PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 8. 4. 2024

Raport: 66 proc. badanych wybiera małe, lokalne sklepy blisko domu.* 

Zpráva: 66 procent respondentů volí malé místní obchody blízko domova.* 

Raport: 66 proc. badanych wybiera małe, lokalne sklepy blisko domu.

Niskie ceny produktów i promocje są kluczowe dla około dwóch trzecich Polaków.

66 proc. badanych wybiera małe, lokalne sklepy blisko domu – wynika z badania „UX retail w Polsce. Polacy o budowie doświadczeń w obiektach handlowych“. W raporcie wskazano, że większe zakupy, (powyżej 100 zł) respondenci wolą jednak robić w dyskontach.

Jak wynika z badania „UX retail w Polsce. Polacy o budowie doświadczeń w obiektach handlowych“, przeprowadzonego na zlecenie Cushman & Wakefield, spośród wszystkich rodzajów sklepów polscy konsumenci najczęściej odwiedzają placówki małe, lokalne, blisko swojego miejsca zamieszkania. 66 proc. badanych zadeklarowało, że chodzi tam raz lub kilka razy w tygodniu. Według ekspertów powodem, dla którego tak „chętnie i często“ odwiedzane są małe, osiedlowe sklepy, jest przede wszystkim „wygoda“.

Duże zakupy Polacy robią w dyskontach, istotny duży wybór

Zgodnie z raportem zakupy online przynajmniej raz w tygodniu robi 36 proc. Polaków, a połowa – raz lub kilka razy w miesiącu. Podobne wyniki osiągają parki i centra handlowe; odpowiednio 32 proc. i 33 proc. Polaków chodzi do nich przynajmniej raz w tygodniu.

Preferowanym miejscem większych zakupów spożywczych są zdecydowanie dyskonty – na duże zakupy powyżej 100 zł wybiera je 62 proc. respondentów – zwróciła uwagę Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Eksperci uważają, że wśród cech, które decydują o atrakcyjności obiektu handlowego, przoduje duży wybór sklepów. Badanie pokazało, że odpowiedni portfel najemców jest ważny dla blisko 70 proc. respondentów. Niewiele mniej osób wskazało łatwy dojazd i dobrą infrastrukturę oraz bezpłatny parking przy obiekcie (oba po 63 proc.). 56 proc. konsumentów ceni sobie położenie blisko domu (nie dalej niż kwadrans drogi autem od miejsca zamieszkania). Wysoko uplasowała się również oferta gastronomiczna istotna dla prawie 40 proc. badanych, a jedna na 5 osób wskazała ofertę rozrywkową.

„Wiele centrów handlowych decyduje się obecnie na rekomercjalizację, repozycjonowanie (…) i na przebudowę, tak aby lepiej wpasować się w oczekiwania swoich gości“ – wskazał Michał Masztakowski z Cushman & Wakefield. W jego ocenie polski sektor handlowy możemy zaliczyć już do grona „rynków dojrzałych“. To oznacza, że coraz większa liczba budynków wymaga ponownego przemyślenia ich koncepcji czy odświeżenia wystroju, aby zwiększyć szansę na przyciągnięcie większego grona klientów – zauważył Masztakowski.

Park handlowy przede wszystkim powinien umożliwiać sprawne zakupy w dobrych cenach

Jak wskazali badani, park handlowy przede wszystkim powinien umożliwiać sprawne zakupy w dobrych cenach – niskie ceny produktów i promocje są bowiem „kluczowe“ dla około 2/3 Polaków. Blisko 40 proc. doceniłoby możliwość otrzymania zniżki dla stałych klientów. Badanie wykazało też, że w przypadku tego formatu handlowego istotną zaletą są również duże parkingi, na które zwróciła uwagę blisko 1/3 badanych. Z kolei dla prawie 40 proc. konsumentów zachętą do wizyty w pobliskim parku handlowym jest dobra znajomość przestrzeni, umożliwiająca sprawne i szybkie zakupy. „Warto także ograniczyć zmiany w tym zakresie – tym bardziej, że nie lubi ich niemal 60 proc. konsumentów“ – zaznaczyli eksperci. „W porównaniu z centrami handlowymi ich przewagą może więc być mniejsza zmienność rozmieszczenia lokali przy jednoczesnej podobnej dostępności miejsc parkingowych oraz niskich, konkurencyjnych cenach“ – podsumował Derlatka-Chilewicz.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że obecnie na rynku funkcjonuje 440 centrów i najczęściej są one zlokalizowane w ścisłym centrum dużych miast lub na obrzeżach aglomeracji, a to, ich zdaniem, przekłada się na czasochłonny dojazd. Jak wynika z danych Cushman & Wakefield, na koniec 1 kwartału 2024 r. w budowie pozostawało 40 obiektów handlowych, z czego 25 nieruchomości stanowiły właśnie parki.

Cushman & Wakefield to międzynarodowa firma świadcząca usługi na rzecz właścicieli i najemców nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia ok. 52 tys. pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2023 roku jej przychody wyniosły 9,5 mld dol.

