PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 16. 10. 2023

Konferencja partnerstwa samorządów lokalnych Dolnego Śląska i Czech – Konference partnerství samospráv Dolního Slezska a Čech.* 

Den polské logistiky.* 

Konferencja partnerstwa samorządów lokalnych Dolnego Śląska i Czech – Konference partnerství samospráv Dolního Slezska a Čech.

23-10-17 PL Konferencja 24 10 23 program PL

Den polské logistiky.

23-10-17 PL SAVE THE DATE - DEN POLSKÉ LOGISTIKY (14.11.2023)

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526