RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 21. 6. 2022

MPO za poslední dva roky restauratérům přiznalo podporu za 8,5 miliardy korun.  

Změny podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí od 1. 7. 2022.  

Nárok na péči v zahraničí.  

Odborná způsobilost pro výkon regulovaného povolání pracovník v sociálních službách – pravidla pro osoby v režimu dočasné ochrany.  

MPO za poslední dva roky restauratérům přiznalo podporu za 8,5 miliardy korun.

31.5.2022, Zdroj: ČTK

Programy kompenzací jsou připraveny a pokud by se situace kolem šíření nákazy znovu zhoršila, jsou nachystané.

Praha 31. května

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) za poslední dva roky, které byly ovlivněny omezeními kvůli pandemii koronaviru, schválilo 44.000 žádostí restauratérů o podporu za 8,5 miliardy korun. Na Českém gastronomickém kongresu to dnes řekl ředitel odboru podnikatelského prostředí na MPO Pavel Vinkler. Dodal, že programy kompenzací jsou připraveny a pokud by se situace kolem šíření nákazy znovu zhoršila, jsou nachystané. Otázkou by ale podle něj bylo vyčlenění peněz ze státního rozpočtu, který je velmi napjatý. Restauratér Sylvio Spohr na kongresu vyzval vládu, aby restauratéry hlavně nechala podnikat.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová počítá s tím, že na podzim nastane další pandemická vlna a potrvá celou zimu. Stát se podle ní chystá na čtvrtou vlnu očkování, které by doporučila především rizikovým skupinám. Svrčinová doufá, že zároveň budou k dispozici vakcíny na nové koronavirové varianty omikron. Hygienici podle Svrčinové cíleně žádné restrikce nepřipravují. „Předpokládáme maximálně roušky ve veřejném prostoru,“ řekla dnes na kongresu.

Vinkler uvedl, že letos na podzim bude Česká republika v naprosto jiné situaci než před dvěma lety na začátku pandemie. Všichni podle něj musejí udělat maximum, aby se situace, kdy by bylo nutné přikročit k uzávěrám, nenastala. „Dovolím si říct, že jak režimy z hlediska paní hlavní hygieničky, tak z hlediska kompenzací jsou do značné míry vyjednány. A kdyby opravdu nedej bože se situace zhoršovala, máme kam sáhnout,“ uvedl. Doplnil, že by bylo se od čeho odrazit technicky, druhá věcí by ale bylo vydání peněz z rozpočtu.

Zástupci gastronomického odvětví dnes minulé vládě poděkovali za podporu, přestože podotkli, že jí předcházela dlouhá a náročná vyjednávání a ne vždy byli s konečným výsledkem spokojeni. Spohr, který je majitelem pražského podniku Cafe Louvre a zároveň prezidentem Asociace restauratérů – APRON, uvedl, že nová vláda Petra Fialy (ODS) je pro něj velkým zklamáním. „Vzpomínáme na to, že to za Havlíčka (bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček) bylo lepší,“ řekl. Připomněl náhrady za listopad a prosinec, které předchozí kabinet připravil, ale noví ministři v nich provedli změnu a navíc se dalším vyjednáváním prodloužilo vyplácení. „Snad to byl poslední exces, který vláda předvedla,“ doplnil.

Provozovatelé restaurací či barů v posledních dvou letech kvůli nucenému uzavření v důsledku boji proti pandemii mohli využívat programy, prostřednictvím kterých jim stát přispíval na nájemné podniků, zaměstnance nebo nepokryté náklady.


Změny podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí od 1. 7. 2022.

3.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od července 2022 se mění podmínky pro výplatu českých důchodů do zahraničí – konkrétně tiskopis Potvrzení o žití.

S ohledem na to, že v ČR a ve většině dalších států světa již došlo k uvolnění či zrušení mimořádných opatření zavedených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, dojde s účinností od 1. 7. 2022 ke změně v prokazování podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) umožní příjemcům českých důchodů (důchodcům) bydlícím v zahraničí zasílat tiskopis Potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce již jen do 30. 6. 2022.

Počínaje 1. 7. 2022 bude ČSSZ opět standardně vyžadovat, aby vlastnoruční podpis důchodce na tiskopisu Potvrzení o žití byl úředně ověřen. Toto Potvrzení o žití by měl důchodce zaslat ČSSZ v souladu se zákonnou úpravou buď v listinné podobě, tj. poštou, případně v elektronické podobě, tj. e-mailem, jehož přílohou bude naskenované Potvrzení o žití podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím datové schránky.

Vícejazyčné formuláře Potvrzení o žití jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu/.


Nárok na péči v zahraničí.

7.6.2022, Zdroj: VZP

Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic nepřekvapilo.

Kartička pojištěnce = Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

V případě, že budete potřebovat ošetření v některém státu EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Velké Británii a Švýcarsku, bude vám na základě kartičky pojištěnce, tzn. platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet pojišťovny. V těchto zemích máte jako občan ČR s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění. V případě potřeby nezbytné zdravotní péče (onemocnění, úraz, neplánovaný porod atd.) je vždy nutné prokázat se u lékaře Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC).

Kde mi poskytnou pomoc?

