RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 3. 2024

Jak MPO podporuje podnikatele? Přinášíme stručný přehled.* 

Navigace exportním světem: Nová strategie ČR.* 

Peníze navíc na nepedagogy školy nyní nedostanou.* 

Příležitosti a tendry ze světa byznysu na jednom místě.* 

Devizový trh 9. týden.* 

Jak MPO podporuje podnikatele? Přinášíme stručný přehled.

7.2.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pravidelně rozesílá newsletter s informacemi o aktuálních tématech z různých oblastí. Ten současný se věnuje programům, dotacím a iniciativám na podporu podnikatelů.

Resort přijímá žádosti do třetí výzvy dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá koloniálům v obcích do 1 000 obyvatel, popřípadě v obcích do 3 000 obyvatel. Kraj může získat až 3,8 milionu korun a prodejna, která je pouze jediná v obci, může získat až 130 tisíc korun. Jak program pomáhá v praxi? Najdete na YouTube kanálu MPO.

V nových výzvách MPO podporuje digitalizaci a robotizaci malých a středních podniků především ve venkovských oblastech. Na pořízení nových zařízení lze získat podporu od 125 tisíc do 1,07 milionu korun. Stále je také možnost zapojit se do projektu Česko platí kartou. Reportáž najdete na tomto odkazu.

Ministerstvo také spustilo nový vylepšený portál, který usnadňuje živnostníkům každodenní život. Dostupný je na adrese www.rzp.cz. Web přináší snadný přístup k aktuálním informacím a možnost vyřídit si vše potřebné na jednom místě bez zbytečného pobíhání po úřadech.

O dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK) informuje zpravodaj „tak“. Tento čtvrtletník informuje zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech MPO v podpoře podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky. Na Youtube kanálu ministerstva si lze poslechnout podcast Podnikej!

Aby se podnikatelé v nabízené podpoře jednoduše orientovali, připravilo MPO přehledný vyhledávač www.podporapodniku.cz. Každý všední den se také mohou obracet na celostátní informační linku 1212.

Přehled všech newsletterů najdete na tomto odkazu.


Navigace exportním světem: Nová strategie ČR.

19.2.2024, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Nová strategie zakotvuje podporu českého finálního produktu a důraz klade na podporu exportu českých firem od začátku (věda, výzkum a inovace) až do konce (marketing a obchodní dovednosti) exportního procesu. SP ČR proto strategické směrování nové Exportní strategie 2023–2033 podporuje.

MODERNÍ PODPORA EXPORTU REAGUJE NA ZMĚNY

Nový systém podpory deklaruje ústup od zaměření pouze na prioritní země směrem k podpoře tvorby hodnotového řetězce a nabídce komplexních řešení. V této souvislosti by ale bylo dobré více akcentovat i koncepční posun k národnímu zájmu. Svaz průmyslu do strategie úspěšně prosadil i důraz na obor výstavnictví. Podpora veletržní účasti firem v zahraničí je důležitou službou státu zajišťující firmám kontakt s odbornou veřejností a analýzu nových trhů či mapování konkurence.

Exportní strategie však bude efektivní pouze a jen tehdy, bude-li schopná reflektovat a adaptovat se na změny v globálním měřítku, např. sílící vliv digitalizace, ale i na nové krize způsobující nové problémy v dodavatelských řetězcích či vyvíjející se geopolitické uspořádání. Proto bude důležité strategii v pravidelných intervalech aktualizovat.

POSÍLENÍ ROLE ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PRO ÚSPĚCH NA GLOBÁLNÍCH TRZÍCH

Při nastavování budoucích aktualizací strategie by měl mít zásadní roli Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie, jehož je SP ČR součástí. Jde o zachování mechanismu koordinace zapojených aktérů z předchozí Exportní strategie 2012–2020. Výbor by se měl scházet 4x ročně a první zasedání proběhlo v září 2023, na kterém se schválila prioritní opatření a složení 6 pracovních skupin. Svazu se podařilo mezi prioritní opatření zařadit mj. i důraz na komerční návaznost rozvojových projektů a vytvoření jednotného brandingu ČR a vizuálního stylu státních institucí. Mezi důležité schválené priority exportní strategie dále patří zatraktivňování podmínek pro příchod kvalifikovaných zahraničních pracovníků, implementace služeb zaměřených na trvalém působení firem v zahraničí a revize produktového portfolia exportního financování a pojištění.

