RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 5. 2024

Sourcing Day Tschechien – Setkání českých firem s nákupčími německých společností.* 

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2023.* 

Devizový trh 18. týden.* 

Sourcing Day Tschechien – Setkání českých firem s nákupčími německých společností.

Agentura CzechTrade a Spolkový svaz nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME) pořádají pro české výrobce největší tuzemské setkání s německými nákupčími Sourcing Day Tschechien 2024.

05.04.2024 | CzechTrade

Datum konání: 16.05.2024

Typ akce: Fórum

Země určení Německo

Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha

Témata: Podpora exportu Zahraniční obchod

Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika Obráběné komponenty a konstrukce z kovů Plasty a pryž Slévárenství a kovárenství Služby Strojírenství – výroba strojů a techniky

Další akce v kategoriích

Akce se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 v Praze.

Čeští zájemci dostanou příležitost hovořit přímo s nákupčími významných německých firem o konkrétních kooperačních nabídkách. Termínovaná jednání se uskuteční prezenčně v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze. Po vyhodnocení dodavatelských dotazníků nákupčími budou vybrané české společnosti přizvány ke konkrétním termínovaným jednáním.

Partnerem akce je Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Její obchodní zástupci budou na akci přítomni a můžete s nimi prodiskutovat pojištění pro své exportní záměry nejen do Německa. Díky pojištění budete mít jistotu, že za svou dodávku dostanete vždy zaplaceno. Potřebujete-li financování na provoz či investici v ČR, nabízí EGAP pojištění úvěru, díky kterému pro vás bude jeho získání snazší.

Poptávané produktové oblasti:

Zpracování kovů

 • Soustružené, svařované, lisované, frézované, ražené a hlubokotažné díly
 • Kování
 • Statické a odstředivé lití
 • Trubky
 • Plechy a zpracování plechů
 • Svařování a obrábění, součástky svařovacích strojů
 • Technologie spojování / svařování – laserové svařování, pájení
 • Podložky > 200 HV malý průměr
 • Hliníkové výlisky
 • Svařovací konektory, zásuvky
 • Konstrukce nástrojů
 • Litina (ocel, hliník) a šedá litina
 • Vysokotlaké lití hliníku
 • Galvanické pokovování, eloxování, lakování

Plasty

 • Vstřikování plastů
 • Přetlačování plastu
 • PET

Cívky a statory

 • Cívky a navíjení cívek
 • Montáž statorů
 • Statory pro ventilovou technologii v automobilovém průmyslu
 • Montáž mechanických součástek

Lakování a povrchové úpravy

 • PVD povlakování kovových / plastových dílů

Chladiče
Filtry
Čerpadla
Výměníky tepla
Ventily
Šroubky a o-kroužky
Kabely
Konstrukce a montáž PCBA
Elektronika a elektronické výrobní služby včetně Boxbuild
Obaly
Chemikálie
Průmyslová automatizace a engineering

Informace:

 • V případě zájmu se zaregistrujte a vyplňte dodavatelský dotazník nejpozději do středy 17. dubna 2024. Registrace
 • V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na německou zahraniční kancelář v Düsseldorfu (dusseldorf@czechtrade.cz, tel: +49 211 59825 684) nebo na konzultantku CzechTrade Petru Hamerníkovou (petra.hamernikova@czechtrade.cz, tel: +420 778 708 173).
 • Seznam německých firem, poptávaných výrobků a požadavků i návod pro registraci do BME Matchmaking platformy naleznete v přílohách níže.
 • Po vyhodnocení dotazníků bude vybraným českým dodavatelům zaslána závazná přihláška k účasti s informací, která německá firma (firmy) si je vybrala pro jednání.
 • Prvotní představení nákupčím prostřednictvím vyplněných profilů je bezplatné. Účast na osobních jednáních bude zpoplatněna částkou 4 900 Kč (bez DPH).
 • Pokud si vás vybere alespoň jedna německá firma, budete mít nově příležitost krátce hovořit i s nákupčími z ostatních německých firem v rámci sekce Meet & Greet.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) poskytuje pojištění pro český vývoz a jeho financování.