Podmínkou pro uplatnění průkazu je vyhledání zdravotnického zařízení, které je financováno z veřejných zdrojů. Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření jako klient VZP zaplatíte jenom to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec, to může být například regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci, výjimkou ale nejsou ani poplatky za návštěvu lékaře, za předepsané léky apod. Je dobré mít na paměti, že ne v každé zemi platí stejné předpisy, a ne všechna péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění tak jako v ČR. Pokud se chcete vyhnout těmto poplatkům, je dobré využít příslušné cestovní pojištění (s příslušnými smluvními podmínkami).

Co když mne sanitka po úrazu odveze do jiného než „státního“ zařízení?

Pokud by vám byla poskytnuta zdravotní péče v cizině v soukromém zdravotnickém zařízení (jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) a neměl byste uzavřeno komerční cestovní pojištění, které by bylo způsobilé (dle sjednaných smluvních podmínek) krýt náklady na poskytnutou zdravotní péči, budete muset náklady na tuto péči uhradit z vlastních finančních zdrojů. Následně po návratu do České republiky můžete u své zdravotní pojišťovny podat žádost o náhradu (refundaci) těchto uhrazených nákladů, avšak pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tj. do výše českých „cen“ a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená). Pokud byste ve výše uvedených zemích hradili z nějakého důvodu platbu za ošetření v hotovosti, nezapomeňte si uschovat účty, abyste po návratu mohli o refundaci zažádat.

Co je nezbytná péče?

Lékařsky nezbytnou zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v zemi pobytu, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by

osoba do jedné z uvedených zemí přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, které lze odložit).

Pojištěnec má nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu, tedy v takovém rozsahu, aby nemusel odcestovat zpět domů, resp. do země pojištění dříve, než původně zamýšlel. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař.

Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou ve výše uvedených situacích hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně tyto náklady přeúčtuje prostřednictvím styčných orgánů obou států příslušné české zdravotní pojišťovně.

Jak je to s pojištěním mimo země EU?

Pokud cestujete mimo Evropu, rozhodně vám doporučujeme využít některého z komerčních cestovních pojištění. Nakonec ani ve všech státech Evropy neplatí automaticky průkaz EHIC, zejména pokud cestujete mimo země EU, je vhodné se přesvědčit, že vaše cílová destinace patří mezi ty, kde vám s EHIC průkazem bude péče zajištěna.

Do kterých zemí je třeba se nechat očkovat? 

Pokud se chystáte vycestovat do některé z exotických zemí, je dobré se informovat o povinných či doporučených očkováních pro danou destinaci. Klienti VZP na cestovní očkování získají příspěvek 1 000 Kč, a to konkrétně na očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině či choleře, případně na zakoupení léků na ochranu před malárií (tzv. antimalarik) na základě receptu od lékaře.


Odborná způsobilost pro výkon regulovaného povolání pracovník v sociálních službách – pravidla pro osoby v režimu dočasné ochrany.

1.4.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na základě zákona č. 66/2022 Sb. dochází k úpravě odborné způsobilosti cizinců s dočasnou ochranou pro výkon práce na pozici pracovník v sociálních službách.

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,  v § 5 odst. 2 a 3 upravuje odbornou způsobilost cizinců s dočasnou ochranou na pozici pracovník v sociálních službách. Zákon nabyl účinnosti 21. 3. 2022.

Právní úprava: § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace „LEX UKRAJINA“, který nabyl účinnosti dne 21. 3. 2022.

Doba účinnosti: 1 rok

Obsah právní úpravy – odborná způsobilost:

  1. Cizinec s dočasnou ochranou, který chce pracovat jako pracovník v sociálních službách a z různých důvodů nemůže prokázat dosažené vzdělání, může doložit dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením. Tuto možnost má prvních 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany. Nemusí uvádět důvod, proč nemůže vzdělání prokázat řádným způsobem.
  2. V následujících 6 měsících je možné doložit dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením, jen nelze-li jej prokázat řádným způsobem; cizinec s udělenou dočasnou ochranou zároveň uvede důvod, pro který nelze prokázat dosažené vzdělání řádným způsobem.
  3. Čestné prohlášení v těchto případech fakticky nahrazuje doklad o základním, popřípadě obdobném vzdělání. Cizinec s udělenou ochranou by měl během prvních 6 měsíců vyvinout přiměřenou snahu získat doklad o dosaženém vzdělání.

Obsah právní úpravy – bezúhonnost:

  1. Cizinec s dočasnou ochranou, který chce pracovat jako pracovník v sociálních službách, může doložit bezúhonnost čestným prohlášením po dobu prvních 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany.
  2. Po uplynutí 6 měsíců je povinen doložit bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříků trestů za dobu pobytu na území České republiky na základě dočasné ochrany.

Upozornění: Z hlediska odborné způsobilosti podle § 116 odst. 5 písm. a), c) a d) zákona o sociálních službách je kromě požadované úrovně vzdělání nutné absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz, pokud dotyčný nepodléhá výjimkám v zákoně o sociálních službách uvedeným (tedy splňuje odbornou způsobilost ošetřovatele, získal uznatelné středoškolské vzdělání apod.).

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526