23-10-17 PL SAVE THE DATE – DEN POLSKÉ LOGISTIKY (14.11.2023)

 16. 10. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526