NA KONEC 7. TÝDNE – Informace nejen pro podnikatele.

 18. 2. 2022

Pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují. MPO představilo covidové programy pro podnikatele.
Nové podmínky pro návrat do ČR.
Průvodce pro spotřebitele navštívilo více než deset tisíc spotřebitelů.
Stát změnu daní pro zájezdové dopravce nechystá, zahrne je do covidové podpory.
Ministerstvo financí navrhlo zrušit na konci roku EET.

Pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují. MPO představilo covidové programy pro podnikatele

4.2.2022, Zdroj: ČTK

Požádat o kompenzace bude moci až 11 tisíc subjektů.

Praha, 3. února

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí programy na podporu podnikatelů, na které dopadla vládní protiepidemická opatření. Podle odhadů ministerstva by mělo na podporu dosáhnout až 11 tisíc podnikatelů a státní rozpočet by to mělo vyjít na 2,5 až 3 miliardy korun. Programy pomoci chce vláda definitivně schválit příští týden v návaznosti na diskuzi s oborovými organizacemi.

„Požádat o kompenzace bude moci až 11 tisíc subjektů. Podmínkou bude pokles tržeb v druhém pololetí loňského roku oproti stejnému období v roce 2019 a to o 50 procent, maximální výše podpory na jeden subjekt se bude pohybovat mezi 500 tisíci korun a 1,5 mil. Kč v závislosti na odvětví,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že některé dílčí parametry programů bude ještě konzultovat s oborovými organizacemi v čele s Hospodářskou komorou. Definitivní podobu by měla příští týden ve středu schválit vláda.

Cílem programů je pomoci těm sektorům, které v druhé polovině minulého roku čelily vládním omezením, a jsou tak nejvíce zasaženy poklesem tržeb. Vláda chce také podporu zaměřit primárně na drobné podnikatele, pro které je nejtěžší se s dopady covidové pandemie vyrovnat s ohledem na jejich velikost, finanční rezervy a omezené možnosti v oblasti úvěrových nástrojů.

Kompenzační programy počítají s restauracemi, hudebními kluby, cateringovými společnostmi, cestovními agenturami a organizátory kulturních a sportovních akcí. Primárně se chce ministerstvo zaměřit na adventní trhovce a organizátory adventních trhů. „Ti byli minulou vládou ze dne na den připraveni o možnost prodeje svých výrobků a jejich práce tak byla často zcela znehodnocena,“ říká ministr Síkela. Maximální podpora pro stánkaře se bude odvíjet od počtu jejich stánků a dnů, kdy měl trvat adventní trh. Kdo měl jeden stánek, tak za jeden den, kdy měl zavřeno, bude mít nárok na 5 tisíc korun. Ten, kdo měl dva stánky, bude mít nárok na 8 tisíc/den a stánkaři se 3 a více stánky budou moci dostat 11 tisíc korun/den. Maximální podpora pro jednoho stánkaře za 30 dní tedy bude 330 tisíc korun.

Programy by měly být vypsány koncem února, kdy MPO také začne přijímat žádosti. Prostředky by se měly začít vyplácet v polovině března. „Podání žádostí bude snazší než dříve a programy také nastavíme tak, abychom nemuseli žádat o notifikaci u Evropské komise. S velkou pravděpodobností bude podpora poskytována v režimu de minimis,“ dodává ministr Síkela.

Ten také zdůraznil, že by byl rád, aby tyto kompenzační programy byly posledními, které MPO vypíše. „Covid s námi bude bohužel déle, než jsme doufali. Všichni se musíme adaptovat a naučit se v tomto ne už tak novém prostředí fungovat. Našim cílem je pomoci podnikatelům s adaptací na tuto novou realitu. Primárně proto chceme vytvořit nové programy a nástroje, které s tím podnikatelům pomohou,“ říká ministr Síkela. MPO v rámci Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy připravuje pro firmy dotační programy, prostřednictvím kterých budou moci čerpat prostředky na digitalizací nebo na energetické úspory, dále ministerstvo připravuje balíček s cílem snížit podnikatelům byrokracii a další formy podpory.


Nové podmínky pro návrat do ČR

11.2.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pro návrat do České republiky budou platit nově jednodušší podmínky.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 15. února nové ochranné opatření, které se týká návratu nebo příjezdu do ČR ze zahraničí. Nově se nebude využívat tzv. semafor a podmínky pro návrat budou jednodušší. Semafor bude relevantní pouze pro vstup cizinců. Osoby plně očkované a osoby s prodělaným onemocněním v posledních 180 dnech budou moci nově do ČR vstoupit bez omezení. Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřením zohledňuje Doporučení Rady EU.

Kromě osob plně očkovaných a osob s prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 dnech bude vstup do ČR bez dalších opatření (kromě vyplnění Příjezdového formuláře) také pro děti do 12 let.

Za očkované se považují ty osoby, které mají maximálně 270 dní od ukončeného očkování. Po posilovací dávce a v případě osob mladších 18 let platí očkovací certifikát neomezeně. Osoby očkované mimo Evropskou unii a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 v zahraničí si musí ověřit, zda je jejich certifikát uznávaný.

