PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 1. 4. 2024

POLSKO. Jarní zlom na trhu práce. Prognózy nezaměstnanosti.* 

POLSKA. Wiosenny punkt zwrotny na rynku pracy. Prognozy dotyczące bezrobocia.* 

POLSKO. Jarní zlom na trhu práce. Prognózy nezaměstnanosti.

Zdroj: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wiosenny-punkt-zwrotny-na-rynku-pracy-prognozy-dotyczace-bezrobocia/fxk9j0w

Zima sice přinesla nárůst počtu nezaměstnaných i míry nezaměstnanosti, ale ekonomové mají dobrou zprávu: pokračující oživení ekonomiky a příchod letní sezóny se projeví ve zlepšení statistik trhu práce.

Centrální statistický úřad uvedl, že míra registrované nezaměstnanosti v Polsku byla v únoru 5,4 %, tedy stejně jako před měsícem a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Tento výsledek je nižší, než se očekávalo, protože se očekávalo zvýšení na 5,5 %.

Počet nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce činil 845,3 tis. v únoru, tj. za měsíc vzrostla o 8,2 tis. a meziročně klesla o 19,5 tis. Počet profesně aktivních osob v únoru činil 15,654 milionu, což znamená meziměsíční nárůst o 152 tisíc. Počet dlouhodobě nezaměstnaných nadále klesá. V únoru byly o 6,3 % vyšší před méně než rokem.

Ekonomové z Banky ochrany životního prostředí (Bank Ochrony Środowiska) odhadli, že sezónní nárůst počtu nezaměstnaných v únoru pokračoval, ale byl mnohem menší než v lednu (v lednu přibylo 50 000 lidí registrovaných jako nezaměstnaní). Upozornili, že nárůst míry nezaměstnanosti zastavilo jednoznačné a nečekané zvýšení počtu profesionálně aktivních lidí v únoru. Jejich odhady ukazují, že míra nezaměstnanosti očištěná o sezónní faktory zůstala na úrovni 5,1 %, kde je od druhé poloviny roku 2023.

„Nepředpokládáme, že by se situace v následujících měsících změnila, změny tedy budou i nadále z velké části vyplývat ze sezónních vlivů. Od druhého čtvrtletí očekáváme mírný pokles nezaměstnanosti, při zvýšení poptávky po práci v některých ekonomických sektorech Tyto vlivy v období dovolených mohou snížit míru nezaměstnanosti i mírně pod 5,0 %, přičemž v prosinci by i vlivem sezónních vlivů měla míra nezaměstnanosti vzrůst na 5,1 – 5,2 % – napsali ekonomové BOŚ.

Zpět na 5 % by znamenalo nejnižší míru za tři desetiletí, ačkoli v posledních měsících bylo této bariéry dosaženo (naposledy v listopadu 2023, než sezónní vlivy posunuly hodnoty nahoru). Dobrá situace na trhu práce je patrná i na údajích o vysokém tempu růstu mezd, i když to není pro Radu pro měnovou politiku dobrá zpráva, protože znamená tlak na inflaci (vzhledem ke zvýšené spotřebitelské poptávce a zvýšeným nákladům firem).

Odborníci z Polského ekonomického institutu upozornili, že míra nezaměstnanosti v Polsku zůstává ve srovnání s regionem nízká – je po Maltě druhá nejnižší v EU. „Očekáváme, že míra nezaměstnanosti v roce 2024 zůstane na úrovni podobné roku 2023.“ – předpovídají odborníci.

Poznamenali, že poptávka po nových zaměstnancích zůstává nízká. Zaměstnavatelé podle nich v únoru nahlásili úřadům práce 96,8 tisíce pracovních míst. Nové pracovní nabídky – nárůst meziročně o 3,0 %. Odhadli, že počet nových nabídek na úřadech práce se drží na podobné úrovni již 1,5 roku bez započtení výkyvů souvisejících se sezónními pracemi.

Analytici PIE poukázali na to, že vyšší míra nezaměstnanosti než v předchozích měsících má sezónní charakter. „V zimě omezují činnost firmy ze stavebnictví, cestovního ruchu a zemědělství. Tím klesá poptávka po sezónních pracovnících,“ vysvětlili ekonomové. Dodali, že nejnižší poptávka bývá v únoru – nezaměstnanost od druhého čtvrtletí opět klesne.

„Poptávka po kvalifikovaných pracovnících také zůstává slabá,“ uvedli. Odvolávali se na zprávu Granta Thorntona a Element, která uvádí, že v únoru zaměstnavatelé zveřejnili na náborových webech o 21,5 % více pracovních míst. Méně pracovních nabídek než před rokem. Ekonomické klimatické studie naznačují postupné oživení poptávky po pracovní síle – rozsah se však v jednotlivých odvětvích liší, uvedli experti PIE.

