PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 21. 8. 2023

POLSKA. Członek Rady Polityki Pieniężnej  komentuje najnowsze dane o inflacji: coraz bliżej jednocyfrowej inflacji.  

POLSKO. Člen MPC komentuje nejnovější údaje o inflaci: jednociferná inflace se blíží.  

CZECHY. Firmy są zadowolone ze starszych pracowników. Atrakcyjniejsze miejsca pracy w niepełnym wymiarze godzin pomogłyby im bardziej zaangażować się w proces pracy.  

ČESKO. Firmy jsou se staršími zaměstnanci spokojené. K jejich většímu zapojení do pracovního procesu by pomohly atraktivnější zkrácené úvazky.  

POLSKA. Członek Rady Polityki Pieniężnej  komentuje najnowsze dane o inflacji: coraz bliżej jednocyfrowej inflacji.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/inflacja-i-obnizki-stop-czlonek-rpp-o-najnowszych-danych-coraz-blizej/8szdtpk

Według najnowszych danych europejskiego urzędu statystycznego inflacja w Polsce wyniosła 10,3 proc. w skali roku, a zatem jest już bardzo blisko jednocyfrowego poziomu, który był wskazywany jako kluczowy warunek do obniżki stóp procentowych. Najnowsze dane skomentował członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski.

Europejski urząd statystyczny Eurostat podał w piątek najnowsze dane o wzroście cen. Wskaźnik HICP dla Polski wyniósł w lipcu 10,3 proc., a średnia unijna była na poziomie 6,1 proc.

Wzrost cen w Polsce. Coraz bliżej jednocyfrowej inflacji

Inflacja liczona według metodologii europejskiego urzędu statystycznego jest zatem nieco niższa w porównaniu ze statystykami zaprezentowanymi w poniedziałek przez GUS (10,8 proc.). Różnica wynika m.in. ze składu koszyka zakupowego, który jest brany do analizy.

Najnowsze dane Eurostatu skomentował członek RPP Ireneusz Dąbrowski. „Coraz bliżej jednocyfrowej inflacji. Ceny według Eurostatu w Polsce w lipcu 2023 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 10,3 proc.“ — napisał na platformie X (dawniej Twitter).

W czerwcowym wywiadzie dla Business Insider Polska Ireneusz Dąbrowski ocenił, że jego zdaniem rada może rozważyć wniosek o obniżkę stóp procentowych w październiku, a w przypadku szybkiego spadku inflacji — we wrześniu. „Gdybyśmy w miesiącach letnich zobaczyli szybki spadek wskaźnika o kolejne 5 pkt proc. i znaleźlibyśmy się już na wyraźnie jednocyfrowych poziomach inflacji, to nie mogę wykluczyć, że to się stanie we wrześniu“ – powiedział Dąbrowski.

Kiedy obniżki stóp procentowych?

Jednocyfrowa inflacja była wskazywana jako jeden z dwóch kluczowych warunków do obniżki stóp procentowych.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział po lipcowym posiedzeniu RPP, że Rada formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Kolejnymi ruchami, po spełnieniu warunków (inflacja poniżej 10 proc. i prognozy, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie szybko spadać) będą obniżki stóp procentowych. Pierwsza obniżka mogłaby nastąpić już we wrześniu.


POLSKO. Člen MPC komentuje nejnovější údaje o inflaci: jednociferná inflace se blíží.

Zdroj: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/inflacja-i-obnizki-stop-czlonek-rpp-o-najnowNYCH-danych-coraz-blizej/8szdtpk

Podle posledních údajů Evropského statistického úřadu meziročně činila inflace v Polsku 10,3 procenta, a proto se velmi blíží jednociferné úrovni, která byla označena jako klíčová podmínka pro snížení úrokových sazeb. Nejnovější údaje okomentoval člen Rady pro měnovou politiku Ireneusz Dąbrowski.

Evropský statistický úřad Eurostat v pátek zveřejnil nejnovější údaje o zdražování. HICP pro Polsko byl v červenci 10,3 % a průměr EU byl 6,1 %.

Růst cen v Polsku. Blíží se jednociferné inflaci

Inflace vypočtená podle metodiky Evropského statistického úřadu je tedy o něco nižší ve srovnání se statistikou, kterou v pondělí představil Ústřední statistický úřad (10,8 %). Rozdíl vyplývá ze složení nákupního košíku, který je převzat k analýze.

Nejnovější data Eurostatu okomentoval člen MPC Ireneusz Dąbrowski. „Přibližujeme se jednociferné inflaci. Podle Eurostatu se ceny v Polsku v červenci 2023 meziročně zvýšily o 10,3 procenta“ – napsal na platformě X (dříve Twitter).

