PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 27. 11. 2023

POLSKO. Aktuální počet případů COVID-19 v Evropě a Polsku.* 

POLSKA. COVID-19 aktualna liczba zachorowań w Europie i Polsce.* 

Poláci žasnou nad českými cenami. Nedivíme se, že ti chudáci nakupují u nás.* 

Polski Lidl kontra czeski. Gdzie jest taniej? Pojechaliśmy na zakupy [KOSZYK].* 

POLSKO. Aktuální počet případů COVID-19 v Evropě a Polsku.

Zdroj: https://politykazdrowotna.com/artykul/covid-19-liczba-zachorowan/1179932

Údaje za 45. týden roku 2023 – aktuální údaje o infekci. Podle zpráv Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí v Polsku:

Počet nakažených na 10 000 obyvatel je 21,8 a vyznačuje se rostoucí tendencí. Úroveň pozitivních výsledků testů na virus SARS-CoV-2 je 35,4 % a ve srovnání s posledními týdny je tento ukazatel stabilní. V současné době se v Polsku provádí 32 diagnostických testů na 10 000 obyvatel. Úmrtnost je 0,9295 na 100 000 obyvatel a ve srovnání s předchozími zprávami se zvýšila.

Změny oproti minulému týdnu:

  • Úmrtnost se zvýšila z 0,8 na 0,9295 na 100 000 obyvatel.

COVID-19 v Evropě. Regionální týdenní zpráva WHO

Do konce 45. týdne (6.–12. listopadu) byla míra respiračních onemocnění (chřipce podobná onemocnění (ILI)/akutní respirační infekce (ARI) nad výchozími úrovněmi v 8 z 31 zemí a oblastí evropského regionu WHO údaje v týdnu 45/ 2023. Ve srovnání s předchozím týdnem zůstává aktivita chřipky nízká, zatímco RSV a SARS-CoV-2 jsou na zvýšených úrovních.

Počet hospitalizací pro SARI kvůli chřipce a záchytům RSV je na nižších úrovních ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zatímco SARS-CoV-2 je na podobných, zvýšených úrovních.

Aktivita respiračních virů

Míra onemocnění podobných chřipce je zvýšená nad výchozí hodnotu v 6 zemích (Ázerbájdžán, Dánsko, Řecko, Lucembursko, Srbsko a Švýcarsko) a míra akutních respiračních infekcí je zvýšená ve 2 zemích (Litva a Uzbekistán).

V celém regionu procento všech vzorků od lékařů primární péče od pacientů testovaných na každý virus se symptomy ILI nebo ARI, které byly pozitivní na: chřipka zůstala pod 10% prahem epidemie a zůstala stabilní na přibližně 2% ve srovnání s předchozím týdnem. Celostátní průměrná pozitivita testu byla 3 % (rozmezí: 0-43 %). Rostoucí trend pozitivity chřipky byl pozorován pouze v Dánsku (3 %), Polsku (3 %) a Švédsku (3 %).

SARS-CoV-2 zůstal stabilní na 12 % ve srovnání s 13 % v předchozím týdnu. Celostátní průměrná pozitivita testu byla 9 % (rozmezí: 0–54 %). Rostoucí trend pozitivity SARS-CoV-2 byl pozorován v 9 ohlašovacích zemích a oblastech.

RSV zůstala stabilní kolem 5 % ve srovnání s 6 % v předchozím týdnu. Celostátní průměrná pozitivita testu byla 2 % (rozmezí: 0-100 %). 2 země zaznamenaly tento týden rostoucí trend v pozitivitě RSV ve srovnání s předchozím týdnem: Portugalsko (14 %) a Dánsko (8 %). Stabilní trendy pozorují Nizozemsko (Království) (13 %), Lucembursko (8 %), Srbsko (6 %), Španělsko (4 %) a Německo (1 %). Velká Británie (Skotsko) zaznamenalo pokles (12 %).

Z 35 zemí a oblastí, které nahlásily údaje o intenzitě chřipky, 3 uvedly střední intenzitu (Dánsko, Malta a Slovensko), 7 uvedlo nízkou intenzitu a zbytek uvedl základní intenzitu. Z 35 zemí a oblastí, které hlásily údaje o geografickém šíření virů chřipky v rámci země nebo oblasti, 3 hlásily rozsáhlé šíření (Dánsko, Norsko a Španělsko), 1 hlášeno regionální (Velká Británie (Skotsko)), 17 hlášeno sporadicky, 1 hlášeno místní (Uzbekistán) a zbytek neuvedl žádnou aktivitu.