„Ústřední statistický úřad uvádí, že největší příležitosti pro růst zaměstnanosti poskytují firmy z pohostinství, hotelnictví a dopravy. Nejslabší situace je ve zpracovatelském průmyslu,“ informovali experti PIE.


POLSKA. Wiosenny punkt zwrotny na rynku pracy. Prognozy dotyczące bezrobocia.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wiosenny-punkt-zwrotny-na-rynku-pracy-prognozy-dotyczace-bezrobocia/fxk9j0w

Choć zima przyniosła wzrost liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia, to ekonomiści mają dobre wieści: postępujące ożywienie gospodarcze i nadejście letniego sezonu spowodują, że statystyki z rynku pracy poprawią się.

Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w lutym 5,4 proc., czyli była taka sama jak miesiąc wcześniej i spadła rok do roku o 0,2 pkt proc. To rezultat niższy od prognoz, bo spodziewano się wzrostu do 5,5 proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 845,3 tys. w lutym, czyli w miesiąc urosła o 8,2 tys., rok do roku zaś zmalała o 19,5 tys. Liczba aktywnych zawodowo w lutym wyniosła 15,654 mln, co oznacza wzrost przez miesiąc o 152 tys. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wciąż spada. W lutym było ich o 6,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Ekonomiści Banku Ochrony Środowiska ocenili, że w lutym utrzymywał się sezonowy wzrost liczby bezrobotnych, był on już jednak znacznie mniejszy niż w styczniu (w styczniu przybyło 50 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne). Zwrócili uwagę, że wzrost stopy bezrobocia został zahamowany przez wyraźny i nieoczekiwany wzrost w lutym liczby osób aktywnych zawodowo. Z ich szacunków wynika, że stopa bezrobocia oczyszczona o czynniki sezonowe utrzymała się na poziomie 5,1 proc., na którym jest od drugiego półrocza 2023 r.

„Nie oczekujemy, aby w nadchodzących miesiącach sytuacja miała się zmienić, stąd cały czas zmiany będą w decydującym stopniu wynikać z efektów sezonowych. Od II kwartału oczekujemy lekkiego spadku bezrobocia w warunkach wzrostu popytu na pracę w części sektorów gospodarki w cieplejszej części roku. Te efekty w okresie wakacyjnym mogą obniżyć stopę bezrobocia nawet nieznacznie poniżej 5,0 proc., z kolei w grudniu, także z powodu efektów sezonowych stopa bezrobocia powinna wzrosnąć do 5,1-5,2 proc.“ — napisali ekonomiści BOŚ.

Powrót do 5 proc. oznaczałby najniższy wskaźnik od trzech dekad, choć były niedawno miesiące, gdy udało się dotrzeć do tej bariery (ostatnio w listopadzie 2023 r., zanim efekty sezonowe nie podbiły odczytów). Dobra sytuacja na rynku pracy widoczna jest też w danych o wysokim tempie wzrostu płac, choć dla Rady Polityki Pieniężnej to nienajlepsza wiadomość, bo oznacza to presję na wzrost inflacji (poprzez wzmożenie popytu konsumentów i wzrost kosztów firm).

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia w Polsce pozostaje niska na tle regionu – jest drugą najniższą w UE, po Malcie. „Spodziewamy się, że stopa bezrobocia w 2024 r. utrzyma się na poziomach zbliżonych do 2023 r.“ — prognozują eksperci.

Zauważyli, że zapotrzebowanie na nowych pracowników pozostaje niskie. Jak podali, w lutym pracodawcy zgłosili w urzędach pracy 96,8 tys. nowych ofert pracy – to wzrost o 3,0 proc. r/r. Ocenili, że liczba nowych ofert w urzędach pracy utrzymuje się od 1,5 roku na zbliżonym poziomie, pomijając wahania związane z pracami sezonowymi.

Analitycy PIE wskazali, że wyższy poziom bezrobocia niż w poprzednich miesiącach ma charakter sezonowy. „W zimie firmy z branży budownictwa, turystyki, czy rolnictwa ograniczają aktywność. W konsekwencji spada popyt na pracowników sezonowych“ — wyjaśnili ekonomiści. Dodali, że najniższe zapotrzebowanie zwykle występuje w lutym – od II kwartału bezrobocie ponownie spadnie.

„Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników również pozostaje słabe“ — stwierdzili. Powołali się przy tym na raport firm Grant Thornton i Element, który wskazuje, że w lutym pracodawcy umieścili na serwisach rekrutacyjnych o 21,5 proc. mniej ofert pracy niż rok wcześniej. Badania koniunktury sugerują stopniowe odbicie popytu na pracę – skala jest jednak zróżnicowana między branżami — podali eksperci PIE.

„GUS wskazuje, że największe szanse na wzrost zatrudnienia przewidują firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz transportowej. Najsłabsza sytuacja widoczna jest w przetwórstwie“ — poinformowali eksperci PIE.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526