V červnovém rozhovoru pro Business Insider Polska Ireneusz Dąbrowski zhodnotil, že podle jeho názoru může rada zvážit návrh na snížení úrokových sazeb v říjnu a v případě rychlého poklesu inflace – v září. „Pokud jsme v letních měsících viděli rychlý pokles indexu o dalších 5 procentních bodů a ocitli jsme se na jasně jednociferných úrovních inflace, nemohu vyloučit, že se tak stane v září“ – řekl Dąbrowski.

Kdy dojde ke snížení úrokových sazeb?

Jednociferná inflace byla označena jako jedna ze dvou klíčových podmínek pro snížení úrokových sazeb.

Prezident NBP Adam Glapiński po červencovém zasedání MPC řekl, že Rada formálně ukončila cyklus zvyšování úrokových sazeb. Dalšími kroky, po splnění podmínek (inflace pod 10 % a prognózy rychlého poklesu inflace v následujících čtvrtletích), bude snížení úrokových sazeb. K prvnímu snížení by mohlo dojít již v září.


CZECHY. Firmy są zadowolone ze starszych pracowników. Atrakcyjniejsze miejsca pracy w niepełnym wymiarze godzin pomogłyby im bardziej zaangażować się w proces pracy.

Praga, 10 sierpnia 2023 r. – Mniej więcej trzy czwarte krajowych firm zatrudnia osoby w wieku emerytalnym. W przypadku osób w wieku przedemerytalnym powyżej 55 roku życia jest to nawet 93,3% przedsiębiorstw. Firmy szczególnie cenią sobie doświadczenie zawodowe i niższą rotację tych pracowników. Zdaniem przedsiębiorców państwo powinno uatrakcyjnić pracę w niepełnym wymiarze godzin i umowy o pracę, aby zaangażować osoby starsze w proces pracy. Wykazało to badanie przeprowadzone przez Izbę Handlową wśród firm różnych rozmiarów i regionów.

Zaangażowanie w pracę i wyniki seniorów na tle młodszych pracowników

Według pracodawców seniorzy wykazują zaangażowanie w pracę i wyniki porównywalne z młodszymi pracownikami. Tak uważa 42% ankietowanych. Według 17% pracodawców seniorzy wykazują jeszcze większe zaangażowanie w pracę i wyniki niż ich młodsi koledzy. Tylko 7% ankietowanych przedsiębiorców obserwuje niższą wydajność pracy wśród seniorów.

„Dla zdecydowanej większości firm seniorzy i osoby w wieku przedemerytalnym stanowią znaczną część ich zespołów roboczych. Starsi pracownicy wnoszą do firm wieloletnie doświadczenie zawodowe, dobre nawyki pracy i wiedzę, którą mogą przekazać innym współpracownikom i tym samym poprawić wyniki firmy” – mówi Jana Havrdová, wiceprezes Izby Gospodarczej.

Czynniki, które przyczyniłyby się do większego zatrudnienia seniorów

Prawie dwie trzecie firm widzi najlepszy sposób wspierania zatrudniania seniorów w większym wsparciu państwa dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (zwłaszcza niższym obciążeniu podatkowym). Podobna liczba pracodawców, bo 61,4%, stwierdziła również, że utrzymanie dotychczasowych zasad legislacyjnych umów o pracę, z których w dużej mierze korzystają firmy przy zatrudnianiu seniorów, osób na urlopach rodzicielskich i studentów, pomogłoby w zatrudnianiu seniorów. napomohlo (zachování stávajících legislativních pravidel pracovních dohod)

„Powszechnemu zatrudnianiu seniorów sprzyjałoby, gdyby zmiany umów przewidziane w nowelizacji Kodeksu pracy i projekcie pakietu konsolidacyjnego nie były tak restrykcyjne i uciążliwe dla pracodawców,” – wyjaśnia Tomáš Prouza, wiceprezes Izby Gospodarczej. „ Za kluczowe uważamy dwie zmiany: zwiększenie limitu prostszych umów do co najmniej 15 tys. CZK oraz znaczne ograniczenie proponowanej biurokracji wokół zatrudniania osób na umowy” podkreśla.

Z punktu widzenia firm osoby w wieku powyżej 55 lat i osoby w wieku emerytalnym są w niekorzystnej sytuacji w zatrudnieniu głównie ze względu na słabsze umiejętności cyfrowe i słabszą znajomość języków. Dlatego też przedsiębiorcy chętnie przyjmą szerszą ofertę i większe wsparcie finansowe państwa na przekwalifikowanie i kursy edukacyjne. „Ta inwestycja zwróci się państwu wielokrotnie przez to, że ludzie będą pracować dłużej i za wyższe zarobki, zresztą kompetencje cyfrowe są dziś ważne nawet poza pracą, a wiele starszych osób niestety płaci więcej za uboższe kompetencje cyfrowe,” przypomina. Tomasz Prouza.

