PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 23. 8. 2022

POLSKA. Stan gospodarki w wakacje. Inflacja, ceny paliw, stopy procentowe.  

POLSKO. Stav ekonomiky v létě. Inflace, ceny pohonných hmot, úrokové sazby.  

POLSKA. Stan gospodarki w wakacje. Inflacja, ceny paliw, stopy procentowe.

Stan gospodarki – czerwiec i lipiec (źródło: money.pl, money.pl)

Tak wygląda stan gospodarki Polski wedle najbardziej aktualnych danych – za lipiec 2022 r.

Inflacja: 15,5 proc.

Inflacja w lipcu w naszym kraju wyniosła tyle samo, co w czerwcu 15,5 proc. Zgodnie z oczekiwaniami lipiec przyniósł spadek cen paliw (-2,6 proc. r/r), do czego przyczyniła się letnia promocja Orlenu na krajowym rynku paliwowym, która wymusiła podobne ruchy cenowe ze strony konkurencji. – Gdyby ceny paliw pozostały na czerwcowym poziomie, to inflacja w lipcu wzrosłaby do 15,7 proc. rdr – szacują ekonomiści ING Banku Śląskiego. Ceny żywności wzrosły o 15,3 proc. r/r, energii o 36,6 proc., a paliw o 36,8 proc.

Według szacunków ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, szczyt inflacji ma przypaść w sierpniu. Jednak najnowszy – lipcowy – raport Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że szczyt drożyzny miałby przypaść pod koniec 2022 r., a inflacja mogłaby wówczas wynieść ok. 18 proc., a w najgorszym scenariuszu nawet 27 proc.

Więcej tekstów na temat stanu gospodarki przeczytasz TUTAJ

Stopy procentowe: 6,5 proc. (+50 pb w lipcu) i raty kredytów

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy o 50 pb, przez co obecnie stopa referencyjna wynosi 6,5 proc.

Aktualnie stopy procentowe wynoszą:

 • referencyjna – 6,5 proc.,
 • lombardowa – 7 proc.,
 • depozytowa – 6 proc.,
 • redyskonta weksli – 6,55 proc.,
 • dyskonta weksli – 6,60 proc.

Podwyżki stóp procentowych tradycyjnie oznaczają wzrost rat kredytów. O ile szacunkowo mogą powiększyć się raty kredytów? W wyliczeniach dla Money.pl analitycy wskazali, że przy założeniu, iż WIBOR 3M rośnie o podobną wartość, o którą podnoszone są stopy, a więc do poziomu 7,6 proc., a marża wyniesie 2,3 proc., oprocentowanie kredytu może wzrosnąć do 9,9 proc.

W efekcie, jak szacowali analitycy, trzeba będzie oddawać do banku o 35 zł miesięcznie więcej za każde pożyczone 100 tys. zł, co przy 300 tys. zł kredytu daje ratę wyższą o 105 zł, przy półmilionowym kredycie o 175 zł, a przy milionowym o prawie 350 zł.

Źródło: Totalmoney.pl

Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku utrzymywania się wysokiej inflacji, prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, iż może dojść do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Ekonomiści banków są z kolei przekonani, iż do takiej podwyżki dojdzie, być może już we wrześniu, ze względu na „uporczywie wysoką inflację„.

Wzrost wynagrodzeń: +13 proc. w czerwcu (ostatnie dostępne dane)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł brutto – wynika z danych GUS. Płace wzrosły o 13 proc., w ujęciu rok do roku. Jest to nieco poniżej konsensusu analityków przepytanych przez PAP Biznes, którzy oczekiwali 13,3 proc.. Z kolei miesiąc do miesiąca, czyli wobec maja, wynagrodzenia wzrosły o 2,4 proc..

Wzrost płac jednak jest mniejszy niż wynosi inflacja, która w czerwcu dobiła do 15,5 proc. Podobnie było w maju, kiedy to przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6399,59 zł brutto, a jego wzrost 13,5 proc. – przy 13,9 proc. inflacji. Tym samym w czerwcu, podobnie jak w maju, występuje tzw. ujemna realna dynamika wynagrodzeń w ujęciu rocznym – oznacza to tyle, że płace rosną wolniej niż inflacja.

Dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń za lipiec dostępne będą dopiero w dalszej części sierpnia.

Bezrobocie: 4,9 proc. w lipcu (wstępny szacunek)

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, bezrobocie w lipcu wyniosło 4,9 proc. – czyli tyle samo, ile w czerwcu. Jest to najlepszy wynik od 32 lat, czyli od 1990 r. – był to ostatni raz, gdy w Polsce bezrobocie było na poziomie poniżej 5 proc.

Dane GUS dotyczące bezrobocia za lipiec dostępne będą dopiero w dalszej części sierpnia.

Ceny paliw obecnie: 7,08 zł za Pb95

Uśrednione ceny paliw na dzień 5 sierpnia, jak wynika z danych serwisu AutoCentrum, wynoszą:

 • 6,87 zł za Pb95;
 • 7,55 zł za Pb98;
 • 7,16 zł za ON (diesel);
 • 3,24 zł za autogaz LPG.

Jeszcze pod koniec czerwca ceny paliw były rekordowo wysokie – wynosiły 8,54-8,69 zł/litr benzyny Pb98 oraz 7,79-7,91 zł/l benzyny Pb95. Z kolei olej napędowy ON (diesel) kosztował 7,89-8,01 zł, zaś autogaz LPG nawet 3,41-3,52 zł/l.

Od tamtej pory jednak ceny paliw nieco spadły. Pomagają w tym liczne promocje na benzynę, wprowadzone m.in. przez OrlenBPLotos czy stacje Moya.

Część danych – m.in. o bezrobociu czy inflacji – publikowanych przez GUS opóźniona jest o około miesiąc. To oznacza, że w lipcu GUS podaje dane za czerwiec, w sierpniu – za lipiec, etc. Niektóre z nich publikowane są dopiero pod koniec miesiąca – wówczas prezentujemy dane szacunkowe bądź oczekiwane przez rynek. Dane szacunkowe bądź oczekiwane będą na bieżąco aktualizowane wraz z kolejnymi publikacjami GUS.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/stan-gospodarki-lipiec-inflacja-ceny-paliw-stopy-procentowe-6796727832193536a.html


POLSKO. Stav ekonomiky v létě. Inflace, ceny pohonných hmot, úrokové sazby.

Stav ekonomiky – červen a červenec (zdroj: money.pl, money.pl)

Současná stav polské ekonomiky podle nejnovějších údajů – za červenec 2022.

Inflace: 15,5 %

Inflace v červenci byla v Polsku stejná jako v červnu 15,5 procenta. Červenec podle očekávání přinesl pokles cen pohonných hmot (-2,6 % r/r), což bylo způsobeno letní akcí Orlenu na domácím trhu s pohonnými hmotami, která si vynutila podobné cenové pohyby u konkurence. – Pokud by ceny pohonných hmot zůstaly na červnové úrovni, inflace by se v červenci zvýšila na 15,7 procenta, odhad ekonomů z ING Bank Śląski. Ceny potravin vzrostly o 15,3 procenta, energií o 36,6 % a paliv o 36,8 %.

Podle odhadů ekonomů Polského ekonomického institutu se vrchol inflace očekává v srpnu. Poslední – červencová – zpráva Polské národní banky však naznačuje, že vrchol zdražování by přišel na konci roku 2022 a inflace by pak mohla dosáhnout cca 18 procent, v nejhorším případě i 27 procent.

Více o stavu ekonomiky si můžete přečíst ZDE (Więcej tekstów na temat stanu gospodarki przeczytasz TUTAJ)

Úrokové sazby: 6,5 procenta (+50 bp v červenci) a splátky úvěrů

V červenci Rada pro měnovou politiku zvýšila úrokové sazby o 50 bp, což znamená, že referenční sazba je nyní 6,5 %.

