PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 11. 3. 2024

Mezinárodní burza práce – Międzynarodowe Targi Pracy – International Job Fairs „With EURES to Europe!”

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, mam przyjemność zaprosić do udziału w Międzynarodowych Targach Pracy „With EURES to Europe!”

 GDZIE? Wrocław (dokładne miejsce odbywania się Targów zostanie opublikowane do 5 kwietnia 2024 r. na stronie www.eures.dwup.pl )

 • KIEDY? 16 maja 2024 r. (czwartek)
 • Liczba stoisk: 80 stoisk standardowych 2x2m oraz 19 większych stoisk 6mx2m
 • Zgłoszenia: 1 – 3 osoby
 • Udział: bezpłatny
 • Możliwość wsparcia tłumacza na stoisku podczas targów
 • Organizator zapewnia poczęstunek i bezpłatny parking

  Do udziału w targach zapraszamy  przedstawicieli polskich oraz zagranicznych pracodawców, partnerów i instytucji rynku pracy. Obecność na targach to dla pracodawców dobry czas na zaprezentowanie swojej firmy i zrekrutowanie pracowników, a dla instytucji przedstawienie oferty z regionu, pogranicza czy europejskiego rynku pracy.

W tym roku, oprócz możliwości udziału firm i instytucji na stoisku serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w prezentację firmy/instytucji na scenie głównej lub poprowadzenia tematycznych warsztatów o rynku pracy. Szczegóły dotyczące aktywnego włączenia się w targi znajdują się w Regulaminie.

Regulamin Targów znajduje się pod linkiem: http://www.eures.dwup.pl/aktualnosc-1-343-miedzynarodowe_targi_pracy_with_eures.html Przesyłam go Państwu również w załączeniu, proszę dokładnie zapoznać się z jego treścią.

 Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w wersji elektronicznej:

Formularz w języku polskim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp659V10cOpOsE0YGCwyIlHFzI7KwgWOCWMl-TWDiEpZvayw/viewform

 lub

 Formularz w języku angielskim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNu3BYVR0UFMO1uiT-wr4AN6tWtbcgDx4SwS0Kbqjj3wEdg/viewform

 Na zgłoszenia czekamy do 8 marca 2024 r. Potwierdzenie udziału w targach lub wpisanie na listę rezerwową zostanie przesłane do Wystawców drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do 22 marca 2024 r.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

EN

Dear Sir/ Madame,

On behalf of the Lower Silesia Regional Labour Office, I am pleased to invite you to participate  in the  International Job Fairs „With EURES to Europe!”

 PLACE: Wrocław (the exact location of the event is to be published on the 5th of April 2024  on the following website:  www.eures.dwup.pl )

 • DATE: the 16th of May 2024 (Thursday)
 • NUMBER OF STANDS: 80 standard stand (2mx2m) and 19 extended stands (6mx2m)
 • NUMBER OF REPRESENTATIVES FROM ONE INSTITUTION/COMPANY: 1 – 3
 • PARTICIPATION FREE OF CHARGE
 • ENGLISH/GERMAN TRANSLATOR AVAILABLE (if requested)
 • Coffe break and lunch provided
 • Free parking provided

We strongly invite the representatives of Polish/foreign employers, as well as other labour market partners and institutions, to participate in our event.

That is a great possibility for employers to present their companies and recruit needed staff and for institutions to present their services from the region/cross-border area as well as European labour market, delivered to their customers.

This year, you have the possibility not only to participate in the International Job Fairs and have the stand provided, but also you can give a presentation about your company/institution on the main stage as well as conduct a workshop about the labour market. Detailed information available in the Job Fair Regulations.

The Job Fair Regulations available at the following link: http://www.eures.dwup.pl/aktualnosc-1-343-miedzynarodowe_targi_pracy_with_eures.html
I am also forwarding that document enclosed to this e-mail.
You are obliged to read the content of these Regulations carefully.
Due to legal reasons, all Regulations are available only in Polish language.   

Application accepted only in electronic form:

 Application form in Polish: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp659V10cOpOsE0YGCwyIlHFzI7KwgWOCWMl-TWDiEpZvayw/viewform

or

Application form in English: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNu3BYVR0UFMO1uiT-wr4AN6tWtbcgDx4SwS0Kbqjj3wEdg/viewform

 We are waiting for your application form until the 8th of March 2024.

The confirmation of your participation in the event or the information about including your institution/company on the reserve list will be sent to you via email (provided in the application form) until the 22nd of March 2024.

The event implemented within „Modernisation of institutions and services of the regional labour market“ Project, co-financed by the European Union from the European Social Fund Plus within European Funds for Lower Silesia 2021-2027 Programme.

Yours faithfully,

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526