Protože zdroje jsou a vždy budou omezené, je potřeba se systematicky zaměřit na oblasti, které skýtají pro české firmy největší přidanou hodnotu. Identifikaci komparativních výhod pro české firmy v cizích zemích musí provádět silová ministerstva věnující se zahraničnímu obchodu a jejich závěry musí být konzultovány s podnikatelskou sférou, aby mohly sloužit jako podklad pro práci státní správy při podpoře českých exportérů.

Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Zdroj: https://www.spcr.cz/145-media/spektrum/16568-navigace-exportnim-svetem-nova-strategie-cr


Peníze navíc na nepedagogy školy nyní nedostanou.

13.2.2024, Zdroj: ČTK

Školské odbory se dnes na jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS), ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) na penězích pro uklízečky či školníky nedohodly. Na zaplacení 2000 nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství chybí zhruba 800 milionů korun. Vláda chce o navýšení rozpočtu jednat až v půli roku, řekl po jednání novinářům předseda školských odborů František Dobšík. Nechtěl komentovat, jak výsledek jednání ovlivní náladu ve školství a rozhodování odborů o případné stávce.

Podle Beka vláda k revizi rozpočtu pro regionální školství podle dohody přistoupí po 1. červenci, kdy budou jasné výsledky hospodaření státu v prvním půlroce. Vláda by měla podle Beka rozvolnit limity, které omezují úvazky nepedagogů ve školách. Uvolněním regulace by se podle Beka mohla věnovat na jednání ve středu nebo příští týden.

Díky rozvolnění budou ředitelé škol moci rozhodovat, jak naloží s penězi, které dostanou. Když tedy ředitelé nesníží počet zaměstnanců tak, jak jim předepsalo ministerstvo, neporuší rozpočtovou kázeň, vysvětlil Dobšík. Například na zaplacení části úvazku nepedagoga budou moci použít jiné peníze, které má škola k dispozici. Podle něj na to ale ředitelé nebudou mít dostatek peněz.

„Já bych chtěl ujistit ředitele škol, že nehrozí vůbec to, že by byli popotahováni kvůli rozpočtové odpovědnosti, protože zaplatili o půl úvazku někde více v lednu. To je zcela lichá obava. Vláda nepochybně přistoupí k rozvolnění téhle regulace,“ řekl Bek.

V rozpisu rozpočtu regionálního školství rozeslaném ministerstvem minulý týden je nefinancovaných 7500 míst, z toho je obsazeno 2500 reálnými zaměstnanci. Zhruba 500 z nich je podle Beka možné financovat z krajské rezervy. Ředitelé škol si poté, co ministerstvo rozeslalo rozpis rozpočtu regionálního školství, stěžovali na to, že ministerstvo pozice nepedagogů škrtalo plošně. Ředitelé škol byli podle Dobšíka po obdržení rozpisu rozpočtu rozladění.

Rozpočet pro regionální školství je podle ministerského rozpisu letos o 4,97 miliardy vyšší než loni, činí 187,87 miliardy korun. Bek je přesvědčen o tom, že by bylo dobré jednat se zřizovateli o budoucím přesunu financování části nepedagogických pozic na zřizovatele. „Samozřejmě za podmínky, že se v rozpočtovém určení daní na obce, kraje převedou patřičné finanční prostředky,“ řekl. Kraje a obce dokážou podle něj lépe posoudit potřeby škol.

Výstražnou stávku kvůli dopadům takzvaného konsolidačního balíčku uspořádaly odbory koncem listopadu. Podle odborů se do ní aktivně zapojilo 7213 mateřských, základních a středních škol, tedy tři čtvrtiny z celkového počtu všech regionálních škol. Některé neotevřely vůbec, v dalších zrušily výuku a měly jiný program, někde nefungovaly školní jídelny. Část škol podpořila požadavky stávkujících jen symbolicky.


Příležitosti a tendry ze světa byznysu na jednom místě.

Databáze exportních příležitostí na BusinennInfo.cz

https://www.businessinfo.cz/prilezitosti/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_pravidelny


Devizový trh 9. týden.

24-03-05 IN Devizový trh 9. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526