Potvrzené detekce infekce virem chřipky hlášené lékaři primární péče v posledním týdnu (n=71) byly převážně typu A (90 %), směs A(H1)pdm09 (n=22) a A(H3) (n= 20).

Intenzita infekce

Ze 17 zemí, které poskytly údaje o SARI podle věku, 2 (Irsko a Malta) zaznamenaly nárůst ve věkové skupině 65 let a starších, 3 (Bělorusko, Kyrgyzstán a Španělsko) zaznamenaly nárůst ve věkové skupině 4 let a mladší, 1 (Severní Makedonie) zaznamenala nárůst ve věkové skupině 5 až 14 let, 5 (Bělorusko, Gruzie, Kyrgyzstán, Severní Makedonie a Moldavsko) zaznamenala nárůst ve věkové skupině 15 až 64 let.

V celém regionu procento všech vzorků od pacientů přicházejících k lékařům primární péče SARI, které byly pozitivně testovány na:

  • Virus chřipky vzrostl na 4 % ve srovnání se 2 % v předchozím týdnu. Celostátní průměrná pozitivita testu byla 0 % (rozmezí: 0-28 %). Mezi vzorky SARI bylo ze sítě hlášeno 16 detekcí viru chřipky.
  • SARS-CoV-2 klesl na 7 % ze 17 % v předchozím týdnu. Celostátní průměrná pozitivita testu byla 4 % (rozmezí: 0-14 %).
  • RSV se zvýšil na 9 % ze 6 % v předchozím týdnu. Průměrná pozitivita testu byla 6 % (rozmezí: 0–46 %). Tento nárůst záchytů se týká především věkové skupiny do 4 let.

Ze 3 zemí, které hlásily údaje o hospitalizacích pro chřipku nebo o počtu hospitalizací na JIP, které nejsou pokryty sledováním, pouze 1 (Švédsko) hlásila nárůst počtu hospitalizací a pouze 1 (Švédsko) nárůst počtu hospitalizací na JIP ve srovnání s předchozím týdnem. Dvě země (Finsko a Malta) tento týden oznámily úmrtí.

Z 31 zemí, které hlásily údaje o počtu hospitalizací nebo případů na JIP bez dozoru, 9 uvedlo celkově rostoucí trend v počtu hospitalizací nebo současných pacientů a 5 (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Nizozemsko oznámilo nárůst počtu přijetí na JIP nebo stávající pacienti ve srovnání s předchozím týdnem.

Během minulého týdne došlo k poklesu hospitalizací pro RSV, které nebyly zahrnuty do sledování, ve 3 ze 4 zemí a regionů, které hlásily údaje, především u dětí ve věku 0-4 let. Ve Skotsku došlo k nárůstu.

Zatímco úrovně zůstávají relativně nízké, tento týden byl ve 3 z 12 ohlašovacích zemí hlášen nárůst úmrtnosti na COVID-19 mezi lidmi ve věku 65 let a staršími.

Odhady EuroMOMO týdenní nadměrné úmrtnosti ze všech příčin ve 25 evropských zemích nebo subnárodních regionech jsou v rámci očekávaných úrovní. ….


POLSKA. COVID-19 aktualna liczba zachorowań w Europie i Polsce.

Źródło: https://politykazdrowotna.com/artykul/covid-19-liczba-zachorowan/1179932

Dane za 45. tydzień 2023 r. – aktualne dane zakażeń.  Zgodnie z raportami Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, w Polsce:

Liczba przypadków zakażeń na 10 000 mieszkańców wynosi 21.8, i charakteryzuje się tendencją rosnącą. Poziom pozytywnych wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 35.4% i w porównaniu do ostatnich tygodni wskaźnik ten jest stabilny. Obecnie w Polsce wykonywanych jest 32 testów diagnostycznych na 10 000 mieszkańców. Wskaźnik śmiertelności wynosi 0.9295 na 100,000 mieszkańców i w porównaniu do poprzednich raportów wzrósł.“

Zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia:

  • Wskaźnik śmiertelności wzrósł z 0.8 do 0.9295 na 100,000 mieszkańców.

