řešení z pohledu státu. „Protože je to špatně, že se nenakupuje tady a neodvádí se daně,“ kýval poradce premiéra Fialy a hlavní ekonom BH Securities.

„Rád bych řekl, ať snížíme nebo zrušíme DPH na potraviny, ale my jsme bohužel v této chvíli v situaci, kdy je státní rozpočet tak vybraný, že kdybychom podsekávali další příjmy státního rozpočtu, tak se dostaneme do situace, kdy stát začne finančně kolabovat,“ varoval.

„Sám jsem původem z Liberce, jezdívali jsme na nákupy do Německa, do Polska. Mrzí mě, že se to vrací. Byl bych rád, kdybychom mohli nakoupit v nejbližším obchodě. Chodí mi mnoho zpráv a cítím, jak jsou na tom někteří lidé špatně. Tohle je pomoc, že jednou týdně mohou jet lidé nakoupit jinam, což jim uleví v rodinných rozpočtech,“ dodal Křeček.

Ten zároveň uvedl, že řešením situace by mohlo být více kontrol u velkých zemědělců. „Musí se dbát na to, aby konkurenční prostředí skutečně fungovalo, aby se nemohla zneužívat tržní síla,“ zdůraznil. Křeček chce také do oboru nalákat další lidi, aby vznikaly nové obchody či se zvedl počet zemědělských výrobců, a zvýšila se tak konkurenceschopnost.

Ceny potravin v Česku dlouhodobě rostou. Podle Křečka lidé zažívají nejdražší Velikonoce v historii. V Polsku vláda zrušila DPH na některé základní potraviny. V Německu se zase vyzdvihuje kvalita potravin.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526