PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 26. 4. 2022

Pravidla pro cestující přijíždějící do Polska z členských států Evropské unie, ze schengenského prostoru a další.

Studijní cesta pro české novináře a pro redaktory časopisů a webů.

Pravidla pro cestující přijíždějící do Polska z členských států Evropské unie, ze schengenského prostoru a další.

22-04-26 Informacja 2022-04-26 pl-cz

Text v plném znění ve formátu PDF.


Studijní cesta pro české novináře a pro redaktory časopisů a webů.

Ve spolupráci s Dolnoslezskou agenturou hospodářské spolupráce se sídlem ve Wroclavi (Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu) a s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze (Ambasada RP w Pradze)  si vás dovolujeme pozvat na čtyřdenní studijní cestu na území Dolního Slezska. Program v polském a anglickém jazyce je v příloze. Náklady spojené se studijním pobytem v Polsku hradí organizátor.

Studijní cesta se uskuteční ve dnech 23.05. – 26.05.2022.

Kontakt pro přihlášení:

František Molík

molik@komora-khk.cz

Study tour_journalists from Czech

Text v plném znění ve formátu PDF.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526