PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 11. 12. 2023

POLSKA. Zero procent VAT na żywność. Morawiecki podpisał i opublikował.* 

POLSKO. Nula procent DPH na potraviny. Morawiecki to podepsal a zveřejnil.* 

ČESKO. Soumrak zaměstnaneckých benefitů. Kvůli úsporám vlády je firmy neutáhnou.* 

CZECHY. Zmierzch świadczeń pracowniczych. Ze względu na oszczędności rządu firmy będą je ograniczać.* 

POLSKA. Zero procent VAT na żywność. Morawiecki podpisał i opublikował.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/podatki/zero-procent-vat-na-zywnosc-morawiecki-podpisal-i-opublikowal/4fwf8k8

W budżecie formalnie nie zapisano powrotu do niezerowych stawek VAT, ale prognozy przychodów budżetu na to wskazywały. Okazuje się, że co innego budżet, a co innego decyzje rządu na pożegnanie.

„Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka“ – napisał premier Mateusz Morawiecki w serwisie X (przedtem Twitter).

To tym bardziej kontrowersyjne zagranie tymczasowego, tzw. dwutygodniowego rządu, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już w poniedziałek nie dostanie wotum zaufania, a misję utworzenia nowego rządu dostanie Donald Tusk. A ten niekoniecznie musiał chcieć przeciągać na dłużej zerową stawkę opodatkowania, obniżonego w związku z wojną na Ukrainie. Zresztą przyszły prawdopodobny minister finansów Andrzej Domański mówił, że w tej kwestii planuje „koniec ściemniania“.

Taka zagrywka spowoduje prawdopodobnie, że jedną z pierwszych decyzji rządu Tuska będzie niepopularne podniesienie podatku, który płacą wszyscy, w tym w największym stopniu względem swoich zarobków najbiedniejsi.

Podpisana przez ministra Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę po południu i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Jak czytamy we wprowadzonych przepisach, „do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych“ wymienionych w odpowiedniej ustawie.

To prawdopodobnie ostatnia decyzja Morawieckiego jako premiera: zerowy VAT na żywność zostaje

Przedłużenie obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność na kolejny kwartał Morawiecki zapowiedział w czwartek podczas debaty w Sejmie. 20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

„Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Słyszałem z tej izby, że gdybyśmy naprawdę chcieli to zrobić, to byśmy przyjęli rozporządzenie, bo wy nie zdążycie tego zrobić. Widzę teraz, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła“ – mówił premier Morawiecki, kierując się do polityków opozycji w Sejmie.

Rząd PiS obniżył VAT na żywność do zera 1 lutego 2022 r. Zerowy VAT okazał się kosztowny dla kasy państwa, bo według szacunków w 2022 r. oznaczał ubytek rzędu 8,5 mld zł, a w tym roku będzie to ponad 11 mld zł. W połowie roku minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie, dzięki któremu obniżony VAT zostaje do 31 grudnia 2023 r.

Na etapie pisania projektu budżetu na 2024 r., rząd uznał, że VAT na produkty żywnościowe wraca do dawnego poziomu, czyli 5 proc. Jednocześnie szefowa Ministerstwa Finansów podkreślała, że jeśli będzie taka potrzeba, to rząd może preferencje w podatku od towarów i usług przedłużyć. To o tyle proste, że nie wymaga żadnych zmian w ustawach czy decyzji rządu, bo wystarczy podpis minister finansów pod rozporządzeniem.


POLSKO. Nula procent DPH na potraviny. Morawiecki to podepsal a zveřejnil.

Zdroj: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/podatki/zero-procent-vat-na-zywnosc-morawiecki-podpisal-i-opublikowal/4fwf8k8

Rozpočet formálně nezahrnoval návrat k nenulovým sazbám DPH, ale prognózy rozpočtových příjmů to naznačovaly. Ukazuje se, že rozpočet je jedna věc a rozhodnutí vlády na rozloučenou druhá.

„Na moji žádost ministr financí právě podepsal nařízení o 0% DPH na potraviny. To znamená úspory na nákupech pro miliony polských rodin. Tak vypadá efektivní a ambiciózní politika,“ napsal premiér Mateusz Morawiecki na X. (dříve Twitter).

To je ještě kontroverznější krok dočasných, tzv. dvoutýdenní vládě, že všechna znamení na nebi i na zemi naznačují, že v pondělí nedostane důvěru a Donald Tusk bude pověřen sestavením nové vlády. A vláda nutně nechtěla prodlužovat nulovou sazbu daně, sníženou kvůli válce na Ukrajině, na déle. Navíc budoucí pravděpodobný ministr financí Andrzej Domański řekl, že má v plánu v této věci „ukončit mlžení“.

Takový krok pravděpodobně povede k tomu, že jedním z prvních rozhodnutí Tuskovy vlády bude nepopulární zvýšení daní, které platí všichni, včetně těch nejchudších v největší míře v poměru k jejich výdělkům.

Nařízení podepsané ministrem Andrzejem Kolorowniakem bylo zveřejněno ve Věstníku zákonů v sobotu odpoledne a vstoupí v platnost 1. ledna 2024. Jak se dočteme v zavedených ustanoveních, „do 31. března 2024 byla sazba daně snížena na 0 % a vztahuje i na potravinářské zboží“ uvedené v příslušném zákoně.

Toto je pravděpodobně poslední rozhodnutí Morawieckého ve funkci předsedy vlády: nulová DPH na potraviny zůstane.