U neočkovaných osob se při návratu do ČR bude od 15. února rozlišovat, zda se jedná o cestu po EU, nebo zda jde o cestu z mimounijní země. V případě cest po EU stačí předvstupní antigenní nebo PCR test. V případě návratu ze třetí země stačí českým občanům a rezidentům z EU předložit antigenní nebo PCR test, ostatní musí podstoupit výlučně PCR test. Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou.

Následně musí všechny neočkované osoby po návratu do ČR z mimounijní země podstoupit další PCR test, a to 5. až 7. den po vstupu do ČR.

Platnost antigenních testů bude nově 24 hodin. V souladu s doporučením Rady EU se ruší tyto povinnosti v případě cest do 12 hodin a v případě tranzitu. V platnosti naopak zůstává výjimka ze vstupních pravidel v případě cest do sousedních zemí na dobu do 24 hodin.

I nadále zůstává také povinnost vyplnit příjezdový formulář, a to bez ohledu na kategorii dané země.

Rozřazení zemí do barevných kategorií bude i nadále zachováno, ale bude mít – z hlediska občanů ČR –  pouze informativní význam.


Průvodce pro spotřebitele navštívilo více než deset tisíc spotřebitelů

16.2.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Průvodce pro spotřebitele slaví půl roku od svého spuštění na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a již ho navštívilo více než deset tisíc spotřebitelů.

V těchto dnech uplynulo již půl roku od spuštění Průvodce pro spotřebitele, což je moderní informační systém, který vám pomůže v případech, kdy si nebudete vědět rady při řešení spotřebitelského problému. Poskytne Vám základní orientaci v problému i kontakty na příslušné organizace či instituce. Získáte informace o systémech, které se zabývají nebezpečnými výrobky v České republice a rovněž v Evropské unii. Poradí vám v obvyklých životních situacích, do kterých se můžete při nákupu zboží či služeb dostat. Průvodce pro spotřebitele se nachází na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde https://www.mpo.cz/pruvodceprospotrebitele.

Tohoto virtuálního pomocníka již navštívilo více než deset tisíc spotřebitelů, kteří si vyhledávali informace či kontakty ze spotřebitelské oblasti.

Spotřebitele v části „Potřebujete poradit nebo řešit spor?“ nejvíce zajímaly spotřebitelské organizace. V těsném závěsu bylo i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kde spotřebitelé nejčastěji hledali informace o České obchodní inspekci a České advokátní komoře.

Taktéž byly hojně zobrazovány články v oddílu „Kam se obrátit s podnětem?“, kde jsou uvedeny nejvýznamnější oblasti úpravy zákona o ochraně spotřebitele, na které se zaměřují dozorové orgány při kontrole. Článek taktéž obsahuje konkrétní informace o jednotlivých dozorových orgánech včetně odkazů na jejich webové stránky.

V části „Bezpečnost výrobků“ spotřebitele nejvíce zajímaly informace o dozorových orgánech a oblastech dohledu v oblasti bezpečnosti a shody s právními předpisy, kde jsou opět uvedeny oblasti dozoru jednotlivých orgánů a odkaz na jejich webové stránky.

V přehledu „Životních situací“ spotřebitelé nejčastěji zobrazovali článek, který se týká nekalých obchodních praktik, a dále pak článek zabývající se problematikou reklamace služby. Všechny příběhy obsahují podrobný postup, jak a kde lze danou situaci řešit, a stručné shrnutí.

O všech aktualizacích informujeme spotřebitele na Twitteru a Facebooku Ministerstva průmyslu a obchodu. Průvodce pro spotřebitele je také v anglickém jazyce a najdete ho zde https://www.mpo.cz/consumerguide/.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele-navstivilo-vice-nez-deset-tisic-spotrebitelu–265814/


Stát změnu daní pro zájezdové dopravce nechystá, zahrne je do covidové podpory

13.2.2022, Zdroj: ČTK

Resort dopravy již poskytl těmto dopravcům kompenzace za celkem 1,25 miliardy korun.

Praha 13. února

Zájezdoví autobusoví dopravci dostanou další část podpory v rámci covidových programů, které nyní připravuje vláda. Změnu daní či slev pro ně, jak dopravci žádali, stát neplánuje. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Zájezdová doprava je dál v krizi, na začátku roku dopravcům klesly výkony až o 90 procent.

Nepravidelní zájezdoví dopravci nyní platí DPH 21 procent, zatímco pro pravidelné dopravce je stanovena snížená desetiprocentní DPH. Rozdíl je i v silniční dani, kterou pravidelní dopravci na rozdíl od nepravidelných neplatí. V autobusech nepravidelné dopravy navíc neplatí slevy z jízdného.

Dopravci si na tento stav dlouhodobě stěžují. „Oproti pravidelné dopravě jsou zde diskriminační podmínky pro nepravidelné dopravce a tím i pro jejich zákazníky,“ uvedl místopředseda Asociace nepravidelné autobusové dopravy Aleš Toufar. V závěru ledna proto asociace poslala vládě a jejím členům dopisy, ve kterých je žádá o srovnání podmínek. Toufar v této souvislosti připomněl deklaraci, kterou iniciativa Za autobusy uzavřela loni v létě s koalicí SPOLU. Dohoda počítala se srovnáním podmínek v autobusové dopravě.