Źródlo: https://www.wnp.pl/finanse/raport-66-proc-badanych-wybiera-male-lokalne-sklepy-blisko-domu,822599.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp08-04-2024


Zpráva: 66 procent respondentů volí malé místní obchody blízko domova.

Nízké ceny produktů a akce jsou klíčové pro přibližně dvě třetiny Poláků.

66 procent dotázaných si vybírají malé místní obchody blízko domova – podle studie „UX maloobchod v Polsku. Poláci o zkušenostech v maloobchodních zařízeních“. Zpráva uvádí, že respondenti preferují větší nákupy (nad 100 PLN) v diskontních prodejnách.

To vyplývá ze studie „UX maloobchod v Polsku. Poláci o budování zkušeností v maloobchodních zařízeních“, kterou zadala společnost Cushman & Wakefield, polští spotřebitelé ze všech typů obchodů nejčastěji navštěvují malé místní obchody v blízkosti svého bydliště. 66 procent respondentů uvedlo, že tam chodí jednou nebo vícekrát týdně. Důvodem, proč jsou malé místní obchody tak „ochotně a často“ navštěvovány, je podle odborníků především „pohodlnost“.

Poláci dělají velké nákupy v diskontech, což znamená, že mají široký výběr

Podle zprávy nakupuje online alespoň jednou týdně 36procent Poláků a polovina – jednou nebo několikrát za měsíc. Podobných výsledků dosahují parky a obchodní centra; respektive 32 procent a 33 procent Poláků do nich chodí minimálně jednou týdně.

Diskontní prodejny jsou rozhodně preferovaným místem pro větší nákupy potravin – 62 procent dotázaných je volí pro velké nákupy nad 100 PLN – poznamenala Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Odborníci se domnívají, že mezi rysy, které určují atraktivitu nákupního zařízení, je velký výběr obchodů. Studie ukázala, že vhodné portfolio nájemců je důležité pro téměř 70 procent respondentů. O něco méně lidí uvedlo snadnou dostupnost a dobrou infrastrukturu a také bezplatné parkování u objektu (obojí 63 procent). 56 procent spotřebitelů oceňuje umístění blízko domova (ne dále než patnáct minut jízdy od místa bydliště). Vysoko se umístila i gastronomická nabídka, významná téměř pro 40 procent respondentů a každý pátý uvedl nabídku zábavy.

„Mnoho obchodních center v současné době rozhoduje o rekomercializaci, repozici (…) a rekonstrukci, aby lépe naplnila očekávání svých hostů,“ řekl Michał Masztakowski z Cushman & Wakefield. Podle jeho názoru lze polský obchodní sektor již nyní klasifikovat jako „vyspělý trh“. To znamená, že rostoucí počet budov vyžaduje přehodnocení jejich konceptů nebo osvěžení jejich interiérového designu, aby se zvýšila šance přilákat větší skupinu zákazníků, poznamenal Mashtakowski.

Maloobchodní park by měl především umožnit efektivní nákupy za dobré ceny

Jak uvedli respondenti, maloobchod by měl především umožnit efektivní nákupy za dobré ceny – nízké ceny produktů a akce jsou „klíčové“ pro zhruba 2/3 Poláků. Téměř 40 procent by ocenilo možnost získat slevu pro stálé zákazníky. Studie také ukázala, že v případě tohoto maloobchodního formátu jsou významnou výhodou i velká parkoviště, což uvedla téměř 1/3 respondentů. Na druhou stranu téměř 40 procent spotřebitelů je povzbuzováno k návštěvě nedalekého maloobchodního parku tím, že mají dobré znalosti o prostoru, což umožňuje efektivní a rychlé nakupování. „Vyplatí se také omezit změny v této oblasti – zvláště když je nemá rádo téměř 60 procent spotřebitelů,“ poznamenali odborníci. „Ve srovnání s obchodními centry může být jejich výhodou menší variabilita v uspořádání prostor s podobnou dostupností parkovacích míst a nízké, konkurenceschopné ceny,“ uzavřela Derlatka-Chilewicz.

Autoři studie upozornili, že na trhu je v současnosti 440 center a nejčastěji se nacházejí v samém centru velkých měst nebo na okrajích aglomerací, což se podle nich promítá do časové náročnosti cestování. Podle údajů společnosti Cushman & Wakefield bylo na konci prvního čtvrtletí roku 2024 ve výstavbě 40 komerčních zařízení, z toho 25 nemovitostí byly parky.

Cushman & Wakefield je mezinárodní společnost poskytující služby majitelům a nájemcům komerčních nemovitostí. Zaměstnává cca 52 tis. zaměstnanců ve 400 kancelářích a 60 zemích po celém světě. V roce 2023 její tržby dosáhly 9,5 miliardy dolarů.

Zdroj: https://www.wnp.pl/finanse/raport-66-proc-badanych-wybiera-male-lokalne-sklepy-blisko-domu,822599.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp08-04-202

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526