PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 6. 5. 2024

Bez toho stavba jaderné elektrárny v Polsku nezačne. Stále žádná odpověď.* 

Bez tego budowa elektrowni jądrowej w Polsce nie ruszy. Wciąż brak odpowiedzi.* 

Bez toho stavba jaderné elektrárny v Polsku nezačne. Stále žádná odpověď.

První jadernou elektrárnu v Polsku postaví společnost Westinghouse s využitím americké technologie.

 • Dariusz Ciepiela Dariusz Ciepiela
 • Přidáno: 30. 4. 2024 06:00
 • Aktualizace: 30. 4. 2024 08:01

Historie polské jaderné energetiky je historií nečinnosti, váhání a promarněného času. Všichni jsou pro, ale do vlastní jaderné elektrárny máme ještě daleko. Jak prolomit tuto patovou situaci?

 • V Polsku máme dva projekty jaderných elektráren: s účastí americké skupiny Westinghouse a za účasti korejské skupiny KHNP. O vlastní projekt bojuje i francouzská společnost EDF.
 • Zmocněnec Polskie Elektrownie Jądrowe Jan Chadam odhadl náklady na výstavbu první jaderné elektrárny v Pomořansku na přibližně 150 miliard PLN, ale… mohou být o několik miliard nižší nebo vyšší. Jak bude stavba financována a její konečné náklady nevíme. Bez těchto znalostí stavba nezačne.
 • O rozvoji jaderné energetiky v Polsku budeme hovořit 7. května a 8. května na konferencích „Jaderná energetika – rozumné zrychlení“ a „Rozhovory o polském jaderném programu“ během Evropského hospodářského kongresu v Katovicích. Registrace na tuto akci probíhá.

 Zveme vás k účasti na letošním Evropském hospodářském kongresu (7. – 9. května 2024). Registrace je dostupná na tomto odkazu. (Pod tym linkiem).

Připomeňme: v Polsku máme zahájeny dva projekty na výstavbu jaderných elektráren. První, za účasti americké skupiny Westinghouse, zahrnuje výstavbu elektrárny se třemi reaktory AP1000 v Pomořském vojvodství, v obci Choczewo.

Druhý projekt, na kterém se podílí korejská skupina Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), zahrnuje výstavbu dvou reaktorů APR 1400 poblíž Koninu.

O výstavbu jaderných elektráren v Polsku se uchází také francouzská energetická společnost EDF, která nabízí reaktor EPR o výkonu 1600 MW.

Kdo to zaplatí, zatím nevíme. 15 miliard více či méně

Zmocněnec společnosti Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), která má být odpovědná za výstavbu a provoz první polské jaderné elektrárny, Jan Chadam, uvedl, že náklady na výstavbu první jaderné elektrárny v Pomořansku budou přibližně 150 miliard PLN. , ale… může to být několik miliard dolů nebo nahoru.

Další důležitou neznámou je, kdo bude financovat výstavbu první a dalších jaderných elektráren. Proto neznáme dvě klíčové otázky: jak stavbu financovat a její náklady. Bez těchto znalostí stavba nezačne.

Již brzy bychom se měli dozvědět více podrobností o stavbě první elektrárny.

– Na konci dubna, možná v prvních dnech května 2024, by mělo nové vedení společnosti Polskie Elektrownie Jądrowe dokončit přezkoumání projektu výstavby první jaderné elektrárny v Polsku a získat zahajovací rozvahu této investice. Pak budeme moci s větší jistotou než nyní říci, kdy a jaká kapacita jaderné elektrárny se v síti objeví – řekl v dubnu WNP.PL Maciej Bando, vládní zmocněnec pro strategickou energetickou infrastrukturu.

Peníze na stavbu budeme hledat po celém světě

Jak oznámil Maciej Bando, financování bude založeno na učebnicové předloze, tedy 30 % vlastní kapitál PEJ a 70 % dluh vzniklý PEJ a garantovaný Státní pokladnou.

Westinghouse pravděpodobně nebude do projektu vkládat kapitál.

– Neočekávám, že výrobce auta, které řídím, bude jeho spolumajitelem. Dodavatel jaderné technologie je dodavatelem technologie až do jejího prodeje a okamžik prodeje nastává při uvedení reaktoru do provozu, vysvětluje Bando.