Vláda však změny v této oblasti nyní neplánuje. „Veřejná osobní doprava, drážní i linková (autobusová), bez ohledu na to, zda je v závazku veřejné služby nebo na komerční bázi, slouží k zajišťování dopravní obslužnosti území. Pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase hromadnou dopravou je nepostradatelnou službou veřejnosti, a proto je daňově i prostřednictvím slev státem podporován,“ vysvětlil důvod zvýhodnění klasických přepravců Jemelka.

Podle něj stát počítá s podporou zájezdových dopravců v rámci programů, které by v blízké budoucnosti měla schvalovat vláda. Jemelka zároveň připomněl, že resort dopravy poskytl těmto dopravcům kompenzace za celkem 1,25 miliardy korun.

Krize v České republice zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady zhruba 9000 autobusů, tvrdí asociace.


Ministerstvo financí navrhlo zrušit na konci roku EET

11.2.2022, Zdroj: ČTK

Evidence je kvůli pandemii do konce roku 2022 přerušena, žádný podnikatel tak nyní nemusí své tržby evidovat.

Praha 10. února

Ministerstvo financí navrhuje zrušit s koncem letošního roku elektronickou evidenci tržeb. Příslušný zákon poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Vyplývá to z informací na vládním webu. Zrušení EET má současná vláda Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení. Evidence je kvůli pandemii do konce roku 2022 přerušena, žádný podnikatel tak nyní nemusí své tržby evidovat a úřady tuto povinnost nekontrolují. Podnikatelé nicméně mohou evidovat dobrovolně. Projekt EET byl jedním z ústředních témat Andreje Babiše (ANO), který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

„Vzhledem k tomu, že podle zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je povinnost evidovat tržby v současnosti přerušena do 31. prosince 2022, tato povinnost neexistuje již nyní a v důsledku přijetí návrhu zákona nebude obnovena,“ uvádí materiál. Upozorňuje, že meziresortní připomínkové řízení je zkráceno na deset pracovních dní. „Důvodem je nutnost schválit návrh zákona v dostatečném předstihu před koncem tohoto roku, aby poplatníci měli jistotu, že se nemusí připravovat na znovuzavedení evidence tržeb, ke kterému by od 1. ledna 2023 došlo v případě neschválení návrhu,“ uvedlo ministerstvo financí v předkládací zprávě.

Podle Deníku N by se vláda návrhem měla zabývat 23. února. „Pro mě je to splnění jednoho z klíčových předvolebních slibů naší koalice. Chceme jednoduché podnikání bez zbytečných překážek,“ řekl deníku ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna loni 1. května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300.000 podnikatelů. Aktuálně je podle údajů finanční správy do projektu zapojeno zhruba 201.000 podnikatelů, kteří zaevidovali zhruba 18,8 miliardy účtenek.

Podle dřívějšího vyjádření daňových odborníků bylo už loňské přerušení fakticky koncem projektu, který byl podle nich především politickou záležitostí. Finanční správa má i bez EET dost informací o činnosti podnikatelů, a to například díky kontrolním hlášením k DPH, uvedli.

„Podle mého názoru se jedná o ukončení projektu, který byl hned od začátku spíše politickou záležitostí. K narovnání podnikatelského prostředí ani významnému naplnění státní kasy nemohlo dojít, i když statistiky ministerstva financí tvrdí opak,“ uvedl již dříve manažer daňového oddělení BDO Petr Linx. Podle něj EET spíš rozdělovalo společnost anonymním nahlašováním přestupků, zavíráním hospod na malých vesnicích, účtenkovou loterií nebo provokativními kontrolními nákupy. Zároveň Linx upozornil, že většina podnikatelů jsou plátci DPH, a údaje o jejich příjmech jsou tak k dispozici z podaných přiznání k DPH.

Ministerstvo financí si od EET slibovalo omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Těsně před propuknutím pandemie v únoru 2020 úřad vyčíslil za roky 2017 až 2019 přínos EET zhruba na 33 miliard korun. To tehdy zpochybňovali například Piráti.

Pro podporu EET spustilo ministerstvo financí v říjnu 2017 účtenkovou loterii, která měla podle úřadu motivovat zákazníky k přebírání účtenek. Do loterie se během 30 slosování zapojilo zhruba 1,1 milionu lidí, kteří zaregistrovali přes 467 milionů účtenek. Slosování loterie se konalo každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra byla milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. V každém slosování se rozdělovalo 21.025 výher, jejich počet byl od předloňského prosince zvýšen na 30.215.

Celkové náklady na loterii činily 207,6 milionu korun. Z toho na výhry ve 30 slosováních bylo rozděleno 162 milionů korun. Na fixní a variabilní náklady, jako například za provoz či reklamní kampaň, MF vydalo 45 milionů korun. Podle úřadu šlo z hlediska počtu hráčů i registrovaných účtenek o úspěšný projekt i v mezinárodním porovnání.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526