PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 19. 2. 2024

Jest rekord: Polska żywność świat podbija.* 

Existuje rekord: Polské potraviny dobývají svět.* 

Česko. Koruna významně oslabila.* 

Czechy. Korona znacznie straciła na wartości.* 

Jest rekord: Polska żywność świat podbija.

Autor Maciej Bąk

Źródło: https://sepapolska.pl/jest-rekord-polska-zywnosc-swiat-podbija

Polski eksport żywności bije kolejne rekordy

Polska żywność podbija światowe rynki. W 2023 roku odnotowaliśmy rekordową wartość eksportu produktów rolno-spożywczych, która wyniosła aż 51,8 mld euro. To oznacza wzrost o imponujące 8,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Taki sukces zawdzięczamy przede wszystkim konkurencyjnym cenom i wysokiej jakości naszych polskich produktów.

Jak podkreśla Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na ten wynik złożyło się wiele czynników. Oprócz atrakcyjnej oferty, istotne było zmniejszenie kosztów transportu, energii i paliw, co pozytywnie wpłynęło na opłacalność eksportu żywności z Polski.

Niemcy największym odbiorcą

Najwięcej polskiej żywności trafia do Niemiec, które są naszym głównym partnerem handlowym. W 2023 roku sprzedaliśmy tam produkty o łącznej wartości 13,3 mld euro, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Dużym powodzeniem cieszą się zwłaszcza mięso i przetwory mięsne, z których pochodzi największa część przychodów.

Kolejnymi atrakcyjnymi rynkami zbytu dla polskich producentów żywności są Francja (3 mld euro), Włochy (2,5 mld euro) oraz Czechy (2,4 mld euro). Mimo rekordów eksportowych, wciąż jest tam duży potencjał do zagospodarowania.

Unia Europejska głównym odbiorcą

Zdecydowana większość, bo aż 73 proc. eksportu żywności z Polski, trafia do krajów Unii Europejskiej. Łączna wartość produktów rolno-spożywczych sprzedanych do państw UE wyniosła w 2023 roku 38 mld euro. To znów oznacza solidny wzrost na poziomie 7 proc. w ujęciu rocznym.

Kraj                 Wartość eksportu w 2023 r.    Zmiana roczna

Niemcy                                   13,3 mld euro              +11%

Francja                                    3 mld euro                   +5%

Jak widać na powyższym zestawieniu, większość unijnych partnerów zwiększyła import żywności z Polski. Potwierdza to rosnącą konkurencyjność i atrakcyjność naszej oferty na wymagających rynkach Europy Zachodniej.

Co wpływa na wzrost eksportu żywności z Polski?

Na rekordowe wyniki polskiego eksportu wpływ ma kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, utrzymujemy przewagę cenową nad wieloma krajami UE. Ponadto, jakość naszych produktów systematycznie rośnie, czemu sprzyja rozwój rolnictwa ekologicznego i precyzyjnego.

Istotne są również działania promocyjne, które prowadzą takie instytucje jak KOWR. Dzięki nim zagraniczni kontrahenci lepiej poznają polskich producentów i oferowany przez nich asortyment. W efekcie rośnie sprzedaż do wielu krajów na świecie.

Sektor rolno-spożywczy liderem polskiego eksportu

Dynamiczny rozwój eksportu żywności sprawia, że sektor rolno-spożywczy jest obecnie jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. W 2023 roku wyprzedził pod względem wartości sprzedaży takie branże jak: motoryzacyjna, kosmetyczna czy meblarska.

Eksperci podkreślają, że to dopiero początek ekspansji polskich produktów na światowych stołach. W nadchodzących latach możemy się spodziewać dalszego umacniania pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Warunkiem jest utrzymanie konkurencyjności kosztowej oraz inwestycje we wzrost jakości i innowacje produktowe.

Czy grozi nam spadek eksportu żywności?

Pomimo optymistycznych perspektyw, polscy producenci i eksporterzy żywności muszą mieć świadomość potencjalnych zagrożeń. Do najpoważniejszych z nich można zaliczyć rosnące koszty pracy, energii i surowców, a także wzmożoną konkurencję ze strony tańszych produktów spoza UE.

