RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 5. 2024

Spotřebitelské desatero.* 

Podmínky skladování.* 

Bezpečnost hraček – aktuální informace.* 

Devizový trh 20. týden.* 

Spotřebitelské desatero.

18.3.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Každoročně slaví spotřebitelé 15. března Světový den spotřebitelských práv. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o právech spotřebitelů, jejich ochraně a posílení jejich postavení. K této příležitosti pro Vás Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo Spotřebitelské desatero.

Porovnávejte ceny a sledujte recenze

Nenechte se zlákat propagačními materiály prodejce a porovnejte si ceny výrobků či služeb např. v cenových srovnávačích. Zároveň si přečtěte spotřebitelské recenze a zkušenosti ostatních spotřebitelů s konkrétním obchodem nebo značkou. To Vám může napomoci při správném výběru.

Chraňte své osobní údaje

Poskytujte pouze nezbytné informace, které jsou skutečně potřebné pro daný účel. Vyhněte se poskytování nadbytečných osobních údajů. Nebuďte lehkovážní při odpovídání na e-maily nebo telefonáty. Ověřte si jejich pravost a neposkytujte citlivé informace, pokud nemáte plnou jistotu o identitě osoby nebo organizace. Na sociálních sítích buďte obezřetní při sdílení osobních informací. Vyhněte se poskytování příliš mnoha detailů o svém životě, adrese nebo pracovních záležitostech. Nesdělujte nikomu své údaje z platební karty nebo bankovního účtu, dejte si pozor na podvodné platební brány.

Pravidelně sledujte své výdaje

Před každým nákupem si položte otázku, zda daný produkt nebo službu skutečně potřebujete. Minimalizace zbytečných nákupů přispívá k udržitelnějšímu a finančně odpovědnějšímu životnímu stylu. V průběhu měsíce sledujte své výdaje (např. v internetovém bankovnictví). To Vám může napomoci optimalizovat své výdaje a nespadnout do dluhové pasti.

Dejte si pozor na podvodníky

Stále jsou aktuální hrozbou podvodníci, kteří využívají ke svému nezákonnému obohacení sociální sítě, internet obecně, nebo podvodné volání. Při nákupech můžete narazit na falešný e-shop, mohou Vám být ukradeny platební údaje, zavolá Vám podvodný bankéř. Přečtěte si příběhy v našem Průvodci pro spotřebitele, aby i ten Váš příběh dopadl dobře.

Podvodný prodej na internetu a ukradený účet

Podvodné volání

Podvody při nákupu na sociálních sítích

Zajímejte se o možnosti vrácení zboží

Před nákupem zboží si přečtěte podmínky jeho vrácení nebo se na ně zeptejte obchodníka. Nezapomeňte, že pokud si zakoupíte zboží v kamenné prodejně, obchodník nemá povinnost akceptovat jeho vrácení, pokud jste si nákup rozmysleli. V případě nákupu zboží přes internet máte ve většině případů právo vrátit zboží obchodníkovi do 14 dnů. Existují však omezení na vrácení některých druhů zboží.

Před uzavřením smlouvy si ji řádně přečtěte

Před uzavřením jakékoli smlouvy je důležité porozumět všem podmínkám a ustanovením. Nikdy se nenechte tlačit k uzavření smlouvy, dejte si dostatek času na její rozmyšlení a porozumění. Zajímejte se o všechny finanční aspekty smlouvy, včetně ceny, platebních podmínek, dalších poplatků a finančních závazků. Podívejte se na dobu trvání smlouvy a podmínky jejího ukončení.

Legislativa sice nenařizuje obecně písemnou formu smlouvy, ale je doporučována. Rovněž všechny případné změny zaznamenejte písemně.

Při nákupech uvažujte kriticky

Mějte kritický přístup k informacím a nabídkám na trhu. Mezi znaky, že se jedná o podvodného obchodníka v případě online nákupu, patří chybějící obchodní podmínky nebo kontaktní údaje (zastírání identity). Podezření mohou vyvolat také příliš nízké ceny, absence dohledatelných recenzí od zákazníků nebo texty plné chyb a překlepů. Zmatená skladba sortimentu a neexistence informací o obchodě jsou další faktory, které by měly vyvolat zvýšenou opatrnost při online nákupech. E-shop si můžete také ověřit na informačním webu České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/.

