PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 2. 8. 2022

Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí ve Wałbrzychu, 21. září 2022.  

Międzynarodowe Targi Pracy w Wałbrzychu 21 września 2022.  

Podniky vstupují do období ekonomického zpomalení – klesají zakázky a finanční likvidita.  

Przedsiębiorstwa wchodzą w okres hamowania gospodarki – spadają zamówienia i płynność finansowa.  

Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí ve Wałbrzychu, 21. září 2022.

Úřad práce Dolnoslezského vojvodství Vás zve k účasti na Mezinárodním veletrhu pracovních příležitostí ve Wałbrzychu pořádaném Úřadem práce Dolnoslezského vojvodství. Období pandemie mělo významný dopad na život a práci obyvatel polsko – česko – německého pohraničí. Dočasné uzavření hranic, zavedení omezení pro přeshraniční pracovníky a pozastavení mezinárodních projektů vytvořilo nové výzvy, kterým jsme museli čelit. Abychom podpořili rekonstrukci vzájemných vztahů a rozvoj přeshraniční mobility v nové realitě, plánujeme návrat ke stacionárním veletrhům práce, které jsou již léta zařazeny do harmonogramu akcí v Dolním Slezsku. Chceme, aby instituce trhu práce mohly prezentovat svou nabídku a služby pro lidi z pohraničí a aby obyvatelé našli zajímavé informace o životních a pracovních podmínkách v České republice. Počítáme s přítomností českých zaměstnavatelů.

Zájemci z českých firem se mohou obracet na e-mailovou adresu: molik@komora-khk.cz


Międzynarodowe Targi Pracy w Wałbrzychu 21 września 2022.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Pracy w Wałbrzychu organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Okres pandemii miał znaczący wpływ na życie i pracę mieszkańców polsko – czesko – niemieckiego pogranicza. Czasowe zamknięcie granic, wprowadzenie ograniczeń dla pracowników przygranicznych, wstrzymanie międzynarodowych projektów ustanowiły nowe wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Chcąc wspierać odbudowę wzajemnych relacji oraz rozwój mobilności przygranicznej w nowej rzeczywistości planujemy powrócić do stacjonarnych targów pracy, wpisanych od lat w harmonogram wydarzeń na Dolnym Śląsku.

Chcemy, aby instytucje rynku pracy mogły przedstawić swoją ofertę i usługi dla osób z pogranicza, a mieszkańcy znaleźć interesujące informacje na temat warunków życia i pracy w Czechach.

Liczymy na obecność czeskich pracodawców.

Zainteresowane czeskie firmy mogą zgłaszać się na adres e-mail: molik@komora-khk.cz.


Podniky vstupují do období ekonomického zpomalení – klesají zakázky a finanční likvidita.

Zdroj: https://wig.waw.pl/przedsiebiorstwa-wchodza-w-okres-hamowania-gospodarki-spadaja-zamowania-i-plynnosc-finansowa/

Měsíční index ekonomického konjunktury v červenci klesl o 2,6 bodu na úroveň 102,4 bodu. Toto je další měsíc, kdy je MIK nad neutrální úrovní, což znamená výhodu pozitivní nálady, ale červencový údaj je 7,6 bodu nižší než hodnota MIK zaznamenaná v lednu 2022. Také loňský červencový údaj (107 bodů) byl vyšší než aktuální o 4,6 bodu.

Nižší meziměsíční výsledek za tento měsíc byl způsoben především dvěma složkami: investičními výdaji a novými objednávkami, jejichž hodnoty byly pod neutrální úrovní, a to: 90,0 bodů a 97,2 bodu. Zpomalení ekonomiky je vidět i na zhoršující se finanční likviditě a klesající hodnotě tržeb – vyplývá to z červencového výpisu MIK zpracovaného Polským ekonomickým institutem a Polskou národní bankou.

V červencovém odečtu sledujeme negativní m/m změny ve čtyřech složkách: finanční likvidita (-10,7 bodu), počet nových objednávek (-4,6 bodu), zaměstnanost (-3,4 bodu) a hodnota tržeb (-3, 1 bod). Zvláštní pozornost je třeba věnovat ukazateli likvidity ve společnostech, který se meziročně snížil o 16,2 bodu a za čtvrtletí poklesl o 28,1 bodu. Mzdová sazba se meziměsíčně zvýšila jen mírně (+0,3 bodu), ale svědčí to o přetrvávajícím mzdovém tlaku v zemi, negativně ovlivňujícím výši nákladů ve firmách. Jasné poklesy m/m ukazatelů nových objednávek, zaměstnanosti a hodnoty tržeb zase naznačují, že vstupujeme do období ekonomického zpomalení.