Nie bez znaczenia pozostają też uwarunkowania geopolityczne oraz koniunktura gospodarcza na świecie. Aby utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu, konieczne będzie elastyczne dostosowywanie się do zmiennych okoliczności rynkowych.

Miejmy nadzieję, że dzięki innowacyjności i ciężkiej pracy, polska żywność nadal będzie zdobywać kolejne zagraniczne rynki zbytu. To szansa nie tylko dla rolników i przetwórców, ale całej rodzimej gospodarki.

Podsumowanie

W 2023 roku polski eksport żywności osiągnął rekordową wartość 51,8 mld euro, co oznacza spektakularny wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Głównym odbiorcą pozostają Niemcy, ale rośnie także sprzedaż do innych krajów UE. Na ten sukces pracuje cały sektor rolno-spożywczy, oferując produkty wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. By utrzymać dynamikę wzrostu, konieczne będą dalsze inwestycje m.in. w żywność ekologiczną.

Polskie produkty żywnościowe podbijają kolejne zagraniczne rynki, bijąc rekordy popularności. Kluczem do sukcesu okazało się połączenie niskich cen z rosnącymi standardami jakościowymi. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach polski eksport będzie kontynuował ekspansję, przynosząc korzyści całej gospodarce.


Existuje rekord: Polské potraviny dobývají svět.

Autor Maciej Bąk

Zdroj: https://sepapolska.pl/jest-rekord-polska-zywnosc-swiat-podbija

Polský export potravin láme nové rekordy

Polské potraviny dobývají světové trhy. V roce 2023 jsme zaznamenali rekordní hodnotu exportu zemědělsko-potravinářských produktů, která činila až 51,8 miliardy EUR. To znamená nárůst o imponujících 8,1 % v porovnání s předchozím rokem. Za tento úspěch vděčíme především konkurenceschopným cenám a vysoké kvalitě našich polských výrobků.

Jak zdůrazňuje Henryk Smolarz, generální ředitel Národního centra pro podporu zemědělství (KOWR), k tomuto výsledku přispělo mnoho faktorů. Kromě atraktivní nabídky bylo důležité snížit náklady na dopravu, energie a pohonné hmoty, což mělo pozitivní dopad na ziskovost exportu potravin z Polska.

Největším odběratelem je Německo

Většina polských potravin míří do Německa, které je naším hlavním obchodním partnerem. V roce 2023 jsme tam prodali produkty v celkové hodnotě 13,3 miliardy EUR, což znamená nárůst o 11 % oproti předchozímu roku. Oblíbené je především maso a masné výrobky, ze kterých pochází největší část tržeb.

Dalšími atraktivními trhy pro polské výrobce potravin jsou Francie (3 miliardy eur), Itálie (2,5 miliardy eur) a Česká republika (2,4 miliardy eur). Navzdory exportním rekordům je zde stále velký potenciál rozvoje.

Hlavním příjemcem je Evropská unie

Naprostá většina, až 73 % exportu potravin z Polska, směřuje do zemí Evropské unie. Celková hodnota zemědělsko-potravinářských produktů prodaných do zemí EU dosáhla v roce 2023 výše 38 miliard EUR. To opět znamená solidní nárůst o 7 % oproti minulému roku.

Země               Hodnota vývozu v roce 2023               Roční nárůst

Německo                    13,3 miliardy EUR                               + 11 %

Francie                           3 miliardy eur                                   + 5 %

Jak je vidět v tabulce výše, většina partnerů v EU zvýšila dovoz potravin z Polska. To potvrzuje rostoucí konkurenceschopnost a atraktivitu naší nabídky na náročných trzích západní Evropy.

Co ovlivňuje nárůst exportu potravin z Polska?

Rekordní výsledky polského exportu ovlivňuje několik klíčových faktorů. Za prvé, udržujeme cenovou výhodu oproti mnoha zemím EU. Kvalita našich výrobků se navíc systematicky zvyšuje, což je podporováno rozvojem ekologického a precizního zemědělství.

Důležité jsou také propagační aktivity prováděné institucemi jako je KOWR. Zahraniční kontraktoři díky nim lépe poznají polské výrobce a produkty, které nabízejí. V důsledku toho rostou prodeje do mnoha zemí po celém světě.