Kupujte udržitelné a opravitelné výrobky

Vyhledávejte výrobky, které mají delší životnost a mohou Vám dlouhodobě sloužit. To může vést v průběhu času celkově k nižším nákladům. Při nákupu výrobku se zajímejte případně o jeho opravitelnost, dostupnost náhradních dílů a postupy údržby výrobku.

Využijte možnost mimosoudního řešení sporu

Neváhejte a přihlaste se o svá spotřebitelská práva! V případě sporu s prodávajícím není vždy nezbytné řešit věc soudní cestou. Existuje možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které je rychlejší, levnější a méně formální než soudní proces. Řešení spotřebitelského sporu probíhá prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle odvětví, kterého se spor týká. Máte-li spor se zahraničním prodávajícím z EU, Norska a Islandu, využijte služeb Evropského spotřebitelského centra. Více informací k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a v našem Průvodci pro spotřebitele: Nechci řešit spotřebitelský spor prostřednictvím soudu, mám jinou možnost?

Sledujte novinky v oblasti ochrany spotřebitele

Sledujte pravidelně sociální sítě Ministerstva průmyslu a obchodu a dozorových orgánů. O svých spotřebitelských právech se můžete dozvědět taktéž v Průvodci pro spotřebitele. Další informace naleznete také na webových stránkách spotřebitelských organizací. Jejich seznam je ZDE. Spotřebitelské organizace pořádají pravidelně workshopy, semináře a osvětové kampaně.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele/spotrebitelske-desatero–280213/


Podmínky skladování.

19.3.2024, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: PotravinyInfo (www.potravinyinfo.cz)

Dotaz:

Dobrý den,

je prosím nějak definována teplota „chladu“, pokud je u výrobku uvedeno: Skladujte v suchu a chladu. Bez bližšího uvedení teploty či teplotního rozmezí.

Jedná se např. o běžnou proteinovou tyčinku s mléčnou čokoládou.

Je to chyba, pokud by byl výrobek takto označen?

Odpověď:

Je-li uvedeno pouze obecně „skladujte v chladu“, není legislativou stanoveno, o jaké teploty se jedná. Z technologického hlediska se obvykle za skladování v chladu považuje skladování při teplotách 0 až 10 °C.

Pokud potravina vyžaduje zvláštní podmínky uchovávání nebo použití, např. potravina, která snadno podléhá zkáze a je nutné ji skladovat při chladírenských teplotách, jsou tyto teploty číselně stanoveny v příslušném prováděcím předpisu (např. podle vyhlášky mléko a mléčné výrobky se skladují, přepravují a uvádějí na trh při teplotě od 2 °C do 8 °C). U výrobků, které nepředstavují mikrobiální riziko, jako je i běžná proteinová tyčinka s mléčnou čokoládou, není nutné uvádět konkrétní skladovací teploty ani požadovat skladování v chladu. Je-li uvedeno „skladujte v chladu“, lze to chápat jen jako dobrovolné upozornění, že by výrobek neměl být vystavován vysokým teplotám.


Bezpečnost hraček – aktuální informace.

15.5.2024, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

V oblasti bezpečnosti hraček probíhá v současnosti příprava nového nařízení, jehož návrh byl Evropskou komisí předložen s cílem vyřešit identifikované nedostatky stávající právní úpravy, tedy směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Mezi tyto nedostatky patří zejména nedostatečná ochrana dětí před riziky, která představují nebezpečné chemické látky v hračkách a zvýšený výskyt hraček, které nejsou v souladu se směrnicí, na trhu EU.
Řešení navrhovaná v nařízení spočívají zejména v zavedení zvláštních požadavků na bezpečnost hraček, pokud jde o chemické vlastnosti a zavedení všeobecných zákazů pro nejškodlivější látky, zavedení požadavku na ochranu dětí i z hlediska jejich duševního zdraví, psychické pohody a kognitivního vývoje, zavedení digitálního produktového pasu a povinné akreditace, a v úpravě zmocnění Evropské komise přijímat prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci a přijímat v případě neexistence harmonizovaných norem společné specifikace formou prováděcího aktu.
O uveřejnění nařízení o bezpečnosti hraček v Úředním věstníku EU budeme informovat na našich stránkách.

Zdroj: https://www.unmz.cz/bezpecnost-hracek-aktualni-informace/


Devizový trh 20. týden.

24-05-21 IN Devizový trh 20. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526