„Údaj MIK poprvé klesl pod loňskou hodnotu. Během předchozích letních prázdnin jsme zaznamenali zlepšení firemního sentimentu – tehdy byly zaznamenány nejvyšší hodnoty MIK v historii průzkumu. Aktuálně firmy pociťují dopady probíhající války na Ukrajině a energetické krize a jejich důsledky mohou polské podnikatele provázet dlouhodobě.

Vysoké ceny energií

Firmy se potýkají s vysokými cenami elektřiny. Nestabilní situace na trzích, inflace a blížící se recese jsou největší překážkou podnikání, což je vidět na poklesu hodnoty MIK. Červencový odečet však zůstal nad neutrální úrovní, a to díky dobrým výsledkům velkých společností a stabilizaci sektoru TFL, který jako jediný neklesl oproti předchozímu měsíci.

Jasné poklesy m/m ukazatelů nových objednávek, zaměstnanosti a hodnoty tržeb naznačují zpomalení ekonomiky. Podnikatelé zvláště silně pociťují klesající počet zakázek – ukazatel v této složce klesl pod neutrální úroveň. Finanční likvidita je na nejnižší úrovni od loňského března. Riziko recese potvrzují zhoršující se údaje o ekonomické situaci a ekonomické aktivitě i prognózy analytických středisek.

Ekonomická situace nevybízí k investicím. Rostoucí provozní náklady omezují možnosti utrácení a poměr investic zůstává i v dobrých časech pod neutrální hodnotou. Čekají nás kvartály zpomalení. Otázkou je, zda jsou na ně polské podniky připraveny,“ říká Maciej Miniszewski, analytik z klimatického a energetického týmu Polského ekonomického institutu.

Rostoucí ceny energií jsou největší překážkou podnikání

Pozitivní nálady v červenci převládají pouze ve středních a velkých podnicích, zatímco index za střední podniky klesl o 2,7 procentního bodu na úroveň 106,2 bodu Převahu negativních nálad již tři měsíce sledujeme u mikropodniků (červenec MIK 91,1 bodu s poklesem o 5,2 bodu m/m) a letos poprvé v malých podnicích (94,6 bodu s poklesem o 7,2 bodu m/m)/m).

Pokles nálad m/m je patrný ve všech sektorech – největší ve službách (-8,2 bodu) a ve výrobě a obchodu (po -6,3 bodu). Pouze v TSL došlo k mírnému nárůstu m/m podnikatelského klimatu (+0,5 bodu). Nejnižší ukazatel ekonomické situace v červenci vykázal obchod (98,7 bodu), který již třetím měsícem zaznamenává pokles sentimentu.

Nejistota ekonomické situace letos poprvé klesla z prvního na druhé místo jako výrazná překážka podnikání. V červenci se jako nejproblematičtější bariéra ukázaly ceny energií. Pro provoz téměř poloviny dotázaných firem jsou tyto ceny velmi důležitou bariérou a pro 27 procent jsou – velký. Firmy si stále stěžují na náklady na zaměstnance (66 % odpovědí, před měsícem to bylo 63 %).

***

Měsíční index ekonomického klimatu (MIK) je nástroj pro výzkum ekonomické nálady podniků v Polsku, vyvinutý Polským ekonomickým institutem a Polskou národní bankou.  MIK vzniká každý měsíc na základě měření v sedmi klíčových oblastech obchodní činnosti: hodnota tržeb, nové zakázky, zaměstnanost, mzdy, výrobní kapacita, investiční náklady, finanční situace. Číselné úrovně MIK počítáme na základě výsledků šetření provedených na reprezentativním vzorku 500 podniků ve čtyřech velikostních kategoriích a pěti odvětvových kategoriích. Úrovně MIK se pohybují od <0; 200> a referenčním bodem indexu je hodnota 100, což je neutrální úroveň.

Zdroj: Polský ekonomický institut


Przedsiębiorstwa wchodzą w okres hamowania gospodarki – spadają zamówienia i płynność finansowa.

Źródło: https://wig.waw.pl/przedsiebiorstwa-wchodza-w-okres-hamowania-gospodarki-spadaja-zamowienia-i-plynnosc-finansowa/

Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w lipcu m/m o 2,6 pkt. do poziomu 102,4 pkt. To kolejny miesiąc, w którym MIK jest powyżej poziomu neutralnego oznaczającego przewagę nastrojów pozytywnych, jednak lipcowy odczyt jest o 7,6 pkt. niższy niż wartość MIK zanotowana w styczniu 2022 r. Również ubiegłoroczny odczyt lipcowy (107 pkt.) był wyższy od obecnego o 4,6 pkt.