Zemědělsko-potravinářský sektor je lídrem polského exportu

Dynamický rozvoj exportu potravin dělá ze zemědělsko-potravinářského sektoru v současnosti jedno z nejdůležitějších odvětví polské ekonomiky. V roce 2023 předstihla v hodnotě tržeb průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, kosmetika a nábytek.

Odborníci zdůrazňují, že je to jen začátek expanze polských výrobků na světové stoly. V následujících letech lze očekávat další posílení naší vedoucí pozice v regionu střední a východní Evropy. Podmínkou je udržení nákladové konkurenceschopnosti a investice do zlepšování kvality a produktových inovací.

Hrozí nám pokles exportu potravin?

Navzdory optimistickým vyhlídkám si polští výrobci a vývozci potravin musí být vědomi potenciálních hrozeb. Mezi nejzávažnější z nich patří rostoucí náklady na pracovní sílu, energii a suroviny a také zvýšená konkurence levnějších produktů ze zemí mimo EU.

Důležité jsou také geopolitické podmínky a světová ekonomická situace. Pro udržení současného tempa růstu bude nutné se pružně přizpůsobovat měnícím se tržním podmínkám.

Doufejme, že díky inovacím a tvrdé práci budou polské potraviny i nadále dobývat nové zahraniční trhy. To je příležitost nejen pro zemědělce a zpracovatele, ale pro celou tuzemskou ekonomiku.

Rekapitulace

V roce 2023 dosáhl polský export potravin rekordní hodnoty 51,8 miliardy EUR, což znamená velkolepý nárůst o 8,1 % oproti předchozímu roku. Hlavním příjemcem zůstává Německo, ale rostou i prodeje do ostatních zemí EU. Celý zemědělsko-potravinářský sektor usiluje o tento úspěch a nabízí vysoce kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny. K udržení dynamiky růstu budou nutné další investice, mimo jiné do ekologických potravin.

Polské potravinářské výrobky dobývají následné zahraniční trhy a lámou rekordy v popularitě. Klíčem k úspěchu byla kombinace nízkých cen s rostoucími standardy kvality. Vše nasvědčuje tomu, že polský export bude v následujících letech dále expandovat, což bude přínosem pro celou ekonomiku.


Česko. Koruna významně oslabila.

Zdroj: Adam Kahánek

Po čtvrtečním zveřejnění lednové inflace koruna přechodně oslabila až k úrovni 25,50 CZK/EUR. Ztrátu sice později smazala, trend oslabování kurzu je ale v posledních týdnech jasný. Česká národní banka (ČNB) by však kvůli tomu neměla přestat snižovat úrokové sazby ani intervenovat na trhu, řekl Novinkám analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Pokud centrální banka nějaké kroky k posílení koruny učiní, bude se podle něj pravděpodobně jednat o intervenci verbální v kombinaci s pomalejším snižováním sazeb.

Jen od začátku února koruna oslabila už o tři procenta, konstatoval Novák poté, co Český statistický úřad ve čtvrtek ráno zveřejnil data o inflaci, která v lednu dosáhla meziročně 2,3 procenta.

Ve čtvrtek odpoledne nicméně koruna prvotní propad k úrovni 25,50 CZK/EUR smazala. Podle Nováka nejspíš kvůli tomu, že taková hodnota se pro část trhu už jevila jako zajímavá pro nákup koruny. „Rovněž pro exportéry se jedná o zajímavý kurz pro zajištění. Koruně však mohly pomoci i komentáře centrálních bankéřů (A. Michl, E. Zamrazilová), že úrokové sazby zůstanou výše,“ vysvětlil dále Novák.

Slabší kurz každopádně nemůže příliš těšit bankovní radu ČNB. Ta totiž pro letošní první čtvrtletí prognózuje průměrný kurz 24,70 CZK/EUR. Na této úrovni ovšem byla česká měna naposledy v polovině ledna.

Novák nicméně neočekává, že by kvůli padající koruně přestala ČNB snižovat úrokové sazby, a to ani v případě dalšího oslabování.

