RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 4. 2024

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby.* 

Dokážete odhalit deepfake? Pomůže manuál DEEPFAKE 2024.* 

Lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv.* 

Uhlíková stopa.* 

Devizový trh 17. týden.* 

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby.

2.4.2024, Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Jak mají stavební úřady řešit stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování? Stěžovateli vadilo, že sousední dva byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úřady dostatečně nezasáhly. Obrátil se proto na ombudsmana, ten šetřil postup stavebního a krajského úřadu a společně našli cesty, jak takové situace zdárně řešit.

Stavbu lze užívat jen k povolenému účelu. „Je veřejným zájmem, aby byla stavba užívána k povolenému účelu. Nabízení krátkodobých pronájmů ve stavbách určených pro trvalé bydlení je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a považuji to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by měli takové byty nechat rekolaudovat,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček. Ne vždy je ale možné žádosti o rekolaudaci bytu vyhovět. Překážkou může být například územní plán, který v daném území stavby pro ubytování nepřipouští.

Stavební úřad může posoudit, zda jsou byty zkolaudované k bydlení skutečně tak užívány, nebo slouží ke krátkodobému ubytování. Ve spolupráci s živnostenským úřadem může prověřit účel poskytovaných služeb i dělat neohlášené prohlídky. Zjistili jsme, že stavební úřad sice provedl několik neohlášených kontrolních prohlídek, ale v rámci své běžné pracovní doby. Prohlídky byly neúspěšné. Typickými nájemci jsou totiž turisti, kteří se do bytu vracejí mnohdy až v pozdních večerních hodinách.

Jsem si vědom toho, že nalezení hranice, kdy je byt užíván k bydlení, a kdy tomu tak není, vyžaduje provedení velmi precizního, a tím i časově náročného dokazování. I přesto nemohu ze své pozice přehlížet jednání vlastníků bytů, kteří svým jednáním porušují jednu ze základních povinností veřejného stavebního práva spočívající v povinnosti užívat stavbu jen k povolenému účelu,“ uvedl ombudsman.

Nejde zde jen o zaryté trvání na dodržování zákona. Nájem bytu či domu pro trvalé bydlení má úplně jiný účel a jiné vlivy na okolí než přechodné ubytování rekreačně-turistického charakteru. „Nelze libovolně zaměňovat základní potřebu bydlení a krátkodobé, obvykle opakované, ubytování. Stálý nájemce uspokojuje své základní potřeby na bydlení, zatímco krátkodobý ubytovatel uspokojuje například své společenské potřeby,“ vysvětlil Křeček.

Stavebnímu úřadu jsme doporučili, aby získal potřebné důkazy nejen z prohlídek, ale i ze svědeckých výpovědí obyvatel domu. Připomněli jsme také, že při podezření spáchání přestupku nepovoleného užívání stavby si může stavební úřad vyžádat součinnost policie. Ta může zkontrolovat doklady osob pohybujících se v domě či registrační značky aut před domem.

Stavební úřad i za pomocí těchto postupů následně vydal rozhodnutí, kterým zakázal užívání dvou šetřených bytů ke krátkodobému užívání. S vlastníky bytů zahájil řízení o přestupku. „Pro příští případy od krajského úřadu očekávám, že stavebnímu úřadu poskytne metodickou pomoc či konzultace,“ uzavřel ombudsman.

Problematikou sdíleného ubytování se ombudsman zabývá dlouhodobě. V minulosti například i díky nám vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj metodiku.


Dokážete odhalit deepfake? Pomůže manuál DEEPFAKE 2024: Obranná strategie pro české firmy.

Počet bezpečnostních incidentů s deepfake vzrostl v roce 2023 desetinásobně. Pro české firmy a zaměstnance je nejvyšší čas seznámit se s riziky a naučit se bránit sofistikovaným podvodům, za kterými stojí umělá inteligence.

22.03.2024 | BusinessInfo.cz

Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) přináší 30stránkový manuál, jehož cílem je poskytnout zaměstnancům českých firem a organizací srozumitelný přehled o současných i nastupujících trendech v oblasti deepfakes, o možnostech jejich detekce a autentizace, a o strategiích, které mohou využít k obraně proti těmto hrozbám.

Podle průzkumů více než 40 % lidí nedokáže poznat deepfake. Nyní si představte, že se 4 z 10 zaměstnanců vaší firmy v roce 2024 stanou obětí kybernetického útoku. Následky mohou být likvidační.