Jak poznamenal, peníze budou pocházet odtud, kde je to nejlevnější, tedy především od exportních úvěrových agentur.

– Mezi subjekty, které bereme v úvahu, patří samozřejmě americká EXIM Banka, ale také agentury z Francie, Kanady a Japonska. Rozsah potřeb pro financování naší investice je velmi velký, a proto se díváme na globální finanční trh – vysvětlil Maciej Bando.

Jak velký podíl budou mít polské firmy na výstavbě jaderných elektráren?

Je velmi důležité, aby se na tak gigantickém podniku, jakým je výstavba jaderných elektráren, podílely i společnosti z Polska. Zástupci korporací, které chtějí u nás stavět jaderné elektrárny, činí zcela konkrétní prohlášení ohledně účasti polských firem na výstavbě jaderných elektráren v Polsku.

Mirosław Kowalik, prezident Westinghouse Polska, řekl WNP.PL, že podíl polských společností může být přes 50 % hodnoty smlouvy.

Jooho Whang, prezident KHNP, který byl v Polsku v lednu 2024, odpověděl na otázku WNP.PL, že podíl polských společností na výstavbě jaderné elektrárny v Koninu může zpočátku činit přibližně 40 % a poté se zvýšit na 70 %.

Zástupci EDF také zajišťují vysokou účast polských firem.

– Dodavatelský řetězec reaktorů technologie EPR tvoří 95 % od evropských společností a v Hinkley Point C ve Spojeném království, kde EDF staví dva reaktory EPR, je zapojení místních dodavatelů na úrovni 64 % hodnoty investice vyšší, než požadovaly britské úřady – říká WNP.PL Thierry Deschaux, generální ředitel zastoupení EDF v Polsku.

Téměř jistě by zpočátku byla účast polských firem na výstavbě jaderných elektráren s účastí EDF menší než v případě Velké Británie. Ve Spojeném království již fungují jaderné elektrárny a existují zde subjekty se zkušenostmi v jaderné energetice. V Polsku jsou i takové firmy, ale není jich mnoho.

Odborníci zdůrazňují, že ačkoliv nesmíme v jaderných projektech zvýhodňovat polské dodavatele, Evropská unie umožňuje „měkká“ řešení, která mohou zvýhodňovat polské firmy.

V Katovicích proběhne jaderná debata a o den později série rozhovorů s nejdůležitějšími hráči ve hře o polské jaderné elektrárny.

O rozvoji jaderné energetiky budeme hovořit několikrát na Evropském hospodářském kongresu v Katovicích.

Již 7. května 2024 vás zveme na besedu „Jaderná energetika – rozumné zrychlení“.

K účasti na zasedání byli pozváni následující lidé (v abecedním pořadí):

 • Maciej Bando, státní náměstek, vládní zmocněnec pro strategickou energetickou infrastrukturu, ministerstvo pro klima a životní prostředí;
 • Thierry Deschaux, generální ředitel zastoupení EDF v Polsku;
 • Joel A. Eacker, viceprezident pro nové projekty ve Westinghouse Electric Company;
 • Leszek Hołda, prezident Bechtel Polska;
 • Anni Jaarinen, viceprezidentka Nuclear Services společnosti Fortum;
 • Leszek Juchniewicz, člen představenstva a jednatel prezident polských jaderných elektráren; • Mark W. Lloyd, výkonný ředitel společnosti Accenture;
 • Bogdan Pilch, generální ředitel Hospodářské komory pro energetiku a ochranu životního prostředí (IGEOS).
 1. května 2024 vás zveme na přednášky o polské jaderné energetice. Tato část, která zahrnuje dialogy nebo dynamické diskuse ve tříčlenném týmu, bude zahrnovat:
 • Maciej Bando, státní náměstek, vládní zmocněnec pro strategickou energetickou infrastrukturu, ministerstvo pro klima a životní prostředí;
 • Leszek Hołda, prezident Bechtel Polska;
 • Jan Chadam, zmocněnec polských jaderných elektráren;
 • Mirosław Kowalik, prezident Westinghouse Electric Poland;
 • Andrzej Ziółkowski, prezident Úřadu technické inspekce;
 • Thierry Deschaux, generální ředitel zastoupení EDF v Polsku;
 • Wojciech Wrochna, viceprezident společnosti Orlen Synthos Green Energy;
 • Piotr Kańtoch, ředitel vývoje ve společnosti Grupa Powen-Wafapomp;
 • Maciej Olek, člen představenstva Budimex;
 • Bogdan Pilch, generální ředitel Hospodářské komory pro energetiku a ochranu životního prostředí (IGEOS);
 • Rafał Kiliński, prezident TUW PZUW.