„Krátkodobé oslabení na 25,80–25,90 CZK/EUR nelze úplně vyloučit, ale k tomu, že by se koruna držela na těchto hodnotách po delší dobu, řádově měsíce, jsem skeptický. Alternativně oslabení koruny nad hladinu 26 CZK/EUR by již bankovní radě ČNB podle mě začalo vadit, ale na reálné devizové intervence bych úplně nespoléhal,“ myslí si.

„ČNB by podle mě zvolila kombinaci verbálních intervencí a pomalejšího snižování úrokových sazeb. Rovněž by mohla navýšit měsíční objem prodejů výnosů z devizových rezerv, který je nyní necelých 300 milionů eur měsíčně,“ dodal.

Jako nejvíce pravděpodobný scénář pro první polovinu tohoto roku analytik vidí, že se koruna vůči jednotné evropské měně stabilizuje v rozmezí 24,70–25,50 CZK/EUR. Tento předpoklad by mohl nabourat jen negativní šok, ať už jde o geopolitické riziko, bankovní krizi či prudké zhoršení ekonomické aktivity v Evropě nebo USA.


Czechy. Korona znacznie straciła na wartości.

Źródło: Adam Kahánek

Po publikacji styczniowej inflacji w czwartek korona chwilowo osłabiła się do poziomu 25,50 CZK/EUR. Choć później odrobił stratę, w ostatnich tygodniach wyraźny był trend spadkowy kursu. Narodowy Bank Czeski (ČNB) nie powinien jednak z tego powodu zaprzestawać obniżania stóp procentowych ani interweniować na rynku, powiedział Novinkám analityk Akcenta Miroslav Novák. Według niego, jeśli bank centralny podejmie jakiekolwiek kroki w celu umocnienia korony, będzie to prawdopodobnie interwencja słowna połączona z wolniejszą obniżką stóp procentowych.

Tylko od początku lutego korona osłabiła się już o trzy procent, stwierdził Novák po opublikowaniu przez Czeski Urząd Statystyczny w czwartek rano danych o inflacji, która w styczniu wyniosła 2,3 procent rok do roku.

Jednak w czwartkowe popołudnie korona odrobiła początkowy spadek do poziomu 25,50 CZK/EUR. Zdaniem Nováka wynika to prawdopodobnie z faktu, że taka wartość wydawała się już interesująca dla części rynku zakupu korony. „Również dla eksporterów jest to interesujący kurs hedgingu. Koronie mogły jednak pomóc także komentarze bankierów centralnych (A. Michla, E. Zamrazilovej), że stopy procentowe pozostaną wyższe” – wyjaśnił dalej Novák.

W każdym razie słabszy kurs nie może zbytnio zadowolić zarządu bankowego CNB. Prognozuje się, że w pierwszym kwartale tego roku średni kurs wymiany wyniesie 24,70 CZK/EUR. Jednak ostatni raz czeska waluta była na tym poziomie w połowie stycznia.

Novák nie spodziewa się jednak, że CNB zaprzestanie obniżania stóp procentowych ze względu na spadającą koronę, nawet w przypadku dalszego osłabienia.

„Nie można całkowicie wykluczyć krótkotrwałego osłabienia do 25,80-25,90 CZK/EUR, jednak jestem sceptyczny, czy korona utrzyma się na tych wartościach przez dłuższy okres czasu, rzędu miesięcy. Alternatywnie osłabienie korony powyżej poziomu 26 CZK/EUR moim zdaniem zaczęłoby już niepokoić zarząd bankowy CNB, ale nie polegałbym całkowicie na realnych interwencjach walutowych” – uważa.

„Moim zdaniem CNB wybrałby kombinację interwencji werbalnych i wolniejszą obniżkę stóp procentowych. Mogłoby to również zwiększyć miesięczny wolumen sprzedaży dochodów z rezerw walutowych, który obecnie wynosi mniej niż 300 milionów euro miesięcznie” – dodał.

Za najbardziej prawdopodobny scenariusz na pierwszą połowę tego roku analityk uważa stabilizację korony względem wspólnej waluty europejskiej w przedziale 24,70-25,50 CZK/EUR. Założenie to może zostać podważone jedynie przez negatywny szok, czy to ryzyko geopolityczne, kryzys bankowy, czy też gwałtowne pogorszenie aktywności gospodarczej w Europie lub USA.

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526