„Uatrakcyjnienie zatrudnienia seniorów pociągnie za sobą nie tylko wydłużenie czasu, w którym są oni aktywni fizycznie i umysłowo oraz angażują się w społeczność pracowniczą. W związku ze starzeniem się społeczeństwa wydłużenie okresu zatrudnienia seniorów może potencjalnie obniżyć koszty systemu socjalnego i zdrowotnego państwa,” podsumowuje Jana Havrdová.

W przypadku osób w wieku przedemerytalnym mniej więcej jedna trzecia firm obawia się również wcześniejszego przejścia na emeryturę. Bardzo trudno jest im szybko zastąpić tego pracownika ze względu na wąski rynek pracy.

Mirosław Benesz

Departament Komunikacji Zewnętrznej

Izba Handlowa Republiki Czeskiej Florentinum (recepcja A),

Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praga 1

Kom: +420 725 211 811

benes@komora.cz • www.komora.cz


ČESKO. Firmy jsou se staršími zaměstnanci spokojené. K jejich většímu zapojení do pracovního procesu by pomohly atraktivnější zkrácené úvazky.

Praha, 10. srpna 2023Zhruba tři čtvrtiny tuzemských firem zaměstnávají lidi v důchodovém věku. V případě osob v předdůchodovém věku starších 55 let je to dokonce 93,3 % podniků. Firmy oceňují zejména pracovní zkušenosti a nižší fluktuaci těchto zaměstnanců. K většímu zapojení starších lidí do pracovního procesu by měl stát podle podnikatelů zatraktivnit částečné pracovní úvazky a dohody. Ukázalo to šetření Hospodářské komory mezi firmami napříč velikostmi a regiony.

Pracovní nasazení a výsledky seniorů ve srovnání s mladšími zaměstnanci

Podle zaměstnavatelů senioři vykazují pracovní nasazení a výsledky srovnatelné s mladšími pracovníky. Myslí si to 42 % respondentů. Dle 17 % zaměstnavatelů senioři vykazují dokonce lepší pracovní nasazení i výsledky než jejich mladší kolegové. Nižší pracovní výkonnost u seniorů pozoruje jen 7 % oslovených podnikatelů.

„Pro výraznou většinu firem senioři a lidé v předdůchodovém věku představují významnou součást jejich pracovních týmů. Starší zaměstnanci přinášejí do firem dlouholetou pracovní zkušenost, dobré pracovní návyky i nadhled, které mohou předávat ostatním kolegům, a tím zlepšovat výkonnost firmy,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory Jana Havrdová.

Faktory, které by přispěly k většímu zaměstnávání seniorů

Nejlepší způsob, kterým lze podpořit zaměstnávání seniorů, bezmála dvě třetiny firem vidí ve větší podpoře státu pro zkrácené úvazky (zejména nižší odvodovou zátěž). Podobný počet zaměstnavatelů, 61,4 %, také uvedlo, že k zaměstnávání seniorů by napomohlo zachování stávajících legislativních pravidel pracovních dohod, které jsou firmami ve velké míře využívány právě při zaměstnávání seniorů, lidí na rodičovské dovolené a studentů.

„K rozšířenějšímu zaměstnávání seniorů by pomohlo, kdyby úprava dohod plánovaná v novele zákoníku práce a návrhu konsolidačního balíčku nebyla tak restriktivní a zatěžující zaměstnavatele,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. „Za klíčové považujeme dvě změny: navýšení limitu jednodušších dohod alespoň na 15 000 Kč a výrazné osekání navržené byrokracie okolo zaměstnávání lidí na dohody,“ zdůrazňuje.

Osoby starší 55 let i lidi v důchodovém věku z pohledu firem znevýhodňuje v pracovním uplatnění hlavně slabší digitální gramotnost a menší jazyková vybavenost. I proto by podnikatelé uvítali širší nabídku a větší finanční podporu státu u rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. „Tato investice se státu několikanásobně vrátí tím, že lidé budou pracovat déle a za vyšší mzdy, navíc digitální gramotnost je dnes důležitá i mimo zaměstnání a mnoho starších lidí na horší digitální gramotnost bohužel doplácí,“ připomíná Tomáš Prouza.

„Zatraktivnění zaměstnávání seniorů s sebou v neposlední řadě přinese i prodloužení doby, kdy jsou fyzicky a psychicky aktivní a zapojení do pracovní komunity. V souvislosti se stárnutím populace tak má prodloužení doby, kdy mohou být senioři zaměstnáváni, potenciál snížit náklady sociálního i zdravotního systému státu,“ uzavírá Jana Havrdová.

U osob v předdůchodovém věku se také zhruba třetina firem obává jejich odchodu do předčasné penze. Rychlé nahrazení tohoto zaměstnance je pro ně kvůli napjatému trhu práce velmi složité.

Miroslav Beneš
Odbor vnější komunikace
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 725 211 811

benes@komora.cz  www.komora.cz

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526