PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 24. 7. 2023

Zaproszenia na polsko – czeskie wydarzenia. Pozvánky na polsko – české události.

05.08.2023 Polsko – czeski festiwal smaków. Polsko – český festival chutí. 

27.08.2023 Wyprodukowano pod Śnieżką  Vyrobeno pod Sněžkou.

02 – 03.09.2023 Art & Glass Festival ’2023.

 

05.08.2023 Polsko – czeski festiwal smaków. Polsko – český festival chutí.

23-07-25 05.08.2023 Festival chutí CZ Pozvánka 23-07-25 05-08-2023 Festiwal smaków PL Zaproszenie 23-07-25 05-08.2023 Festiwal smaków PLAKAT

 


 

27.08.2023 Wyprodukowano pod Śnieżką. Vyrobeno pod Sněžkou.

23-07-25 27.08.2023 CZ Pozvánka Vyrobeno pod Sněžkou. 23-07-25 27.08.2023 Wyprodukowano pod Snieżką PL- zaproszenie 23-07-25 27.08.2023 Wyprodukowano pod Snieżką

 

Podczas jednodniowej, plenerowej 21.wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” odbędzie się:

 • Prezentacja i sprzedaż rzemiosła transgranicznego regionu i rękodzieła (np. produkty: szklarskie, biżuteryjne, odzieżowe, dziewiarskie, kosmetyki naturalne, ceramika, tekstylia, wyroby z drewna i inne wyroby rękodzielnicze,
 • Prezentacja i sprzedaż regionalnych spożywczych produkty (sery, wędliny, przetwory, nalewki, zioła, miody, i inne…) Dzięki prezentacjom odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi rzemiosłami pogranicza, które dziś już przestały istnieć albo które istnieją w bardzo ograniczonym stopniu i nie są łatwe do zobaczenia.
 • Pokazy tradycyjnego rzemiosła.
 • Warsztaty rękodzielnicze.
 • Animacje dla dzieci.
 • Występy regionalnych zespołów muzycznych z Polski i z Czech.
 • Amatorskie pokazy artystyczne (taneczne, wokalne i inne…)
 • Podczas 21. Wystawy dla wystawców, którzy się zgłoszą, zostanie przeprowadzony konkurs na „Karkonoski Produkt Spożywczy” i „Najciekawszy produkt Regionalny”, jego zwieńczeniem jest przyznanie statuetek „Jelonka Karkonoskiego”.

 

Během jednodenní otevřené 21. výstavy regionálních výrobků „Vyrobeno pod Sněžkou“ se uskuteční:

Prezentace a prodej přeshraničních řemesel regionu a rukodělných výrobků (např. výrobky: ze skla, šperky, oděvy, pletené výrobky, přírodní kosmetika, keramika, textil, výrobky ze dřeva a další rukodělné výrobky,

 • Ukázka a prodej regionálních potravinářských výrobků (sýry, uzeniny, konzervy, likéry, bylinky, med atd.) Návštěvníci se seznámí s tradičními řemesly pohraničí, která buď zanikla, nebo existují jen ve velmi omezené míře a není snadné je vidět.
 • Ukázky tradičních řemesel.
 • Řemeslné dílny.
 • Animační programy pro děti.
 • Vystoupení regionálních hudebních skupin z Polska a Česka.
 • Ukázky amatérského umění (tanec, zpěv atd.).
 • Během 21. ročníku výstavy proběhne soutěž pro vystavovatele, kteří se přihlásí do soutěže o „Krkonošský potravinářský výrobek“ a „Nejzajímavější regionální výrobek“, která vyvrcholí předáním sošek „Krkonošský Jelínek“.

 

02 – 03.09.2023 Art & Glass Festival ’2023.

23-07-25 02.09.2023 Plakat ART GLASS FESTIVAL 2023

Art & Glass Festival ’2023

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

 1. Název společnosti / jméno a příjmení ……………………………………………………….

 

 1. Adresa:…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Stručný popis činností navrhovaných během veletrhu (pouze obchod / ukázky):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Web a/nebo FB, máte-li: ……………………………………………………………….

 

 1. E-mailová adresa…………………………………………………………………..

 

 1. Kontaktní telefon……………………………………………………………………………

 

 1. Očekávám, že ORGANIZÁTOR zajistí: (* nehodící se škrtněte)

 

– poskytnutí prostoru pro postavení mého vlastního stanu/stánku o následujících rozměrech: …… m x ….. m

– poskytnutí krytého stanu/stánku o rozměrech: 3 m x 3 m ……  ano / ne

– že bude k dispozici elektrická přípojka 230 V.

– že bude k dispozici silnější přípojka napájení ………V …………A

– ubytování – ano / ne,  případně kolik osob a od kdy do kdy ………….……..

– další technické a organizační požadávky …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………….                         ………………………………………….

Místo, datum                                                            Podpis

 

Informační povinnost týkající se zpracování osobních údajů fyzických osob

 

Správcem osobních údajů je Jeleniogórskie Centrum Kultury se sídlem v Jelení Hoře, ul. 1 Maja 60.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, obraťte se na určeného správce osobních údajů. Jeho kontaktní údaje jsou následující: tel. +48 75 64 78 884

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to pro nás nezbytné pro organizaci festivalu Art & Glass 2023.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat až do ukončení projektu nebo do uplynutí naší zákonné povinnosti tyto údaje uchovávat.

Údaje, které jste nám svěřili, mohou být sdíleny se subjekty, které mají podle platných právních předpisů možnost tyto údaje získat nebo jsou našimi partnery při poskytování vámi zvolené služby. Účastí na Art & Glass Festivalu 2023 souhlasíte se zpracováním vaší podoby zaznamenané během akce (fotografie, film) na webových stránkách, sociálních sítích a pro účely vyplývající z poslání Jelenohorského kulturního střediska.

Zároveň bychom vás rádi informovali, že vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí a nebudou předmětem profilování (automatizovaného rozhodování).

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz a omezení zpracování.

Máte právo odvolat souhlas, který jste udělili ke zpracování svých osobních údajů.

Jako správce údajů vynakládáme veškeré úsilí, abychom zaručili bezpečnost osobních údajů, které nám byly svěřeny. V případě, že zjistíte porušení ustanovení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Urząd Ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

………………………….

podpis

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526