COVID-19 w Europie. Raport tygodniowy regionu WHO 

Do końca 45 tygodnia (6-12 listopada), wskaźniki zachorowań na choroby układu oddechowego (grypopodobne (ILI) / ostre infekcje dróg oddechowych (ARI)  są powyżej poziomów bazowych w 8 z 31 krajów i obszarów Regionu Europejskiego WHO zgłaszających dane w tygodniu 45/2023. W porównaniu z poprzednim tygodniem, aktywność grypy pozostaje na niskim poziomie, natomiast RSV i SARS-CoV-2 są na podwyższonych poziomach.

Przyjęcia do szpitali z powodu SARI na skutek grypy i wykryć RSV są na niższym poziomie w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, podczas gdy SARS-CoV-2 jest na podobnym, podwyższonym poziomie.

Aktywność wirusów oddechowych

Wskaźniki chorób grypopodobnych  są podwyższone powyżej poziomu bazowego w 6 krajach (Azerbejdżan, Dania, Grecja, Luksemburg, Serbia i Szwajcaria) i wskaźniki ostrej infekcji dróg oddechowych są podwyższone w 2 krajach (Litwa i Uzbekistan).

W całym Regionie, procent wszystkich próbek z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej od pacjentów testowanych na każdego wirusa z objawami ILI lub ARI, które dały pozytywny wynik na: grypę pozostał poniżej 10% progu epidemicznego i pozostał stabilny na poziomie około 2% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Średnia krajowa pozytywność testów wyniosła 3% (zakres: 0–43%). Rosnący trend pozytywności grypy zaobserwowano tylko w Danii (3%), Polsce (3%) i Szwecji (3%).

SARS-CoV-2 pozostał stabilny na poziomie 12% w porównaniu z 13% w poprzednim tygodniu. Średnia krajowa pozytywność testów wyniosła 9% (zakres: 0–54%). Rosnący trend pozytywności SARS-CoV-2 zaobserwowano w 9 zgłaszających krajach i obszarach.

RSV pozostał stabilny na poziomie około 5% w porównaniu z 6% w poprzednim tygodniu. Średnia krajowa pozytywność testów wyniosła 2% (zakres: 0–100%). W 2 krajach zaobserwowano w tym tygodniu rosnący trend pozytywności RSV w porównaniu z poprzednim tygodniem: Portugalia (14%) i Dania (8%). Holandia (Królestwo) (13%), Luksemburg (8%), Serbia (6%), Hiszpania (4%) i Niemcy (1%) obserwują stabilne tendencje. Wielka Brytania (Szkocja) zaobserwowała spadek (12%).

Z 35 krajów i obszarów zgłaszających dane o intensywności grypy, 3 zgłosiły średnią intensywność (Dania, Malta i Słowacja), 7 zgłosiło niską intensywność, a pozostałe zgłosiły intensywność bazową. Spośród 35 krajów i obszarów zgłaszających dane o geograficznym rozprzestrzenianiu się wirusów grypy w kraju lub obszarze, 3 zgłosiły rozprzestrzenienie na dużą skalę (Dania, Norwegia i Hiszpania), 1 zgłosił regionalne (Wielka Brytania (Szkocja)), 17 zgłosiło sporadyczne, 1 zgłosiło lokalne (Uzbekistan) i pozostałe zgłosiły brak aktywności.

Potwierdzone wykrycia zakażenia wirusem grypy zgłoszone z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ostatnim tygodniu (n=71) były głównie wirusami typu A (90%), mieszanką A(H1)pdm09 (n=22) i A(H3) (n=20).

Nasilenie zakażenia

Spośród 17 krajów zgłaszających dane według wieku na temat SARI, 2 (Irlandia i Malta) zaobserwowały wzrost w grupie wiekowej 65 lat i starszych, 3 (Białoruś, Kirgistan i Hiszpania) zaobserwowały wzrost w grupie wiekowej 4 lata i młodsze, 1 (Macedonia Północna) zaobserwował wzrost w grupie wiekowej 5 do 14 lat, 5 (Białoruś, Gruzja, Kirgistan, Macedonia Północna i Mołdawia) zaobserwowało wzrost w grupie wiekowej 15 do 64 lat.