Podle ČAUI je nezbytné, aby si české firmy uvědomily, že deepfakes nejsou jen problémem velkých korporací nebo politických organizací. I vaše firma může podniknout relativně jednoduché kroky k minimalizaci dopadu škodlivých technik deepfake.

Obsah manuálu DEEPFAKE 2024

Manuál přináší jak srozumitelnou teorii, tak zcela konkrétní příklady a doporučení. Bonusem je pak vzor interní bezpečnostní směrnice.

 • Úvod do světa deepfakes
 • Dokážete ihned odhalit deepfake?
 • Typy častých deepfake útoků na firmy
 • Příklady konkrétních útoků a postupů
 • Proč jsou deepfake útoky úspěšné?
 • Nadcházející deepfake trendy
 • Jak zkoumat a odhalovat deepfake?
 • Software pro detekci deepfake obsahu
 • Desatero obranné strategie pro české firmy
 • Osvědčené postupy z praxe
 • Vzor interní bezpečnostní směrnice

Materiál vznikl za podpory hlavních partnerů ČAUI, kterými jsou EY Česká republika, Analytics Data Factory, Legitas a členů asociace.

Ke stažení

Manuál DEEPFAKE 2024: Obranná strategie pro české firmy (PDF, 2,5 MB)

Zdroj: Česká asociace umělé inteligence


MMR vybralo dodavatele geoportálu. Lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv.

5.3.2024, Zdroj: MMR ČR

Národní geoportál územního plánování bude od 1. 7. 2024 sloužit jako centrální nástroj pro digitalizaci územního plánování a zároveň usnadní související procesy. Bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a také výrazně omezí byrokracii.

Informační systém společně s hardware zajistí společnost Sevitech CZ za zhruba 151 milionů korun bez DPH.

Národní geoportál územního plánování (NGÚP) je klíčovou součástí nového stavebního zákona s mimořádným přínosem pro ekonomiku ČR. Budou se v něm sbíhat všechny výstupy z územně plánovací činnosti, například zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Z jednoho místa k nim budou mít přístup projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i běžní občané, a to podle zásad otevřených dat. Systém také umožní podávání připomínek a námitek k územnímu plánování online.

V rámci soutěžního dialogu na zajištění národního geoportálu územního plánování jednali zástupci resortu se třemi potenciálními dodavateli. V jeho průběhu měli účastníci možnost zadávací a smluvní podmínky upřesňovat, připomínkovat, navrhovat technické řešení nebo úpravy. Soutěžní dialog skončil teprve poté, co se na nich MMR jako zadavatel shodlo s účastníky. Výsledkem byly dvě kvalitní nabídky, které vyhovovaly i cenou, resort se proto chystal vyhlásit vítěze soutěže. Třetí z účastníků dialogu, který sám nabídku nepodal, ale zadávací podmínky napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Během soutěže přitom nenaznačoval, že by se k tomuto kroku chystal, v opačném případě by ani soutěžní dialog nemohl skončit. MMR proto nemohlo předpokládat a ani nezpůsobilo situaci, kdy řádně vysoutěžená společnost nemůže začít pracovat.

Vzhledem k možné délce řízení u ÚOHS a blížící se zákonné lhůtě pro spuštění geoportálu se resort rozhodl zakázku zadat napřímo. Smlouvy na vývoj a údržbu geoportálu včetně související hardwarové infrastruktury uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj se společností Sevitech CZ. Celková hodnota smluv dosahuje zhruba 151 milionů korun bez DPH. MMR zakázku zadalo skrze jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) poté, co vyčerpalo všechny standardní možnosti. V rámci několika milníků se bude systém postupně rozšiřovat, tak aby veškeré povinné úkony, které stanovuje stavební zákon, bylo možné od 1. 7. 2024 v geoportálu vykonávat. Agilní vývoj umožní pružně reagovat na možné komplikace a podněty, které se objeví během testování.

Česko je na dobré cestě být SMART. Brněnský URBIS přináší bezprecedentní souhru institucí

Ministerstva průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy, Svaz měst a obcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a společnost Veletrhy Brno právě dokončily podpis společného memoranda o spolupráci. Jeho cílem je společnými silami vytvořit platformu, která napomůže zavádění inovací do území a stane se hlavním středoevropským hubem pro propojování aktérů, know-how a aktivit na poli Smart Cities. Středobodem iniciativy je veletrh URBIS v Brně a na něj navázaný rodící se projekt živé laboratoře v areálu brněnského výstaviště. Nově pojatý URBIS otevře brány zástupcům municipalit, krajů, start-upů a inovativních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení, neziskových organizací i široké veřejnosti, a to již 4. až 6. června 2024.

