PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 18. 3. 2024

Mzdy v Polsku klesnou o 20 procent. Je to otázka jednoho dne.* 

Pensje w Polsce spadną o 20 procent. To kwestia jednego dnia.* 

Mzdy v Polsku klesnou o 20 procent. Je to otázka jednoho dne.

Zveřejněno: 13. března 2024 11:49 49 https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/jesli-rzad-wprowadzi-swoj-pomysl-pensje-w-polsce-spadna-o-20-procent,103944.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp16-03-2024

Neomezujme zákonně pracovní dobu, nechejme ji na společném rozhodnutí zaměstnavatelů a zaměstnanců, říká Jeremi Mordasewicz z Lewiatanské konfederace. Jak dodává, možným důsledkem zkracování pracovní doby může být zbídačení společnosti a migrace „pracovitých a ambiciózních“ lidí.

Zástupci zaměstnavatelských organizací se k myšlence zákonného zkrácení pracovního týdne staví negativně.

Jak uvedla ministryně pro rodinu, práci a sociální politiku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministerstvo provádí analýzy týkající se pracovní doby, délky dovolené a pracovních dnů.

 V případě zákonem stanoveného zkrácení pracovní doby a v důsledku toho snížení příjmu zaměstnanců budou zvláště tvrdě pracující a ambiciózní lidé ochotnější emigrovat do zemí, které svým obyvatelům nebrání v cestě k prosperitě – říká Jeremi Mordasiewicz.

 Pokud zkrátíme pracovní týden o jeden den, tedy ze 40 na 32 hodin, výroba – a s ní i příjmy – se sníží téměř o 20 procent a bude nám trvat téměř 10 let, než se vrátíme k současným příjmům zaměstnanců – říká Mordasiewicz

Zveme vás k účasti na letošním Evropském hospodářském kongresu (7. – 9. května 2024). Registrace je k dispozici na tomto odkazu.(pod tym linkiem).

– Při tak nízké nezaměstnanosti, jako je dnes, rozšířený nedostatek zaměstnanců a systematicky se snižující počet lidí v produktivním věku (úbytek přes 150 000 lidí ročně), zkracování pracovní doby např. na čtyři dny v týdnu nelze vyvážit zvýšením zaměstnanosti. Sníží se domácí produkce a s ní se sníží i příjmy obyvatel – to říká Jeremi Mordasewicz, poradce správní rady Konfederace Lewiatan, o možnosti zákonného zkrácení pracovní doby.

Jak poznamenala Lewiatanská konfederace, sociálním odůvodněním zkrácení pracovní doby by mohl být prudký pokles poptávky po zaměstnancích.

– V případě hospodářské krize a prudkého poklesu poptávky po zaměstnancích může zkrácení pracovní doby, například na čtyři dny v týdnu, omezit propouštění. Proto to může být ospravedlněno sociálními důvody – vysvětluje Jeremi Mordasiewcz.

Jak uvedla ministryně pro rodinu, práci a sociální politiku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk v Polsat News, ministerstvo provádí analýzy pracovní doby, délky dovolené a pracovních dnů.

Zároveň zdůraznila, že je třeba vzít v úvahu několik problémů. Za prvé, jak vysvětlila, Poláci jsou jednou z nejdéle fungujících společností v Evropě. Dodala, že se to nemusí nutně promítnout do efektivity práce.

– Za druhé, pečlivě sledujeme pilotní projekty, přirozené experimenty, které samotné společnosti a podniky zavádějí, pokud jde o zkrácení pracovního týdne. Tento pilotní směr je podle mého názoru naprosto správný. Kdysi o tom hovořil premiér Donald Tusk, který navrhl formou takového pilotního projektu zkrátit pracovní týden na čtyři dny, poznamenala.

Zákonná pracovní doba může vést ke zvýšené migraci

Zástupci zaměstnavatelských organizací se k myšlence zákonného zkrácení pracovního týdne staví negativně.

– Je-li možné zkrátit pracovní dobu v podniku bez snížení výroby, lze tak učinit, avšak v případě zákonného zkrácení pracovní doby a v důsledku toho snížení příjmu zaměstnanců, zejména těžce pracujících a ctižádostiví lidé budou ochotnější emigrovat do zemí, které obyvatelům nebudou ztěžovat cestu do práce. Po zkrácení pracovní doby Francouzi hromadně neemigrovali, protože pro ně bylo těžké najít zemi nabízející lepší podmínky pro život, Poláci si ale mohou vybrat, protože životní úroveň je v mnoha zemích vyšší. Nárůst emigrace, hlavně mladých lidí, by byl pro naši stárnoucí společnost tragédií – říká expert z Lewiatanské konfederace.