Bez tego budowa elektrowni jądrowej w Polsce nie ruszy. Wciąż brak odpowiedzi.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie budowana w amerykańskiej technologii przez Westinghouse.

Dzieje polskiej energetyki jądrowej to historia nieskuteczności, wahań i straconego czasu. Wszyscy są za, a wciąż jesteśmy daleko od własnego atomu. Jak przełamać ten impas?

 • Mamy dwa projekty elektrowni jądrowych w Polsce: z udziałem amerykańskiej grupy Westinghouse oraz z udziałem koreańskiej grupy KHNP. O swój własny projekt walczy także francuski koncern EDF.
 • Prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Jan Chadam, oszacował koszt budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu na ok. 150 mld zł, ale… może to być kilkanaście miliardów w dół lub w górę. Nie znamy sposobu sfinansowania budowy i jej ostatecznych kosztów. Bez tej wiedzy budowa nie ruszy. 
 • O rozwoju energetyki jądrowej w Polsce będziemy rozmawiali 7 maja i 8 maja podczas sesji „Energetyka jądrowa – rozsądne przyspieszenie“ i „Rozmowy o polskim atomie“ w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Trwa rejestracja na to wydarzenie.

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym (7-9 maja 2024). Rejestracja dostępna jest pod tym linkiem.

Przypomnijmy: w Polsce mamy dwa rozpoczęte projekty budowy elektrowni jądrowych. Pierwszy, z udziałem amerykańskiej grupy Westinghouse, zakłada budowę w województwie pomorskim, w gminie Choczewo, elektrowni z trzema reaktorami AP1000.

Projekt drugi, z udziałem koreańskiej grupy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), zakłada budowę w okolicach Konina dwóch reaktorów APR 1400.

O budowę elektrowni jądrowych w Polsce ubiega się także francuski koncern energetyczny EDF, oferujący reaktor EPR o mocy 1600 MW.

Wciąż nie wiemy, kto za to zapłaci. 15 miliardów drożej lub taniej

Prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która ma być odpowiedzialna za budowę i eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, Jan Chadam powiedział, że koszt budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu wyniesie ok. 150 mld zł, ale… może to być kilkanaście miliardów w dół lub w górę.

Inną ważną niewiadomą jest to, kto sfinansuje budowę pierwszej i kolejnych elektrowni jądrowych. Nie znamy więc dwóch kluczowych kwestii: sposobu sfinansowania budowy i jej kosztów. Bez tej wiedzy budowa nie ruszy.

Już wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących budowy pierwszej elektrowni.

– Pod koniec kwietnia, może w pierwszych dniach maja 2024 r., nowy zarząd spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powinien zakończyć przegląd projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i uzyskać bilans otwarcia tej inwestycji. Wtedy będziemy mogli powiedzieć z większym prawdopodobieństwem niż teraz, kiedy i jaka moc elektrowni jądrowej pojawi się w sieci – mówił w kwietniu WNP.PL Maciej Bando, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Pieniędzy na budowę będziemy szukać na całym świecie

Jak zapowiedział Maciej Bando, finansowanie oparte będzie o model wręcz książkowy, czyli 30 proc. kapitału własnego PEJ i 70 proc. długu zaciągniętego przez PEJ i gwarantowanego przez Skarb Państwa.

Do projektu kapitałowo prawdopodobnie nie wejdzie Westinghouse.

– Nie oczekuję, żeby producent samochodu, którym jeżdżę, był jego współwłaścicielem. Dostawca technologii jądrowej jest dostawcą technologii do momentu jej sprzedaży, a moment sprzedaży następuje z chwilą oddania reaktora do eksploatacji – tłumaczy Bando.