Často skloňovaný termín Smart Cities v sobě ukrývá klíč k řešení velkých globálních výzev současnosti. Města vyprodukují přibližně 75 % emisí, obdobně se podílejí na spotřebě energie ale také na tvorbě HDP a v neposlední řadě jsou domovem pro tři čtvrtiny občanů Česka i Evropské unie. A očekává se, že jejich význam dále poroste. Optikou těchto čísel lze podstatu Smart Cities shrnout do tří jednoduchých bodů:

 1. odolnost a udržitelný rozvoj,
 2. prosperita,
 3. kvalita života.

Být SMART pak neznamená nic jiného než se v těchto oblastech zlepšovat zaváděním vhodných inovativních řešení, postupů a partnerství. Avšak implementace do území je již složitější – regiony, města ale i menší obce jsou komplexní organismy, v nichž se prolínají nejrůznější dimenze lidské činnosti a k tomu velký počet aktérů s odlišnými znalostmi, potřebami a zájmy. Základní podmínkou úspěchu je proto dialog a koordinovaná spolupráce, což je v českém prostředí nemalá výzva.

„Česko je se svými asi 6250 obcemi evropským rekordmanem v počtu územních samospráv k celkové populaci. Téměř 90 % z nich má do pěti tisíc obyvatel – 80 % dokonce méně než tisíc. Kvůli své malé velikosti obcím často chybí kapacita pro zavádění inovací, proto potřebujeme v ekosystému Smart Cities rozvíjet spolupráci a zapojit do rozvoje území co nejvíce aktérů. V tomto ohledu hrají akce jako URBIS důležitou roli,“ uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, jehož rezort je gestorem agendy Smart Cities i příslušné národní koncepce.

Implementace koncepce probíhá v široké spolupráci institucí. Mezi nejaktivnější z nich patří Ministerstvo průmyslu obchodu, které se v projektu URBIS ujalo role koordinátora. „Na oblast Smart Cities se zaměřujeme dlouhodobě. Vidíme v ní potenciál pro české firmy prosazovat se celosvětově na poli moderních technologií a inovací, jejichž cílem je zlepšit život obyvatel měst a obcí. URBIS je pro nás nástrojem, jak pomoct firmám, samosprávám i dalším aktérům navazovat vzájemný dialog a rozvíjet v tuzemsku inovační partnerství. Tímto usnadníme českým firmám expanzi do zahraničí, posílíme naši konkurenceschopnost a zároveň zvýšíme atraktivitu České republiky pro nové investory“, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Memorandum a z něj plynoucí aktivity jsou unikátní tím, že provazují zájmy a agendu hned několika rezortů, a především je posouvají od koncepční ke konkrétní projektové spolupráci na tématech důležitých pro Českou republiku i mezinárodní společenství. „Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje širokou škálu aktivit, jejichž společným jmenovatelem je cíl zlepšení kvality života v sídlech, ať už se jedná o oblast energetiky, čisté mobility, šetrného nakládání s vodou, budování zelené a modré infrastruktury či snižování světelného znečištění. Spolupráce na projektu URBIS do tohoto záměru přirozeně zapadá. Investice do inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu stále představují velkou příležitost,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Profilovat Českou republiku a Brno jako středoevropský inovační hub pro obor Smart Cities, který by měl zásadně ovlivňovat budoucnost, je strategický krok. Že padla volba právě na Brno, není náhoda. URBIS totiž nezačíná od nuly, ale může stavět na sedmileté tradici a také na širokých možnostech brněnského výstavního areálu. Pozice Brna v srdci středoevropského prostoru pak vytváří ideální místo pro setkávání partnerů z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska ale i vzdálenějších částí Evropy. „Rozvoj městských inovací je pro Brno velké téma. Ve Smart Cities rozvíjíme řadu aktivit jak na úrovni města, tak například v evropských projektech. Přitom se opíráme o silný inovační ekosystém Jihomoravského kraje, který může být inspirací pro rozvoj ostatních regionů,“ doplňuje primátorka Markéta Vaňková další synergie.