V současné době jsou úrokové sazby:

 • referenčné – 6,5 procenta,
 • lombardová – 7 procent,
 • zálohová – 6 %,
 • rediskont směnek – 6,55 %,
 • diskontní směnky – 6,60 %

Tradičně zvýšení úrokových sazeb znamenalo zvýšení splátek úvěrů. O kolik se mohou zvýšit splátky úvěru? Analytici ve výpočtech pro Money.pl uvedli, že za předpokladu, že 3M WIBOR poroste o podobnou částku, o jakou se zvýší sazby, tedy na úroveň 7,6 % a marže bude 2,3 %, se úroková sazba úvěru může zvýšit na 9,9 procenta

V důsledku toho, jak odhadují analytici, budete muset bance platit o 35 PLN měsíčně více za každých 100 000 půjčených. PLN, což ve výši 300 tis. PLN úvěr dává splátku vyšší o 105 PLN, u půlmilionového úvěru o 175 PLN a u milionového úvěru o téměř 350 PLN.

Zdroj: Totalmoney.pl

Je však třeba zdůraznit, že v případě trvale vysoké inflace guvernér NBP Adam Glapiński oznámil, že může dojít k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Ekonomové bank jsou zase přesvědčeni, že k takovému navýšení dojde možná již v září kvůli „trvale vysoké inflaci“.

Zvýšení platů: +13% v červnu (nejnovější dostupné údaje)

Průměrná měsíční mzda v podnikovém sektoru v červnu 2022 podle údajů GUS činila 6 554,87 PLN hrubého. Mzdy vzrostly meziročně o 13 %. To je mírně pod konsensem analytiků v průzkumu PAP Biznes, kteří očekávali 13,3 %, meziměsíčně, tedy proti květnu, vzrostly platy o 2,4 %.

Růst mezd je ale nižší než inflace, která v červnu dosáhla 15,5 procenta. Podobně tomu bylo i v květnu, kdy průměrná mzda činila 6 399,59 PLN hrubého a její nárůst činil 13,5 %. – na 13,9 procenta inflace. Tak v červnu, stejně jako v květnu, dochází k tzv záporný růst reálných mezd v ročním vyjádření – to znamená, že mzdy rostou pomaleji než inflace.

Údaje o růstu mezd za červenec budou k dispozici až později v srpnu.

Nezaměstnanost: 4,9 % v červenci (předběžný odhad)

Podle předběžných odhadů ministerstva pro rodinu a sociální politiku byla nezaměstnanost v červenci 4,9 procenta. – což je stejné jako v červnu. To je nejlepší výsledek za 32 let, tedy od roku 1990 – to bylo naposledy, kdy byla nezaměstnanost v Polsku pod 5 %.

Údaje GUS o nezaměstnanosti za červenec budou k dispozici až později v srpnu.

Ceny paliva aktuálně: 7,08 PLN za 95 Pb

Průměrné ceny pohonných hmot k 5. srpnu jsou dle údajů webu AutoCentra:

 • 6,87 PLN za Pb95;
 • 7,55 PLN za Pb98;
 • 7,16 PLN za ON (diesel);
 • 3,24 PLN za LPG plyn.

Na konci června byly ceny pohonných hmot rekordně vysoké – 8,54–8,69 PLN za litr benzinu Pb98 a 7,79–7,91 PLN za litr benzinu Pb95. Na druhou stranu nafta stála 7,89-8,01 PLN a LPG autoplyn dokonce 3,41-3,52 PLN / l.

Od té doby však ceny pohonných hmot poněkud klesly. Tomu napomáhají četné akce na benzin, které byly zavedeny mimo jiné přes stanice Orlen, BP, Lotos nebo Moya.

Některé údaje – vč. o nezaměstnanosti či inflaci – zveřejňuje Ústřední statistický úřad, má zhruba měsíční zpoždění. To znamená, že v červenci ČSÚ zveřejňuje údaje za červen, v srpnu – za červenec atd. Některé z nich jsou zveřejněny až na konci měsíce – poté uvádíme odhadovaná data nebo data očekávaná trhem. Odhadované či očekávané údaje budou průběžně aktualizovány spolu s navazujícími publikacemi Ústředního statistického úřadu.

Zdroj: https://www.money.pl/gospodarka/stan-gospodarki-lipiec-inflacja-ceny-paliw-stopy-procentowe-6796727832193536a.html

 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526