Služby mohou využít čeští exportéři bez ohledu na svou velikost, právní formu či objem pojišťovaného vývozu. Malým a středním podnikům (MSP) nabízí spolehlivé a dlouhodobé partnerství pro jejich exportní potřeby.

EGAP poskytuje pojištění proti politickým a komerčním rizikům v zahraničí či v souvislosti s financováním provozu a investic českých vývozců v České republice.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Hamerníková Petra / exportní konzultant / petra.hamernikova@czechtrade.cz / +420 224 907 502


Zpráva o činnosti SZPI za rok 2023.

30.4.2024, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)

Předkládaná výroční zpráva navazuje formálním členěním na zprávy předchozí, takže usnadňuje srovnání v jednotlivých letech.

Úvodní část zaujímají souhrnné výsledky dozorové činnosti, následují výsledky kontrol zaměřených na bezpečnost potravin a poctivé jednání provozovatelů a na výsledky kontrol tematicky zaměřených na určité komodity nebo na specifické požadavky. Stručně jsou uvedeny informace o dozoru podle jednotlivých forem činnosti, tj. ve výrobě, v kamenných obchodech, ve společném stravování, nad internetovým obchodem, reklamou, dovozem potravin ze třetích zemí a dalšími oblastmi.

Obsah

/ 1 úvod /

/ 2 výsledky činnosti inspekce /

/ 2. 1 Kontrolní činnost /

/ 2. 1. 1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2023 /

/ 2. 1. 2 Celkové přehledy výsledků kontroly /

/ 2. 1. 3 Kontrola mikrobiologických požadavků /

/ 2. 1. 4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek /

/ 2. 1. 5 Přehled kontroly vybraných skupin potravinářských přídatných látek /

/ 2. 1. 6 Kontrola označování a jakosti potravin /

/ 2. 1. 7 Kontroly tematické a mimořádné /

/ 2. 1. 8 Kontrola výroby /

/ 2. 1. 9 Kontrola obchodu /

/ 2. 1. 10 Kontrola internetového obchodu /

/ 2. 1. 11 Kontrola reklamy /

/ 2. 1. 12 Podněty ke kontrole /

/ 2. 1. 13 Opatření /

/ 2. 1. 14 Kontrola dovozu potravin rostlinného původu ze třetích zemí v režimu předpisů EU /

/ 2. 1. 15 Kontrola informační povinnosti dle vyhlášky č. 172/2015 Sb. /

/ 2. 1. 16 Kontroly ve společném stravování /

/ 2. 1. 17 Kontroly medu /

/ 2. 1. 18 Kontroly vína /

/ 2. 2 Laboratorní činnost /

/ 2. 2. 1 Mezilaboratorní porovnávací testy /

/ 2. 2. 2 Systém databanky analytických hodnot vín /

/ 2. 3 Certifikační činnost /

/ 2. 4 Ověřování souladu se specifikací vín s CHOP /

/ 2. 5 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) /

/ 2. 6 Správní pomoc a spolupráce (AAC) /

/ 2. 7 Informační a komunikační systém /

/ 2. 8 Činnost v oblasti legislativy /

/ 2. 8. 1 Tvorba a připomínkování právních předpisů /

/ 2. 8. 2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU /

/ 2. 8. 3 Činnost právní /

/ 2. 9 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR /

/ 2. 10 Systém managementu jakosti /

/ 3 mezinárodní vztahy /

/ 3. 1 Mezinárodní spolupráce /

/ 3. 2 Mezinárodní projekty /

/ 4 vztahy s veřejností /

/ 4. 1 Komunikace s médii /

/ 4. 2 Komunikace s veřejností /

/ 5 oblast lidských zdrojů /

/ 5. 1 Interní komunikace /

/ 5. 2 Vzdělávání zaměstnanců /

/ 6 správa nemovitého majetku /

/ 7 zpráva o hospodaření /

/ 8 závěr /

/ 9 zkratky a vysvětlivky /


Přílohy
 Zpráva o činnosti SZPI za rok 2023 [velikost: 5,1 MB, formát: pdf]

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontroly-potravinarske-inspekce-2023-49-tisic-kontrol-ulozeny-pokuty-pres-128-milionu.aspx 


Devizový trh 18. týden.

24-05-07 IN Devizový trh 18. týden

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526