O niższym m/m wyniku MIK w tym miesiącu zadecydowały głównie dwa komponenty: wydatki inwestycyjne i nowe zamówienia, których wartości znalazły się poniżej poziomu neutralnego, notując odpowiednio: 90,0 pkt. i 97,2 pkt. Hamowanie gospodarki jest widoczne również w pogarszającej się płynności finansowej oraz spadającej wartości sprzedaży – wynika z lipcowego notowania MIK przygotowywanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W odczycie lipcowym obserwujemy negatywne zmiany m/m czterech komponentów: płynności finansowej (-10,7 pkt.), liczby nowych zamówień (-4,6 pkt.), zatrudnienia (-3,4 pkt.) oraz wartości sprzedaży (-3,1 pkt.). Szczególną uwagę należy zwrócić na wskaźnik płynności w firmach, który r/r zmalał o 16,2 pkt., a na przestrzeni kwartału zmniejszył się o 28,1 pkt. Wskaźnik wynagrodzeń tylko nieznacznie wzrósł m/m (+0,3 pkt.), ale wskazuje na utrzymywanie się w kraju presji płacowej, negatywnie wpływającej na poziom kosztów w firmach. Wyraźne spadki m/m wskaźników dotyczących nowych zamówień, zatrudnienia oraz wartości sprzedaży świadczą z kolei o tym, że wchodzimy w okres hamowania rozwoju gospodarki.

„Odczyt MIK po raz pierwszy spadł poniżej wartości z ubiegłego roku. Podczas poprzednich wakacji obserwowaliśmy poprawę nastrojów przedsiębiorstw – odnotowano wtedy najwyższe odczyty MIK w historii badania. Obecnie firmy odczuwają skutki trwającej wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego, a ich konsekwencje mogą towarzyszyć polskim przedsiębiorcom długofalowo.

Wysokie ceny energii

Przedsiębiorstwa mierzą się z wysokimi cenami energii elektrycznej. Niestabilna sytuacja na rynkach, inflacja i nadchodząca recesja to największe bariery w prowadzeniu działalności, co obserwujemy w spadku wartości MIK. Lipcowy odczyt pozostał jednak powyżej poziomu neutralnego, dzięki dobrym wynikom dużych firm i stabilizacji sektora TSL, który jako jedyna branża nie odnotował spadku względem poprzedniego miesiąca.

Wyraźne spadki wskaźników m/m dotyczących nowych zamówień, zatrudnienia i wartości sprzedaży wskazują na hamowanie gospodarki. Przedsiębiorcy szczególnie mocno odczuwają malejącą liczbę zamówień – wskaźnik w tym komponencie spadł poniżej poziomu neutralnego. Płynność finansowa jest na najniższym poziomie od marca ubiegłego roku. Ryzyko recesji potwierdzają pogarszające się dane o koniunkturze i aktywności gospodarczej oraz prognozy ośrodków analitycznych.

Sytuacja gospodarcza nie zachęca do inwestowania. Rosnące koszty prowadzenia działalności ograniczają możliwości wydatkowe, a wskaźnik inwestycji pozostawał poniżej poziomu neutralnego nawet w czasie dobrej koniunktury. Przed nami kwartały spowolnienia. Rodzi się pytanie, czy polskie przedsiębiorstwa są na nie przygotowane” – mówi Maciej Miniszewski, analityk z zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Rosnące ceny energii największą barierą dla biznesu

W lipcu pozytywne nastroje przeważają jedynie w firmach średnich i dużych, przy czym wskaźnik dla średnich przedsiębiorstw spadł o 2,7 pkt. do poziomu 106,2 pkt. Przewagę nastrojów negatywnych obserwujemy od trzech miesięcy w mikrofirmach (lipcowy MIK 91,1 pkt. ze spadkiem 5,2 pkt m/m) oraz pierwszy raz w tym roku w małych przedsiębiorstwach (94,6 pkt. ze spadkiem 7,2 pkt. m/m).

Spadek nastrojów m/m jest widoczny we wszystkich branżach – największy w usługach (-8,2 pkt.) oraz w produkcji i handlu (po -6,3 pkt.). Jedynie w TSL nastąpił nieznaczny wzrost wskaźnika koniunktury m/m (+0,5 pkt.). W lipcu najniższy wskaźnik koniunktury zanotowaliśmy w handlu (98,7 pkt.), który od trzech miesięcy notuje spadek nastrojów.

Po raz pierwszy w tym roku niepewność sytuacji gospodarczej, jako znacząca bariera prowadzenia biznesu, spadła z pierwszego miejsca na drugie. W lipcu najbardziej dokuczliwą barierą okazały się ceny energii. Dla funkcjonowania niemal połowy badanych firm, ceny te są barierą o bardzo dużym znaczeniu, zaś dla 27 proc. – dużym. Nadal firmy narzekają na koszty pracownicze (66 proc. wskazań, miesiąc temu było to 63 proc.).

***

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK obliczamy na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526