Morawiecki oznámil prodloužení nulové sazby DPH na potraviny na další čtvrtletí ve čtvrtek během debaty v Sejmu. Poslanci PiS předložili 20. listopadu Sejmu návrh novely zákona o dani ze zboží a služeb, který předpokládá prodloužení nulové DPH na potraviny od 1. ledna do konce června 2024.

„Skupina poslanců PiS navrhla rozšíření nulové DPH na potraviny. Slyšel jsem z této komory, že kdybychom to opravdu chtěli udělat, přijali bychom nařízení, protože na to nebudete mít čas. Teď vidím, že chcete potraviny zdražit, aby návrh zákona navržený PiS neprošel,“ řekl premiér Morawiecki na adresu opozičních politiků v Sejmu.

Vláda PiS snížila DPH na potraviny na nulu 1. února 2022. Nulová DPH se pro státní pokladnu ukázala jako nákladná, protože podle odhadů v roce 2022 znamenala ztrátu 8,5 miliardy PLN a letos bude konec 11 miliard PLN. V polovině roku podepsala ministryně financí Magdalena Rzeczkowska nařízení, díky kterému se do 31. prosince 2023 snižuje DPH.

Ve fázi psaní návrhu rozpočtu na rok 2024 vláda rozhodla, že DPH na potravinářské výrobky se vrací na původní úroveň, tedy 5 %. Šéf resortu financí zároveň zdůraznil, že v případě potřeby může vláda rozšířit preference v dani ze zboží a služeb. Je to jednoduché, protože nevyžaduje žádné změny zákonů ani rozhodnutí vlády, protože na nařízení stačí podpis ministra financí.


ČESKO. Soumrak zaměstnaneckých benefitů. Kvůli úsporám vlády je firmy neutáhnou.

Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/531443-soumrak-zamestnaneckych-benefitu-kvuli-vladnim-usporam-je-firmy-neutahnou?ct=t%2820231116_Newsletter+Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9+komory_COPY_02%29&mc_cid=db3570629a&mc_eid=77c73ef034

Až dvě pětiny firem v Česku omezí od Nového roku zaměstnanecké benefity. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory. Reagují tím prý na vládní úspory, které snižují limit pro osvobození benefitů od daně. Pro zaměstnance tak zřejmě nebudou bonusy tolik výhodné jako doteď.

Volnočasové firemní benefity v Česku nyní poskytuje 92 procent podniků ve formě příspěvků na stravování, sport nebo kulturu. Od ledna ale budou tyto benefity osvobozeny od daně jen do ročního limitu poloviny průměrné mzdy a zaměstnavatelé je tak budou nuceni omezit.

„Ty limity byly nastaveny příliš nízko. To samozřejmě výrazně komplikuje situaci jak zaměstnavatelům, tak potom těm lidem, protože některé benefity pro ně byly poměrně zásadní,“ vysvětlil personální ředitel AERO Vodochody Luboš Tejkl.

„Zaměstnavatelé nám v průzkumu říkali, že zhruba 40 z nich bude omezovat benefity na zákonem definovanou hranici. Což znamená, že v řadě případů seškrtají polovinu benefitů, které zaměstnancům dávali,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

Opatření se dotkne například takzvaných multisportek. Jde o karty, díky kterým mají zaměstnanci zvýhodněný vstup na sportoviště anebo do wellness center.


CZECHY. Zmierzch świadczeń pracowniczych. Ze względu na oszczędności rządu firmy będą je ograniczać.

Źródło: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/531443-soumrak-zamestnaneckych-benefitu-kvuli-vladnim-usporam-je-firmy-neutahnou?ct=t%2820231116_Newsletter+Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9+komory_COPY_02%29&mc_cid=db3570629a&mc_eid=77c73ef034

Aż dwie piąte firm w Czechach od Nowego Roku ograniczy świadczenia pracownicze. Wynika to z dochodzenia przeprowadzonego przez Izbę Handlową. Mówi się, że reagują na oszczędności rządu, które obniżają limit zwolnienia świadczeń z podatku. Premie prawdopodobnie nie będą już tak korzystne dla pracowników jak dotychczas.

Świadczenia firm rekreacyjnych w Republice Czeskiej zapewnia obecnie 92 procent firm w formie dodatków na posiłki, zajęcia sportowe lub kulturalne. Od stycznia świadczenia te będą jednak zwolnione z podatku tylko do rocznego limitu połowy przeciętnego wynagrodzenia, a pracodawcy będą tym samym zmuszeni je ograniczyć.

„Limity zostały ustalone zbyt nisko. To oczywiście znacznie komplikuje sytuację zarówno pracodawców, jak i później pracowników, bo niektóre świadczenia były dla nich wręcz niezbędne” – wyjaśnił dyrektor HR AERO Vodochody Luboš Tejkl.

„Pracodawcy powiedzieli nam w ankiecie, że około 40 z nich ograniczy świadczenia do limitu określonego przez prawo. Oznacza to, że w wielu przypadkach obniżą o połowę świadczenia, które zapewniali pracownikom” – powiedział Tomáš Prouza, wiceprezes czeskiego zarządu Izby Handlowej.

Oszczędności dotkną m.in. kobiety uprawiające wiele dyscyplin sportowych. Są to karty, dzięki którym pracownicy mogą korzystać ze zniżek na terenach sportowych lub w centrach odnowy biologicznej.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526