W całym Regionie, procent wszystkich próbek od pacjentów zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej SARI, które dały pozytywny wynik na:

  • wirusa grypy wzrósł do 4% w porównaniu z 2% w poprzednim tygodniu. Średnia krajowa pozytywność testów wyniosła 0% (zakres: 0–28%). Wśród próbek SARI zgłoszono 16 wykryć wirusa grypy z sieci.
  •  SARS-CoV-2 spadł do 7% w porównaniu z 17% w poprzednim tygodniu. Średnia krajowa pozytywność testów wyniosła 4% (zakres: 0–14%).
  •  RSV wzrósł do 9% w porównaniu z 6% w poprzednim tygodniu. Średnia pozytywność testów wyniosła 6% (zakres: 0–46%). Ten wzrost wykryć dotyczy głównie grupy wiekowej poniżej 4 lat.

Spośród 3 krajów zgłaszających dane o hospitalizacjach z powodu grypy lub wskaźnikach OIT, które nie są objęte nadzorem, tylko 1 (Szwecja) zgłosił wzrost liczby przyjęć do szpitala, a tylko 1 (Szwecja) wzrost liczby przyjęć do OIT w porównaniu z poprzednim tygodniem. Dwa kraje (Finlandia i Malta) zgłosiły zgony w tym tygodniu.

Spośród 31 krajów zgłaszających dane o hospitalizacjach z powodu COVID-19 lub wskaźnikach OIT, które nie są objęte nadzorem, 9 zgłosiło ogólnie rosnący trend w liczbie hospitalizacji lub aktualnych pacjentów, a 5 (Bułgaria, Węgry, Łotwa, Litwa i Holandia zgłosiło wzrost liczby przyjęć do OIT lub aktualnych pacjentów w porównaniu z poprzednim tygodniem.

W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano spadek liczby przyjęć do szpitali z powodu RSV nieobjętych systemem nadzoru w 3 z 4 krajów i regionów zgłaszających dane, głównie wśród dzieci w wieku 0-4 lata. Zauważono wzrost w Szkocji.

Chociaż poziomy pozostają stosunkowo niskie, w tym tygodniu zgłoszono wzrost wskaźników śmiertelności COVID-19 wśród osób w wieku 65 lat i starszych w 3 z 12 krajów zgłaszających.

Szacunki EuroMOMO dotyczące tygodniowej nadmiarowej śmiertelności z wszystkich przyczyn w 25 krajach europejskich lub regionach podnarodowych mieszczą się w oczekiwanych poziomach. ….  


Poláci žasnou nad českými cenami. Nedivíme se, že ti chudáci nakupují u nás.

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-polaci-zasnou-nad-ceskymi-cenami-nedivime-se-ze-chudaci-nakupuji-u-nas-40452040#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest228_personal_layout_3_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Magdalena Žohová

Novináři z polského serveru Fakt.pl se vydali na nákup do České republiky, aby srovnali polské a české ceny potravin. Reagují tak na zvýšené množství Čechů nakupujících v polských příhraničních obchodech. Rozdíly jsou značné, není se čemu divit, že Češi jezdí k nám, píší.

Článek polského serveru Fakt.pl srovnávající ceny v polských a českých obchodech

„Už týdny se v příhraničí v obchodech schází skoro tolik Čechů jako Poláků,“ začíná text na webu Fakt.pl věnující se srovnání cen v českých a polských obchodech nadnárodního řetězce Lidl. „Přestože si stěžujeme na ceny, není to nic ve srovnání s tím, kolik musí za nákup základních produktů utratit naši sousedé. Není divu, že útočí na naše obchody,“ konstatují novináři.

„Věděl jsem, že v Česku to bude drahé, ale to, co jsem viděl v regálech obchodu předčilo má očekávání. Za některé produkty platí Češi skoro dvakrát tolik,“ popsal pro server Polák jménem Krzysztof z Vratislavi, na kterého novináři narazili v Náchodě. Právě tam se vydali nejdříve, načež vyrazili do polské Toruni a porovnali, kolik stojí nákup základních potravin.

Mezi zbožím, se kterým redakce pracovala jako se „základním nákupem“, bylo půl kilogramu chleba, čtyři housky, kilogram banánů, jablek, mrkve, rajčat, kuřecích prsou, brambor, 150 gramů sýru gouda, tvaroh, máslo, polotučné mléko, řepkový olej, deset vajec, rýže, cukr, půllitr piva, jablkový džus a vodka.

