PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 4. 3. 2024

Kłodzko Targi Pracy 2024 – Kłodzko Burza práce 2024.

 

Zaproszenie na Targi Pracy 2024 – Pozvánka na Burzu práce 2024.

24-03-05 PL Zaproszenie na Targi Pracy 2024
24-03-05 PL Plakat Targi Pracy 2024
24-03-05 PL Program Targów Pracy 2024

Zgłoszenie na Targi Pracy 2024 – Přihláška na Burzu práce 2024.

24-03-05 PL Zgłoszenie na Targi Pracy 2024

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526