PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 11. 6. 2024

Díky 620-kilometrové rychlostní silnici budeme moci velmi snadno vyrazit k moři.* 

Dzięki 620-kilometrowej drodze ekspresowej pojedziemy nad morze jak po stole.* 

Díky 620-kilometrové rychlostní silnici budeme moci velmi snadno vyrazit k moři.

Marcin Czyżewski Zveřejněno: 5. června 2024 – 10:00

Výstavba dalšího úseku rychlostní silnice S11 byla zahájena. Jde o trasu, která spojí Střední Pomořansko přes Poznaň se slezskou aglomerací.

  • Rychlostní silnice S11 spojí Střední Pomořansko přes Poznaň se slezskou aglomerací.
  • Podle GDDKiA bude do roku 2030 po dokončení všech úseků celá trasa S11 dlouhá přes 580 km.
  • Výstavba nového úseku silnice S11 v Západním Pomořansku bude stát přes 1,1 miliardy PLN.

V Polsku se staví mnoho rychlostních silnic, ale ta označená jako S11 je jednou z nejdůležitějších v této síti. Trasa spojí Střední Pomořansko přes Poznaň se slezskou aglomerací. Díky ní zabere zdolání trasy z Kołobrzegu na křižovatku Piekary Śląskie na křižovatce s A1 jen něco málo přes 5 hodin osobním autem. To je dobrá zpráva pro lidi z jihu Polska, kteří jezdí na dovolenou k Baltskému moři.

Vybudováním S11 se zlepší i komunikace v rámci jednotlivých vojvodství. – Nejde jen o spojení měst jako Kołobrzeg, Koszalin, Piła, Poznaň, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec a slezskou aglomeraci prostřednictvím rychlostních komunikací. Znamená to také odklonění tranzitní dopravy z menších měst a zvýšení bezpečnosti provozu, argumentuje Generální ředitelství státních silnic a dálnic.

Rychlostní silnice S11 spojí čtyři vojvodství

Podle GDDKiA bude do roku 2030, po dokončení všech úseků, celá trasa S11 dlouhá přes 580 km a spolu se společnou trasou S6 z Kołobrzegu do Koszalinu (cca 35,5 km) téměř 620 km. Nyní mají řidiči k dispozici přes 150 km (včetně společné trasy S6 a S11) z Kołobrzegu do Bobolic, obchvat Szczecinek, úseky kolem Poznaně a čtyři obchvaty: Jarocin, Ostrów Wielkopolski, Kępno a Olesno.

Na konci září 2023 bylo zprovozněno 48 km trasy z Koszalinu do Bobolic. Nová silnice vedla tranzitní dopravu z Bobolic a všech měst ležících na současné DK11 mezi Koszalinem a Bobolicemi. – K dokončení realizace S11 v Západním Pomořansku zbývá ještě úsek mezi Bobolicemi a Szczecinkem – zdůrazňuje GDDKiA.

Výstavba nového úseku silnice S11 bude stát přes 1,1 miliardy zlotých

Na tento fragment o délce 24,4 km byla dne 30. srpna 2023 podepsána smlouva se zhotovitelem. Nyní se stavební práce rozběhly naplno. – Probíhají zemní práce, rozsah prací se bude postupně rozšiřovat – vysvětluje generální ředitelství.

S11 bude dvouproudová rychlostní silnice se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Trasa poskytne mnohem větší cestovní komfort a bezpečnost než současná jednopruhová DK11, která má mnoho křižovatek, sjezdů a přechodů pro chodce. Dodavatel také postaví dvě silniční křižovatky: Wierzchowo a Szczecinek Północ.

S11 objede Wierzchowo z východu a odkloní tranzitní dopravu z centra města. Jižně od křižovatky Wierzchowo je plánováno vybudování dvojice oblastí pro obsluhu cestujících. Na trase je plánováno vybudování celkem 26 mostních objektů, včetně čtyř horních přechodů pro zvířata.

Dokončení stavby je plánováno na rok 2026. Investice bude stát přes 1,1 miliardy zlotých.

© Materiál chráněný autorským právem – pravidla pro dotisky jsou uvedeny v předpisech. Zdroj: https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/dzieki-620-kilometrowej-drodze-ekspresowej-pojciemy-nad-morze-jak-po-stole,548665.html


Dzięki 620-kilometrowej drodze ekspresowej pojedziemy nad morze jak po stole.

Marcin Czyżewski Opublikowano: 5 czerwca 2024 – 10:00

Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. To trasa, która połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską.

  • Droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską.
  • Według GDDKiA do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km.
  • Budowa nowego odcinka drogi S11 na Pomorzu Zachodnim pochłonie ponad 1,1 mld zł.

W Polsce powstaje wiele dróg ekspresowych, ale ta oznaczona jako S11 jest w tej sieci jedną z najważniejszych. Trasa połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Dzięki niej pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godzin. To dobra wiadomość dla osób, które z południa Polski jeżdżą na urlopy nad Morze Bałtyckie.

Budowa S11 usprawni także komunikację w obrębie poszczególnych województw. – To nie tylko połącznie drogą szybkiego ruchu takich miast jak Kołobrzeg, Koszalin, Piła, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec i terenu aglomeracji śląskiej. To także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z mniejszych miast, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu – przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Według GDDKiA do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (około 35,5 km) blisko 620 km. Teraz kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11), od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnicę Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna.

Pod koniec września 2023 roku oddano do ruchu 48 km trasy od Koszalina do Bobolic. Nowa droga wyprowadziła ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami.

– Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami, a Szczecinkiem – podkreśla GDDKiA.

Budowa nowego odcinka drogi S11 pochłonie ponad 1,1 mld zł

Na ten fragment, o długości 24,4 km, umowę z wykonawcą podpisano 30 sierpnia 2023 roku. Teraz prace przy budowie rozpoczęły się na całego. – Prowadzone są roboty ziemne, zakres prac będzie stopniowo rozszerzany – wyjaśnia Generalna Dyrekcja.

S11 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Trasa zapewni znacznie większy komfort podróży i bezpieczeństwo niż obecna jednojezdniowa DK11, na której jest wiele skrzyżowań, zjazdów i przejść dla pieszych. Wykonawca zbuduje też dwa węzły drogowe: Wierzchowo i Szczecinek Północ.

S11 ominie od wschodu Wierzchowo wyprowadzając z centrum miejscowości ruch tranzytowy. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary miejsc obsługi podróżnych. Na trasie przewidziano w sumie budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt.

Zakońzenie budowy planowane jest w 2026 roku. Inwestycja pochłonie ponad 1,1 mld zł.

© Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Żródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/dzieki-620-kilometrowej-drodze-ekspresowej-pojedziemy-nad-morze-jak-po-stole,548665.html

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526