Největší rozdíly jsou v cenách masa. Kilogram kuřecích řízků stojí v Polsku 95 korun, v Česku vyjde na dvakrát tolik. Totéž platí pro vepřové maso bez kosti.

Český nákup o 70 procent dražší než polský

Pouze tři produkty vyšly v české pobočce Lidl levněji – mrkev, cukr a pivo. Kilogramové balení cukru stálo v českém obchodě necelých 28 korun, zatímco v Polsku v přepočtu 32 korun. Půl litru piva u nás vyšlo na necelých 13 korun, v Polsku o korunu víc.

Celý nákup však vyšel ve výsledku v Česku o neuvěřitelných 70 procent dráž než v Polsku. Inflace přitom klesá v České republice mnohem rychleji než v Polsku. Stále však některé produkty spíše zdražují. „Například cena zeleniny vzrostla meziročně o 20 procent,“ připomíná Fakt.pl.

Polák s průměrnou mzdou (k září v přepočtu zhruba 37 000 Kč) si může pořídit 60 košíků základních potravin, zatímco Čech si u nás za průměrnou mzdu (k letošnímu druhému čtvrtletí 43 193 Kč) pořídí jen 27 takových nákupů, spočítali reportéři.

Půlkilogramový chléb vyjde v Česku na necelých 23 korun, v Polsku něco přes půlku této ceny, v přepočtu 13 korun. Kilogram rajčat stojí u nás 80 korun, v Polsku skoro o dvacet korun méně, vyjde v přepočtu na 61 korun. Velký rozdíl je také v ceně jablek, v Česku za kilogram dáme 40 korun, v Polsku čtvrtinu, deset korun.

Z alkoholu srovnal Fakt.pl cenu půl litru vodky, za který v tuzemsku zaplatíme 160 korun, v Polsku necelou stovku, konkrétně 97 korun.

NÁKUPNÍ KOŠÍK NOVINÁŘŮ Z FAKT.PL
Produkt Cena v ČR Cena v Polsku
Chléb 500 g 4,11 zl 2,37 zl
Housky 4 ks 2,08 zl 1,32 zl
Banány 1 kg 7,16 zl 6,99 zl
Jablka 1 kg 7,16 zl 1,79 zl
Mrkev 1 kg 2,14 zl 3,99 zl
Rajčata 1 kg 14,32 zl 10,99 zl
Kuřecí prsa 1 kg 41,20 zl 17,29 zl
Brambory 1 kg 5,36 zl 2,99 zl
Vepřová pečeně 37,31 zl 13,99 zl
Sýr Gouda 150 g 5,54 zl 3,69 zl
Tvaroh 200g 3,57 zl 1,49 zl
Máslo 200g* 7,16 zl 5,76 zl
Mléko 1,5% l 3,75 zl 2,59 zl
Olej řepkový 1 l 8,95 zl 7,59 zl
Vejce M 10 ks 8,60 zl 6,49 zl
Mouka pšeničná 1 kg 3,22 zl 2,18 zl
Rýže 1 kg 5,38 zl 3,69 zl
cukr 1 kg 5,01 zl 5,79 zl
Půllitr piva 2,32 zl 2,50 zl
Jablečný džus 1 l 4,47 zl 1,99 zl
Vodka 0,5 l 28,69 zl 17,49 zl
Celkem 207,50 zl (1159 Kč) 122,97 zl (678 Kč)
* obvyklé balení másla v ČR je 250g

Fialu zaskočil nákup v Německu

Premiér Petr Fiala (ODS) na sebe nedávno upozornil videem, ve kterém porovnával nákup v Česku a v Německu, konkrétně se pozastavil nad rozdíly v cenách české a německé pomazánky Nutella. Sklidil velkou kritiku, a to jak od veřejnosti, tak od politologů. Jasně se totiž nevyjádřil, jak hodlá proti vysokým cenám potravin v tuzemských obchodech bojovat.

Vyššími cenami potravin v tuzemských řetězcích se zabýval i bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Právě jeho počínání okolo problémů s cenami potravin bylo jednou z věcí, která mu politicky zlomila vaz. I jeho nástupce Marek Výborný (KDU-ČSL) nicméně uvedl, že za cenotvorbu lze těžko někoho trestat.