Samotné firmy o nápadu také nejsou přesvědčeny. Nedávný výzkum Polského ekonomického institutu ukazuje, že 51 procent společnosti tvrdí, že implementace takového řešení je nemožná kvůli specifičnosti jejich odvětví. Ve skupině středních firem to uvedlo 52 procent respondentů a ve skupině velkých firem – 47 procent.

Více než třetina velkých společností (36 procent) a středních společností (35 procent) neplánuje zavedení 4denního pracovního týdne, i když takové řešení považují s ohledem na specifický charakter činnosti společnosti za možné.

Podle výzkumu byla o zavedení tohoto řešení připravena uvažovat každá dvacátá střední firma (5 procent) a každá dvanáctá velká firma (8 procent) a 8 procent z nich plánuje zkrátit pracovní týden střední podniky a 10 procent velké podniky.

V odborném sektoru – označeno PIE – mezi společnostmi, které uvedly, že je možné zavést 4denní pracovní týden, byly společnosti z administrativního sektoru nejméně ochotné uvažovat o tomto řešení (46 procent odpovědí bylo „možné, ale neplánované“ ).

„Tvrzení, že zkrácení pracovní doby bude vyváženo zvýšením produktivity, je chybné“

Tvrzení, že zkrácení pracovní doby bude vyváženo zvýšením efektivity, je podle Jeremiho Mordasiewicze chybné.

– Někteří z nás skutečně pracují nad své síly a člověk, který pracuje příliš, je méně výkonný. Klíčovou otázkou je, co znamená „příliš mnoho“? Má být současných 40 hodin práce týdně považováno za nadměrné zatěžování těla? Tím spíše, že s přihlédnutím k volným sobotám a nedělím, svátkům a nemocenské pracujeme v průměru 215 dní v roce a odpočíváme 150. Pracujeme tolik, kolik pracovali obyvatelé západní Evropy na naší současné úrovni ekonomický rozvoj – říká.

Technický pokrok a organizační změny podle něj znamenají, že můžeme v Polsku počítat s nárůstem produktivity o 2-3 procenta ročně.

– Pokud tedy zkrátíme pracovní týden o jeden den, tedy ze 40 na 32 hodin, výroba – a s ní i příjmy – se sníží téměř o 20 procent a bude nám trvat téměř 10 let, než se vrátíme k současným příjmům zaměstnanců – dodává.

Materiál chráněný autorským právem – pravidla pro dotisky jsou uvedeny v předpisech.


Pensje w Polsce spadną o 20 procent. To kwestia jednego dnia.

Opublikowano: 13 mar 2024 11:49 https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/jesli-rzad-wprowadzi-swoj-pomysl-pensje-w-polsce-spadna-o-20-procent,103944.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp16-03-2024

Nie ograniczajmy ustawowo czasu pracy, pozostawmy to do wspólnej decyzji pracodawców i pracowników – mówi Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Jak dodaje, możliwą konsekwencją skrócenia czasu pracy może być zubożenie społeczeństwa i migracja „pracowitych i ambitnych“.

Negatywnie do pomysłów ustawowego skrócenia tygodnia pracy podchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców.

Jak powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, resort prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów i dni pracy.

 W przypadku ustawowego skrócenia czasu pracy i w konsekwencji obniżenia dochodów pracowników osoby szczególnie pracowite i ambitne będą bardziej skłonne do emigracji do państw, które nie utrudniają mieszkańcom drogi do dobrobytu – mówi Jeremi Mordasiewicz. 

 Jeżeli skrócimy tydzień pracy o jeden dzień, czyli z 40 do 32 godzin, produkcja- a wraz z nią dochody – zmniejszą się o blisko 20 procent i powrót do obecnych dochodów pracowników zabierze nam blisko 10 lat – uważa Mordasiewicz

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym (7-9 maja 2024). Rejestracja dostępna jest pod tym linkiem.

– Przy niskim jak obecnie bezrobociu, powszechnie odczuwanym braku pracowników i systematycznie malejącej liczbie osób w wieku produkcyjnym (ubytek ponad 150 tysięcy osób rocznie) skrócenie czasu pracy, np. do czterech dni w tygodniu nie zostanie zrównoważone przez wzrost zatrudnienia. Produkcja krajowa zmniejszy się, a wraz z nią zmniejszą się dochody ludności – tak o możliwości ustawowego skrócenia czasu pracy mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Jak zauważa Konfederacja Lewiatan, społecznym uzasadnieniem skrócenia czasu pracy, mogłby być gwałtowny spadek popytu na pracowników.

