Letní akce pro regionální firmy, výrobce a řemeslníky. Letnie imprezy dla regionalnych firm, producentów i rzemieślników

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526