Společná inciativa institucí otevírá Brnu i celému Česku ojedinělou příležitost. Poptávka po tématu Smart Cities totiž výrazně narůstá v celé střední i východní Evropě, ale zatím žádná ze zemí nedokázala postavit akci, která by tuto poptávku dokázala uspokojit. URBIS The Smart Cities Meetup k tomu má i díky uzavřenému memorandu slibně nakročeno.

Přes mezinárodní ambice zůstává URBIS věrný svému hlavnímu poslání posílit dialog se zástupci územních samospráv a poskytnout jim vodítka pro rozvoj SMART inovací. Stěžejním nástrojem je konferenční program, který připravují přímo rezorty s více než desítkou odborných partnerů v čele se Svazem měst a obcí. „Je důležité, aby diskuze se zástupci municipalit byla vedena věcně, prakticky, a především o otázkách, které odrážejí reálné potřeby měst a obcí. Proto jsme na základě našich praktických zkušeností pomohli vytipovat letošní témata, kterými jsou především Energie a klima, Efektivní veřejná správa a v neposlední řadě i Mobilita budoucnosti, i jejich dílčí obsah. Dbáme na to, aby silnou složkou programu byly příklady dobré praxe, které jsou díky své uchopitelnosti skvělým motorem šíření inovací,“ uvádí Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí.

Právě silné angažmá rezortů je u URBIS rozdílovým faktorem i z hlediska kvality obsahu. Uspořádání takto významné akce naplňuje myšlenku budování systémového, koordinovaného a propojeného prostředí se zahraničním přesahem, jako o to usiluje Ministerstvo dopravy v oblasti chytré městské mobility. Ministr Martin Kupka dodává: „Téma chytré mobility budoucnosti je jedním z hlavních programových pilířů letošního veletrhu URBIS, a proto aktivní zapojení Ministerstva dopravy do akce i související dlouhodobé iniciativy dává dobrý smysl. Jsem rád, že můžeme být u transformace URBIS a podílet se na jeho novém směřování, aby akce synergicky posílila dlouhodobou podporu našeho rezortu v oblasti chytré dopravy.“ Součástí témat, která chystá programová pracovní skupina pod vedením Ministerstva dopravy, bude například přicházející nová éra v poptávkové hromadné dopravě s dynamickým vedením trasy nebo problematika zásobování a dopravy první a poslední míle.

V rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku URBIS mají zástupci municipalit vstup zdarma (na základě registrace) a vystavovatelé z řad start-upů, územních samospráv, univerzit nebo neziskových organizací mohou využít mimořádně výhodné varianty stánků za cenu od 12 tis. Kč bez DPH. Průběžné aktuality jsou k dispozici na webu www.bvv.cz/urbis.


Uhlíková stopa.

14.3.2024, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je pojem, který definuje, jak jednotliví lidé, činnosti nebo podniky ovlivňují kvalitu zemské atmosféry. Vyjadřuje ekologickou odpovědnost jednotlivce nebo skupiny pomocí konkrétních čísel a umožňuje sledovat změny.

Co je uhlíková stopa?

V 90. letech probíhaly diskuse o ekologické stopě způsobené člověkem a jeho činností. Tento koncept byl použit k definování velikosti pozemku potřebného k naplnění potřeb konkrétní komunity. Zohledněna byla i spotřeba vody, surovin i orné půdy nutné pro výrobu potravin. Koncept uhlíkové stopy se objevil až v roce 2004 jako výsledek sociální kampaně britské palivové společnosti BP.

Myšlenka byla jednoduchá – upozornit jednotlivce na rozsah jejich dopadu na přírodní prostředí. Ropný gigant vytvořil speciální kalkulačku, aby si společnost uvědomila, že za znečištění nemůže pouze průmysl. Koncept padl na úrodnou půdu. Dnes je uhlíková stopa oficiálním ekologickým konceptem uznávaným mezinárodními organizacemi. V číslech vyjadřuje, kolik kilogramů skleníkových plynů vyprodukuje daný subjekt nebo činnost. Obvykle jsou do výpočtů zahrnuty emise oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného a dalších škodlivých plynů. Výsledek je prezentován ve formě tzv. CO2 ekvivalentu.

Jak se počítá uhlíková stopa?