– W przypadku kryzysu gospodarczego i gwałtownego spadku popytu na pracowników skrócenie czasu pracy, np. do czterech dni w tygodniu może ograniczyć zwolnienia. Może więc być uzasadnione względami społecznymi – wyjaśnia Jeremi Mordasiewcz.

Jak powiedziała na antenie Polsat News minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, resort prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów i dni pracy.

Jednocześnie zaznaczyła, że trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, jak tłumaczyła, Polacy są jednym z najdłużej pracujących społeczeństw w Europie. Dodała, że niekoniecznie przekłada się to na efektywność pracy.

– Po drugie, z uwagą przyglądamy się pilotażom, takim naturalnym eksperymentom, które same firmy, przedsiębiorstwa wprowadzają, jeżeli chodzi o skrócenie tygodnia pracy. Ten pilotażowy kierunek, w mojej ocenie, jest jak najbardziej słuszny. Mówił zresztą o tym swego czasu premier Donald Tusk, proponując skrócenie tygodnia pracy do czterech dni w formie właśnie takiego pilotażu – zaznaczyła.

Skutkiem ustawowego czasu pracy może być zwiększona migracja  

Negatywnie do pomysłów ustawowego skrócenia tygodnia pracy podchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców.

– Jeżeli w jakimś przedsiębiorstwie możliwe jest skrócenie czasu pracy bez zmniejszenia produkcji, to można to zrobić, ale w przypadku ustawowego skrócenia czasu pracy i w konsekwencji obniżenia dochodów pracowników osoby szczególnie pracowite i ambitne będą bardziej skłonne do emigracji do państw, które nie utrudniają mieszkańcom drogi do dobrobytu. Francuzi po skróceniu czasu pracy nie emigrowali masowo, bo trudno im było znaleźć kraj oferujący lepsze warunki życia, ale Polacy mogą wybierać, bo w wielu krajach standard życia jest wyższy. Nasilenie emigracji, z natury rzeczy przede wszystkim osób młodych, dla naszego starzejącego się społeczeństwa byłoby tragedią – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan.

Same firmy także nie są przekonane do pomysłu. Z ostatnich badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 51 proc. firm twierdzi, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe ze względu na specyfikę ich branży. W grupie firm średnich twierdziło tak 52 proc. respondentów, zaś w grupie dużych – 47 proc.

Ponad jedna trzecia dużych firm (36 proc.) i średnich (35 proc.) nie planuje wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, chociaż uznaje takie rozwiązanie za możliwe, biorąc pod uwagę specyfikę działalności przedsiębiorstwa.

Według badań co dwudziesta średnia firma (5 proc.) oraz co dwunasta duża firma (8 proc.) była gotowa rozważyć wprowadzenie tego rozwiązania, zaś w sferze planów skrócenie tygodnia pracy jest u 8 proc. średnich i 10 proc. dużych przedsiębiorstw.

W przekroju branżowym – wskazało PIE – spośród firm wskazujących, że 4-dniowy tydzień pracy jest możliwy do wprowadzenia, najmniej skłonne do rozważenia tego rozwiązania okazały się firmy z sektora administracji (46 proc. odpowiedzi „możliwe, ale nieplanowane“).

„Twierdzenie, że skrócenie czasu pracy zrównoważymy wzrostem wydajności, jest błędne“

Zdaniem Jeremiego Mordasiewicza twierdzenie, że skrócenie czasu pracy zrównoważymy wzrostem wydajności, jest błędne.

– Część z nas rzeczywiście pracuje ponad siły, a człowiek zbyt dużo pracujący jest mniej wydajny. Kluczowa jest więc odpowiedź na pytanie, co oznacza „zbyt dużo”. Czy obecne 40 godzin pracy tygodniowo należy uznać za nadmierną eksploatację organizmu? Tym bardziej, że uwzględniając wolne soboty i niedziele, święta, urlop i zwolnienia chorobowe, średnio pracujemy w ciągu roku 215 dni, a odpoczywamy 150. Pracujemy tyle, ile pracowali mieszkańcy Europy Zachodniej będąc na naszym obecnym poziomie rozwoju gospodarczego – mówi.

Jego zdaniem postęp techniczny i zmiany organizacyjne sprawiają, że możemy liczyć na wzrost produktywności w Polsce rzędu 2-3 procent rocznie.

– Jeżeli więc skrócimy tydzień pracy o jeden dzień, czyli z 40 do 32 godzin, produkcja- a wraz z nią dochody – zmniejszą się o blisko 20 procent i powrót do obecnych dochodów pracowników zabierze nam blisko 10 lat – dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526