RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 4. 2024

Jak naplno využít VZP Point jako zaměstnavatel.* 

Digitální safari. Umělá inteligence může zefektivnit komunikaci živnostníků se státem.* 

Sourcing Day Tschechien: Nenechte si ujít obchodní příležitosti v Německu.* 

Devizový trh 15. týden.* 

Jak naplno využít VZP Point jako zaměstnavatel.

22.3.2024, Zdroj: VZP

Ve VZP Pointu je mj. k dispozici přehled všech podání včetně stavu jejich zpracování a další užitečné funkce.

Praha, 13. 3. 2024

Pro zaměstnavatele nabízí VZP jednoduchou formu elektronické komunikace. Jedná se o rychlý a zároveň bezpečný způsob oboustranné komunikace s pojišťovnou. Ve VZP Pointu je k dispozici přehled všech podání včetně stavu jejich zpracování a další užitečné funkce.

Pro bezpečnou a důvěryhodnou komunikaci je potřeba se do VZP Pointu registrovat.

Stáhněte si a vyplňte Žádost o registraci partnera do systému e-VZP, případně i příslušnou Plnou moc. Plná moc se nevyplňuje pouze v případě, že bude s VZP komunikovat statutární zástupce organizace.

Dokumenty můžete doručit:

  • do datové schránky VZP i48ae3q
  • osobně na pobočku VZP
  • poštou na adresu nejbližší pobočky VZP ve vašem kraji

Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme přístup do e-VZP a zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu.

Tip pro vás: Pokud chcete vytvoření přístupu urychlit, můžete nejprve zaregistrovat „sami sebe“ jako fyzickou osobu do aplikace Moje VZP prostřednictvím Identity občana nebo Bank iD. Následně zašlete Plnou moc do naší datové schránky. Celý proces zastupování bude vyřízen rychleji. 

Jako zaměstnavatel budete mít možnost zasílat:

  • hromadné oznámení zaměstnavatele
  • přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

nebo požádat o zaslání:

  • potvrzení o bezdlužnosti
  • vyúčtování zaměstnavatele
  • seznamu zaměstnanců pojištěných u VZP
  • údajů o zaměstnavateli

Samotné zpracování požadavku nebo hlášení probíhá v řádu minut. Ke každému podání obdržíte v aplikaci odpověď.


Digitální safari. Umělá inteligence může zefektivnit komunikaci živnostníků se státem.

25.3.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá cesty jak zapojit umělou inteligenci (AI) do procesů vyřizování živnostenského oprávnění a tím usnadnit komunikaci živnostníků se státem. V rámci rozvojových aktivit Portálu živnostenského podnikání proto resort uspořádal „digitální safari“ s důrazem na implementaci prvků AI do stavby portálu a zvýšení celkového uživatelského zážitku.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci akademické sféry, z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a z Českého vysokého učení technického v Praze, nechyběli zástupci České asociace umělé inteligence i byznysu.

„Naše safari se stalo skvělou příležitostí pro nevšední diskusi a sdílení zajímavých nápadů ohledně využití této inovativní technologie. Jsme přesvědčeni o tom, že AI může zásadním způsobem přispět k rozvoji jedinečného digitálního místa, jaké portál již dnes představuje, a které podnikatelé využívají při komunikaci se státem k zařízení svých záležitostí dle živnostenského zákona,“ říká ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy Jan Strakoš a dodává: „Slyšeli jsme řadu zajímavých nápadů, viděli jsme praktickou ukázku zapojení virtuálního asistenta do procesu a mám za to, že se podnikatelé mohou do budoucna na co těšit, protože AI nám pomůže se posunout dále a zefektivnit procesy jak na straně státu, tak na straně podnikatelské veřejnosti.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu se dlouhodobě zabývá zlepšováním služeb pro podnikatele i nepodnikatelskou veřejnost. Loni resort spustil nový Portál živnostenského podnikání na adrese https://www.rzp.cz/, který výrazně rozšiřuje stávající služby registru živnostenského podnikání pro veřejnost. Na webu tak lze najít například průvodce živnostenským podnikáním, adresář živnostenských úřadů, lze tam vyhledávat ve veřejných údajích živnostenského rejstříku. Přihlášený uživatel má k dispozici řadu užitečných funkcí, může mimo jiné reklamovat nesrovnalosti ve svých údajích nebo provést podání živnostenskému úřadu.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/digitalni-safari–umela-inteligence-muze-zefektivnit-komunikaci-zivnostniku-se-statem–280362/


Sourcing Day Tschechien: Nenechte si ujít obchodní příležitosti v Německu.

Exportéři se už jen do 17. dubna mohou hlásit na největší tuzemské setkání s nákupčími německých firem.

09.04.2024 | CzechTrade

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 proběhne v Praze v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR již 10. ročník akce Sourcing Day Tschechien, kterou organizuje CzechTrade ve spolupráci se Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME). V rámci této unikátní kooperační burzy dostanou vybrané české firmy příležitost v rámci předem smluvených jednání hovořit s nákupčími velkých německých společností.

Zájemci se mohou na akci přihlásit online. Vyplní dodavatelský dotazník, který je následně zaslán k evaluaci nákupčím. V dalším kroku informuje CzechTrade české firmy o tom, jaké německé firmy si je vybraly pro jednání a zašle časový harmonogram jednání. V prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze se pak všechny schůzky konají v jeden den. Česká firma se tak může během akce osobně setkat s nákupčími významných německých firem. Akce Sourcing Day Tschechien přinesla v předchozích letech českým dodavatelům konkrétní zakázky za několik milionů euro.

„Sourcing Days fungují na základě předem potvrzeného zájmu obou stran. Tento předvýběr možných dodavatelů zvyšuje efektivitu samotné akce a pravděpodobnost úspěchu českých firem“, upřesňuje formát akce generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

„I letos se již tradičně jedná o poptávky především z oboru strojírenství a obrábění kovů, německé firmy ale poptávají také zpracování plastů, elektroniku, obaly, povrchové úpravy nebo například firmy z oblasti průmyslové automatizace“, informuje ředitel regionálního centra CzechTrade v Düsseldorfu, Adam Jareš.

Seznam německých firem, poptávaných výrobků a požadavků na dodavatele najdete v Kalendáři akcí CzechTrade.

Partnerem akce je Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která poskytuje pojištění pro český vývoz a jeho financování.


Devizový trh 15. týden.

24-04-16 IN Devizový trh 15. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526