Existuje několik metod výpočtu uhlíkové stopy. Některé jsou striktně oborově specifické a odrážejí charakter daného průmyslového odvětví. Dva nejuniverzálnější a nejpoužívanější jsou PAS 2050, vyvinutý British Standards Institute, a mezinárodní norma ISO 14067:2013.

Stojí za to si uvědomit, že výpočet uhlíkové stopy vyžaduje komplexní přístup. Například při posuzování ekologické zátěže jednoho letu letadla se zohledňuje nejen spálené palivo, ale také emise související s výrobou a údržbou stroje, těžbou a rafinací paliva a také s celou infrastrukturou letiště.

U komerčních produktů zahrnuje výpočet jejich celý životní cyklus – od těžby suroviny až po likvidaci. Analýzu uhlíkové stopy v průmyslu provádějí specializované poradenské společnosti. Domácnosti zase mohou využít speciální online kalkulačku. Ta zohledňuje mimo jiné spotřebu energie, úroveň recyklace, stravu a dopravní prostředky používané členy domácnosti.

Jaký je účel výpočtu uhlíkové stopy?

Existuje mnoho faktorů, které mají negativní vliv na přírodní prostředí – od znečištění moří a oceánů až po erozi půdy. Emise skleníkových plynů jsou pouze součástí lidské činnosti.

Odborníci uvádí, že uhlíková stopa je důležitým nástrojem pro monitorování a plánování strategie v místním i globálním měřítku. Plyny uvolňované v důsledku spalování paliv, chovu dobytka, používání umělých hnojiv a vypalování lesů nezhoršují pouze kvalitu vzduchu, který dýcháme. Jejich přítomnost v atmosféře také vede ke zvýšení teploty, a tím ke změně klimatu. Jejich důsledky mohou být drastické, včetně mimo jiné stoupající hladiny moří, přírodních požárů a ničivých such.

Uhlíková stopa se týká především změny klimatu. Pravděpodobně to bude jedna z největších výzev pro budoucí generace. Výpočet tun CO 2 ročně vypuštěných do atmosféry slouží k identifikaci největších zdrojů emisí. Mnohé analýzy ukazují, že do této skupiny patří i domácnosti.

Zvyšování povědomí veřejnosti o uhlíkové stopě je zaměřeno na změnu návyků, nákupních rozhodnutí a životního stylu. Stále větší počet občanů chce aktivně přispívat ke zlepšování přírodního prostředí. Vědět, které procesy nejvíce zatěžují atmosféru, může být důležitým argumentem a motivací.

Výpočet uhlíkové stopy pro činnost firem nebo realizaci konkrétních projektů je také stále častěji důležitým kritériem při rozhodování o spolufinancování, spolupráci či podpoře. Mnoho podniků se zaměřuje na výpočet vyprodukovaného CO 2 v naději, že zlepší svou konkurenceschopnost. Pojmy jako společenská odpovědnost a respekt k životnímu prostředí jsou součástí aktuálních témat v rámci vnitropodnikových strategií a také jsou podpořeny požadavky na ESG reporting.

Jak můžeme my jednotlivci snížit svou uhlíkovou stopu?

S téměř 8 miliardami lidí na světě si stále více uvědomujeme, že prozaická rozhodnutí jednotlivce mají velký dopad na stav přírodního prostředí. Snížení uhlíkové stopy každé domácnosti by mohlo výrazně zlepšit kvalitu ovzduší na Zemi. Zároveň by se stalo reálné zastavit alespoň část negativních klimatických změn.

Mezi základní zaměření či pokyny pro snížení uhlíkové stopy patří:

 • termomodernizace obytných budov;
 • výběr energeticky účinných zařízení a žárovek;
 • zhasínání světel a nepoužívaných elektrických zařízení;
 • třídění odpadu a výběr opakovaně použitelných obalů;
 • úspora vody při koupání, mytí nádobí apod.;
 • snížení vnitřní teploty alespoň o 1 °C;
 • pohyb po městě na kole nebo MHD;
 • delší cesty vlakem.

Kromě toho jsou velmi důležitá i dietní rozhodnutí. Výběr místních a sezónních produktů a snížení množství masa ve stravě pomůže snížit emise skleníkových plynů. Je také nezbytné přizpůsobit nákupy skutečným potřebám – každý rok se vyplýtvá příliš mnoho potravin.


Devizový trh 17. týden.

24-04-30 IN Devizový trh 17. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526