Jak zaznaczył, pieniądze będą pochodziły stamtąd, gdzie są najtańsze, czyli przede wszystkim od agencji kredytów eksportowych.

– Wśród podmiotów, które bierzemy pod uwagę, jest oczywiście amerykański EXIM Bank, ale też agencje z Francji, Kanady czy Japonii. Skala potrzeb w zakresie finansowania naszej inwestycji jest bardzo duża, dlatego patrzymy na globalny rynek finansowy – wyjaśniał Maciej Bando.

Ile udziału w budowie elektrowni jądrowych będą miały polskie firmy?

Bardzo ważne jest, żeby w tak gigantycznym przedsięwzięciu jak budowa elektrowni jądrowych swój udział miały także firmy z Polski. Przedstawiciele koncernów, chcących budować elektrownie jądrowe w naszym kraju, dają dość konkretne deklaracje dotyczące udziału polskich firm w budowie elektrowni jądrowych w Polsce.

Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska, mówi WNP.PL, że udział polskich firm może być na poziomie ponad 50 proc. wartości kontraktu.

Przebywający w Polsce w styczniu 2024 r. Jooho Whang, prezes KHNP, na pytanie WNP.PL odpowiedział, że udział polskich firm w budowie elektrowni jądrowej w Koninie może na początku wynieść ok. 40 proc., a potem wzrosnąć do 70 proc.

O wysokim udziale polskich firm zapewniają także przedstawiciele EDF.

– Łańcuch dostaw reaktorów technologii EPR składa się w 95 proc. z przedsiębiorstw europejskich, a w Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii, gdzie EDF buduje dwa reaktory EPR, zaangażowanie miejscowych dostawców jest na poziomie 64 proc. wartości inwestycji, wyższym niż wymagany przez władze brytyjskie – mówi WNP.PL Thierry Deschaux, dyrektor generalny przedstawicielstwa EDF w Polsce.

Niemal na pewno początkowo udział polskich firm w budowie elektrowni jądrowych z udziałem EDF byłby mniejszy niż w przypadku Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania posiada już działające elektrownie jądrowe i są tam podmioty z doświadczeniem w energetyce jądrowej. W Polsce też są takie firmy, ale nie jest ich wiele.

Eksperci podkreślają, że co prawda w projektach jądrowych nie wolno nam faworyzować polskich dostawców, ale Unia Europejska dopuszcza rozwiązania „miękkie“, które mogą sprzyjać polskim firmom.

W Katowicach odbędzie się atomowa debata, a w dzień później cykl rozmów z najważniejszymi w grze o polskie elektrownie jądrowe

O rozwoju energetyki jądrowej będziemy kilkukrotnie rozmawiali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Już 7 maja 2024 r. zapraszamy na dyskusję „Energetyka jądrowa – rozsądne przyspieszenie“.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Maciej Bando, podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
 • Thierry Deschaux, dyrektor generalny przedstawicielstwa EDF w Polsce;
 • Joel A. Eacker, wiceprezes ds. nowych projektów w Westinghouse Electric Company;
 • Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska;
 • Anni Jaarinen, vice president Nuclear Services z Fortum;
 • Leszek Juchniewicz, członek zarządu i p.o. prezes Polskich Elektrowni Jądrowych;
 • Mark W. Lloyd, managing director w Accenture;
 • Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS).

Z kolei 8 maja 2024 r. zapraszamy na rozmowy o polskim atomie.

W tej części obejmującej dialogi lub dynamiczne dyskusje w trzyosobowym składzie udział wezmą:

 • Maciej Bando, podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
 • Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska;
 • Jan Chadam, prokurent Polskich Elektrowni Jądrowych;
 • Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Electric Poland;
 • Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
 • Thierry Deschaux, dyrektor generalny przedstawicielstwa EDF w Polsce;
 • Wojciech Wrochna, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy;
 • Piotr Kańtoch, dyrektor ds. rozwoju w Grupa Powen-Wafapomp;
 • Maciej Olek, członek zarządu Budimex;
 • Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS);
 • Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526