Velcí zemědělci viní vládu, že vyšší ceny způsobila pozdním zastropováním cen energií.


Polski Lidl kontra czeski. Gdzie jest taniej? Pojechaliśmy na zakupy [KOSZYK].

Źródło: Fakt.pl Łukasz Woźnica Data utworzenia: 26 listopada 2023, 18:00.

Ta sama sieć sklepów, te same produkty, a między cenami wręcz przepaść. „Fakt“ sprawdził ceny w polskim i czeskim Lidlu. I choć narzekamy na drożyznę, to nic w porównaniu z tym, ile muszą wydawać nasi sąsiedzi na zakup podstawowych produktów. Nic dziwnego, że szturmują nasze sklepy.

Od tygodni w przygranicznych miastach pod sklepami można spotkać niemal tyle samo Polaków co Czechów. Skok inflacji i idące za nią podwyżki cen doprowadziły do dużego wzrostu turystyki zakupowej Czechów, którzy chętnie odwiedzają teraz Polskę i Niemcy.

Ceny w Czechach. Polskie masło 27 proc. droższe

„Fakt“ postanowił sprawdzić, jak duże są różnice w cenach. Tego samego dnia wybraliśmy się do czeskiego Lidla (w mieście Náchod) oraz do polskiego (w Toruniu) i porównaliśmy, ile trzeba wydać na podstawowe zakupy. Ceny są wyższe co najmniej o 20-30 proc. Np. kostka 200 g masła kosztuje u nas 5,76 zł, a w Czechach – 7,16 zł. Co ciekawe wyprodukowane zostało w Polsce. Największe różnice widać w cenie mięsa. Kilogram filetu z kurczaka kosztuje u nas niewiele ponad 17 zł, tam jest 2,5 raza droższy. Podobnie jest ze schabem bez kości.

Ceny w Czechach. Dwa produkty kupisz taniej

W naszym koszyku znalazły się tylko dwa produkty, które są tańsze w Czechach niż u nas. To cukier i piwo. Kiedy jednak spojrzeć na całość zakupów, to czeski koszyk okazał się aż o 70 proc. droższy od polskiego.

Co ciekawe, sama inflacja w Czechach spada o wiele szybciej niż w Polsce. Jednak są grupy produktów, których ceny wciąż dynamicznie rosną. To m.in. warzywa, których ceny rok do roku wzrosły o 20 proc.

Czeka nas skok cen?

Na ile stać Czecha, a na ile Polaka? Sąsiedzi nieco więcej zarabiają. Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na złotówki wynosi 7,7 tys. zł brutto, co oznacza że Czech średnio za to, co zarobi, kupi 27 koszyków. Polak ze średnią pensją brutto kupi ich aż 60.

Możliwe, że i my niedługo jeszcze będziemy cieszyć się niższymi cenami niż mają Czesi. Jeśli Sejm nie przedłuży 0 proc. stawki VAT na podstawowe artykuły spożywcze, te od 1 stycznia zdrożeją o 5 proc. Podwyżki mogą być jeszcze dotkliwsze, jeśli parlament nie zdąży uchwalić przepisów przedłużających zamrożenie cen prądu i gazu. Tarcza działa tylko do końca roku.

Porównaliśmy ceny z polskiego i czeskiego Lidla. Różnice są ogromne

Butelka mleka w przeliczeniu na złotówki kosztuje 3,75 zł, w Polce jest tańsze

W Czechach za kostkę masła i to wyprodukowanego w Polsce trzeba zapłacić w przeliczeniu na złote 7,16 zł. U nas to samo masło jest tańsze

Porównaliśmy ceny w czeskim i polskim Lidlu

Przyjechałem do Czech, wiedziałem, że jest tu drogo. To co zobaczyłem na półkach w Lidlu przerosło moje wyobrażenia. Jest drożej niż u nas, ale za niektóre produkty Czesi płacą prawie podwójnie. Najlepszy przykład to serek wiejski. Ja kupiłem wina morawskie za 11 zł, i bramboraki — czeski rodzaj czipsów ziemniaczanych za 7,20 zł za paczkę 300 g. To było w atrakcyjnej cenie – mówi Krzysztof z Wrocławia (49 l.)

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526